Затверджено
Скачати 357.63 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір357.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


Форма № Н-3.04

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 29 березня 2012 року № 384


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра _______БЖД________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________Петришин Р.І_____

“______”_______________2012__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_________________основи охорони праці__________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_____________0101,0102,0202,0203,0303, 0304, 0305, 0306,, 0401, 0402, 0403, 0501, 0502, 0505, 0508, 0509, 0510, 0514, 0515, 0601, 0801______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ______________________всі ________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________ _________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет____________________________всі__________________________________

(назва факультету)

Чернівці 2012 рік
Робоча програма ___з основ охорони праці______________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки __всі_______________, спеціальністю ______всі______. „___” __ ______, 2012_ року __ с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
__Іванушко Я.Г. доцент к-ри БЖД, к.м.н., доцент_______________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності_________

_______________________________________________________________________________
Протокол від. “____”________________2012__ року № _1__
Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності________________________
_______________________ (_Куковська І.Л._______)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012___ року
Схвалено навчально-методичною радою Чернівецького національного університету ім.. Ю.Федьковича (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
(____Іванчук М.Г._________________)

__________, 2012 рік

 __________, 20__ рік

^ Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

НормативнаНапрям підготовки

0101,0102,0202,0203,0303, 0304, 0305, 0306,, 0401, 0402, 0403, 0501, 0502, 0505, 0508, 0509, 0510, 0514, 0515, 0601, 0801
Спеціальність:

всі


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-4 -й

3-4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __не передбачено________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 54

5-8-й

5-8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

18 год.

46 год.

Індивідуальні завдання: -год.

Вид контролю: екзамен
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка