Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О.
Скачати 180.21 Kb.
НазваБаумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О.
Дата конвертації07.11.2013
Розмір180.21 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Методичні розробки планів і завдань

до семінарських та практичних занять із курсу «Філософія права»

(ОКР «Магістр», напрям підготовки Політологія):

1 Семінар: Ідея, особливості та мета права й філософії права. (2 год.)

 1. Юридична наука та юриспруденція.

 2. Завдання і специфіка філософії права.

 3. Поняття позитивного та природного права.

 4. Історія права і порівняльне правознавство.

 5. Філософія права та теорія держави і права.Література:

 1. Бабкін В. Д. Взаємозв’язки філософії права та загальної теорії держави і права // Проблеми філософії права. – 2003. – Том 1. – С.56-60.

 2. Радбрух Ґ. П’ять хвилин філософії права // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II. – С. 95-97.

 3. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. – 311 с.

 4. Оноре Т. Про право. Короткий вступ. К.: Сфера 1997. – С. 7-15.

 5. Прокопов Д. Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній філософсько-правовій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – С .39-44.

 6. Прокопов Д. Деонтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII- середини XVIII століть / Д. Прокопов // Юридична Україна, 2010. т.№ 3.- С.17-24.

2 Семінар: ^ Право і мораль. Відмінність між моральним і легальним вчинком (2 год.)
Семінар проходить у вигляді вільної дискусії з елементами ситуативних вправ та опором на першоджерела й сюжет юридичного фільму за темою.
Література:

 1. Кант І. Метафізика звичаїв. Вступ до метафізики звичаїв (розділи ІІІ та ІV).  Вступ до вчення про право (#А-Е).

 2. Радбрух Г. Філософія права. К.: Тандем 2006. – С.167-169.

 3. Кельзен Г. Чисте правознавство. К.: Юніверс 2004. – С. 73-85.

 4. Фуллер Лон Л. Мораль права. К.: Сфера 1999. – С. 13-37.

 5. «Інший бік долі» (“Reversal  of Fortune”) фільм  Алана Дершовіца (director Alan Dershowitz) професора права Гарвардскої юридичної школи,  сюжет наближено до реальних подій (нагороди «Оскар» за найкращі адаптивний сценарій, режисера та актора у 1990 р.).

3-4 Семінар: «Вертикаль» та «горизонталь» справедливого: модуси юридичної практики у соціумі та державі за П.Рікером (4 год.)

 1. Суб’єкт права

 2. Поняття відповідальності (семантична інтерпретація)

 3. Після «теорії справедливості» Дж.Ролза

 4. Варіативність інстанцій справедливості

 5. Інтерпретація і/або аргументація у юриспруденції

 6. Санкція, реабілітація, прощення       

 7. Совість і закон  

 8. Справедливість та істина

 9. Справедливість й помста


Література:

 1. Рикёр П. Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 30-40.

 2. Рикёр П. Понятие ответственности: Опыт семантического анализа   Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 41-66.

 3. Рикёр П. После "Теории справедливости" Джона Ролза           Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 67-87.

 4. Рикёр П. Множественность инстанций справедливости     Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 88-109.

 5. Рикёр П. Интерпретация и/или аргументация      Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 127-146.

 6. Рикёр П. Санкция, реабилитация, прощение      Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 155-170.

 7. Рикёр П. Совесть и закон. Философские   ставки      Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 171-182.

 8. Рикёр П. Справедливость и истина      Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 233-248.

 9. Рикёр П. Справедливость и месть       Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 260-269.


5 Семінар: Феномен права в філософії Іммануїла Канта (2 год.)

 1. Визначення права за І.Кантом.

 1. Апріорні принципи громадянського (правового) стану.

 1. Суспільний контракт як ідея розуму.

 2. Ідея «вічного миру» та проект космополітичної республіки.

 3. Неокантіанські модифікації теорії І.Канта (Марбурзька та Фрейбурзька (Баденська) школи).


Література:

 1. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 83-104.

 2. Кант И. К вечному миру (1795) // Сочинения в шести томах. М., "Мысль", 1966. (Философское наследие). – Т. 6.- С. 257-316.

 3. Кант И. «О поговорке «Может быть, это верно в теории, но не годится для практики»» (1793)  // Сочинения в шести томах. М., "Мысль", 1965. (Философское наследие). Т. 4. Ч. 2. С.59-105.

 4. Кант. Сочинения на немецком и русском языках. М.: Kami 1994. – С. 281-331.

 5. Тимошенко В.І. Держава і право в неокантіанстві // Проблеми філософії права. – 2003. – Том 1. – С. 64-66.

 6. Хабермас Ю. Кантовский проект конституционализации международного права. // Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V.- С. 7-16.

6 Семінар: Особливості проекту філософії права Г.В.Ф. Гегеля. Абстрактне право. Вчення про звичаєвість (Sittlichkeit) (2 год.)

 1. Право як реалізація ідеї свободи.

 2. Особа і власність.

 3. Договір.

 4. Правопорушення і покарання.

 5. Сім’я.

 6. Громадянське суспільство.

 7. Держава.


Література:

 1. Гегель Г.Ф.В. Философия права (Серия «Философское наследие»).  Москва: Мысль, 1990. - 524 с.

 2. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С. 65-72.

 3. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). – К., 2009. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С. 54-58.

7-8 Семінар: Злочини проти людяності як новий критерій сучасної філософії права: погляд крізь призму інституцій, що захищають права людини (4 год.)

 1. Нюрнберзькі процеси – специфіка і особливості правового прецеденту («формула Радбруха»)

 2. Злочини проти людяності як специфічний вид злочину у міжнародному праві та кримінальному кодексі України

 3. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі (з 1998 р.)

 4. Роль Римського статуту й створення міжнародного кримінального суду в Гаазі (з 2002 р.)

 5. Роль ради безпеки ООН в сучасному міжнародному праві

Література:

 1. Радбрух Г. Законне неправо та надзаконне право // Проблеми філософії права, пер з нім. В.С.Бігуна. – 2004. – Том II. С.83-94.

 2. Радбрух Г. Людина в праві // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II. С.71-82.

 3. Полсон С. Л. Радбрух про несправедливі закони: суперечливість ранніх та пізніх поглядів? // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II. С. 49-59.

 4. Статути Міжнародного військового трибуналу і винесення вироків у 1946 р . в Нюрнберзі

 5. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (з 1953 р.)

 6. Загальна декларація прав людини1948 р.)

 7. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (з 1976 р.)

 8. Розділ ХХ Кримінального кодексу України – Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

 9. Звіт про дотримання прав людини 2011: Україна / 2011 Human Rights Report: Ukraine: http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/1441/.

 10. «Нюрнбергський процес» (“Judgment at Nuremberg”) художній фільм Стенлі Крамера (director Stanley Kramer), сюжет наближено до реальних подій (нагорода «Оскар» за найкращий адаптивний сценарій 1961 р.).

9-10 Семінар: Чисте правознавство Ганса Кельзена. Засаднича норма як основа чинності нормативного порядку (4 год.)

 1. Концепт „чисте правознавство”

 2. Правовий порядок, правова норма та правове положення.

 3. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон.

 4. Походження принципу каузальності з принципу відплати.

 5. Відмінність між принципом каузальності й принципом приписування наслідку. Проблема свободи волі.

 6. Основа чинності нормативного порядку: засаднича норма:

  1. Статичний і динамічний принцип;

  1. Засаднича норма як трансцендентально-логічне припущення;

  2. Легітимність та ефективність, чинність та дієвість.

Література:

 1. Кельзен, Ганс. Чисте правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

 2. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). – К., 2009. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С. 54-58.

11 Семінар: Ретроспективний огляд англо-американських філософсько-правових концепції правосуддя (крізь персональні теорії)

(2 год.)

 1. Концептуальні правові доробки другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (А. В. Дайсі, О. В. Голмс Молодший, Б. Н. Кардозо, К. Н. Левелін, Дж. Н. Френк).

 2. Представники та теорії другої половини ХХ ст.: Г. Л. А. Харт, Р. Дворкін, Дж. Ролз, Ф. Гаєк.

 3. «Інтегративна юриспруденція» (К. Косіо, Дж. Гол).


Література:

 1. Гаєк Ф. Право, законодавство і свобода. Пер.  В. Дмитрук. - К.: Аквілон-Прес, 2000. - 448 с.

 2. Дворкин Р. О правах всерьез. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 392 с. 

 3. Ролз Дж. Теория справедливости / Пер. и ред. В.В. Целищева. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. – 532 С.

 4. Харт Г.Л.А. Поняття права. - СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2007. - 302 с.

 5.  Антология мировой правовой мысли [Текст] : справочное издание : в 5-ти т. Рук. Науч. проекта д. полит. н. Г.Ю.Семгин. - III том: Европа, Америка XVII - XX вв. – 808 С.

 6. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). – К., 2009. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С.58- 63.

12-13 Семінар: Правова свідомість. Забезпечення прав і недоторканості громадян (4 год.)

 1. Ціннісний досвід.

 1. Засади консенсусу.

 1. Пануючі уявлення про справедливість.

 1. Головні функції правової безпеки. Чіткість і прозорість права. Про неперервність правового порядку.

 1. Загальні норми та справедливість.

 2. Основні ідеї концепції прав людини.

 3. Чи універсальні права людини: проблеми між-культурного правового дискурсу.


Література:

 1. Аллан, Т. Р. С.. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права [Текст] / Т. Р. Аллан; пер. з англ. Р. А. Семків. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 С.

 2. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 152-311.

 3. Жижек С. Против прав человека. – Свободное марксистское издательство, 2010 34 С.

 4. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). – К., 2009. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С. 103-115.

 5.  Циппеліус Р. Філософія права / Райнгольд Циппеліус ; [переклад з німецької] ; під ред. Є.М. Причепія. – К. : Тандем, 2000. – 299 С.

 6. Філософія прав людини. За редакцією Штефана Ґосепата та Ґеорґа Ломанна. К.: Ніка-Центр 2008. – 320 С.

Приклади завдань для самостійної роботи та юридичних фільмів:

(кожен вид роботи – 2 год.)

Завдання:

 1. Природне право і правовий позитивізм.

 2. Природне право в античності і середньовіччі.

 3. Модерне природне право.

 4. Сучасні дискусії навколо природного права.

 5. Римське право.

 6. Значення Codex juris civilis для європейської правової традиції.

 7. Становлення правової традиції на Заході.

 8. Народне германське право (leges barbarorum).

 9. Руська правда.

 10. Теологічні джерела західної правової традиції.

 11. Григоріанська реформа. Канонічне право.

 12. Магістр Граціан і його Decretum.

 13. Codex juris canonici сьогодні.

 14. Code civil.

 15. Право і релігія.

 16. Право і політика.

 17. Правова традиція Заходу і Україна.

 18. Постмодерне право.

 19. Гендерні права.

 20. Шлюбно-сімейне право.

 21. Екологічне право.

 22. Смертна кара та право на смерть.


Юридичні фільми:

 1. Адвокат диявола /  Devils Advocate (США, 1997, реж. Т. Хекфорд);

 2. Адвокат з Шімане / Shimane no Bengoshi (Японія, 2007, реж. Т. Гаяші);

 3. Адвокат терору / L'avocat de la terreur (Франція, 2007, реж. Б.Шредер);

 4. Арешт Фрідманів / Capturing the Friedmans (США, 2003, реж. А.Джарекі)

 5. Асистентка / La tourneuse de pages (Франція, 2006, реж. Д. Деркур);

 6. В ім’я отця / In the Name of the Father (Великобританія / Ірландія, 1993, реж. Д. Шерідан);

 7. Ворошилівський стрілець / Ворошиловский стрелок (РФ, 1999, реж. С. Говорухін);

 8. Декалог 5 / Dekalog 5 (Польща, 1989, реж. К. Кесльовський);

 9. Законослухняний громадянин / Law Abiding Citizen (США, 2009, реж. Ф. Гері Грей);

 10. Дещо про Генрі / Regarding Henry (США, 1991, реж. М. Ніколс);

 11. Вище неба / Up in the Air (США, 2010, реж. Дж. Райтман);

 12. Пізнання плоті / Carnal Knowledge (США, 1971, реж. М. Ніколс);

 13. Правосуддя для всіх. / ...And Justice for All. (США, 1979, реж. Н. Джуісон);

 14. Злочин та кара / Преступление и наказание (РФ, 2007, реж. Д. Светозаров);

 15. Сократ (СССР, 1991, реж. В. Соколов);

 16. Три кольори: Червоний / Trois couleurs: Rouge (Польща-Франція-Швейцарія, 1994, реж. К. Кесльовський);

 17. Переконання / Conviction (2010, США, реж. Т. Голдуін);

 18. Людина на всі часи / A Man For All Seasons (Великобританія, 1966, реж. Ф. Циннеман);

 19. Механічний апельсин / A Clockwork Orange (Великобританія/США, 1971, реж. С. Кубрік);

 20. Начитувач / The Reader (США/ФРН, 2009, реж. С. Долдрі).

Схожі:

Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconРекомендована література
Кислюк К. В. Філософія. Модульний курс: навч посіб для студ вищ навч закл. – Х.: Торсінг Плюс, 2009. – 416 с
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconПетрушенко В. Л. Філософія : Навч посіб для студ вищ закл освіти I-IV рівнів акредитації
Проблеми людини І науки в західноєвропейській філософії ХVII ст Емпіризм та раціоналізм
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconПлан Світогляд як духовно-практичний феномен. Структура та види світогляду....
Філософія: Навч посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1999. —Розділ 1
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconОгінова І. О. Основні шляхи антропогенезу: Навч посіб
О 38. Огінова І. О. Основні шляхи антропогенезу: Навч посіб. – Д.: Рв дну, 2001. 48с
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconВасильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч посіб / В. С.
Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч посіб / В. С. Васильченко. – К.: Кнеу, 2005. – 252
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconШевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч посіб
...
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconПравила бібліографічного опису характеристика
Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків І підприємств : навч посіб. (учеб пособ підручник, ученик, конспект...
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconГригорія Сковороди "погоджено"
Робоча програма складена на основі: Блуда А. А. Практична підготовка вчителя історії в пед навч закладах України: Етапи І особливості.—К.,...
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconАлексєєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі...
Алексєєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох: Держ процес 1985–1999 рр.: Навч посіб. – К.:...
Баумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О. iconДодаток до лекції №6 сканування документів план
Література: Сучасні інформаційні технології: навч посіб./ В.І. Косинський, О. Ф. Швець. – К.: Знання, 2011. 318 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка