Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет
НазваМіністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет
Сторінка1/13
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ. НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Криворізький факультет

Кафедра кримінально-правових дисциплін

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Методичні вказівки до самостійної роботи

і підготовки до семінарських занять студентів 4-го курсу вечірньої форми навчання

(7 і 8 семестри)

Кривий Ріг

2012

Укладач: Анненко Олександр Сергійович


Рецензент: доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу

Алєнін Юрій Павлович

Затверджено Кафедрою кримінально - правових дисцмплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол № ___від _______2012 року

7-й семестр
п/п

Найменування теми

Лекції

семінар

СПС

7.

Відшкодування (компенсація)

Шкоди у кримінальному провадженні


2

2

6

8.

Заходи забезпечення кримінального провадження


4

4

10

9.

Досудове розслідування


6

4

20

10.

Слідчі (розшукові) та негласні слідчі дії.


6

6

20

Всього18

16

568-й семестрп/пНайменування теми

Лекції

Семінари

СПС

11.

Провадження в судіпершої інстанції


4

4

8

12.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції


2

2

8

13

Провадження в суді апеляційної інстанції


4

4

8

14.

Провадження в суді касаційної інстанції


2

2

8

15.

Провадження в Верховному суді України


2

2

8

16.

Перегляд судових рішень заново- вявленими обставинами


2

2

6

17.

Кримінальне провадження щодо

неповнолітніх2

2

8

Всього


18

18

54

7 семестр.
Тема 7. Відшкодування (компенсація) шкоди у

криміналь ному провадження.

Цивільний позов.

(2 год.)

Питання для обговорення

1. Понятт відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні.

2. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

3. Предмет цивільного позову. Підстави заявлення цивільного позову.

4. Процесуальний порядок провадження за цивільним позовом

5. Обов»язок держави щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Методичні вказівки :

При підготовці до семінарського заняття з теми №7 студенти повинні приділити увагу вивченню настпних питань : Поняття відшкодування шкоди (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Поняття цивільного позову. Предмет цивільного позову. Підстави заявлення цивільного позову. Порядок заявлення цивільного позову. Вирішення цивільного позову судом. Відшкодування компенсація шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокурора або суду.
Питання для контролю знань.

1. Назвіть предмет і підстави цивільного позову.

2. Дайте загальна характеристику провадження за цивільним позовом.

3. За рахунок яких коштів відшкодовується шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду?.
Завдання для самостійної роботи:

Тестове завдання: В разі відмова в задовлені позову в порядку цивільного судочинства , чи може позов бути заявлений у кримінальному провадженні:

  1. може бути заявлений і розглянутий судом одночасно з розглядом кримінального правопорушення;

  2. не може бути заявоений до розгляду, оскільки рішення щодо позову вже прийнято в цивільному провадженні.

Задача : В ході судового розгляду обвинувачений заявив, що він свою винуватість визна, але його матеріальні статки не дозволяють йому відшкодувати збитки потерпілому від кримінального правопорушення. Родич обвинуваченого, який був пристуній в судовому розглдяі заявив, що він готовий відшкодувати потерпілом завдані збитки. Потерпілий проти цього не заперечував. Однак, обвинувачений заперечив проти такого порядку відшкодування шкоди потерпілому.

Завдання : Чи потрібна згода обвинуваченого на відшкодування збитків, завданих ним потерпілому внаслідок кримінального правопорушення?
^ Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

( 4 год.)

Заняття 1

(2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження, їх види..

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Характеристика заходів забезпечення кримінального провадження. Порядок їх застосування :

- виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

- накладення грошового стягнення;

- тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

- відсторонення від посади;

- тимчасовий доступ до речей і документів;

- тимчасове вилучення майна;

- арешт майна;

- затримання особи;

Методичні вказівки:

Методичні вказівки

Готуючись до семінарського заняття з теми №8 студенти повинні приділити увагу настуним питанням :Прививченні наступної теми студентам необхідно звернути увагу на наступні питання. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Види заходів забезпечення кримінального провадження. Мета застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження.Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. Зміст повістки про виклик. Поважні причини неприбуття особи на виклик. Наслідки неприбуття на виклик. Клопотання про здійснення приводу. Розгляд клопотання про здійснення приводу. Виконання ухвали про здійснення приводу. Накладення грошового стягнення. Загальні положення накладення грошового стягнення. Клопотання про накладення грошового стягнення. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом. . Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади. Загальні положення відсторонення від посади. Клопотання про відсторонення від посади. Розгляд клопотання про відсторонення від посади. Вирішення питання про відсторонення від посади. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування. Тимчасовий доступ до речей і документів. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. . Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Підстави тимчасового вилучення майна. Порядок тимчасового вилучення майна. Припинення тимчасового вилучення майна. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна. Розгляд клопотання про арешт майна. Вирішення питання про арешт майна. Скасування арешту майна. Виконання ухвали про арешт майна.

Ухвала про застосування запобіжного заходу .Заборона затримання без дозволу слідчого судді, суду. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу. Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини при обранні запобіжного заходу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Законне затримання. . Затримання уповноваженою службовою особою. Момент затримання. Доставлення до органу досудового розслідування. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Особа, відповідальна за перебування затриманих. Повідомлення інших осіб про затримання
Питання для контролю знань:

1. Види заходів забезпечення кримінального провадження

2) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

3) накладення грошового стягнення;

4) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

5) відсторонення від посади;

6) тимчасовий доступ до речей і документів;

7) тимчасове вилучення майна;

8) арешт майна;

9) затримання особи;

Завдання для самостійної роботи :

Тестове завдання: Рішення про виклик свідка в під час досудового розслідування слідчий приймає6

  1. самостійно;

  2. за постановою прокурора;

  3. за ухвалою слідчого судді.

Задача: особа була викликана слідчим в якості свідка по телефону, через секретаря установи де працює свідок. Про що секретарем зроблено відповідний запис в журналі прийому телефонограм. Про виклик секретар повідомила свідка. Свідок за викликом не з»явився, мотивуючи свою неяку тим, що йому не була вручена повістка про виклик особисто.

Завдання: Оцініть правильність дій слідчого і свідка.
Тема 8. Заходи забезпеченя кримінального провадження

Заняття 2

( 2 год).

Питання для обговорення:

1. Поняття значення та види запобіжних заходів.

5. Мета і підстави застосування запобіжних заходів.

6. Обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів.

7. Характеристика запобіжних заходів. Порядок їх застосування :

1) особисте зобов»язання;

2) особиста порука;

3) застава;

4) домашній арешт;

5) тримання під вартою.

Методичні вказівки:

При підготовці до другого семінарського заняття студенти повинні приділити увагу вивченню наступних питань : Загальні положення про запобіжні заходи. Види запобіжних заходів.. Особисте зобов'язання. Особиста порука. Застава. Домашній арешт. Тримання під вартою. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Затримання особи. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. . Застосування запобіжного заходу. . Обов»язоки, які можуть бути покладені слідчим суддею, судом на підозрюваного (обвинуваченого) при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу не пов»язаного з триманням під вартою. Прибуття за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади із встановленою періодичністю.Позбавлення права відлучатися із населеного пункту, в якому підозрювани, обвинувачений зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Повідомлення слідчого, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. Утримання від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом. Заборона відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом. Зобов»язання пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності. По місця ошуку роботи або до навчання. Зобов»язання здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Зобов»язання носити електронний засіб контролю. Ухвала про застосування запобіжних заходів. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою. Порядок продовження строку тримання під вартою. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу. Порядок звільнення особи з-під варти. Негайне припинення дії запобіжних заходів

Питання для контролю знань:

1) Поняття запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів.

3.Загальні правила застосування заходів забезпечення криміналльного провадження.

4. Віджмінність запобіжних заходів від покарання..

Завдання для самостійної роботи:

Тестове завдання: Якщо підозрюваний без поважних причин не з»явився за викликом до слідчого на нього може бути накладено гршове стягнення у розмірі :

  1. від 0, 1 до 0, 25 розмірів мінімальної заробітної плати;

  2. від 0, 2 до 0,5 мінімальних розмірів заробітної плати;

  3. від 0, 5 до 2 мінімальних розмірів заробітної плати;

  4. від 2 до 4 мінімальних розмірів заробітної плати.


Задача: За слісне ухилення підозрюваного від явки до слідчого слідчий прийняв рішенн про привід підозрюваного Слдчий суддя за клопотанням слідчого виніс ухвалу про здійснення приводу підозрюваного. Слідчий доручив виконання ухвали дільничому інспектору міліції. Останій прибув до підозрюваного, оголосив йому ухвалу про здійснення приводу і зобов»язав підозрюваного з»явитися в призначений час до слідчого.

Завдання: Оцініть правильність дій дільничого інспектора міліції.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет icon1, Покарання як основна форма реалізації кримінальної відповідальності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський національний університет
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Сутність, форми та фактори міжнародного поділу праці Спеціалізація та кооперування
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України
Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
...
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
...
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний...
Трансформація аксіосфери інформаційного суспільства з позицій сучасного соціогуманітарного знання
Міністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Психолого-педагогічні дисципліни, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка