21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів
Назва21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів
Дата конвертації12.10.2013
Розмір46.5 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів

Види спорів ів:

-Спори, що виникають з приводу порушення особистих немайнових прав інтелектуальної власності –

Спори, що виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права та суміжних прав

-Спори, що виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності

Авторські права і суміжні права охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права". Цей закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів і їхніх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), а також прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (суміжні права). Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконаннябудь-яких формальностей. Одна з форм охорони полягає в тому, що власник авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору і складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника авторського права і року першого опублікування твору. Наприклад: © Інститут інтелектуальної власності і права, 2012.Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті. Дія терміну охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні факти. Особисті (немайнові) права виконавців охороняються безстрокове. Майнові права виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій мовлення охороняються протягом 50 років. Термін охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні факти (перше виконання,перше опублікування, перша передача).У вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, господарські суди повинні всебічно і повно досліджувати обставини щодо обсягу прав, які передано чи надано у використання за договором, строку дії авторського договору тощо.

^ 22.Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної влас­ності: юрисдикційна і неюрисдикційна. Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів, тобто самоза­хист. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору то­що. Обрані засоби самозахисту не повинні бути забороне­ними законодавством та не повинні суперечити моральним засадам суспільства.Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністра­тивний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах.Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в органах державної митної служби України.

23. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та вирі­шенні суперечки органом державного управління. Проце­дура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному судо­чинстві. Правовою основою є Кодекс України про адмініст­ративні правопорушення, а також закони України: "Про за­хист від недобросовісної конкуренції", "Про авторське пра­во і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корис­ні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на сорти рослин" тощо.У галузі авторського права і суміжних прав адмініст­ративний спосіб захисту прав передбачено тільки за публі­чний показ, порушення умов публічного демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчен­ня. Здійснення дій, обумовлених законодавством Украї­ни якнедобросовісна конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, а також ад­міністративну і цивільно-правову відповідальність. До таких дій відносяться:- неправомірне використання чужого імені, фірмо­вого найменування, торговельних марок;- введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника;- відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської діяльності;- неправомірний збір, розголошення і використан­ня комерційної таємниці, а також інші протипра­вні дії.Типовими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміністра­тивний арешт тощо.


^ 24.Захист прав ІВ в судовому порядку

В сучасній українській правовій системі у судовому порядку права інтелектуальної власності захищаються за допомогою цивільно-правових методів (у цивільному процесі, якщо спір за своїм змістом не є господарським та у господарському процесі – у протилежному випадку), адміністративно-правових (за допомогою процесуальних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України), та кримінально-правових (у кримінальному процесі) методів.

Суд може захистити цивільні права та інтереси, пов'язані з інтелектуальною власніс­тю, застосувавши спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності та постано­вити рішення про:
а) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
б) зупинення пропускання через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
в) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності (контрафактних виробів);
г) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
д) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
є) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інте­лектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Схожі:

21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconТренінг-інтерактив для юристів
...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconПлан практичних занять з с/к „Особливості розгляду податкових спорів”...
Поняття та особливості юридичного конфлікту у сфері оподаткування. Сторони конфлікту. Причини податкового конфлікту. Класифікація...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconРекомендації від 10. 06. 2004 р. N 04-5/1107 Господарські суди України...
З метою однакового І правильного застосування законодавства у вирішенні спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності,...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів icon1. Поняття І види міжнародного комерційного арбітражу
Законодавство про арбітраж багатьох країн відображує природу арбітражу як альтернативного засобу вирішення спорів, що виникають у...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconТема загальна характеристика
Поняття трудових спорів. Класифікація трудових спорів за зміс­том, суб'єктом, характером І порядком розгляду (підвідомчості). Причини...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconПлан Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів....
Захист цивільних прав — це правомірна реакція учасників цивільних відносин, суспільства І держави на порушення, невизнання чи спору...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconМета: Посилення компетентності українських правозахисників у сфері...
Запрошуємо правозахисників на тренінг «Підготовка правозахисних кампаній, проведення адвокасі та лобіювання у сфері захисту прав...
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconЛекція: «Патологія пізнавальних процесів. Порушення відчуття, сприймань,...

21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів iconВиборче право. Поняття, види І принципи виборів
В деяких д-вах існ обов вотум, за порушення об-ку проголосувати наступ різ види відповідальності
21. види спорів у сфері порушення прав на обєкти ів icon6. види правопрушень у сфері зовнішньоекономічної діяльністі
Зед, загальними засадами відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, формами відповідальності у зовнішньоекономічній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка