Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Скачати 59.01 Kb.
НазваЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Дата конвертації14.10.2013
Розмір59.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Завдання до домашньої контрольної роботи

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

для спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Варіант 3
Завдання з вибором однієї правильної відповіді


 1. Граматичну помилку допущено у рядку:

  1. Найвірогідніший доказ

  2. найбільш вища посада

  3. менш доцільні розрахунки

  4. щонайсприятливіші
 1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

  1. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.

  2. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.

  3. Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.

  4. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.
 1. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

  1. Віталієвич, Антонович, Мифодієвич.

  2. Хомич, Хомович, Яківна.

  3. Кузьмівна, Юрівна, Іллівна.

  4. Андрієвич, Сергієвна, Романович.
 1. У котрому рядку правильно написано всі власні назви?

  1. Порошенку Олегу Андрійовичу, з Василем Семеновичем, Андрієм Петровичом.

  2. Марії Петрівні, Оксані Мирославівні, Романові Олександровичу Петренко.

  3. Богданною Кузьмівною, Антіном Павловичом, до Ігора Євгеновича.

  4. Г. Борисом Сидоровичем, з Остапом Матвійовичем, Геннадію Леонідовичу
 1. Виберіть правильний початок автобіографії.

  1. Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.

  2. Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.

  3. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.

  4. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.
 1. У котрому рядку в словосполученнях не порушено словотвірних норм?

  1. Багаточисленний натовп, співпадають погляди.

  2. Оточуюче середовище, зумовлювати ситуацію.

  3. Колишній студент, супровідний лист, рухомий рядок.

  4. Супроводжувальний лист, копіююча техніка, біжучий рядок.
 1. У котрому рядку немає помилки у спрощенні в групах приголосних?

  1. Виїздне засідання, перехресний вогонь.

  2. Очисна система, баласний вантаж.

  3. Контрастний фон, новий захисник.

  4. Тиждневий звіт, безкорисливий вчинок.
 1. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?

  1. Термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.

  2. Авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.

  3. Лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.

  4. Кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.
 1. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви.

  1. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії.

  2. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму навчання Інституту геодезії.

  3. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у Інститут геодезії.

  4. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний стаціонар геодезичного інституту.
 1. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?

  1. Балканський півострів, Генеральна Асамблея ООН.

  2. Південне Полісся, вулиця Ярославів вал.

  3. Нью-Йорк, Майдан незалежності.

  4. Організація Об’єднаних Націй, республіка Польща.
 1. Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви.

  1. До заяви прикладаються такі документи.

  2. До заяви додаються слідуючі документи.

  3. До заяви додаються наступні документи.

  4. До заяви додаю такі документи.
 1. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

  1. Помилка, чотирнадцять, речовина.

  2. Черговий, фірмовий, писання.

  3. Мережа, пекарський, сантиметр.

  4. Взяла, добуток, цифровий.
 1. Документ, у якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності, – це:

  1. Автобіографія.

  2. Резюме.

  3. Характеристика.

  4. Пояснювальна записка.
 1. Визначте рядок, у котрому дотримано правил милозвучності української мови?

  1. Зобов’язуюсь повернути усю суму до 10.05.11 р.

  2. Проводять конкурс на заміщення вакантних посад в компанію «Віндтех».

  3. Консультації проводять щовівторка в вільний для студентів час.

  4. У нашому навчальному закладі контроль здійснюють за модульною системою.
 1. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:

  1. Доручення.

  2. Наказ.

  3. Розписка.

  4. Пояснювальна записка.
 1. У котрому рядку правильно узгоджено підмет і присудок у формі роду?

  1. Наш директор Рудницька М.І підписала наказ.

  2. Журі визначили переможців конкурсу проектів.

  3. ЮНЕСКО розпочали роботу з перевірки стану пам’яток архітектури.

  4. Аташе прибуло для термінових консультацій.
 1. Виберіть правильне формулювання наказу.

  1. Прийняти Пилипчук Віктора Петровича старшим лаборантом.

  2. Зачислити на посаду Пилипчука Віктора Петровича старшим лаборантом.

  3. Зарахувати Пилипчука Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.

  4. Взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.
 1. Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є:

  1. Дата, печатка.

  2. Підпис, печатка.

  3. Дата і підпис.

  4. Дата, підпис, печатка.
 1. У котрому рядку є слово, якого не використовують у документах?

  1. Провести нараду, підписати акт.

  2. Засвідчити підписом, нові філії.

  3. На прохання колективу, вимогливий шеф.

  4. Взяти участь, відхилити пропозицію.
 1. Неправильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

  1. захищати-захищають

  2. документувати – документують

  3. привласнювати – привласняють

  4. орендувати - орендують


21. Перекладіть речення українською мовою.

1. Сущность института освобождения от наказания заключается в том, что на основании предусмотренным уголовным законом лицо, совершившее преступление может быть освобождено судом.

2. Сделка - дозволенная законом или иным правовым актом, волевое правовое действие, совершенное субъектами права, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских правовых отношений.

3. Если одна сторона исполнила сделку полностью или частично, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или государственной регистрации, суд может признать ее действительной, для нотариальной – ее потом не надо удостоверять, а государственную регистрацию надо – на основании решения суда.

4. Действия представителя – действия представляемого, права и обязанности по сделке возникают непосредственно у представляемого. При превышении полномочий представителя – права и обязанности для него самого, если представляемый впоследствии не одобрит сделку.

5. Сроки осуществления гражданских прав – это сроки, в течение которых управомоченное лицо может реализовать заложенные в его субъективном праве возможности.
^ 22. Виправити помилки в документі.
Витяг з протоколу № 10

(засідання кафедри юридичного документознавства)
М.Харків 15.02.2013
Присутні: Начальник кафедри доцент Тарасенко Т.Т., професор Чиж О.О., старші викладачі: Коломієць Т.К., Савчук М.Т., Вітренко Н.Л., Сокіл Т.М.

Слухали: Коломієць Тетяну про рекомендацію навчального посібнику «Риторика» до печаті.

Витупили: Кириченко О.О., Шевчук М.М., Вітренко Н.Л., які зазначили, що за браком підручників «Риторика» в роботі правоохоронних органів такий посібник є оригінальним за своєю структурою щодо кожного розділа, де розкривається проблематика курсу і значний итерес представляє блок митодичних матеріалів.

Ухвалили: рекомендувати підручник «Риторика» до друку і видати тиражем, необхідним у навчальному процесі.
Начальник кафедри Т.Т.Тарасенко
Секретар М.М. Шевчук

23. Скласти акт оренди приміщення.

Схожі:

Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
У якому рядку подано правильний варіант написання відмінкового закінчення іменника ІІ відміни у родовому відмінку
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
У якому рядку подано правильний варіант написання відмінкового закінчення іменника ІІ відміни у родовому відмінку
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconПопередній тест тести Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconХарактеристика тесту з історії україни
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 3 Завдання з вибором однієї правильної відповіді icon1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
А. Подільський – добування паливних корисних копалин; Б. Донецький – вирощування зернових культур
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка