Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців
Скачати 297.22 Kb.
НазваАдміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців
Сторінка1/3
Дата конвертації12.10.2013
Розмір297.22 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
Адміністративне право України

Основні права та обов`язки державних службовців

1. Відповідно до чинного ЗУ "Про державну службу" основні права державних службовців визначенні в ст. 11, згідно з якою вони мають права:

-- Користуватися правами й свободами, які гарантуються громадянам України КУ та ЗУ.

-- Брати участь у розгляді питань та прийняті в межах своїх повноважень рішень.

-- Одержувати інформацію.

-- На повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників а громадян.

-- Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовців.

-- Право на оплату праці, в залежності від посади, рангу, якості досвіду та стажу роботи.

-- Безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження державної служби та у відповідних випадках давати особисті пояснення.

-- Права на просування про службі з урахуванням кваліфікацій та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків; на участь у конкурсі на заміщення посад більш високої категорії

-- Вимагати проведення службового розслідування, з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

-- На належні умови праці

--Соціальний та правовий захист відповідно до його статусу

-- Право захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних та судових органах.
Згідно ^ ЗУ, що вступить в силу з 1 січня 2014 року ст. 10 державні службовці мають право:

-- Право на повагу до своєї особистості, в тому числі з боку співробітників та керівників.

-- Чітке визначання своїх службових обов`язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання.

-- Право на доступ до необхідної для виконання службових обов`язків інформації.

-- Право на оплату праці, в залежності від рангу, посади ...

-- Паво на підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних коштів.

-- Просування по службі.

-- Право на відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення.

-- Право на безпечні умови праці.

-- Право на ознайомлення з інформацією, щодо проходження державної служби.

Обов`язки державного службовця згідно чинним законом (ст. 10):

-- Додержання КУ та інших актів законодавства.

-- Забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції.

-- Недопущення порушень прав і свобод людини й громадянина.

--Безпосереднє виконання покладених на них службових обов`язків.

-- Збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов`язків, а також нерозголошення відповідної інформації

-- Постійне вдосконалення організації своєї роботи та підвищення професійної кваліфікації

-- Сумлінне виконання своїх службових обов`язків, ініціатива й творчість в роботі.
Ст. 11 нового ЗУ визначає такі обов`язки:

-- Діяти на підставі та у межах повноважень передбачені КУ та ЗУ

-- Додержуватись принципів держаної служби

-- З повагою ставитись до державних символів.

-- Сумлінно виконувати свої посадови обов`язки

-- Виконувати в межах посадових обов`язків рушення державних органів, органів АРК, а також накази, розпорядження та доручення керівників наданих в межах їх повноважень.

-- Додержуватись вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

-- Додержуватись встановлених законодавством вимог професійної етики державного службовця.

-- Запобігати виникненню конфлікту інтересів підчас проходження державної служби.

-- Додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку відповідного органу влади чи його апарату.

-- Обов`язок підвищувати рівень своєї професійної компетентності.
У разі одержання доручення, яке суперечить законодавству державний службовець зобов`язаний в письмовій формі повідомити про це особу, яка видала доручення, а в разі наполягання на виконанні - повідомити про це вищу за посадою особу. (Чинний ЗУ)
Ст. 12 нового ЗУ визначає:, що державні службовці під час виконання своїх службових обов`язків діють в межах законодавства та відповідно до посадових інструкцій. Доручення керівників є обов`язковим до виконання службовцями.

У разі виникнення сумнів, щодо законності виданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов`язаний його виконати, крім випадків виконання явно злочинного наказу.

Керівник у разі отримання вимоги про надання письмового підтвердження зобов`язаний підтвердити або скасувати виконання такого доручення.

^ Державне управління в сфері державної служби

Державне управління в сфері державної служби здійснюється спеціально уповноваженим органом з питань державної служби - Національне агентство з питань державної служби. (Указ ПУ від 18 липня 2011 року № 769\2011)

Національне агентство України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Основним завданням є формування та реалізація державної політики з питань держаної служби та здійснення функціонального управління.
Основні завдання:

-- Формування державної політики в сфері служби в ОМС

-- Здійснення функціонального управління державної служби

-- Оптимізація заходів з підвищення якості державної служби

-- Здійснення функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій, щодо підвищення ефективності державного управління.

-- Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, здійснення конторою за додержанням визначених законодавством умов реалізації права на державну службу
^ Організаційно правові засади державної служби в державних органах та їх апараті.

Проходження державної служби є основним з елементів інституту державної служби.

Державний службовець працює на публічний інтерес.

Метою проходження - виконання завдань та функцій держави.

Розмежування понять "проходження" та "просування"
Науковці виділяють такі процедури проходження державної служби:

1) Добір кадрів (конкурс, співбесіда)

2) Прийняття на службу (видання наказу про прийняття на службу, ознайомлення з відповідними повноваженнями).

3) Здійснення службової кар`єри

4) Пов`язані щ реалізацією прав службовців

5) Переведення на іншу посаду

6) Припинення державної служби.
Проходження державної служби - діяльність, щодо виконання повноважень за посадами, починаючи з моменту набуття статусу держаної служби до моменту припинення держаної служби

Основні стадії проходження:

-- Вступ

-- Атестація та підвищення кваліфікації службовців

-- Присвоєння чинів, звань рангів тощо

-- Переведення на іншу посаду в межах служби. заохочення, притягнення до відповідальності

-- Припинення служби
Виділяють обов`язкові стадії та факультативні
Просування - одна зі стадій проходжень державної служби (службова кар`єра). Переважне право на просування по службі мають право ті особи, які виконують всі свої обов`язки.
Основні критерії класифікації посад державних службовців є:

-- Організаційно-правовий рівень органу

-- Обсяг і характер компетенції на конкретній посаді

-- Роль і місце посади в структурі державного органу
Відповідно до нового закону передбачено 5 груп посад державної служби

Критерії поділу - характер та обсяг посадових обов`язків

Групи та підгрупи:

--Посада керівника та заступників керівника

-- Помічники, радники,

Ранги державних службовців - за чинним законом - 15 (ст. 26)

Ранги присвоюються відповідно до посади, рівня кваліфікації.

Ранги, які відповідають посадам першої категорії присвоюються ПУ.

Державний службовець може бут позбавлений рангу, виключно за обвинувачувальним вироком суду.
За новим законом (ст. 27) рангів передбачено 9. Присвоює ранг суб`єкт, що призначає особу на посаду. ПУ присвоює 1-й ранг державного службовця. Особа, яка вперше призначається на посаду отримує найнижчий ранг. Передбачена періодичність призначення рангів (кожні 2 роки).

Протягом дії дисциплінарного стягнення, а також протягом 6 місяців з дня отримання негативної оцінки дії посадовця черговий ранг не може бути присвоєння. Допускається позачергове присвоєння рангу за особливі заслуги.
Шляхи вступу на державну службу :

-- Конкурсний (3-7 категорії посад)

-- Позаконкурсний (1-2 категорії посад)
Новим законом визначається, що вступ на державну службу відбувається шляхом призначення, без обов`язкового проведення конкурсу для зайняття вакантного місця на держаній службі.

На посаду держаної служби 2--5 категорії призначення здійснення за результатами конкурсу за певними винятками.
Обмеження, щодо проходження державної служби, зокрема ЗУ "Про протидії корупції", передбачено, що службовці не можуть брати участь у страйках, а також інші обмеження передбачено новим та старим законом. (Страйк для державних службовців)

Право на державну службу мають всі громадяни України, яким виповнилось 18 років незалежно від поглядів, походження тощо та яка володіє державною мовою, яка не має непогашеної судимості за умисно вчинений злочин.

Особа, яка піддавалась адміністративному стягненню за корупційні діяння протягом 1 року з дня накладання.

Не допускається призначення осіб на посаду держаної служби, де б вони підпорядковувались близьким особам.

Чи може бути особа призначена на посаду, де вона буде керувати близькою особою? (ст. 9 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції")
Особа набуває статусу державного службовця з моменту скала дання присяги.

Зміст присяги визначений у ЗУ "Про державну службу".
Згідно нового закону передбачена процедура конкурсного відбору.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 15.02.2002.№ 169.
Для проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія. Керівник державної служби визначає склад комісії не менше 5 осіб, до складу якого можуть включатися державні службовці в тому числі з інших підрозділів. Рішення вважається прийнятим в тому разі, якщо за нього проголосувала більшість.

Конкурс проводиться шляхом іспиту та співбесіди.

Керівник державної служби затверджує програму іспиту (тести) один раз на два роки.
Законами України передбачено ряд документів, які надаються особами для участі у конкурсі на призначення на державну службу.

Забороняється вимагати від особи, яка претендує на посаду документи, що не передбачені законом, але особа має право самостійно надати такі документи.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протококом, інформація про переможця оприлюднюється не пізніше 3 робочих днів після підписання протоколу.

Виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 5 березня 2009 року № 43.

Програма іспиту передбачає тестові завдання на знання законодавства щодо державної служби, запобігання та протидії корупції тощо. Об’єктивність забезпечується рівними умовами. Під час проведення іспиту більшість членів конкурсної комісії повинна бути присутня.

Співбесіда проводиться в усній формі. За результатами іспиту та співбесіди конкурсна комісія робить відбір.

Ст. 26 ЗУ "Про державну службу" передбачено випробування при призначення на посаду державної служби, встановлюється на строк від 60 днів до 120 календарних днів.

Процедура просування державного службовця.

Згідно ст. 29 ЗУ "Про державну службу" для службовців створюються умови для підвищення кваліфікації. Передбачається, що державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно. Для цього існують спеціальні заклади, в яких навчання поводиться не менше 1 разу на рік. (державна академія при президентові України)

ст. 30 в новому ЗУ передбачено так форми підвищення професійної кваліфікації:

-- професійні програми

-- Спеціальні курси

-- Тематичні семінари

-- Тренінги

-- Стажування

-- Інші форми передбачені Національним агентством з державної служби.

Підвищення професійної компетенції проводиться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 роки.

З метою підвищення рівня професійної компетенції може проводитись стажування з відривом від державної служби. Може проводитись в тому ж органі або іншому. На час проходження стажування за службовцем зберігається посада та заробітна плата.

Для визначення якості виконання державним службовцем своїх обов'язків, визначення результативності та професійності, а також з метою планування кар’єри виявлення необхідності підвищення кваліфікації проводиться оцінювання результатів службової діяльності державного службовця проводиться оцінювання результатів службової діяльності.

Для державних службовців 5-7 рангів оцінювання діяльності здійснюється щороку безпосереднім керівником держаного службовця. Керівник державного службовця підписує результати службовця та передає їх для ознайомлення під розписку. Результати оцінювання затверджується керівником структурного підрозділу.

Результати оцінювання можуть містити негативну, позитивну або відмінну оцінку та обґрунтування. Якщо результати містять негативну оцінку - керівник визначає які заходи необхідно вчинити для того щоб підвищення ефективності діяльності. Через 6 місяців проводиться повторне оцінювання. результати можуть бути оскаржено.

Оцінка відмінно - підстава для преміювання.

Атестація державного службовців - Постанова КМУ від 28.12.00 № 1922

Атестація проводиться з метою підвищення ефективності діяльності державних службовців. Атестація передбач енна раз на три роки. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості. Атестації підлягають всі державні службовці, крім певних винятків. (вагітні жінки, матері, які доглядаються за дітьми). Результати атестації передаються відділу кадрів і використовуються під час планомірних ротацій.

На кожного працівника, який підлягає атестації складається характеристика. Характеристика має містити аналіз виконання професійних, відомість про обсяг, якість, своєчасність, самостійність виконання роботи ділові якості: ініціативність, відповідальність, стосунки з колегами, знання та користування державною мовою, інформацію про підготовку, перепідготовку тощо. Державний службовець має бути ознайомлений зі змістом характеристики. Передбачено, що службовець має право подати до атестаційної комісії заперечення, обґрунтування, щодо своєї характеристики. Крім того подається атестаційний лист попередньої атестації. На засідання комісії запрошується працівник, який атестується та його безпосередній керівник. Рішення, яке може приймати атестаційна комісія:

-- Держаний службовець відповідає займаній посаді. (стажування на вищий посаді, підвищення, надбавка до заробітної плати)

-- Відповідає займаній посаді, за умови виконання рекомендацій, щодо підвищення якості фахових якостей. (повторна атестація через рік)

-- Державний службовець не відповідає займаній посаді. (комісія рекомендує керівникові перевести державного службовця на іншу посаду, яка відповідає його професійному рівні, або звільнити із займаної посади)

Результати заносяться до атестаційного протоколу та до атестаційного листа.. За результатами атестації керівник видає відповідний наказ.

Припинення державної служби визначенні в законі в розділі 6 (5)

Підстави припинення:

-- Порушення умов реалізації права на державну службу

-- Недотримання вимог

-- Досягнення державним службовцем граничного віку (ст. 23)

-- Відставка (1 або 2 категорії)

-- Виникнення обставин, що перешкоджають державної служби

-- Відмова від прийняття або порушення присяги.

-- Притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні дії.
Згідно нового ЗУ підстави ля звільнення визначаються ст. 37-43

--Закінчення строку призначення

-- Втрата права на державну службу (ст. 38 - припинення громадянства, набуття громадянства іншої країни, набрання законної сили рішення суду про притягнення службовця до відповідальності за корупційне порушення, вчинення умисного злочину, та у випадку заборони виконання певних дій)

-- Незгода державного службовця проходити службу

-- Досягнення 65-го віку.

--Визнання службовця померлим або безвісно відсутнім.

-- Відставка (ст. 31) посади 1-2 категорії - здійснюється за заявами.

Підстави для відставки - принципова незгода з рішенням органу або посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на службі. Отримання наказу, який суперечить чинному законодавству, що може заподіяти значної матеріальної чи моральної шкоди державі, особам, об'єднанням громадян, стан здоров'я, що перешкоджає виконанню повноважень за наявністю медичного висновку.

Відставка приймається або ж надається вмотивована відмова. В разі відмови службовець продовжує здійснювати свої повноваження та може припинити державну службу в порядку передбаченому трудовим законодавством.

Підстави для звільнення службовця:

-- Неможливість виконання службовцем своїх обов'язків.

-- Призначення службовця на політичну посаду

-- Наявність перешкод у реалізації прав наданих службовцю законному, або встановлення факту порушення таких прав.

У таких випадках керівник має звільнити службовця.

Відповідальність державних службовців.

Дисциплінарна відповідальність:

ст. 14 чинного ЗУ визначає можливість застосування дисциплінарних стягнень визначених КЗУпП, а також попередження про невідповідність діяльності, або призупинення на рік присвоєння чергового звання або посади.

Відповідальність настає за дисциплінарний проступок.
У новому ЗУ конкретизовано види дисциплінарних проступків ст. 52:

-- Вияв неповаги до державних символів

-- Невиконання або неналежне виконання рішень наказів доручень.

-- Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.

-- Невжиття передбачених законом заходів, щодо усунення конфліктів інтересів

-- Порушення вимог щодо участі державного службовця у виборчому процесі визначених у законодавстві.

-- Порушення правил внутрішнього розпорядку

-- Порушення професійної етики

-- Прогул

-- Поява службовця на робочому місці у нетверезому стані, наркотичне або токсичне сп'яніння.
Види дисциплінарних стягнень:

-- Догана

-- Сувора догана

--Попередження про неповну службові відповідність

-- Звільнення
Порядок накладання дисциплінарних стягнень

Корупція використання особою, визначеною у ч. 1 ст. 4, наданих її службових повноважень а можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки або пропозиції або відповідно обіцянкам. пропозиціям, або надання неправомірної вигоди або на її вимогу іншим фізичним або юридичним особам з метою схилення її до неправомірних дій пов'язаних з її службовим становищем.
  1   2   3

Схожі:

Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців icon5. основи сімейного права україни сімейне право України: поняття, предмет правового регулювання
Права та обов`язки усиновителів. Права дітей, над якими встановлено опіку або піклування
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconАдміністративне право — це галузь права, що регулює
Адміністративне право — це галузь права, що регулює: а будь-які суспільні відносини управлінського характеру
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconАдміністративне право (Кафедра адміністративного права)
Адміністративне право (Кафедра адміністративного права) Завдання для виконання контрольних робіт
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconЗаконом України від 23 грудня 2010 року n 2856-vi
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconТема 1 загальні положення
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Положення, що мають пряме відношення до захисту...
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconБратусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права
Відповідь на третє питання повинна містити аналіз взаємодії цивільного права як права приватного з публічним правом, такими його...
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців icon1. Адміністративне право як галузь права І як наука 4
Поняття, предмет І метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права. 4
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconПлан. Особливості дії Закону України „Про освіту” Права, обов'язки,...
Тема №9 Законодавча база України щодо забезпечення права людини на освіту -2год
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconАдміністративне процесуальне право України. Ч. Питання до заліку
Поняття, ознаки та основні риси адміністративних процесуальних норм, особливості їх структури
Адміністративне право України Основні права та обов`язки державних службовців iconРеферат: На тему: «Адміністративне право»
Аміністративне право- це галузь права, яка врегульовує відносини у сфері державного управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка