А. Закон місця реєстрації юридичної особи
НазваА. Закон місця реєстрації юридичної особи
Сторінка1/9
Дата конвертації03.10.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тестові завдання І-го рівня складності. Кожне завдання оцінюється по 2 бали.
1. Хто з нижче перелічених осіб ввів у науковий обіг термін “міжнародне приватне право”:
А.Імператор Юстиніан;

Б.Американський юрист Дж. Сторі;

В.Англійський науковець Альберт Дайсі.
2. Колізійна норма – це:
А.Норма, що визначає право якої держави може бути застосоване до правовідносин з іноземним елементом ;
Б.Норма, яка регулює міжнародні відносини ;
В.Це вид матеріальних норм, що регулюють міжнародні приватні відносини.
3. На яких із перелічених принципів повинні ґрунтуватися міжнародні звичаї:
А.Імперативності ;
^ Б.Рівності держав ;
В.Змагальності.
4. В яких із нижче перелічених варіантів передбачено один із видів національного законодавства як джерела МПП:
А.Спеціальне законодавство ;
Б.Зовнішнє законодавство ;
В.Кодифіковане законодавство.
5. Який із нижче перелічених варіантів відносяться до виду уніфікації:
А.Колізійно-правова ;
Б.Місцева ;
В.Одностороння ;

6. В якому із варіантів правильно зазначено вид форми в якому виявляється “іноземний елемент”:
А.Хоча б один учасник є громадянин України ;
^ Б.Юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави
В.Договір було укладено на території України
7. Міжнародне приватне право – це галузь права, яка регулює:
А.Владні відносини між державами ;
Б.Відносини між юридичною особою та громадянином України та території України ;
^ В.Міжнародні невладні відносини (майнові та немайнові) транскордонного характеру ускладнені іноземним елементом.
8.Вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені учасниками правовідносин МПП:
^ А.на різних стадіях його виконання;
Б.Лише на стадії підписання договору ;

9. Відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”: особа без громадянства — це:
^ А.Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином ;
Б.Особа, яка є громадянином двох держав;
10. Відповідно до КОТІФ у випадку серйозного припущення про невиконання умов перевезення, перевізник _________ перевірити, чи відповідають предмети (ручна поклажа, багаж, автомашини, зокрема завантаження їх) і тварини умовам перевезення, якщо це не забороняється законами і настановами держави, в якій повинна відбутися перевірка.
А.Не має права ;
^ Б.Має право;
11. Які з нижче перелічених теорій імунітету є правильними:
А.Абсолютний ;
Б.Необмежений ;

12. Яка із нижче перелічених колізійних прив’язок буде застосовуватися до правового статусу (національності) юридичної особи:
^ А.Закон місця реєстрації юридичної особи ;
Б.Закон місця проживання осіб, які працюють;
13. Особистим законом особи без громадянства вважається право держави, у якій ця особа має__________________, а за його відсутності — місце перебування.
А.Місце праці ;
Б.Місце проживання.
14. Особистим законом юридичної особи вважається право __________:
^ А.Держави місцезнаходження юридичної особи
Б.Іноземної держави ;
В.України;
15. Яка із нижче перелічених колізійних прив’язок буде застосовуватися до правочинів і юридичних фактів:
А.Закон місця реєстрації юридичної особи ;
^ Б.Закон автономії волі.
16.До яких з нижче передбачених питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом не застосовується Закон України “Про міжнародне приватне право”:
А.Визначення застосовуваного права;
^ Б.Виконання судових інструкцій та рішень.17. Які із перелічених принципів відносяться до принцивів зовнішньоекономічної діяльності:
А.Юридичної рівності і недискримінації
Б.Доброзичливості
В.Конкурентності

18. Органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є:
^ А.Державна митна служба України ;
Б.Верховний Суд України ;
В.Міністерство освіти і науки України;
19. Відповідно до Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не вимагається, щоб договір купівлі-продажу укладався чи підтверджувався в ________________ або підпорядковувався іншій вимозі щодо форми. Він може доводитися будь-якими засобами, включаючи свідчення.
А.Усній формі ;
^ Б.Письмовій формі ;20. Право на шлюб визначається ___________ кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу:
А.Спільним законом
Б.Законом місця проживання ;
В.Законом місця заходження майна ;
^ Г.Особистим законом ;21. Спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець______________, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був
А.Знаходився ;
Б.Помер ;
^ В.Мав останнє місце проживання ;
Г.Відпочивав .

22. Відповідно до Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів державні свята чи неробочі дні, що мають місце протягом строку для акцепту, ________при підрахуванні цього строку:
А.Не зараховуються
Б.Ниключаються
^ В.Не виключаються

23.В якій відповіді правильно зазначено до продажу якого товару не застосовується Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів:
А.Майна ;
Б.Акцій ;
В.Транспорту ;

24.Відповідно до ЗУ «Про міжнародне приватне право» підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається:
^ А.На момент відкриття провадження у справі;
Б.На вибір сторін;
В.На момент визнання рішення іноземного суду.
25. Віденська конвенція про міжнародний договір купівлі продажу була прийнята:
А.21 квітня 1980року ;
Б.11 квітня 1988року ;
^ В.11 квітня 1980року.
Тестові завдання ІІ-го рівня складності. Кожне завдання оцінюється в 5 балів.

1. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», третейський суд – це:
А.Колегія арбітрів;
Б.Одноособовий арбітр;
В.Палата арбітрів;
^ Г.Одноособовий арбітр або колегія арбітрів;
5-рада арбітрів.
2. У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються вимоги __________щодо підстав недійсності шлюбу
А-Кодексу про шлюб та сім’ю України ;
^ Б-Сімейного кодексу України ;
В-Цивільного кодексу України ;
Г-Закону України “Про міжнародне приватне право” .

3. Які із перелічених відповідей відносяться відповідно до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” до видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності:
А.Перепідготовка фахівців на території України ;
^ Б.Кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної; В.Діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
Г.Укладення лізингових договорів з громадянами України;
Д.Роботи неповнолітніх осіб на контрактній оплатній основі ;
Е.Орендні відносини між суб’єктами .

4. Шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за межами України, може укладатися:
^ А.В консульській установі або дипломатичному представництві україни згідно з правом україни ;
Б.В консульській установі або дипломатичному представництві іноземної держави за іноземним законодавством ;
В.В органах рацс ;
Г.В церкві на підставі церковного права .
Д.На підставі звичаєвих норм
5. Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) умови укладення шлюбу визначаються:
А.Законодавством Договірної Сторони, на території якої має місце укладення шлюбу;
Б.Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території якої він має переважне місце проживання;
^ В.Для осіб без громадянства – законодавством Договірної Сторони, що є їх постійним місцем проживання;
Г.Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території якої він має тимчасове місце проживання;
6. Як визначається право спадкування за положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?
А.Право спадкування нерухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання. ;
Б.Право спадкування майна, крім нерухомого, визначається за законодавством Договірної Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання. ;
В.Право спадкування рухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони, на території якої знаходиться це майно. ;
Г.Право спадкування майна, крім грошей та цінних паперів, визначається за законодавством Договірної Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
7. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітражна угода - це:
А.Угода сторін про передачу всіх спорів, які можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, які мають договірний характер;
Б.Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні;
В.Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, які мають недоговірний характер;
Г.Угода сторін про передачу лише певних спорів, які виникли між ними в зв’язку з конкретними правовідносинами;
Д.Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними ;правовідносинами, які мають договірний характер.
8. На конференції з перегляду Бернської конвенції про залізничні перевезення вантажів 1890 р. та Бернської конвенції про залізничні перевезення пасажирів і багажу 1923 р. було прийнято:
^ А.Конвенцію про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.;
Б.Конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення;
В.Додаткову угоду стосовно меж відповідальності залізниць за спричинення шкоди життю чи здоров’ю пасажирів 1980 р.;
Г.Конвенцію про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1966 р.;
Д.Європейську Угоду про міжнародні залізничні лінії 1985 р.
9. Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів договір перевезення повинен бути підтверджений :
А.Накладною, складеною згідно з єдиним зразком
Б.Договором складеним згідно з єдиним зразком
В.Квитком, складеним згідно з єдиним зразком
^ Г.Квитанцією, складеною згідно з єдиним зразком
10. У якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт) ?
А.Простій письмовій, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом
Б.Письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням
В.В будь-якій формі, за вибором сторін
Г.В письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договору
Д.В усній формі
Варіант – 2
Тестові завдання І-го рівня складності. Кожне завдання оцінюється по 2 бали.
1.Який із варіантів відносяться до виду міжнародних договорів:

 1. Односторонні ;

 2. Двосторонні ;

 3. Конфліктні .2. Міжнародне приватне право регулює відносини між:

 1. Бержавами;

 2. Фізичними та юридичними особами.


3.Автономія волі – це:

 1. Принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає застосовуванню до відповідних правовідносин ;

 2. Принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом не можуть здійснити вибір права, що має застосовуватися ;

 3. Непідпорядкованість сторін у правовідносинах державі.


4. Які із нижче перелічених варіантів видів колізійних норм відносяться до норм, які вміщують категоричні приписи, що торкаються вибору права і не можуть бути змінені на розсуд сторін правовідносин:

 1. Альтернативні ;

 2. Імперативні ;

 3. Диспозитивні.

5. Колізійна норма за своєю внутрішньою структурою є складною і складається з частин, а саме:

 1. 2 ;

 2. 3 ;

 3. 4 .6.В яких із нижче перелічених варіантів неправильно зазначено тип колізійної прив’язки:

 1. закон зв’язку;

 2. закон суду;

 3. закон прапора;7.В якій із відповідей правильно зазначено форма в якій може виражатися іноземний елемент:

 1. Хоча б один учасник правовідносин є іноземцем ;

 2. Об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави ;

 3. Всі відповіді правильні.


8. На яких із перелічених принципів повинні ґрунтуватися міжнародні звичаї:

 1. Недоторканості ;

 2. Справедливості ;

 3. Змагальності.


9. Відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”: іноземець — це:

 1. Особа, яка перебуває у громадянстві України ;

 2. Особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав ;

 3. Особа, яка не належить до жодної держави ;

 4. Особа, яка є громадянином двох держав.10. Відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці та особи без громадянства є _______________перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. 1. Не рівними;

 2. Обтяженими;

 3. Рівними.
11. В яких відповідях правильно зазначені права, якими можуть бути наділені іноземці та особи без громадянства відповідно до законодавства України:

 1. Право на участь в референдумі ;

 2. Право на інвестиційну діяльність ;

 3. Право бути призначеним на посаду судді.


12. На яких із нижче перелічених принципах ґрунтується імунітет:
1-рівності та суверенітеті держав

 1. Агресії держав ;

 2. Юрисдикції держав.


13. В якому із нижче зазначених варіантів неправильно передбачений вид імунітету держави:

 1. судовий ;

 2. абсолютний;

 3. від попереднього забезпечення позову.


14. Яка із нижче перелічених колізійних прив’язок буде застосовуватися до правового статусу (національності) юридичної особи:

 1. Закон місця проживання осіб, які працюють ;

 2. Закон прапора ;

 3. Закон держави місця знаходження адміністративного центру .

15. Цивільна дієздатність фізичної особи (іноземця або особи без громадянства) визначається:

 1. Законом суду ;

 2. Законом місця знаходження нерухомого майна цієї особи;

 3. Особистим законом.


16. Особистим законом біженця вважається право держави, у якій він:

 1. Має місце перебування ;

 2. Набув громадянство ;

 3. Невиконав зобов’язання.


17. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, які проживають поза межами України, може здійснюватися в консульській установі або дипломатичному представництві України. При цьому застосовується _____________ :

 1. Право іноземної держави де знаходиться консульська установа;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconЗагальні положення
Клуб діє в межах адміністративної території Ново каховського міськвиконкому. Після реєстрації місцевими органами влади клуб набуває...
А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconЗатверджено
Стор податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта* самозайнятої фізичної особи)
А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconЩодо організації навчання населення за виданими ваучерами
Державної служби зайнятості України за місцем реєстрації місця проживання чи перебування
А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconОснови побудови фінансового обліку
Чи прийме банк платіжне доручення від юридичної особи, складене в довільній формі?
А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconНайменування юридичної особи, що видає довіреність
...
А. Закон місця реєстрації юридичної особи icon1. Порядок припинення юридичної особи
У разі недостатності майна для задоволення вимог однієї черги, претензії задовольняються пропорційно належної кожному кредиторові...
А. Закон місця реєстрації юридичної особи iconВчення про юридичну особу
Оскільки метою інституту юридичної особи є лиш керування майном, то I юридична особа є не що інше, як саме це персоніфіковане майно,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка