Захист цивільних прав та інтересів
Скачати 57.56 Kb.
НазваЗахист цивільних прав та інтересів
Дата конвертації30.09.2013
Розмір57.56 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут психології та економіки Львівського
державного університету внутрішніх справ

Кафедра цивільно-правових дисциплін


д

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

к.ю.н., доцент

_____________ Г.Б. Яновицька

«___» _____________2012 р.


Екзаменаційні питання

з курсу «Захист цивільних прав та інтересів»
для студентів юридичного факультету

які навчаються за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

ЛЬВІВ 2012 р.


 1. Поняття “забезпечення”, “охорони”, “захисту” цивільних прав та інтересів.

 2. Суб’єкти цивільно-правового захисту.

 3. Система органів, які здійснюють захист цивільних прав та інтересів.

 4. Пеня як спосіб цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору.

 5. Суб’єктивні права як об’єкти цивільно-правового захисту.

 6. Охоронюваний правом інтерес як об’єкт цивільно-правового захисту.

 7. Право на захист як суб’єктивне цивільне право.

 8. Загальні підстави виникнення права на захист цивільних прав та інтересів.

 9. Конституційні засади права на захист цивільних прав та інтересів.

 10. Форми захисту цивільних прав та інтересів.

 11. Неюрисдикційна форма захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист цивільних прав.

 12. Поняття та види способів захисту цивільних прав та інтересів.

 13. Універсальні та спеціальні, перспективні та ретроспективні способи захисту цивільних прав та інтересів.

 14. Універсальні способи захисту: види, зміст, призначення.

 15. Вибір способу захисту цивільних прав та інтересів.

 16. Чинники, які зумовлюють вибір способу захисту цивільних прав та інтересів.

 17. Поняття та ознаки оперативних санкцій у цивільному праві.

 18. Система оперативних санкцій у цивільному праві.

 19. Оперативно-господарські санкції як способи захисту цивільних прав та інтересів.

 20. Загальні підстави та умови застосування оперативних санкцій.

 21. Форма оперативних санкцій як способів захисту цивільних прав та інтересів.

 22. Право притримати річ, яка має бути передана боржникові чи третій особі.

 23. Державна реєстрації права притримання та її правові наслідки.

 24. Оперативні санкції відмовного характеру.

 25. Штраф як спосіб цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору.

 26. Спеціальні наслідки недійсності договору.

 27. Відмова від договору як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

 28. Відмова від виконання зобов’язання як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

 29. Відмова від прийняття неналежного виконання як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

 30. Поняття та види недійсних договорів.

 31. Нікчемність та оспорюваність договорів.

 32. Загальні підстави недійсності договору.

 33. Непереборна сила як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 34. Недоліки змісту договору як підстава його недійсності.

 35. Недоліки форми договору як підстава його недійсності.

 36. Недоліки волі сторін договору як підстава його недійсності.

 37. Загальні та спеціальні наслідки недійсності договору.

 38. Загальні підстави й умови договірної відповідальності.

 39. Вина як підстава відповідальності за завдані збитки.

 40. Особливості поняття вини в цивільному праві. Презумпція вини.

 41. Підвищена («сувора») відповідальність: підстави застосування та характерні риси.

 42. Відшкодування збитків як спосіб цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору.

 43. Відшкодування реальних збитків як спосіб цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору.

 44. Відшкодування упущеної вигоди як спосіб цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору.

 45. Відшкодування інфляційних збитків.

 46. Способи відшкодування збитків (шкоди).

 47. Загальноцивільна і господарська відповідальність: особливості застосування та співвідношення.

 48. Стягнення неустойки як спосіб цивільно-правового захисту.

 49. Поняття неустойки. Види неустойки.

 50. Випадок як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 51. Умови договірної відповідальності.

 52. Штраф та пеня як способи цивільно-правового захисту прав та інтересів сторін договору: поняття, підстави та умови застосування.

 53. Стягнення процентів річних за користування чужими грошима як різновид цивільно-правової відповідальності.

 54. Співвідношення вимог, які випливають з порушення грошових зобов’язань.

 55. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань з відшкодування шкоди: характерні риси.

 56. Загальні наслідки недійсності договору.

 57. Підстави й умови деліктної відповідальності.

 58. Протиправність як умова цивільно-правової відповідальності.

 59. Причинний зв'язок як умова цивільно-правової відповідальності.

 60. Вина як умова деліктної відповідальності.

 61. Випадки цивільно-правової відповідальності без вини.

 62. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 63. Випадок і непереборна сила як підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 64. Джерела правового регулювання відповідальності за заподіяння моральної (немайнової) шкоди.

 65. Поняття та ознаки моральної шкоди.

 66. Зміст моральної шкоди.

 67. Суб’єкти права на відшкодування моральної шкоди.

 68. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

 69. Відшкодування моральної шкоди незалежно від вини особи, яка її заподіяла.

 70. Форми та способи відшкодування моральної шкоди.

 71. Визначення розміру відшкодування моральної шкоди.

 72. Поняття та особливості зобов’язань з безпідставного збагачення.

 73. Види зобов’язань з безпідставного збагачення.

 74. Відмінності кондикційних вимог від деліктних та віндикаційних.

 75. Підстави та умови застосування кондикційних вимог.

 76. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню.

 77. Субсидіарне застосування вимог про повернення безпідставно придбаного чи збереженого майна.

 78. Кондикція та реституція як способи цивільно-правового захисту прав та інтересів осіб: співвідношення вимог.

 79. Поняття та види актів органів публічної влади, їх службових та посадових осіб.

 80. Підстави та умови визнання незаконними актів органів публічної влади.

 81. Критерії законності змісту акта органу публічної влади.

 82. Порядок визнання незаконними актів органів публічної влади.

 83. Суб’єкти оскарження актів органів публічної влади. Строки оскарження актів органів публічної влади.

 84. Наслідки визнання незаконними актів органів публічної влади.

 85. Особливості визнання незаконними рішень, дій та бездіяльності органів публічної влади.

 86. Самозахист цивільних прав.

 87. Презумпція вини в цивільному праві.

 88. Вимога про визнання договору недійсним як спосіб цивільно-правового захисту.

 89. Вимога про застосування наслідків нікчемного договору як спосіб цивільно-правового захисту.

 90. Визнання договору неукладеним як спосіб цивільно-правового захисту.


Склав:

професор кафедри,

д.ю.н. _________С.П.Рабінович
Обговорено і схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін,

Протокол № ____ від “_____” ____________2012 р.


Схожі:

Захист цивільних прав та інтересів iconПлан Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів....
Захист цивільних прав — це правомірна реакція учасників цивільних відносин, суспільства І держави на порушення, невизнання чи спору...
Захист цивільних прав та інтересів iconЗаконами
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд І вирішення цивільних справ з метою захисту...
Захист цивільних прав та інтересів icon9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав І виконання обов'язків. Захист цивільних прав
Тема 9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав І виконання обов'язків. Захист цивільних прав
Захист цивільних прав та інтересів iconУзагальнена характеристика судової влади в Україні
Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує...
Захист цивільних прав та інтересів iconХарактерними ознаками речових прав є
Речове право Як вид цивільних прав— це право, що дає уповноваженій особі можливість забезпечити задоволення її потреб та інтересів...
Захист цивільних прав та інтересів iconРівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захис­ту своїх...
Поняття цивільного процесуального права (це сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду І вирішення судом цивільних справ,...
Захист цивільних прав та інтересів iconЗміст
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій І громадян. 65
Захист цивільних прав та інтересів iconМіністерство внутрішніх справ навчально-науковий інститут права,...
Захист цивільних прав та інтересів. Робоча навчальна програма. – Навчально-науковий інститут права, психології та економіки Львдувс,...
Захист цивільних прав та інтересів icon6. Об’єкти цивільних прав
Об’єктами цивільних прав є все те, з приводу чого виникають І здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все те, на що правовідносини...
Захист цивільних прав та інтересів iconПро практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних...
Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка