2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян
Скачати 369.58 Kb.
Назва2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян
Сторінка1/4
Дата конвертації26.09.2013
Розмір369.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
ДОДАТКИ

Додаток А

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ТЕМИ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 2.1. Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян.

/практичне заняття– 2 г./

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: право на звернення, звернення, заява, скарга, пропозиція, клопотання, відповідь, вимоги до звернень громадян, прийом, реєстрація, реєстраційно-контрольна картка.
Питання:


 1. Загальні засади розгляду звернень громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 2. Порядок розгляду звернень громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 3. Порядок ведення діловодства з розгляду звернень громадян.

 4. Вимоги, які висуваються до документів, які складаються в процесі розгляду звернень громадян.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Організація особистого прийому громадян – важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення

 2. Проблеми обробки персональних даних у процесі роботи зі зверненнями громадян


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:
1. Розкрити особливості звернень громадян як адміністративно-юрисдикційну діяльність.

2. Перерахуйте види звернень громадян

3. Які вимоги висуваються до звернень громадян?

3. Які питання можуть бути порушені у зверненні?

4. Назвіть строки розгляду звернень громадян.

5. Визначте порядок прийому та реєстрації звернень громадян?

6. У яких випадках розгляд звернень громадян береться на особисттий контроль керівника?

7. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про звернення?
^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Про зверення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – ст. 256.

  2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – ст. 490.

  3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 16. – ст. 85.

  4. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 10. - ст. 239.

  5. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян [Текст] : комент, позов. заяви, заяви, скарги : навч. посіб. / Л. К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - 2-ге вид., допов. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 287 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


   1. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

   2. Вялова М. Порядок работы с обращениями граждан. – М., 2004. – 96 с.

   3. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.

   4. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с.

   5. Зуй В.В. Зразки адміністративно-процесуальних документів для студентів 2 та 3 курсів. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 22 с.


Тема 2.2. Документальне оформлення результатів розгляду зверень громадян органами публічної адміністрації та їх посадовими особами.

/практичне заняття– 2 г./

^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: право на звернення, звернення, заява, скарга, пропозиція, клопотання, відповідь, вимоги до звернень громадян, прийом, реєстрація, реєстраційно-контрольна картка.
Питання:


 1. Строки розгляду звернень громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 2. Рішення, які приймаються за результатами розгляду звернень громадян.

 3. Вимоги, які висуваються до документів, які складаються за результатами розгляду звернень громадян.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Проблеми реаліізації конституційного права громадян на звернення.

 2. Звернення громадян як гарантія забезпечення їхніх прав і свобод в адміністративному процесі.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Назвіть види скарг, які можуть бути подані до органів державної влади та вимоги до їх оформлення.

 2. Визначте, коли скарга вважається вирішеною?

 3. Назвіть, які рішення, дії чи бездіяльність можуть бути оскаржені?

 4. Які документи складаються у процесі розгляду скарг громадян?

 5. Який порядок оформлення ходу і результатів провадження за скаргами?

 6. Назвіть, які рішення приймаються за результатами розгляду скарги, та порядок їх оформлення.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Про зверення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – ст. 256.

 2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – ст. 490.

 3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 16. – ст. 85.

 4. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 10. - ст. 239.

 5. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян [Текст] : комент, позов. заяви, заяви, скарги : навч. посіб. / Л. К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - 2-ге вид., допов. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 287 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

 2. Вялова М. Порядок работы с обращениями граждан. – М., 2004. – 96 с.

 3. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.

 4. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с.

 5. Зуй В.В. Зразки адміністративно-процесуальних документів для студентів 2 та 3 курсів. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 22 с.Тема 3.1. Складання матеріалів про реєстрацію фізичних осіб.

/практичне заняття– 2 г./
^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: державна реєстрація, фізична особа, органи реєстрації, свобода пересування, місце проживання, паспорт громадянина України, громадянський стан.
Питання:


 1. Правові засади здійснення реєстрації фізичних осіб в Україні.

 2. Порядок здійснення провадження з реєстрації фізичних осіб.

 3. Вимоги, які висуваються до документів, які складаються у процесі реєстрації фізичних осіб


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Реєстрація місця проживання громадян: колізія правових норм

 2. Ідентифікаційний номер фізичної особи – елемент Державного реєстру фізичних осіб України


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Якими нормативними актами регламентується порядок реєстрації фізичних осіб в Україні?

 2. Охарактеризуйте організацію роботи державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів.

 3. Назвіть умови отримання ідентифікаційного номеру фізичної особи.

 4. Визначте, які документи можуть бути віднесені до сосбисттих.

 5. Який порядок реєстрації місця проживання чи перебування фізичних осіб в Україні?

 6. Які документи посвідчують особу громадянина України.

 7. Визначте порядок оформлення документів, які посвдчують особу громадянина України.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

 2. Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання від 11 грудня 2003 року № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. – ст. 232.

 3. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – ст. 256.

 4. Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 6. – Ст. 158.

 5. Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини: затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ від 21 грудня 2004 № 1603 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 4. – ст. 241.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Кузьменоко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: «Атіка», 2007. – 416 с.

 2. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.

 3. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

 4. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : Навчально-методичний посібник / К.К. Афансьєв, О.М. Беницький, І.Г. Запорожець / МВД України, ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 296 с.Тема 3.2. Складання матеріалів про реєстрацію суб'єктів господарювання.

/практичне заняття– 2 г./
^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: державна реєстрація, ЄДРПОУ, державний реєстратор, господарська діяльність, органи реєстрації, юридична особа, фізична особа-підприємець, суб’єкти підприємництва.
Питання:


 1. Порядок здійснення провадження з реєстрації суб’єктів господарювання.

 2. Вимоги, які висуваються до документів, що подаються для реєстрації суб’єктів господарювання.

 3. Порядок оформлення реєстраційних справ посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Необхідність і перспективи уніфікації вимог, що пред’являються до реєстраційних документів

 2. Місце адміністративно-правової діяльності серед інших форм діяльності публічних органів управління.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Якими нормативними актами регулюється порядок реєстрації суб’єктів господарювання?

 2. Надайте визначення поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 3. назвіть місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 4. Які вимоги висуваються до оформлення документів, які подаються державному реєстратору?

 5. Визначте порядок ведення реєстраційної справи юридичної особи.

 6. Які документи подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи?

 7. Який порядок проведення державної реєстрації юридичної особи?


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Роїна О.М. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [Текст] : практичний посібник. – К.: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. – 400 с.

 2. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року N 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 263.

 3. Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2011 № 1828/5 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 53. – ст. 2124.

 4. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 липня 1992 року № 2460-XII// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація [Текст] : Навчальний посібник / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. - 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 560 с.

  2. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

  3. Кузьменоко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: «Атіка», 2007. – 416 с.

  4. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 року № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23. – ст. 243.

  5. Перелiк продукцiї, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: затверджено Наказ Держспоживстандарту України 01 лютого 2005 року № 28 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 19. – ст. 1006.


Тема 3.3. Складання матеріалів про державну реєстрацію транспортних засобів.

/практичне заняття– 2 г./
^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: реєстрація, реєстраційне провадження, транспортний засіб, акт перевірки технічного стану транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий талон.

Питання:


 1. Правові засади здійсненя провадження щодо державної реєстрації транспортних засобів.

 2. Процедури, які є складовими реєстраційного провадження.

 3. Форми та порядок складання документів щодо реєстрації транспортних засобів.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Порівняльний аналіз процедур реєстрації транспортних засобів в Україні та за кордоном.

2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: порядок заповнення та захисні властивості.

3. Одержання, облік, зберігання та витрачання бланків реєстраційних документів, талонів про проходження державного технічного огляду та номерних знаків
^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:


 1. Якими нормативно-правовими актами визначений порядок реєстрації транспортних засобів?

 2. Визначте, які документи необхідно подати до Державної автомобільної інспекції для реєстрації транспортного засобу.

 3. Який порядок обліку транспортних засобів?

 4. Назвіть порядок перереєстрації транспортних засобів.

 5. У яких випадках оформляється тимчасовий реєстраційний талон?

 6. Який порядок зняття з обліку транспортних засобів?

 7. Розкрийте порядок оформлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Реєстраційні провадження в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України: монографія / Є.О. Несвіт, В.В. Степаненко. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011. – 208 с.

 2. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 року № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 31. – ст. 338.

 3. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 16. - ст. 52.

 4. Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них: затверджено наказ МВС України від 11 серпня 2010 року № 379 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 8. – cт. 394.

 5. Порядок замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників: затверджено наказом МВС України від 30 листопада 2007 року № 466 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 98. – ст. 16.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Про зверення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – ст. 256.

 2. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс [Текст] : Учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

 3. Кузьменоко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: «Атіка», 2007. – 416 с.

 4. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу [Текст] : Монографія / О.В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2005. – 352 с.

 5. Гурковський М.П. Зміст та особливості реєстраційного провадження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішінх справ : Збірник наукових праць. – 2008. - № 4 (40). – с. 163.

 6. Реєстраційно-екзаменаційна діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України : підручник / Лозовий В.М. Олефір В.І., Мельник І.В., Собакарь А.О., Константінов С.Ф., Протченко С.М., Демянко О.М., Буднік С.І., Полозенко П.М. – К. : КНТ, 2010. – 280 с.  1   2   3   4

Схожі:

2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Центр надання адміністративних послуг надає 47 видів послуг. До Центру на 01. 01. 2014 року надійшло 7653 звернень, із них задоволено...
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconВимоги щодо оформлення матеріалів
Матеріали конференції приймаються до 1 квітня 2013 року, на електронні адреси відповідальних по кафедрі
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян icon16. Судове провадження у першій інстанції. Судовий розгляд
Процедура судового розгляду. Процесуальний порядок відкриття судового розгляду та здійснення підготовчих дій
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач
Особливості розгляду справ позовного провадження; м2 Особливості розгляду справ окремого та наказного проваджень
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconЗакон ≪Про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру≫, прийнятий...
...
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconНаціональна система стандартизації, метрології та сертифікації
Різко зростають вимоги до сировини, матеріалів, комплектуючих виробів І готової продукції. Першорядне значення набувають питання...
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconВимоги до оформлення матеріалів доповідей
Приймаються до друку доповіді обсягом не більше 6 сторінок формату одноосібні публікації докторів наук кількістю сторінок не обмежуються....
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconДо комплексної контрольної роботи
Основні гіпотези науки опору матеріалів. Класифікація тіл, що досліджуються в опорі матеріалів
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconЛекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
Бюджетний процес — це сукупність дій уповноважених на осно­ві норм бюджетного права органів державної влади та місцевого самоврядування...
2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сучасна будівельна техніка висуває все більші вимоги до в'яжучих матеріалів. При цьому, поряд з вимогами до якості цементу, невпинно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка