Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
НазваЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Дата конвертації25.09.2013
Розмір60.8 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Завдання до домашньої контрольної роботи

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

для спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Варіант 1
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Як називаються слова, якими користуються люди певних професій?

  1. Діалектні.

  2. Загальновживані.

  3. Неологізми.

  4. Професійні.

  5. Запозичені.
 1. У якому рядку подано правильний варіант написання відмінкового закінчення іменника ІІ відміни у родовому відмінку.

  1. Львова.

  2. Колектива.

  3. Прогреса.

  4. Вівторку.
 1. Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій.

  1. Художній стиль.

  2. Публіцистичний стиль.

  3. Офіційно-діловий стиль.

  4. Науковий стиль.
 1. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

  1. Прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в зв’язку з хворобою.

  2. Прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я.

  3. Прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за кордон.

  4. Прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП.
 1. У якому рядку подано правильний варіант числівникової форми орудного відмінка.

  1. П’ятьма тисячами сьомастами двадцятьма двома.

  2. П’ятьома тисячами сьомастами двадцятьма двома.

  3. П’ятьма тисячами сімомастами двадцятьма двома.

  4. П’ятьома тисячами сьомастами двадцятьома двома.

  5. П’ятьма тисячами сьомастами двадцятьома двома.
 1. Визначте, які прізвища не відмінюються.

  1. Всі.

  2. Всі жіночі.

  3. Жіночі, що закінчуються на приголосний та на -о.

  4. Всі чоловічі.

  5. Чоловічі та жіночі, що закінчуються на приголосний або на -о.
 1. У якому рядку є ненормативні конструкції, уживані в листах?

  1. Завіряємо Вас; Високоповажний Ігор Степанович!; вважаємо за доцільне; відповідно до Вашого прохання; маючи нагоду, повідомляємо.

  2. Ми уважно ознайомилися з каталогом; маємо надію зустрітися найближчим часом; просимо надіслати новий прейскурант; вдячні за запрошення.

  3. Сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці; ми дійшли висновку; доводимо до Вашого відома.

  4. Незважаючи на неодноразові нагадування; вважаємо необхідним; згідно з нашою домовленістю; чекаємо Вашої згоди; ми не маємо змоги.

  5. Надсилаємо Вам копію договору; запевняємо, що ми докладемо всіх зусиль; гарантуємо оплату рахунка; з огляду на зазначені обставини; завдяки спільним зусиллям.
 1. Укажіть термін, який відповідає визначенню: «Стереотипне сполучення слів, що використовується у стандартних мовних ситуаціях»:

  1. Калька.

  2. Кліше.

  3. Каламбур.

  4. Варваризм.

  5. Діалектизм.
 1. Дайте визначення документа.

  1. Друкована стандартна форма ділового паперу з реквізитами, що містить постійну інформацію.

  2. Основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність.

  3. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

  4. Матеріальний носій інформації.

  5. Письмовий носій, у якому викладено правила, що регулюють діяльність установи.
 1. Правильним є вислів:

  1. Не дивлячись на складне фінансове становище.

  2. Незважаючи на складне фінансове становище.

  3. Незважаючи на складний фінансовий стан.

  4. Не дивлячись на складний фінансовий стан
 1. Граматичну помилку допущено у рядку:

  1. найвірогідніше округлення

  2. найбільш вищий міст

  3. менш доцільні розрахунки

  4. щонайсприятливіші
 1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

  1. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.

  2. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.

  3. Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.

  4. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.
 1. Виберіть правильний початок автобіографії.

  1. Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.

  2. Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.

  3. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.

  4. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.
 1. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви.

  1. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії.

  2. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму навчання Інституту геодезії.

  3. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у Інститут геодезії.

  4. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний стаціонар геодезичного інституту.
 1. Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви.

  1. До заяви прикладаються такі документи.

  2. До заяви додаються слідуючі документи.

  3. До заяви додаються наступні документи.

  4. До заяви додаю такі документи.
 1. Документ, у якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності, – це:

  1. Автобіографія.

  2. Резюме.

  3. Характеристика.

  4. Пояснювальна записка.
 1. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:

  1. Доручення.

  2. Наказ.

  3. Розписка.

  4. Пояснювальна записка.
 1. Виберіть правильне формулювання наказу.

  1. Прийняти Пилипчук Віктора Петровича старшим лаборантом.

  2. Зачислити на посаду Пилипчука Віктора Петровича старшим лаборантом.

  3. Зарахувати Пилипчука Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.

  4. Взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.
 1. Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є:

  1. Дата, печатка.

  2. Підпис, печатка.

  3. Дата і підпис.

  4. Дата, підпис, печатка.
 1. У котрому рядку є слово, якого не використовують у документах?

  1. Провести нараду, підписати акт.

  2. Засвідчити підписом, нові філії.

  3. На прохання колективу, вимогливий шеф.

  4. Взяти участь, відхилити пропозицію.


21. Перекладіть речення українською мовою.

1. Уголовное право Украины находит свое выражение в уголовном законодательстве, представляющем собой единую нормативную систему.

2. Изложенное позволяет заключить, что уголовный закон — это письменный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принимаемый Верховной Радой или всеукраинским референдумом и содержащий уголовно-правовыс нормы, которые устанавливают основания и принципы уголовной ответственности, определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания надлежит применять к липам, виновным в их совершении.

3. Объективная сторона состава преступления - это совокупность юридически значимых признаков, которые характеризуются наличием деяния в виде действия или бездействия, причинно-следственной связи, преступного результата, а также факультативных признаков (время, место, способы совершения преступления).

4. Преступная самонадеянность - вид неосторожности, при котором лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение.

5. Согласно ч. 1 ст. 31 добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.
^ 22. Виправити помилки в документі.

Витяг з протоколу № 10

(засідання кафедри юридичного документознавства)
М.Харків 15.02.2013
Присутні: Начальник кафедри доцент Тарасенко Т.Т., професор Чиж О.О., старші викладачі: Коломієць Т.К., Савчук М.Т., Вітренко Н.Л., Сокіл Т.М.

Слухали: Коломієць Тетяну про рекомендацію навчального посібнику «Риторика» до печаті.

Витупили: Кириченко О.О., Шевчук М.М., Вітренко Н.Л., які зазначили, що за браком підручників «Риторика» в роботі правоохоронних органів такий посібник є оригінальним за своєю структурою щодо кожного розділа, де розкривається проблематика курсу і значний итерес представляє блок митодичних матеріалів.

Ухвалили: рекомендувати підручник «Риторика» до друку і видати тиражем, необхідним у навчальному процесі.
Начальник кафедри Т.Т.Тарасенко
Секретар М.М. Шевчук
23. Скласти позовну заяву.

Схожі:

Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
У якому рядку подано правильний варіант написання відмінкового закінчення іменника ІІ відміни у родовому відмінку
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська...
Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconПопередній тест тести Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconХарактеристика тесту з історії україни
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал
Завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для спеціальності 03040101 «Правознавство» Варіант 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді icon1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
А. Подільський – добування паливних корисних копалин; Б. Донецький – вирощування зернових культур
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка