На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
Скачати 32.73 Kb.
НазваНа реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
Дата конвертації22.08.2013
Розмір32.73 Kb.
ТипРеферат
skaz.com.ua > Право > Реферат
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
Особи, які не мають опублікованих наукових статей за обраною науковою спеціальністю, допускаються до складання вступних іспитів піся попереднього написання та подання реферату (наукової доповіді) за прогнозованою темою дисертаційного дослідження, пов'язаною із профілем аспірантури (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією.
Загальні вимоги

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконує вступник при підготовці до складання вступного іспиту.
Тема реферату обирається вступником самостійно (за погодженням із передбачуваним науковим керівником). Тема реферату повинна відображати найважливіші правові проблеми, які пов'язані з обраною науковою спеціальністю або планованою темою дисертаційної роботи вступника. Зміст реферату повинен бути погоджений з передбачуваним науковим керівником.
Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу.
Реферат показує здатність автора розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник.
Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.
Загалом текст реферату повинен бути від 10 до 30 сторінок друкованого тексту, виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5 (на сторінці – 28-30 рядків). Реферат має бути зброшурований.

Подається перший примірник за підписом автора. Реферат повинен відповідати вимогам до наукової публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату текстового викладу (бібліографічний правильно складений список літератури у відповідності з існуючими вимогами, звірені цитати).
Вимоги до оформення

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: Академія правових наук України, в наступному рядку – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, в наступному – назва відділу.

Далі розміщується тема реферату, відомості про автора, місце й рік виконання реферату, науковий керівник (рецензент)

Вимоги до змісту

Структурними елементами реферату є план, вступ, викладення змісту теми (як правило, 2-3 глави), висновок, а також список основної, використаної при підготовці й написанні реферату, літератури та нормативно-правових документів.

План

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату, з указанням сторінок, на яких вони знаходяться. Основний зміст реферату розподіляється на глави чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ

Вступ важливий змістовний елемент реферату. Форма його - довільна, але в ньому повинні обов'язково знайти відображення такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення її місця в існуючій правовій проблематиці, оцінка рівня і характеру розробки теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

^ Основний зміст реферату

Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої юридичної літератури, нормативних актів тощо з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферату.

Висновок

У висновку необхідно дати коротке резюме викладеного у основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування опрацьованого у рефераті матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту реферату, яка є його особистим доробком.

Список використаної літератури

Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту реферату. Цей список має включати в себе як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті (шляхом аналізу та прямого цитування).
Вступники подають реферат разом з подачею документів для вступу до аспірантури.

Схожі:

На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconДиректор департаменту вищої освіти
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Хомутецького ветеринарно-зоотехнічного технікуму Полтавської державної аграрної
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconДо 10 березня 201
Надіслати тези в електронному вигляді, а також відскановану рецензію наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconЛюбо́в почуття приязності одного суб'єкта щодо іншого
«любов до Бога», «Божа любов» тощо Кохання І любов визначали або як стан особистості (закоханість), або як інтенціональну спрямованість...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconМагістерської роботи
В/звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconЗавдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентом домашньої письмової роботи. Домашня письмова...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconРеферат на тему: Організаційно-правовий захист персональних даних
Еом, її використання або пошкодження (знищення) в корисливих цілях у вигляді штрафу до 100 тис дол або ув'язнення терміном до 20...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconНавчальна програма для системних сімейних психотерапевтів секції Системної Сімейної Терапії усп
Мати диплом про вищу гуманітарну освіту або в окремих виключних випадках дипломи інших установ ( такі випадки окремо розглядаются...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 2
Співвідношення величини явища, що вивчається, з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності
...
На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією iconКультура наукового тексту (практ заняття №5-6)
Перелік фахових методів наукового дослідження з докладною характеристикою одного з них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка