Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с
НазваЗбірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с
Сторінка1/40
Дата конвертації12.08.2013
Розмір4.88 Mb.
ТипРегламент
skaz.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40«Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження»

Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 250с.

Упорядники: С.М. Алфьоров, О.П. Бойко, С.М. Міщенко, О.М. Обушенко, В.І. Сліпченко, О.М. Петелюк, М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров, О.С. Ткачук, В.І. Фаринник; М.С. Цуцкірідзе.

Зміст


Накази Міністерства внутрішніх справ України 12

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії 12

ІНСТРУКЦІЯ 15

про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 15

ПРАВИЛА 20

єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 20

Додаток 2 21

до п. 2.1. Інструкції про єдиний облік 21

^ ЖУРНАЛ ЄДИНОГО ОБЛІКУ 21

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 21

Правила ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про 22

вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО) 22

ЗМІСТ 23

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО) 23

П Р О Т О К О Л 24

прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення 24

^ ЗРАЗОК ШТАМПА 27

який проставляється в журналі єдиного обліку заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 27

ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ 28

Правила оформлення, видачі та обліку талону-повідомлення 29

ПОЛОЖЕННЯ 30

про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – ГУМВС, УМВС) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України 30

ПОЛОЖЕННЯ 32

про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - міськрайлінорган) з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 32

АКТ 34

внутрішньої звірки стану ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 34

№ 35

ДДокументи та 35

ВВиявлено незареєстрованих заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 35

ККількість фактів, за якими не надходило заяв 35

ВВжиті за ними заходи реєстрації 35

1 35

2 35

3 35

4 35

5 35

6 35

1 35

ДДокументи чергової частини 35

2 35

ДДокументи підрозділу документального забезпечення (секретаря) 35

3 35

4 35

5 35

6 35

ІІнші джерела 35

Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення,інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України 37

ІНСТРУКЦІЯ 39

з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення 39

про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події 39

1.1. Ця Інструкція регламентує діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ з питань реагування на заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі – кримінальні правопорушення та надзвичайні події). 39

1.2. Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події: 39

1.2.1. Негайне реагування на всі кримінальні правопорушення та надзвичайні події, направлення на місця подій сил і засобів, необхідних для захисту порушених конституційних прав громадян. 39

1.2.2. Підтримання постійної готовності сил і засобів органів внутрішніх справ до оперативного реагування. 39

1.2.3. Оперативне інформування чергових частин вищого органу внутрішніх справ (далі – ОВС) про отримані повідомлення. 39

1.2.4. Забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав, свобод і законних інтересів, попередження чи припинення правопорушень, виявлення та затримання осіб, які їх вчинили, усунення негативних наслідків правопорушень та надзвичайних подій. 39

1.2.5. Орієнтування всіх видів нарядів про вчинення кримінальних правопорушень та інших правопорушень, прикмет осіб, які їх вчинили, об'єктів посягань. 39

1.2.6. Організація взаємодії з іншими органами і підрозділами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади під час реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення та події. 39

1.2.7. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції, організація їх навчання діям у типових та екстремальних ситуаціях. 39

1.3. Принципи діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події – ввічливість і поважливе ставлення до громадян, законність та оперативність. 39

1.4. Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події є Конституція України, закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана у встановленому порядку Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, ця Інструкція та інші нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України. 39

3. Основні права і обов'язки працівників міліції щодо реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події. 40

3.1. Працівникам міліції при реагуванні на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події надається право: 40

3.1.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, відносно осіб, які допустили малозначні адміністративні правопорушення, обмежуватися усним зауваженням, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством заходи примусу. 40

3.1.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляду і контролю, виконання яких покладено на міліцію. 40

3.1.3. Затримувати і доставляти до ОВС (крім осіб, зазначених у статті 480 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК)): 40

осіб, яких вони запідозрили у вчиненні злочину або замаху на його вчинення, якщо для цього є достатні підстави (очевидець у тому числі і потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці вказують на те, що саме ця особа вчинила злочин), а також безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні; 40

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи за суттю, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці; 40

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування; 40

неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність; 40

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення; 40

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих. 40

3.1.4. Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 3.1.3 Інструкції, речей, що знаходяться при них, їх транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю, в установленому законодавством порядку. 40

3.1.5. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші, передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 41

3.1.6. Брати участь у розкритті кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством. 41

3.1.7. Проводити аудіо-, відео-, фотофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій. 41

3.1.8. Заходити безперешкодно в будь-який час доби: 41

на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць, та оглядати їх з метою припинення кримінальних правопорушень, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин; 41

на земельні ділянки, до жилих та інших приміщень громадян у разі переслідування особи, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або припинення кримінального правопорушення, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин; 41

до житла підозрюваного, обвинуваченого, з метою контролю за його поведінкою, якщо йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 41

3.1.9. Перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньої згоди, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це їх адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання правопорушенню (злочину), виявлення і затримання осіб, які його вчинили. 41

3.1.10. Відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей. 41

3.1.11. Обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, за інших надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів. 41

3.1.12. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки. 41

3.1.13. Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставляння до лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставляння в міліцію. 41

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства. 41

3.1.14. Користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою. 41

3.1.15. Користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку правопорушників, які втекли, осіб, які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї обов'язків. 41

3.1.16. Запрошувати до ОВС громадян для надання допомоги у з'ясуванні обставин, що пов'язані з порушеннями громадського порядку або вчинення кримінального правопорушення. 42

3.1.17. Застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України “Про міліцію”. 42

3.1.18. Користуватися іншими правами, наданими Законом України “Про міліцію” та іншими законодавчими актами України. 42

3.2. Основні обов'язки працівників міліції щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події: 42

3.2.1. Забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок. 42

3.2.2. Виявляти, попереджати та припиняти кримінальні правопорушення, вживати з цією метою у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку оперативно-розшукові та профілактичні заходи. 42

3.2.3. Припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження за цими справами. 42

3.2.4. Розшукувати осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду або пропали безвісти. 42

3.2.5. Виконувати прийняті в установленому законодавством порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, слідчого судді, суду. 42

3.2.6. Повідомляти відповідним державним органам і громадським об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події, уживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду. 42

3.2.7. Брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій. 42

3.2.8. Надавати невідкладну, у тому числі медичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень, надзвичайних ситуацій і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя та здоров'я стані, дітям, які залишилися без опіки, а також затриманим та взятим під варту особам. 42

ужити заходів щодо попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, установлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події тощо. 42

негайно за допомогою технічних засобів здійснюється оповіщення відповідальних осіб в підрозділі органу досудового розслідування та доставляється до найближчого підрозділу органу досудового розслідування; 43

про затримання одразу повідомляється орган (установа), уповноважений законодавством на надання безоплатної правової допомоги; 43

4. Обов'язки начальників органів внутрішніх справ, відповідальних по ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану та їх заступників (помічників) щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події. 43

4.2. З метою організації належного реагування на кримінальні правопорушення, ліквідації наслідків надзвичайних подій, забезпечення взаємодії працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, своєчасного інформування інстанцій, на місця подій обов'язково повинні виїжджати: 43

4.2.1. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО або особи, які виконують їх обов'язки, - при отриманні повідомлень про вбивства, розбої, кримінальні правопорушення, учинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші кримінальні правопорушення та надзвичайні події, що можуть викликати суспільний резонанс. 43

4.2.2. Відповідальні по ГУМВС, УМВС, МРЛО, - при отриманні повідомлень про особливо тяжкі злочини, інші кримінальні правопорушення та надзвичайні події. 43

4.2.3. Начальники МРЛО або особи, які виконують їх обов'язки, - при отриманні повідомлень про тяжкі, особливо тяжкі злочини, інші кримінальні правопорушення та надзвичайні події, що можуть викликати суспільний резонанс. 43

4.2.4. Відповідальні по МРЛО при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та надзвичайні події, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС. 43

4.2.5. Помічники відповідального по МРЛО, - при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та надзвичайні події, інформація про які передається до ГУМВС, УМВС, в разі відсутності начальника або відповідального по ОВС. 43

4.4. Начальники і відповідальні по ОВС, інші посадові особи при виїзді на місця подій зобов'язані мати при собі вогнепальну зброю, засоби бронезахисту та бути одягнені у формений одяг (працівники оперативних підрозділів, крім відповідальних по ОВС, можуть бути у цивільному). 44

5. Обов'язки працівників чергових частин органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події. 44

ІНСТРУКЦІЯ 48

про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, 48

внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України 48

^ ФОРМИ ЗВІТІВ 64

про діяльність підрозділів внутрішніх військ МВС України 64

Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України 65

Наказ МВС України 67

ПОЛОЖЕННЯ 67

про органи досудового розслідування 67

Міністерства внутрішніх справ України 67

Начальник 76

Головного слідчого управління 76

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 76

ПОЛОЖЕННЯ 77

про Головне слідче управління МВС України 77

Начальник 82

Головного слідчого управління 82

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 82

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 83

про слідче управління (відділ) головного управління, управління 83

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 83

містах Києві та Севастополі, на транспорті 83

І. Загальні положення 83

Начальник 91

Головного слідчого управління 91

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 91

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 92

про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, 92

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті 92

ІНСТРУКЦІЯ 98

з організації діяльності органів досудового розслідування 98

Міністерства внутрішніх справ України 98

Начальник 106

Головного слідчого управління 106

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 106

ПЕРЕЛІК 107

нарядів, обов’язкових для ведення в слідчих управліннях, 107

відділах, відділеннях 107

У наряді накопичуються звітність, яка характеризує стан законності в органі досудового розслідування; матеріали щодо результатів перевірок територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з цих питань; копії протоколів розгляду на оперативних нарадах, а також колегіях ГУМВС, УМВС питань забезпечення законності при розслідуванні кримінальних правопорушень, затриманні осіб, які підозрюються в учиненні злочину, повідомленні про підозру в учиненні кримінального правопорушення; копії висновків службових розслідувань, проведених за фактами порушень слідчими кримінального процесуального законодавства; документи реагування на порушення законності та копії надісланих до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС документів, надання яких передбачено нормативно-правовими актами МВС України. 108

Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень 109

Інструкція 110

з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень 110

Про затвердження Положення про порядок 122

застосування електронних засобів контролю 122

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок застосування електронних засобів контролю 123

I. Загальні положення 123

II. Організація застосування електронних засобів контролю 124

III. Порядок застосування електронних засобів контролю 124

IV. Облік осіб, які використовують електронні засоби контролю 127

V. Дії представників уповноваженого підрозділу у разі виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК 128

ПРОТОКОЛ
оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії 130

ПРОТОКОЛ
про роз'яснення підозрюваному (обвинуваченому) правил користування електронними засобами контролю 132


ПРОТОКОЛ
роз'яснення підозрюваному (обвинуваченому) обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України 134

ЖУРНАЛ
обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю 135


ПАМ'ЯТКА
з експлуатації електронних засобів контролю 135

ЖУРНАЛ
обліку порушень, виявлених за допомогою електронних засобів контролю 136

ЖУРНАЛ
обліку несправностей електронних засобів контролю 136

Про затвердження інструкції з організації 137

обліку та руху кримінальних проваджень 137

НАКАЗУЮ: 137

ІНСТРУКЦІЯ 138

з організації обліку та руху кримінальних проваджень 138

Журнал 143

обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання 143

АКТ 145

Про інвентаризацію кримінальних проваджень 145

Список наявних 147

кримінальних проваджень 147

Список відсутніх 148

кримінальних проваджень 148

Накази Генеральної прокуратури України 149

НАКАЗ 149

Про Єдиний реєстр досудових розслідувань 149

ПОЛОЖЕННЯ 150

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 150

Розділ I. Основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 150

1. Загальні положення 150

2. Порядок внесення відомостей до Реєстру 151

3. Строки внесення відомостей до Реєстру 153

4. Надання відомостей з Реєстру 153

Розділ II. 155

1. Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 155

2. Облік кримінальних правопорушень 155

3. Облік кримінальних проваджень 159

4. Облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, результатів відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності 161

5. Облік осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та які підозрюються у їх вчиненні 164

6. Облік кримінальних правопорушень минулих років та таких, які рахуються в органах досудового розслідування 165

7. Редагування відомостей Реєстру 166

Розділ III. Доступ до відомостей, які внесені до Реєстру 166

Розділ IV. Захист відомостей, внесених до Реєстру 166

Розділ V. Звітність 167

Розділ VI. Контроль та нагляд 167

Розділ VII. Відповідальність 167

Про організацію роботи з питань статистики, 169

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 169

нагляду за обліком кримінальних правопорушень 169

^ ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 172

Про організацію діяльності органів 172

прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей 172

Накази Служби безпеки України 177

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, 177

що становлять державну таємницю 177

ЗМІНИ 178

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю 178

Спільні накази 179

Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини 179

П О Р Я Д О К 181

взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини 181

ВИСНОВОК 184

щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання 184

Інформаційні листи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 189

Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 195

Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 203

Про деякі питання здійснення кримінального 217

провадження на підставі угод 217

Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 227

Додаток 1 238

Перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження, 238

підстави та види судових рішень відповідно до КПК 238

Додаток 2 242

Вироки та ухвали суду першої інстанції, які підлягають оскарженню в 242

апеляційному порядку відповідно до КПК 242

Додаток 3 244

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в суді 244

апеляційної інстанції відповідно до КПК 244

Про деякі питання застосування 246

розділу ХІ «Перехідні положення» 246

Кримінального процесуального кодексу України 246

Постанови Кабінету Міністрів України 250

Про затвердження Порядку інформування 250

центрів з надання безоплатної вторинної правової 250

допомоги про випадки затримання осіб 250

ПОРЯДОК 250

інформування центрів з надання 250

безоплатної вторинної правової допомоги 250

про випадки затримання осіб 250

Про затвердження Порядку внесення 254

коштів на спеціальний рахунок у разі 254

застосування застави як запобіжного заходу 254

ПОРЯДОК 255

внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування 255

застави як запобіжного заходу 255

Про затвердження Порядку отримання 257

дозволу суду на здійснення заходів, які 257

тимчасово обмежують права людини, 257

та використання добутої інформації 257

ПОРЯДОК 257

отримання дозволу суду на здійснення заходів, 257

які тимчасово обмежують права людини, 257

та використання добутої інформації 257  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Схожі:

Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗбірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С....
Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, О. Ю. Татаров, В.І. Фаринник та ін.];...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconТема № провадження слідчих (розшукових) дій
...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconРозділ I загальні положення глава Основи державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconМіністерством освіти І науки України (лист №1/11-125 від 13 лютого 2005р.)
Езо екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг- ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Тов «Видавництво «Юридична думка»,...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconТема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного|...
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Оперативно-розшукова діяльність...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconСерія «інклюзивна освіта» За загальною редакцією доктора педагогічних...
Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг ред. Колупаєвої А. А. К: «А. С. К.», 2012. 308 с
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconТема: Нормативно-правові акти з охорони праці (нпаоп)
Назвіть види державних нормативно-правових актів про охорону праці, дайте їм визначення
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconТема. Поняття, сутність та цінність права питання для самостійної роботи
Поняття юридичної дії нормативно-правових актів та необхідність її чіткого визначення
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconПро порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності
Установити, що закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconПлан загальні положення Рішення за результатами підготовчого провадження...
Вссу від 03. 10. 2012 Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка