Затверджено
Скачати 294.44 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/3
Дата конвертації11.08.2013
Розмір294.44 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


ЗАРЕЄСТРОВАНО
ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції України
Установчим з’їздом

Свідоцтво № 753

" 9 " липня 1996 р
Прогресивної соціалістичної партії України20 квітня 1996 р

Зареєстровано
Затверджено:

Із змінами та доповненнями
із змінами і доповненням,прийнятими IX з’їздом партії

17 серпня 1998 р.

та 4 квітня 2003 р.

та 17 червня 2004 р.

та 11 липня 2005 р.
Взято до відома

«27» липня 2006 р.
Заступник Міністра

_____________Л.М.Горбунова
23 травня 1998 р.,

Х з’їздом партії 28 квітня 2001 р.

XII з’їздом партії 20 липня 2002 р.

XIII з’їздом ПСПУ 21 червня 2003 р.

XIV з’їздом ПСПУ 1 травня 2004 р.

XV з’їздом ПСПУ 11 червня 2005 р

XVІІ з’їздом ПСПУ 24 червня 2006 р
СТАТУТ

Прогресивної соціалістичної партії України


 1. Загальні положення


1.1. Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ) об’єднує на добровільній основі громадян України — прихильників побудови соціалістичного суспільства, заснованого на принципах соціальної справедливості, добробуту і рівності людей праці, вільних від будь-яких форм експлуатації, політичну основу якого складають ради депутатів трудящих, що обираються населенням при визначальній ролі трудових колективів і є повноважними органами державної влади і управління в країні, підзвітними і підконтрольними народу.
1.2. Свою діяльність ПСПУ здійснює у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту і Програми партії.
1.3. Повна назва партії українською мовою —Прогресивна соціалістична партія України, скорочена назва — ПСПУ.
1.4. Прогресивна соціалістична партія України має відповідну символіку.


 1. Основні завдання і напрямки діяльності


2.1. Основним завданням ПСПУ є побудова соціалістичного суспільства.
2.2. Головні напрямки діяльності ПСПУ:


   1. побудова правової держави;
   1. реалізація трудящими права на управління державою;
   1. розбудова держави в інтересах людей, зайнятих суспільно-корисною працею.


2.3. Прогресивна соціалістична партія України поширює свою діяльність на територію України. 1. Члени ПСПУ, їх обов’язки і права


3.1. Членом Прогресивної соціалістичної партії України може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, який визнає Програму партії та її Статут, не є членом інших політичних партій, бере особисту участь у роботі однієї з первинних партійних організацій, підтримує партію матеріальними коштами. Ніхто не може бути примушений до вступу в ПСПУ або обмежений у праві добровільного виходу з неї.
3.2. Прийом в члени ПСПУ проводиться первинною партійною організацією наступним чином:
3.2.1. На підставі особистої письмової заяви громадянина первинна партійна організація приймає його кандидатом в члени ПСПУ;
3.2.2. По закінченню не менш ніж шестимісячного кандидатського стажу на підставі особистої письмової заяви кандидата в члени ПСПУ, в якій він зобов’язується виконувати Статут і Програму ПСПУ, а також не менш, ніж двох письмових рекомендацій членів ПСПУ - первинна партійна організація приймає кандидата в члени ПСПУ.

Якщо після закінчення кандидатського стажу кандидат в члени ПСПУ не написав заяви на вступ до лав партії, він втрачає статус кандидата в члени ПСПУ.

За рішенням Президії ЦК ПСПУ, в термін, визначений рішенням Президії ЦК ПСПУ, прийом в члени партії первинними партійними організаціями може здійснюватись без кандидатського стажу.
3.2.3. Рішення первинної партійної організації про прийом кандидатом в члени ПСПУ і члени ПСПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 від кількості присутніх на партійних зборах.

Кандидату і члену ПСПУ вручається відповідно кандидатський або партійний квиток.
3.2.4. Кандидат в члени ПСПУ має право дорадчого голосу на партійних зборах.

3.2.5. Члени ПСПУ та кандидати в члени ПСПУ сплачують членські внески.
3.2.6. При утворенні первинної партійної організації ПСПУ прийом в члени партії здійснюється без кандидатського стажу на підставі письмових заяв на адресу обласного (республіканського) комітету ПСПУ, міському ПСПУ м. Києва, м. Севастополя, що діє на цій території (або на Президію ЦК ПСПУ) у присутності не менше як двох членів обкому (рескому).

У випадку відсутності зареєстрованого (легалізованого) обкому (рескому) ПСПУ даної території, за дорученням Президії ЦК ПСПУ прийом у партію здійснюють члени обкому (рескому) ПСПУ іншої області.
3.3. Членство в ПСПУ припиняється за заявою її члена або за рішенням первинної партійної організації за дії, несумісні зі Статутом і Програмою партії, за неоплату членських внесків понад три місяці без поважних причин, за невиконання партійних доручень та втрату організаційного зв’язку із партією.
3.3.1. Членство в партії припиняється у разі розпуску первинної партійної організації Президією ЦК ПСПУ.

В разі створення нової первинної організації ПСПУ, за колишніми членами партії зберігається загальний партійний стаж, якщо перерва членства ПСПУ не перевищує 1 місяць.
3.3.2. Питання про виключення із членів партії, як правило, вирішується зборами первинної партійної організації. В окремих випадках після висновків Комісії партійного контролю воно може бути вирішеним Президією Центрального Комітету ПСПУ (крім виключення із членів партії членів ЦК, ЦРК, КПК).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від числа присутніх.
3.3.3. За незначні провини, простою більшістю, збори первинної партійної організації можуть оголосити члену ПСПУ партійну догану: догану, сувору догану. Термін дії партійної догани один рік. Вона може бути достроково знята рішенням партійних зборів.
3.3.4. Виключений із лав ПСПУ на протязі місяця після прийняття рішення про його виключення може подати апеляцію у партійний орган вищого рівня, яке повинно бути розглянуто у місячний термін з дня подачі апеляції.
3.4. Облік членів партії ведуть первинні партійні організації . Члени партії мають квитки єдиного зразка.
3.5. Член Прогресивної соціалістичної партії зобов’язаний:
3.5.1. Брати участь у виробленні політики партії, вносити конструктивні пропозиції. Пропагувати Програму ПСПУ, а також рішення, прийняті керівними органами партії, зборами первинних партійних організацій, втілюючи їх в життя.
3.5.2. Постійно працювати над підвищенням свого політичного, освітнього і культурного рівня, творчо застосовувати в роботі передові положення сучасних суспільно-політичних наук;
3.5.3. Брати участь у підготовці і проведенні заходів, спрямованих на захист конституційних прав і свобод громадян, соціальних груп, які покликана захищати ПСПУ;
3.5.4. Активно сприяти успіху кандидатів від ПСПУ на виборах в органи державної влади, проводити відповідну агітацію серед населення;
3.5.5. Член ПСПУ, обраний депутатом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих органів влади своєю діяльністю сприяє реалізації Програми ПСПУ, рішень партії, допомагає виборцям у вирішенні їх проблем.
3.5.6. У випадку визнання з’їздом ПСПУ діяльності народного депутата України, а Центральним Комітетом ПСПУ – діяльності депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим чи депутата, обраного до органів місцевого самоврядування такими, що не відповідають Програмі ПСПУ, передвиборній програмі чи рішенням партії або такими, що дискредитують ПСПУ, народний депутат України, член ПСПУ, а також депутати Верховної Ради Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування, члени ПСПУ, зобов’язані скласти депутатські повноваження.
3.5.7. Добиватись знешкодження таких негативних явищ в житті суспільства як безробіття, злочинність, корупція, рекет, безкультур’я;
3.5.8. Вносити особистий вклад в досягнення економічної незалежності держави, сприяти підвищенню ефективності господарювання, покращанню матеріальних умов життя широких верств населення України;
3.5.9. Утверджувати дух партійного товариства, доброзичливої критики і самокритики;
3.5.10. Високо тримати і боронити честь і гідність члена ПСПУ, виявляючи ініціативу та творчу активність, особистим прикладом сприяти покращанню взаємовідносин людей в партії і суспільстві;

3.5.11. Дотримуватись партійної дисципліни у виконанні вимог Статуту і прийнятих рішень;
3.5.12. Постійно зміцнювати зв’язки первинних партійних організацій з громадянами за їх місцем проживання і на роботі, допомагати їм відстоювати їх права та соціальні гарантії;
3.5.13. Своєчасно сплачувати членські внески.
3.6. Члени керівних органів партії стоять на обліку в первинних партійних організаціях за місцем проживання або в іншому місці за рішенням Президії ЦК ПСПУ;
3.6.1. В разі зняття з обліку в партійній організації термін постановки на облік в іншій партійній організації не повинен перевищувати 1 місяць.

^ 3.7. Член Прогресивної соціалістичної партії України має право:
3.7.1. Обирати й бути обраними у керівні органи партії;

3.7.2. Критикувати будь-якого члена партії і партійні органи;

3.7.3. Відкрито висловлювати свої думки з будь-яких питань діяльності ПСПУ, вносити пропозиції, відстоювати свою точку зору до прийняття рішення більшістю;
3.7.4. Виступати з ініціативами про відкликання зі складу керівних органів тих, хто не виправдовує довір’я;
3.7.5. Захищати свою партійну честь і гідність, честь та гідність своїх товаришів по партії;
3.7.6. Отримувати інформацію про діяльність будь-якої ланки ПСПУ;
3.7.7. Брати участь у засіданнях органів партії, коли розглядається його справа чи доля його організації;

3.7.8. В місячний термін апелювати в партійні органи відносно прийнятого рішення про його виключення з партії;
3.7.9. Вносити конструктивні пропозиції по поліпшенню роботи первинних партійних організацій, керівних органів партії і вимагати відповіді на свої пропозиції;
3.7.10 розраховувати на всебічний захист з боку партії своєї честі та гідності у разі неправомірного тиску на нього з боку державних органів, громадських організацій або окремих посадових осіб;
3.8. Особи, винні в затискуванні критики, переслідуванні за неї, повинні притягуватися до суворої партійної відповідальності, аж до виключення із членів партії. 1. Організаційна структура ПСПУ, повноваження керівних органів і принципи діяльності партії


4.1. Головним принципом організаційної будови ПСПУ є демократичний централізм, що означає:


   1. виборність всіх керівних органів знизу доверху;
   1. періодичну звітність партійних органів перед своїми партійними організаціями і перед органами вищого рівня;
   1. міцну партійну дисципліну і підкорення меншості більшості;
   1. обов'язковість виконання рішень вищестоящих органів партії нижчестоящими;
   1. колегіальність у роботі партійних організацій і керівних органів партії персональну відповідальність кожного члена партії за виконання своїх обов’язків і партійних доручень;
   1. право меншості на відстоювання своєї точки зору.


4.2. ПСПУ забезпечує вирішальну роль партійних мас і самостійність партійних організацій у вирішенні питань свого внутрішнього функціонування і діяльності.
4.3. Основу ПСПУ складають первинні партійні організації, які утворюються у складі не менше трьох членів партії.

Партійні організації утворюються з дотриманням чинного законодавства, Статуту ПСПУ за територіальним принципом.

Прогресивна соціалістична партія України складається з обласних, Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських партійних організацій, які реєструються відповідно до чинного законодавства.
4.3.1. Статутні повноваження утворена первинна партійна організація ПСПУ отримує у разі її визнання у відповідності до Статуту.
4.3.2. Визнання первинної партійної організації здійснюється рішенням обласного (республіканського) комітету ПСПУ чи Президії ПСПУ.

4.3.3. Реєстрація первинних партійних організацій, міських, районних організацій ПСПУ у відповідних органах юстиції Міністерства юстиції України здійснюється за поданням Президії ПСПУ. Реєстрація обласних організацій ПСПУ, міських парторганізацій міст Києва, Севастополя та партійної організації Автономної Республіки Крим здійснюється за поданням Президії ПСПУ та інших документів, передбачених законодавством.
4.3.4. Скасування реєстрації первинних, міських, районних, обласних, міських Києва та Севастополя, партійної організації Автономної Республіки Крим проводиться державними органами влади за поданням відповідного органу ПСПУ в такому ж порядку як і реєстрація.

Письмова заява про реєстрацію партійних організацій та скасування їх реєстрації завіряється у відповідності до Закону України «Про політичні партії в Україні»
4.3.5. Вищим керівним органом первинної парторганізації є партійні збори, які вирішують всі питання діяльності організації і проводяться щомісячно.
4.3.6. Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини членів первинної парторганізації. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів ПСПУ, присутніх на зборах.
^ 4.4. Збори первинної партійної організації:
4.4.1. Здійснюють прийом у члени ПСПУ;

4.4.2. Приймають рішення про виключення з партії у відповідності з п. 3.3.;

4.4.3. Для організації поточної роботи обирають керівні органи:


    1. секретаря і його заступника - якщо кількість членів ПСПУ не перевищує п’яти;
    1. бюро, секретаря і його заступників - при кількості членів ПСПУ не більше п’ятнадцяти (обрання проводиться таємним або відкритим голосуванням за рішенням зборів);
    1. комітет при кількості членів ПСПУ більше п’ятнадцяти (обрання проводиться таємним голосуванням), секретаря і його заступників обирають члени новообраного комітету;
    1. делегатів на районну, районну в містах конференцію.


4.4.4. На підставі партійних рішень, суспільно-політичного аналізу розробляють і затверджують першочергові і перспективні завдання, здійснюють їх виконання;
4.4.5. Мають право ініціювати відклик і пропонувати кандидатуру для заміни членів райкому (міськкому, обкому, рескому);
4.4.6. Приймають рішення про створення районних, міських, районних у містах, обласних (республіканської) партійних організацій ПСПУ;
4.4.7. При необхідності для виконання партійних рішень створюють партійні групи, які в своїй діяльності керуються „Положенням про партійні групи», що затверджується Президією ЦК ПСПУ;

4.4.8. Заслуховують звіти представників партії в органах державної і представницької влади, членів виборних керівних органів ПСПУ, що висунуті цими партійними організаціями, рядових членів цієї організації про виконання ними Статуту і Програми ПСПУ;
4.4.9. Можуть накладати дисциплінарні стягнення: догану, сувору догану.
4.4.10. Обирати делегатів на району (в містах) конференцію
4.4.11. Рекомендують кандидатів у депутати до місцевих рад відповідної території
4.5. Обласні, республіканська партійні організації ПСПУ утворюються за ініціативою не менш як трьох первинних організацій, що визнані у відповідності до Статуту ПСПУ.
4.5.1. Районні в містах партійні організації утворюються за рішенням міських парторганізацій, у яких на обліку перебуває більше ста членів ПСПУ.

Районні у містах парторганізації, у яких на обліку перебуває більше ста членів ПСПУ, утворюють первинні партійні оранізації.

4.5.2. Міські, районні, районні в містах первинні партійні організації ПСПУ для вирішення питань поточної діяльності обирають секретаря та заступника секретаря партійної організації при кількості членів ПСПУ не більше п’яти.
4.5.3. Районні, міські, районні в містах, обласні партійні організації ПСПУ, партійна організація Автономної Республіки Крим для вирішення питань поточної діяльності на своїх конференціях (зборах):


    1. обирають бюро і секретаря партійної організації при кількості членів ПСПУ не більше п’ятнадцяти (таємним або відкритим голосуванням за рішенням зборів);
    1. при кількості членів ПСПУ більше п’ятнадцяти обирають партійний комітет (таємним голосуванням) та ревізійну комісію; секретаря (таємним голосуванням), його заступників обирають члени партійного комітету.


4.5.4. Обрання секретаря комітету і його заступників вважається правомочним, якщо за кожну з кандидатур подано більше половини голосів учасників голосування.
4.5.5. Районні, міські, районні в містах, обласні комітети, реском Криму:


    1. організовують обговорення проектів загальнопартійних рішень, стратегії і тактики організацій ПСПУ, втілюють їх у практику партійної роботи;
    1. ведуть партійне господарство (діловодство, статистику, облік, фінанси і т. ін.);
    1. організовують роботу по забезпеченню представництва членів ПСПУ в органах державної влади різних рівнів, координують роботу своїх представників;
    1. співробітничають з відповідними структурами інших партій і громадських об’єднань, представляють ПСПУ в стосунках з місцевими органами влади в регіонах;
    1. розглядають ініціативу первинних партійних організацій у випадку прийняття рішення 2/3 членів відповідної структури по відклику свого представника з райкому (міськкому, обкому, рескому) і здійснюють його заміну у передбаченому статутом порядку.


4.5.6. Вищим керівним органом районної, міської, районної в місті, обласної організації, республіканської організації Автономної Республіки Крим є партійна конференція (збори), яка скликається не менше одного разу на рік. Конференція повноважна, якщо в її роботі приймає участь не менше як 2/3 обраних делегатів. Збори повноважні, якщо в їх роботі приймає участь більше половини членів партії відповідної партійної організації. Рішення на конференції (зборах) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх.

Конференція (збори) може давати пропозиції по кандидатам для обрання в керівні органи ПСПУ.


   1. Міська (районна) конференція або партійні збори обирають:
    1. делегатів на обласну (республіканську) конференцію;
    1. міськком (райком) ПСПУ (таємним голосуванням);
    1. ревізійну комісію міської (районної) організації;


Делегати, висунуті на обласну (республіканську) конференцію, обирають представника від своєї організації до обласної (республіканської) Кадрової Ради.
Міська (районна) конференція (збори) заслуховує звіт:    1. керівних органів первинних партійних організацій про діяльність первинних партійних організацій та ревізійної комісії,
    1. представників партії в органах державної влади та місцевого самоврядування відповідних територій,    1. використання партійного майна, яке знаходиться на їх обліку та інші питання партійного будівництва.


4.5.7.7.Конференція (збори) районної організації у місті обирають:

     1. делегатів на міську конференцію;

     2. райком ПСПУ (таємним голосуванням);

     3. ревізійну комісію районної організації в місті;

Конференція (збори) районної організації в місті заслуховують звіт:

керівних органів міської районної організації в місті та ревізійної комісії;

4.5.8 Обласна (республіканська) конференція (збори) ПСПУ, збори міської організації ПСПУ м. Києва, м. Севастополя обирає:


    1. делегатів на з’їзд ПСПУ;
    1. обласний (республіканський, міський) комітет ПСПУ (таємним голосуванням);
    1. обласну (республіканську, міську) ревізійну комісію.


Обласна (республіканська) конференція(збори) заслуховує звіти обласного (міського, республіканського) комітету ПСПУ, обласної (міської, республіканської) ревізійної комісії, членів ПСПУ в органах державної влади та місцевого самоврядування та розглядає питання про діяльність відповідних структур на відповідній території.

  1   2   3

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка