Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі
Скачати 152.38 Kb.
НазваЧервоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі
Дата конвертації03.08.2013
Розмір152.38 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Право > Задача
Тема 6. Поняття та значення представництва в суді.

Поняття представництва в суді.

Підстави та види представництва в суді.

Повноваження представника в суді (обсяг та оформлення).

Особи, які не могуть бути представниками в суді.

ЛІТЕРАТУРА:

Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». - 2006. - С.6.

Фурса С.Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі. - К.: КНТ, 2006

Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. - Москва, 1984 г.;

Штефан М.И.; Дрижчаная Е.Г.; Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. - Киев, 1991 г.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - №30.- ст. 141.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/.

2004. - ст. 492;

Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. - 2003 р. - ст. 356.

Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21.

2002 р.-ст. 135.

Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - №9. - 1993. - Ст. 62.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - №45. - Ст. 397.

^ ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua:

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

^ ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Самофалова звернулась до суду із заявою про усиновлення хлопчика Матвія. Представляти її інтереси у суді вона доручила представнику, в якості якого виступив Гоголєв.

Суд розглянув та вирішив цивільну справу, ухвалив рішення, яким заяву задовольнив.

Чи допущені судом помилки? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 2,

Семенов збив автомобілем через свою неуважність 10-річного Юру. Батьками Юри були Ігор Ємельянов і Марія Новоросійська. Батько Юри, Ігор Ємельянов в інтересах Юри пред'явив позов до суду про стягнення з Семенова збитків, завданих здоров'ю Юри внаслідок наїзду автомобілем.

Чи правомірні дії Ємельянова? В якості якого учасника він буде приймати участь у справі? Який вид процесуального представництва виникає у даній справі? Якими документами повинні бути підтверджені повноваження Ємельянова як учасника цивільної справи?

Задача 3.

Підприємство «Зоря» звернулось до суду з позовом до працівника Зиміна про стягнення з нього 540 грн., що складають збиток, заподіяний пожежею, яка відбулась з вини Зиміна. У суді інтереси підприємства «Зоря» представляв бухгалтер Громов, який надав суду довіреність, видану керівником яідприємства «Зоря».

Суддя не допустив Громова до участі у справі в якості представника підприємства «Зоря», пославшись на те, що інтереси підприємства може представляти тільки керівник.

Чи правильні дії суду? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 4.

Іванов за дорученням Максимова представляв його інтереси у цивільній справі за позовом до Ільїна про розірвання договору купівлі- продажу житлового будинку. . Справу розглядав суддя Комаров.

Одночасно Іванов працював у даному суді секретарем судового засідання, але як секретар іншого судді — Чобітка.

Суддя Комаров не допустив Іванова як представника Максимова до участі у справі, мотивуючи тим, що оскільки він працює у даному суді секретарем судового засідання, він не може виступати в якості представника Максимова у даній справі.

Чи правильні дії судді Комарова? Відповідь обґрунтуйте*
^ Тема 7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Підстави та форми участі прокурора в цивільному процесі.

Права та обов’язки прокурора в цивільному процесі України.

Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Права та обов’язки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному процесі України.

ЛІТЕРАТУРА:

Васильєв С. Прокурор як суб’єкт доказування в цивільному процесі України / С.Васильєв //Вісник прокуратури. - 2002. - № 1 (13).

Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». - 2006. - 400с.

Косюта М.В. Правове регулювання представницької функції прокуратури / М.В. Косюта // Право України. - 1997. - № 12.

Косюта М. В. Інтереси громадян і держави як предмет прокурорсько- судового представництва / М.В. Косюта //Юридический вестник (Одесса). -2001 .-№ 1/2.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

Про судову практику розгляду7 цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2008 року // Вісник Верховного суду України - 2008 р., №11.

Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним: Постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 1972 №3 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: уу'-А/УУ-гако п, гасіа .gov.ua;

^ ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Прокурор в інтересах Веселова пред'явив до підприємства позов про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У судове засідання Веселов не з'явився та не подав суду заяв, які б свідчили про те, чи підтримує він позов, чи ні.

Чи має прокурор право на пред'явлення позову в інтересах Веселова? Якими мають бути дії суду

Задача 2.

Суд закрив провадження у справі в зв'язку з тим, що прокурор, який пред'явив позов до будівельного тресту в інтересах Ло-. мако про відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті нещасного випадку, відмовився від позовних вимог.

Чи має право прокурор, що пред'явив позов, відмовитися від нього?

Задача 3.

Суд при розгляді справи за позовом Ахпябової до Брилова про виселення допустив порушення процесуального закону. Помічник прокурора, що не брав участь у справі, подав до апеляційного суду апеляційне подання на рішення суду.

Чи мав право це робити помічник прокурора, якщо він не брав участі у суді першої інстанції? (При вирішенні задачі грунтуйте відповідь на нормах ЦПК та Законі України «Про прокуратуру»).

Задача 4.

Прокурор в інтересах дітей пред'явив позов до подружжя Хо-хол про позбавлення їх батьківських прав у відношенні неповнолітніх дітей, мотивуючи тим, що відповідачі систематично пиячать, вихованням дітей не займаються, діти займаються жебрацтвом. Заходи адміністративного впливу до відповідачів залишились без результату. У справі брав участь представник органу опіки і піклування Уланова.

У судовому засіданні головуючий надав представнику органу опіки і піклування слово для надання висновку з питання необхідності позбавлення батьків батьківських прав. Уланова від надання висновку відмовилась.

Чи правильні дії Уланової? Які форми участі органів та осіб в цивільному процесі передбачені законом?

Задача 5.

Смірнова звернулась до суду з заявою про визнання чоловіка Смірнова недієздатним у зв'язку з психічною хворобою останнього.

Участь яких органів є обов'язковою у даній справі?

^ Тема 8. Юрисдикція та підсудність цивільних справ.

Поняття та види цивільної юрисдикції. Співвідношення цивільної юрисдикції із цивільною підсудністю.

Поняття та види цивільної підсудності.

~>. і сруїторіальна підсудність та її види.

Процесуальний порядок передачі справи в інший суд. Наслідки недотримання правил підсудності справи.

ЛІТЕРАТУРА:

Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». - 2006. - С.6.

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. - К.: Ін Юре.-2005.-С.20.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - N 41-42. - 2010. - Ст. 529.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 липня 1963 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 16. - Ст. 1088.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. - Ст. 56.

Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. - 2005. - Ст. 446.

Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21.

2002 р. - ст. 135.

^ ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного

Ртгтттг X 7” гг-V» гл W тті літт 1 О тто,глпттгг ОПАО ГЛ Аґп 0 // Г^гКі ТТ1ТЯХТТТТТ ОДІЛ-РО ТТТ^ j ivpcurua оїД iz. ±*\j\js л— // uw vum

Ради України. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ від 1 листопада 1996 №9 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

^ ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача І.

Один із учасників виборчого процесу в Україні, громадян І., відносно якого рішенням Центрвибіркома України вибори були визнані недійсними, звернувся до юридичної консультації з питанням про те, в який саме суд йому необхідно звернутися із скаргою?

Визначити вид юрисдикції?

Задача №2.

Визначте територіальну підсудність наступних справ:

За позовом Воронова, що проживає в м. Одеса, до ВАТ «Сталь канат», що знаходиться в Приморському районі в м. Одесі, про відшкодування збитків, завданих внаслідок каліцтва. Воронов був збитий в м. Херсоні автомобілем, що належав відповідачу.

За позовом Р. Грачевої, що проживає в м. Києві, до А. Грачева про розлучення. Рішенням суду Грачев був визнаний безвісно відсутнім.

За позовом Т. Осетрова, яка проживає в м. Черкаси, до його матері, яка проживає у м. Львові, до колишньої дружини, яка проживає з дітьми в м. Луцьк, про пониження розміру аліментів;

За позовом С. Смирнової до Т. Селиванової про встановлення порядку користування земельною ділянкою. С. Смирнова та Т. Селиванова є співвласниками будинку, що розташований на зазначеній ділянці.

Задача №3.

Іванова звернулась до суду з позовом до Петрова про виселення із будинку, що знаходиться в Березівському районі Одеської області. Відповідач пред’явив зустрічний позов про стягнення вартості зробленого ремонту будинку. Суд відклав розгляд справи, зазначивши, що свої вимоги відповідач повинен заявити до суду за місцем проживання Іванової.

Чи відповідає ухвала суду нормам цивільного процесуального законодавства?

Як визначається підсудність справи за зустрічним позовом?

Задача №4.

Іванова Т.С. вирішила розірвати шлюб із Івановим К.Л. Подруга Іванової Т.С. порадила їй звернутися до РАГСу, щоб не витрачати додаткові гроші на сплату державного мита, та у зв’язку із тим, що неповнолітніх дітей у них не було.

.Іванова Т.С. вирішила звернутися із цим питанням до юридичної консультації.

Надайте Івановій Т.С. вичерпну консультацію та роз’яснить в якому порядку Іванова Т.С. може розірвати шлюб? Чи зміниться порядок розірвання шлюбу, якщо у подружжя Іванових є спір із приводу квартири, що була придбана під час шлюбу?

^ Тема № 9 Доказування і докази у цивільному процесі.

Заняття 1

Поняття судового доказування та його елементи.

Поняття предмета доказування. Обставини, які входять до предмету доказування.

Підстави звільнення від доказування.

Розподіл обов’язків по доказуванню.

Задача 1

звернувся до суду з позовом до своєї жінки про передання йому на виховання неповнолітньої дитини. Позивач в якості доказів надав письмові свідоцтва сусідів по будинку, у яких містилися дані, які підтверджували факти негативного впливу матері на сина. Суд вислухавши пояснення сторін, ознайомившись з письмовими показаннями свідків, задовольнив позовні вимоги 3.

З яких елементів складається процес доказування?

Як розподіляються обов’язки по доказуванню у цій справі?

Задача 2

Сомов звернувся до суду з позовом до Єльченко про визнання права власності на будинок. Свої вимоги він обґрунтував тим, що спірний будинок він придбав у матері Сльченко-Смелякової - незадовго до її смерті. За будинок він сплатив їй 2000 грн. та став проживати у ньому, але часто від’їздив у відрядження, під час одного з яких Єльченко як спадкоємиця вселилась до будинку. В якості доказів купівлі будинку Сомов надав суду розписку Смелякової про отримання 2000 грн., довідку про відрядження та просив допитати в якості свідків сусідів, які були свідками передачі грошей.

Визначте, що є предметом доказування в даній справі?

Якими доказами можуть бути підтверджені позовні вимоги в даній справі?

Які обставини підлягають доказуванню?

Задача З

Алишева розірвала шлюб з Маховим, з яким проживала однією сім’єю з його батьками. Згодом вона звернулася до суду з позовом до чоловіка та його батьків про витребування речей на суму 1000 грн., які належали їй як подарунок, але залишилися у відповідачів після розірвання з Маховим шлюбу.

Відповідачі визнали факт дарування речей, але заперечували проти того, що речі залишились в них, кажучи, що Алишева усі речі забрала.

Від доказування яких обставин суд може звільнити позивачку?

Чи потребує доказування обставини визнані іншою стороною?

Задача 4

Е. звернувся до суду з позовом до С. про захист гідності, честі та ділової репутації. У позовній заяві він вказав, що на загальних зборах співробітників С. звинуватив його у скоєнні негідного вчинку і несумісності при здійсненні службової діяльності.

Суддя запропонував позивачу пред’явити докази які б підтверджували факт розповсюдження недостовірної інформації, а також невідповідності інформації дійсності.

Як розподіляються обов’язки по доказуванню у цій справі?

Що таке доказові презумпції?

Заняття 2

Поняття і основні ознаки доказів.

Належність та допустимість доказів.

Класифікація доказів

Оцінка доказів.

Задача 1

Гладков звернувся до суду з позовом про стягнення з Ільєнка 500 грн., які він йому запозичив. У підтвердження цього факту Гладков надав суду квитанцію про поштовий переказ на ім’я Ільєнка та повідомлення про вручення йому грошей. Ільєнко позов визнав.

Визначте поняття і ознаки доказів?

Задача 2

Печеник подала до суду позов про виселення з будинку, що належав їй на праві власності, Ромової, оскільки строк договору оренди закінчився, а продовжувати його з Ромовою Печеник не бажає. У підтвердження своїх вимог Печеник надала суду документ про право власності на будинок, договір оренди будинку, характеристику з місця роботи, копію протоколу про притягнення Ромової до адмінвідповідальності за правопорушення. Також вона подала заяву про забезпечення доказів допитом свідків, які могли повідомити суду про аморальну поведінку Ромової у побуті.

Визначте належність зазначених доказів до справи?

Задача З

Лікарня звернулася до суду з заявою про визнання Семенкової недієздатною з тих підстав, що вона страждає психічним захворюванням і за станом свого здоров’я не може здійснювати належний догляд за дитиною, яка в неї народилася. Суд визнав Семенкову недієздатною.

Семенкова звернулася до суду з апеляційною скаргою, в якій не погодилася з рішенням суду про визнання її недієздатною, та зазначила, що має можливість виховувати дитину, має для цього житлові та інші умови, що можуть підтвердити сусіди.

Які засоби доказування є допустимими у даній справі для задоволення заяви про визнання Семенкової недієздатною?

Якими доказами має бути доведений факт недієздатності особи?

Задача 4

З Ворухіним, який працював столяром на деревообробному заводі, під час виконання роботи стався нещасний випадок. Адміністрація відмовилася добровільно відшкодувати шкоду, заподіяну нещасним випадком здоров’ю Ворухіна. Тоді він вирішив подати позов відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом.

Якими доказами можуть бути підтверджені позовні вимоги в даній справі?

Задача 5

Шишко звернувся до суду з позовом до колишньої жінки Петкіної про відібрання дитини. У підтвердження вимог він посилався на факти аморальної поведінки та життя жінки, внаслідок чого вона не займається вихованням дитини. На вимогу суду надати докази у підтвердження своїх доводів Шишко надав копію рішення суду по справі про розірвання шлюбу між ним та Петкіною, яким були встановлені факти аморальної поведінки жінки. Петкіна просила допитати в якості свідків Сомчак та Баришеву та заявила клопотання про відкладення розгляду справи для надання суду доказів у підтвердження своїх заперечень. Суд задовольнив клопотання відповідача та відклав розгляд справи, але вирішив допитати свідків, які зявилися.

Які вимоги до оцінки доказів по цій справі?

Заняття З

Засоби доказування як носії інформації.

Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків.

Показання свідків. Порядок допиту свідків.

Письмові докази. Порядок їх дослідження.

Речові докази. Порядок їх дослідження.

Висновки експерта. Дослідження висновку експерта.
Задача 1.

У суді розглядалась справа за позовом Семкіної до Семкіна про розірвання шлюбу. У обґрунтування позовних вимог позивачка просила допитати в якості свідків Рухіну та Шмальова, які проживають в іншому місці та за станом здоров’я не можуть з’явитись у судове засідання.

Що має вчинити суд, щоб забезпечити докази по справі?

Як можуть бути допитані зазначені свідки?

Процесуальні права та обов’язки свідків?

Задача 2

У суді розглядалась справа за позовом Юхно до Сабурова про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. У підтвердження вимог позивач надав копію договору купівлі-продажу. При розгляді справи у судовому засіданні відповідач зазначив, що надана копія договору не відповідає дійсності, насправді договір мав інший зміст, ніж у наданій копії. Тому суд забов’язав позивача надати оригінал договору.

Чи правомірні дії суду?

Який порядок подання письмових доказів? Як класифікуються письмові докази?

Задача З

Т. Прудникова звернулася до суду із позовом до Ф. Степашкіна щодо встановлення його батьківства у відношенні до дитини, яка родилася з їх фактичного шлюбу. У підтвердженні батьківства Ф. Степашкіна вона прохала допитати в якості свідка своїх подруг Я. Герасимову і В.

Сарафанову, яким добре відоме їхнє сімейне життя.

Крім цього, Т Прудникова прохала прийняти і прослухати на судовому засіданні магнітофонний запис, який містив її розмову з Ф. Степашкіним, під час якого він не заперечував свого батьківства у відношенні до дитини. На судове засідання вона привела дитину і заявила клопотання про те, щоб суд подивився дитину і встановив наявність внутрішньої схожості із відповідачем.

Чи можна розглядати магнітофонний запис та огляд дитини в якості засобів доказування?

Який порядок подання та дослідження речових доказів?

Задача 4

У справі за позовом Івахнюк до Сидоренка про стягнення матеріального збитку, завданого в автопригоді, була призначена судово-технічна експертиза. При дослідженні висновків експертизи у судовому засіданні позивач не погодився з ними, вказавши, що предметом дослідження був не весь автомобіль, а лише його частина і просив суд призначити додаткову експертизу.

Який порядок призначення експертизи?

Зміст ухвали суду про призначення експертизи?

Порядок проведення експертизи та висновок експерта?

Чи може по справі бути призначена додаткова експертиза?

Задача 5

У суді розглядалась справа за позовом Лукашенка про визнання недійсним договору дарування, укладеного на ім’я Симохіної.

В стадії підготовки справи до розгляду позивач звернувся із заявою про витребування письмових доказів по справі, оскільки їх надання утруднено. Суддя відмовив у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що закон покладає на сторони обов’язок надати суду докази у підтвердження своїх вимог і заперечень.

Чи правомірно діяв суддя?

Який порядок витребування судом доказі?

Схожі:

Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі iconКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра нотаріального, виконавчого...
Нотаріальний процес. Робоча навчальна програма / Фурса С. Я., Кармаза О. О. Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. К., 2010....
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі iconГотовые курсовые право Уголовное и гражданское право
Належність доказів та допустимість засобів доказування у цивільному процесі (кур)
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі icon№ Назва організації Юридична адреса Телефон Керівник
...
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі iconДокази І доказування в цивільному процесі
Значення даного питання для правильного вирішення цивільної справи І винесення законного І обгрунтованого рішення можна розглянути...
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі icon1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного...
Узявши курс на розвиток демократії, Україна проголосила принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, закріпивши це у...
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі icon@ Вульгарна пухирчатка Бульозний пемфігоід Левера Доброякісна неакантолітична...
Об’єктивно: на незміненій оболонці ясен м’якого піднебіння та дужках великі ерозії яскраво-червоного кольору. Слизова легко травмується...
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі iconКожний позов складається з трьох елементів: предмета, підстави,змісту. Предметом позову
Без спірної матеріально-правової вимоги позивача до відповідача немає позову. Тільки завдяки матеріально-правовій стороні позову...
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі iconДистанційний курс з педагогіки луганськ 2006 Передмова
Одне з провідних місць у цьому процесі належить циклу педагогічних дисциплін, зокрема курсу “Педагогіка”
Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі icon— К. Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування)...
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка