1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2
Назва1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2
Сторінка1/14
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.82 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта.

Кількість годин – 2

1.Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

2. Навчальні цілі.

Навчити студентів зовнішньої та внутрішньої будові серця, вивчити камери серця, будову стінки серця, мати уявлення про кола кровообігу, вивчити топографію та частини аорти, її гілки.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез серцево-судинної системи;

- для подальшого вивчення тем.

^ 4. Зміст теми заняття.

Серце (cor, s. cardia (гр.)).

Серце – непарний орган. має конусоподібну форму. Маса серця – 250-300 гр.

Топографія:

 • голотопія: серце лежить у грудній порожнині, повздовжня вісь серця йде зверху вниз, справа наліво, ззаду наперед.

 • скелетотопія:

а) границі серця:

- верхня: хрящі третіх ребер

- права: від середини хряща ІІІ правого ребра до середини хряща V правого ребра

- ліва: від середини хряща ІІІ лівого ребра до VІ лівого ребра (місця переходу реберного хряща у реберну кістку)

- нижня: від середини хряща V правого ребра до VІ лівого ребра (місця переходу реберного хряща у реберну кістку)

б) проекція отворів серця:

- лівий предсердно-шлуночковий отвір проектується на місце з’єднання ІІІ лівого ребра з грудиною;

- отвір аорти – медіальніше від попереднього;

- отвір легеневого стовбура – на другій міжреберний простір зліва від грудини;

- правий предсердно-шлуночковий отвір – на середину проекції вінцевої борозни, яка проектується від середини хряща ІІІ лівого ребра до середини хряща V правого ребра.

в) місця вислуховування (аускультації) клапанів серця:

- клапан легеневого стовбура вислуховується у другому міжреберному просторі зліва від грудини;

- клапан аорти - у другому міжреберному просторі справа від грудини;

- тристулковий клапан – в кінці тіла грудини;

- мітральний клапан – в місці серцевого поштовху (верхівки серця) – в V лівому міжреберному просторі на 1,5 см до середини від середньоключичної лінії.

- синтопія: серце відноситься до середнього середостіння. Латерально і частково спереду серце вкрито легенями, спереду – грудиною та ребрами, знизу через діафрагму контактує з печінкою та шлунком.

^ Зовнішня будова. Розрізняють основу серця (basis cordis) в верхівку серця (apex cordis). Серце має правий край (margo dexter) і три поверхні: грудинно-реберну (facies sternocostalis), діафрагмальну (facies diaphragmatica) талегеневу (facies pulmonalis).

Борозни серця служать зовнішніми орієнтирами камер серця: вінцева борозна (sulcus coronarius) відділяє ззовні передсердя від шлуночків, передня міжшлуночкова борозна (sulcus interventricularis anterior) і задня міжшлуночкова борозна (sulcus interventricularis posterior) – шлуночки між собою.

Серце людини 4-камерне:

 • праве передсердя (atrium dextrum) – містить тільки венозну кров, яка потрапляє сюди по верхній порожнистій вені, нижній порожнистій вені, з вінцевої венозної пазухи серця, по найменших та передніх венах серця. Вхідними отворами передсердя є отвір верхньої порожнистої вени (ostium venae cavae superioris), отвір нижньої порожнистої вени (ostium venae cavae inferioris), отвори найменших вен (foramina venarum minimarum), отвір вінцевої пазухи. Праве передсердя має додаткову порожнину – праве вушко (auricular dextra). Характерними для правого передсердя є гребенясті м’язи (musculi pectinati). Праве передсердя відділене від лівого передсердя міжпередсердною перегородкою (septum interatriale), на якій знаходиться овальна ямка (fossa ovalis). Венозна кров з правого передсердя потрапляє в правий шлуночок через вихідний отвір – правий передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventriculare dextrum), який закривається правим передсердношлуночковим, або тристулковим клапаном (valva atrioventricularis dextra, s.valva tricuspidalis). Тристулковий клапан складається з трьох стулок: передньої (cuspis anterior), задньої (cuspis posterior) та перегородкової (cuspis septalis). Стулки сухожилковими струнами (chordae tendineae) прикріплюються до сосочкових м’язів (musculi papillares). Стулки клапана, сухожилкові струни сосочкові м’язи утворюють клапанний апарат.

 • правий шлуночок (ventriculus dexter) заповнений тільки венозною кров’ю, яка потрапляє з правого передсердя. Правий шлуночок відділений від лівого міжшлуночковою перегородкою (septum interventriculare). На стінках його помітні м’ясисті перекладки (trabeculae carneae). У правому шлуночку починається мале (легеневе) коло кровообігу. Венозна кров з правого шлуночку потрапляє у легеневий стовбур (truncus pulmonalis) через отвір легеневого стовбура (ostium trunci pulmonalis), який закривається клапаном легеневого стовбура (valva trunci pulmonalis). Клапан легеневого стовбура утворений трьома півмісяцевими заслінками (valvulae semilunares anterior, dextra et sinisnra). З легеневого стовбура венозна кров по легеневих артеріях потрапляє в легені, де відбувається газообмін, і вже артеріальна кров по легеневих венах (venae pulmonales) повертається до серця у ліве передсердя.

 • ліве передсердя (atrium sinistrum) – заповнене артеріальною кров’ю, яка потрапляє сюди по чотирьох легеневих венах (двох правих і двох лівих) через отвори легеневих вен (ostium venarum pulmonalium). Ліве передсердя має додаткову порожнину – ліве вушко (auricular sinistra). Для лівого вушка характерні гребінчасті м’язи. Артеріальна кров з лівого передсердя потрапляє у лівий шлуночок через лівий передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventriculare sinistrum), який закривається лівим передсердношлуночковим, або двостулковим, або мітральним клапаном (valva atrioventricularis sinistra, s. valva bicuspidalis, s. valva mitralis). Двостулковий клапан складається з двох стулок: передньої (cuspis anterior) і задньої (cuspis posterior). Стулки сухожилковими струнами (chordae tendineae) прикріплюються до сосочкових м’язів (musculi papillares).

 • лівий шлуночок (ventriculus sinister) містить тільки артеріальну кров, яка потрапляє з лівого передсердя. На стінках лівого шлуночка виражені м’ясисті перекладки. У лівому шлуночку починається велике коло кровообігу. Артеріальна кров з лівого шлуночка потрапляє в аорту через отвір аорти (ostium aortae), який закривається клапаном аорти (valva aortae). Клапан аорти утворений трьома півмісяцевими заслінками (valvulae semilunares posterior, dextra et sinisnra).

^ Внутрішня будова серця. Серце – порожнистий (трубчастий) орган. Будова стінки серця:

 • внутрішня оболонка – ендокард (endocardium) – вистилає всі камери серця, утворює клапани серця (клапани – це складки ендокарда);

 • середня оболонка – міокард (miocardium) – м’язова оболонка. Миокард передсердь і шлуночків розділений фіброзними кільцями (anulus fibrosus). Фіброзні кільця розміщені навколо передсердно-шлуночкових отворів. У передсердях міокард має 2 шари: глибокий – поздовжні волокна, які починаються від фіброзних кілець окремо для кожного передсердя; поверхневий – циркулярні волокна, які охоплюють обидва передсердя. У шлуночках міокард має 3 шари: поверхневий – поздовжні волокна, середній – циркулярні волокна (окремі для кожного шлуночка), глибокій – поздовжні волокна. Поздовжні волокна, які починаються від правого фіброзного кільця, йдуть косо вниз, утворюючі міокард правого шлуночка, далі переходять у ділянці верхівки на лівий шлуночок, формуючі глибокій шар його міокарда.

 • зовнішня оболонка – епікард (epicardium) – серозна оболонка (вісцеральний листок серозного перикарду).

Аномалії розвитку:

 • дефект міжпередсердної перегородки;

 • дефект міжшлуночкової перегородки;

 • неповний поділ артеріального стовбура на аорту і легеневий стовбур;

 • атрезія легеневого стовбура;

 • відкрита артеріальна (Боталлова) протока;

 • тріада або тетрода Фалло (стеноз легеневого стовбура, декстрапозиція аорти, дефект міжшлуночкової перегородки і гіпертрофія правого шлуночка).

Функція серця:

 • резервуарна;

 • насосна (лівий шлуночок працює значно більше, бо йому необхідно хвилинний об’єм крові прогнати довшому шляху).

Шлях, по якому кров йде від серця по артеріальних судинах через гемомікроциркуляторне русло і по венозних судинах повертається до серця, називається колом кровообігу. Розрізняють:

 • мале (легеневе) коло кровообігу, яке виконує функцію газообміну;

 • велике (тілесне) коло. яке забезпечує кров’ю всі системи організму, дренує органи і тканини;

 • серцеве коло кровообігу. яке забезпечує кров’ю і дренує серце.

Аорта (aorta).

Аорта виходить з лівого шлуночка і починає велике коло кровообігу. 1-й відділ аорти називається висхідна аорта (aorta ascendens) або цибулина аорти (bulbus aortae). Від висхідної аорти відходять дві гілки: права і ліва вінцеві артерії. 2-й відділ аорти – дуга аорти (arcus aortae). Від дуги аорти відходять три гілки:

 • плечоголовний стовбур;

 • ліва загальна сонна артерія;

 • ліва підключична артерія.

^ 5. Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

^ 6. Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Розвиток серця.

2. Показати на препараті особливості зовнішньої будови серця.

З. Показати на препараті особливості будови:

 • правого передсердя;

 • лівого передсердя;

 • правого шлуночка;

 • лівого шлуночка.

4. Показати на препаратах клапани серця, назвати їх функції.

5. Особливості будови міокарда та ендокарда

6. Аорта: будова, топографія, гілки.

Б. Ситуаційні задачі.

1.У новонародженої дитини маса правого і лівого шлуночків складає відповідно

38,6 і 29,9 \% від загальної маси серця. Чи буде змінюватись співвідношення між

обома шлуночками до періоду статевого дозрівання?

A *Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, а правого – лише в 0,5

разу.

B Ні. Обидва шлуночки будуть збільшуватись практично рівномірно.

C Так. Маса правого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, лівого – лише в 0.5 рази.

D Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, правого – не зміниться.

E Так. Маса правого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, лівого – не зміниться.

2. Судовий експерт при вивченні серця визначив що у загиблого пошкоджена

вінцева пазуха серця. Визначте місце впадіння пошкодженого анатомічного

утворення.

A * Праве передсердя

B Нижня порожниста вена

C Верхня порожниста вена

D Правий шлуночок

E Ліве передсердя

3. При УЗД серця виявлено що у дитини 2-х років дефект перетинчастої частини

міжшлуночкової перегородки серця. Визначте, в якій ділянці міжшлуночкової

перегородки він розташований?

A * Верхній

B Нижній

C Середній

D Передній

E Задній

4. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень

Не виявлено, венозна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує?

A * Пупкову вену з нижньою порожнистою веною

B Легеневий стовбур з аортою

C Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D Пупкову вену з аортою

E Пупкову вену з пупковою артерією

5. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує?

A * Легеневий стовбур з аортою

B Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною

C Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D Пупкову вену з аортою

E Пупкову вену з пупковою артерією

6. Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

A * Вивертаються в порожнину шлуночка

B Притискаються до стінок передсердя

C Вивертаються в порожнину передсердя

D Стуляються, закриваючи просвіт отвору

E Притискаються до стінки судин

7. Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінцеві м'язи. Які відділи порожнин серця розкриті ?

A *Праве і ліве вушко

B Правий і лівий шлуночок

C Ліве вушко і лівий шлуночок

D Ліве передсердя і лівий шлуночок

E Праве передсердя і правий шлуночок

8. Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

A * Аорта

B Легеневий стовбур

C Легенева вена

D Верхня порожниста вена

E Нижня порожниста вена

9. Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A * Лівий шлуночок

B Ліве передсердя

C Правий шлуночок

D Праве передсердя

E Венозний синус

10. Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A *Правого шлуночка

B Лівого шлуночка

C Правого передсердя

D Лівого передсердя

E Венозного синуса

11. При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функційнування боталової протоки. Що з’єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

A * Легеневий стовбур та аорту

B Правий та лівий шлуночок

C Аорту та нижню порожисту вену

D Праве та ліве передсердя

E Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

12. У хворого визначено гіпертрофію лівого шлуночка. Звуження якого отвору серця могло призвести до цього?

A * Отвору аорти

B Отвору легеневого стовбура

C Лівого передсердно-шлуночкового

D Правого передсердно-шлуночкового отвору

E Отвору верхньої порожнистої вени

13. При обстеженні хворого виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?

A * Лівий шлуночок

B Правий шлуночок

C Праве передсердя

D Ліве передсердя

E Всі камери серця

14. У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. В результаті запального процесу якої анатомічної структури серця відбулись зміни стулок?

A * Ендокарду

B Фіброзного перикарду

C Серозного перикарду

D Міокарду

E Епікарду
Тема 2. Серце: судини, нерви, провідна система серця, перикард.

Кількість годин – 2

^ 1.Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

2. Навчальні цілі.

Навчити студентів складовим провідної системи серця, кровопостачанню та іннервації серця, мати уявлення про перикард.

^ 3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез серцево-судинної системи;

- для подальшого вивчення тем.

^ 4. Зміст теми заняття.

Кровопостачання серця. Серце кровопостачається двома вінцевими артеріями: правою (arteria coronaria dextra) і лівою (arteria coronaria sinistra). Обидві артерії відходять від першого відділу аорти – висхідної аорти (цибулини аорти). Права вінцева артерія виходить з аорти, йде по правій частині вінцевої борозни і спускається по задній міжшлуночковій борозні. права вінцева артерія кровопостачає праве передсердя, правий шлуночок, міжпередсердну перегородку, частково лівий шлуночок, міжшлуночкову перегородку. Ліва вінцева артерія виходить з аорти і відразу розгалужується на дві гілки: передню міжшлуночкову (ramus interventricularis anterior), яка спускається по одноіменній борозні, і огинаючу (ramus circumflexus), яка йде по лівій частині вінцевої борозни. Ліва вінцева артерія кровопостачає ліве передсердя, лівий шлуночок, частково правий шлуночок, міжшлуночкову перегородку.

Венозна кров від серця відтікає по венах серця переважно у вінцеву пазуху серця (sinus venosus coronarius cordis), розміщену у вінцевій борозні. У вінцеву пазуху впадають наступні вени:

 • велика вена серця (vena cordis magna) – піднімається по задній міжшлуночковій борозні, далі по лівій частині вінцевої борозни доходить до вінцевої пазухи;

 • середня вена серця (vena cordis media) – піднімається по задній міжшлуночковій борозні і впадає у вінцеву пазуху;

 • мала вена серця (vena cordis parva) – йде по правій частині вінцевої борозни до пазухи;

 • задні вени лівого шлуночка (venae posteriores ventriculi sinistri) – лежать на задній поверхні лівого шлуночка і впадають у вінцеву пазуху;

 • косі вени лівого передсердя (venae obliguae atrii sinistri) – розміщені на задній поверхні лівого передсердя і впадають у вінцеву пазуху;

Крім того, венозна кров з тканин серця відтікає безпосередньо в праве передсердя по найменших венах (venae minimae) та по передніх венах серця (venae cordis anteriores).

Важливу роль в ритмічній роботі серця відіграє провідна система серця, яка виробляє ритм та складається з двох вузлів та двох пучків:

 • синусно-передсердний вузол (nodus sinuatrialis) – розміщений між верхньою порожнистою веною і правим вушком, відповідає за синхронне скорочення передсердь;

 • передсердно-шлуночковий вузол (nodus atrioventricularis) - розміщений біля перегородкової стулки, відповідає за синхронне скорочення шлуночків.

 • синусно-передсердний пучок (fasciculus sinuatrialis) – передає подразнення з одноіменного вузла на передсердношлуночковий вузол;

 • передсердно-шлуночковий пучок (fasciculus atrioventricularis) - йде по міжшлуночковій перегородці, ділиться на 2 ніжки: праву (crus dextrum) і ліву (crus sinistrum), які йдуть під ендокардом в міокард шлуночків, забезпечуючи їх синхронне скорочення.

Перикард (pericardium) – осердя – мішок, в якому лежить серце. Розрізняють зовнішній - фіброзний перикард (pericardium fibrosum) і внутрішній - серозній (pericardium serosum). Серозний перикард складається з двох листків: пристінкового (lamina parietalis), який зростається з фіброзним перикардом та нутряного (lamina visceralis), який утворює зовнішню оболонку серця – епікард. Між листками серозного перикарду є порожнина перикарда (cavitas pericardialis). Порожнина перикарду має 2 пазухи: поперечну (sinus transversus pericardii), розміщену позаду аорти і легеневого стовбура, та косу (sinus obliguus pericardii), розміщену між нижньою порожнистою веною та лівими легеневими венами.

^ 5. Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

^ 6. Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Основні елементи провідної системи серця, назвати її функції та клінічні прояви при порушенні.

2. Серцеве коле кровообігу.

3. Знати та показати на препараті:

- праву вінцеву артерію

 • ліву вінцеву артерію

 • вени серця, вінцевий синус.

4. Симпа­тична та парасимпатична іннервація серця.

5. Перикард: будова, топографія, функції.

Б. Ситуаційні задачі.

1. Хворий 65 років, звернувся до лікарні із скаргами на больові явища та

порушення ритму серця. Після обстеження встановлено діагноз – блокада пучка

Гісса. В якому утворенні серця розташований цей пучок?

A *В міжпередсердній перетинці

B В міжшлуночковій перетинці

C В стулках тристулкового клапану

D В стулках двостулкового клапану

E На верхівці серця

2. У пацієнта кардіологічного відділення при обстеженні виявлено ЧСС 55, на ЕКГ –

синусовий ритм. Порушення функціонування якої частини провідної системи

серця спостерігається у даному випадку?

A *Синусно-артеріального вузла

B Атріо- вентрикулярного вузла

C Правої ніжки Гіса

D Лівої ніжки Гіса

E Сино-атріального пучка

3. У пацієнта 25 років на фоні хронічного тонзиліту розвинувся ревматизм та

діагностовано, ураження мітрального клапана. Де буде вислуховуватись

патологічний шум при аускультації?

A *На верхівці серця

B В ІІ міжреберії справа грудини

C В ІІ міжреберії зліва грудини

D На кінці грудини

E В ІІІ міжреберії справа грудини

4. Выслушивая тоны сердца, врач обнаружил у пациента функциональные нарушения двустворчатого [митрального] клапана. В каком месте его выслушивал врач?

A * На верхушке сердца

B У мечевидного отростка

C У места прикрепления реберного хряща справа

D Во втором межреберье слева у грудины

E Во втором межреберье справа у грудины

5. У ребенка 2 лет выявлено отставание в физическом развитии, частые пневмонии. Установлен диагноз - незаращение артериального протока. Сообщением каких сосудов вызвано нарушение гемодинамики?

A *Аортой и легочным стволом

B Легочным стволом и легочными венами

C Верхней полой вены и аорты

D Верхней полой вены и легочного ствола

E Аортой и легочными венами

6. При обстеженні у хворого верхня границя серця проекується на рівні другого

міжребрового проміжку. На якому рівні локалізується ця границя серця у здорової людини ?

A * III ребро

B II ребро

C I ребро

D IV ребро

E V ребро

7. У хворого вада клапану аорти. У якій точці грудної клітки лікар вислуховує тони цього клапану?

A *На 2 см вправо від края грудини у другому міжребір'ї

B У п'ятому міжребір'ї

C Зліва біля основи мечеподібного відростка

D Справа біля основи мечеподібного відростка

E На 2 см вліво від края грудини у другому міжребір'ї

8. При пальпации грудной клетки у больного Б. (8 лет) верхушечный толчок

определялся в VII межреберье по linea medioclavicularis sinistra. Вопрос: Является ли расположение нижней границы сердца по linea medioclaviculari sinistra VII межреберье физиологичным, а если нет то где она располагается в норме.

A *Нет. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в V-ом

межреберье.

B Нет. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в IV-ом

межреберье

C Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в IV-VII

межреберье

D Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в V-IX

межреберье

E Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в VI-VII

межреберье

9. При гіпертонічній хворобі зазвичай ліва границя серця зміщена вліво. За рахунок якої камери серця це відбувається?

A *Лівого шлуночка

B Лівого передсердя.

C Правого шлуночка

D Правого передсердя

E _

10. Під час обстеження хворого діагностовано передньоперетинковий інфаркт міокарду. Припинення кровопостачання по якій із судин серця стало причиною цього?

A *Передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії

B Задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

C Огинаючій гілці лівої вінцевої артерії

D Задньої гілки лівого шлуночка

E Осердно-діафрагмової артерії

11. Хворий, 50 років, потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній

міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?

A *задня стінка правого і лівого шлуночків

B ліве передсердя

С передня стінка правого і лівого шлуночків

D праве передсердя

E правий передсердно-шлуночковий клапан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconРобоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної...
Кредитно-Трансферною Системою естs, обсягом 93 год., з яких 64 години аудиторних занять, з них 32 годин лекцій І 32 годин лабораторних...
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconПрограма навчальної дисципліни «право соціального забезпечення» кривий ріг -2010/2011
Загальна кількість годин : спеціалісти- год; магістри- год Тижнева кількість годин:І семестр (маг)4 год
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconПрограма курсу Курс: 5 Семестр: 9 Форма навчання: денна Кількість...
Він формує широкий діапазон професійних інтересів, сприяє самостійним дослідженням у різних галузях культурологічного та філософського...
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconВакансія: Збір огірків в полі І вкладання овочів у банки. Кількість місць
...
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 icon16. Особливості та регулювання легеневого регіонального кровообігу
При збудженні барорецепторов каротидного синуса, зумовленого підвищенням ат, рефлекторно відбувається зниження опору судин малого...
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconЩодо сплаву по Дністрі
Всі, хто бажає можуть взяти участь у сплаві по Дністру, який організовує Центральний штаб Акції «Серце до серця»
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconВ рамках акції “Серце до Серця” в Полтаві планується
Виставка фото робіт знаних Полтавських фотографів Сергія Савченка, Олександра Печериці, Віталія Паржина та ін
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconЗагальні методичні вказівки до виконання практичних занять
У відповідності до робочої програми з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” загальна кількість годин на вивчення дисципліни...
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconЗатверджую
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
1. Серце. Топографія серця. Круги кровообігу. Аорта. Кількість годин – 2 iconЗвіт про результати Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у Тернопільській області
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка