Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Скачати 66.16 Kb.
НазваУгода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата конвертації28.07.2013
Розмір66.16 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
УГОДА

про підготовку і прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

м.Тернопіль

________________ «____»___________201__р.

________________________________________________________________________________

підприємство, організація, установа

в особі _________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім’я, по батькові першого керівника
що діє на основі _________________________________________________________________

статуту, положення, доручення тощо

який надалі іменується Замовник, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на основі Статуту, надалі іменується Виконавець і студент групи________________________________________

базового напрямку________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові студента

уклали між собою угоду про підготовку фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем ________________________________________________________________________________

спеціаліст, магістр

за спеціальністю (спеціалізацією)___________________________________________________

________________________________________________________________________________

шифр, назва

1. Зобов’язання сторін
1.1. Виконавець зобов`язується:

1.1.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку студентів згідно з навчальними програмами і планами, вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця.

1.1.2. Надавати можливість замовникові брати участь у коригуванні навчальних програм і планів для підготовки потрібних йому фахівців.

1.1.3.Проводити підготовку необхідних спеціалістів за індивідуальними програмами.

1.1.4. Інформувати про студентів, які виявили бажання бути охопленими вторинною зайнятістю.

^ 1.2. Замовник зобов`язується:

1.2.1.Оформити персональне замовлення на підготовку фахівця у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя у вигляді гарантійного листа про надання йому місця роботи після закінчення навчання з вказівкою посади.

1.2.2.Забезпечити випускника Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя роботою за фахом згідно з офіційним скеруванням.

1.2.3. За окремо укладеною угодою надавати можливість у проходженні практики та стажування студентів на підприємстві згідно з навчальними планами.

1.2.4. Брати участь у коригуванні навчальних програм і планів для підготовки потрібних фахівців.

1.2.5.Не несе фінансової відповідальності за підготовку студента.

1.2.6.Не може звільнити з роботи молодого фахівця пртягом трьох років з моменту працевлаштування, надає право переводу на іншу роботу за згодою сторін.


^ 1.3. Студент зобов`язується:

1.3.1.Прибути у місячний термін після закінчення вищого навчального закладу за місцем скерування і відпрацювати не менше трьох років.
^ 2. Заключні положення
2.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання обома сторонами і діє до «____»______________201__р.

2.2. Угода складена у 3-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з них зберігається на підприємстві, другий – у навчальному закладі, третій – у студента.

2.3. Зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.

2.4. Дія угоди припиняється:

2.4.1. Після закінчення терміну дії.

2.4.2. За згодою сторін.

2.5. У випадку дострокового розірвання цієї угоди ініціативна сторона повідомляє іншу сторону офіційним листом не пізніше, ніж за два місяці до закінчення дії угоди.

2.6. Студент дає згоду на обробку його персональних даних з метою виконання, внесення змін, припинення чи розірвання договору.
^ 3. Юридичні адреси сторін:
Виконавець:

46001,м.Тернопіль,вул.Руська,56,тел. 52-41-81

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Замовник:

_______________________________________________________________________________

адреса

_______________________________________________________________________________

Студент:

паспорт______________ №______________ виданий «_____»_______________20_____року

________________________________________________________________________________

Домашня адреса _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон__________________Замовник:

М.П.

Керівник підприємства

_________________________

підпис, ініціали, прізвище

_________________________

Юрисконсульт

_________________________

підпис, ініціали, прізвище


Студент:

__________________________

підпис, прізвище,ініціали

__________________________
__________________________

Виконавець:

М.П.
Ректор__________ П.В.Ясній

підпис
Відділ працевлаштування

та практичної підготовки студентів_________І.П.Равлів

підпис
Організаційно-юридичний
відділ _____Н.М.Гарасимчук

підпис^ УГОДА

про підготовку і прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

м.Тернопіль

________________ «____»___________201__р.

________________________________________________________________________________

підприємство, організація, установа

в особі _________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім’я, по батькові першого керівника
що діє на основі _________________________________________________________________

статуту, положення, доручення тощо

який надалі іменується Замовник, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на основі Статуту, надалі іменується Виконавець і студент групи________________________________________

базового напрямку________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові студента

уклали між собою угоду про підготовку фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем ________________________________________________________________________________

спеціаліст, магістр

за спеціальністю (спеціалізацією)___________________________________________________

________________________________________________________________________________

шифр, назва

^ 1. Зобов’язання сторін
1.1. Виконавець зобов`язується:

1.1.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку студентів згідно з навчальними програмами і планами, вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця.

1.1.2. Надавати можливість замовникові брати участь у коригуванні навчальних програм і планів для підготовки потрібних йому фахівців.

1.1.3.Проводити підготовку необхідних спеціалістів за індивідуальними програмами.

1.1.4. Інформувати про студентів, які виявили бажання бути охопленими вторинною зайнятістю.

^ 1.2. Замовник зобов`язується:

1.2.1.Оформити персональне замовлення на підготовку фахівця у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя у вигляді гарантійного листа про надання йому місця роботи після закінчення навчання з вказівкою посади.

1.2.2.Забезпечити випускника Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя роботою за фахом згідно з офіційним скеруванням.

1.2.3. За окремо укладеною угодою надавати можливість у проходженні практики та стажування студентів на підприємстві згідно з навчальними планами.

1.2.4. Брати участь у коригуванні навчальних програм і планів для підготовки потрібних фахівців.

1.2.5.Не несе фінансової відповідальності за підготовку студента.

1.2.6.Не може звільнити з роботи молодого фахівця пртягом трьох років з моменту працевлаштування, надає право переводу на іншу роботу за згодою сторін.

^ 1.3. Студент зобов`язується:

1.3.1.Прибути у місячний термін після закінчення вищого навчального закладу за місцем скерування і відпрацювати не менше трьох років.
^ 2. Заключні положення
2.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання обома сторонами і діє до «____»______________201__р.

2.2. Угода складена у 3-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з них зберігається на підприємстві, другий – у навчальному закладі, третій – у студента.

2.3. Зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.

2.4. Дія угоди припиняється:

2.4.1. Після закінчення терміну дії.

2.4.2. За згодою сторін.

2.5. У випадку дострокового розірвання цієї угоди ініціативна сторона повідомляє іншу сторону офіційним листом не пізніше, ніж за два місяці до закінчення дії угоди.

2.6. Студент дає згоду на обробку його персональних даних з метою виконання, внесення змін, припинення чи розірвання договору.

^ 3. Юридичні адреси сторін:
Виконавець:

46001,м.Тернопіль,вул.Руська,56,тел. 52-41-81

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Замовник:

_______________________________________________________________________________

адреса

_______________________________________________________________________________

Студент:

паспорт______________ №______________ виданий «_____»_______________20_____року

________________________________________________________________________________

Домашня адреса _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон__________________


Замовник:

М.П.

Керівник підприємства

_________________________

підпис, ініціали, прізвище

_________________________

Юрисконсульт

_________________________

підпис, ініціали, прізвище


Студент:

__________________________

підпис, прізвище,ініціали

__________________________
__________________________

Виконавець:

М.П.
Ректор__________ П.В.Ясній

підписСхожі:

Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconСуперсиметрія електрона в магнітному полі
Роботу виконано на кафедрі теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки...
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconДоговір про співпрацю
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, надалі Університет, в особі ректора університету Яснія Петра...
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconЛьвівський національний університет імені івана франка
Львівського національного університету імені Івана Франка запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники внз,...
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconПоложення про стажування студентів запорізького національного технічного...
Ення визначає механізм укладення студентами Запорізького національного технічного університету (далі — університет) з підприємствами,...
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами...
Дготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого Постановою...
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського...
Методика формування уявлень учнів про функціональну залежність: лінійна залежність
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconПро стажування студентів (-та) Запорізького національного технічного...
Запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconМ. О. Гофман, старший викладач кафедри економічної теорії Кам’янець-Подільського...

Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconЯк захистити студентську роботу?
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук
Угода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя iconПроект положенн я про куратора першокурсника Київського національного...
Дане положення регулює порядок призначення, обов’язки, критерії відбору кураторів першокурсника відповідного факультету (інституту)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка