Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Сторінка1/9
Дата конвертації27.07.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

ЗЕМЕЛЬНЕ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 13

від « » червня 2010 р.
декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._____________

КИЇВ – 2010

Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації „Земельне та екологічне право”.

^ Укладач:

д.ю.н., проф.Носік В.В.

Лектор:

д.ю.н., проф.Носік В.В.

Викладач:

д.ю.н., проф.Носік В.В.
ВСТУП

Програми спецкурсу "Земельне порівняльне право"
Мета і завдання навчальної дисципліни:

Мета – поглиблене вивчення основних інститутів земельного права України на основі порівняльно-правового аналізу методологічних, теоретичних і законодавчих засад реформування земельних відносин, здійснення прав на землю, використання та охорони землі, державного регулювання земельних відносин, гарантування і юридичного захисту прав на землю у зарубіжних державах різних правових систем світу.

Завдання – у порівняльно-правовому аспекті дослідити і розглянути: а) основні юридичні моделі реформування земельних відносин у зарубіжних країнах; б) систему, структуру, зміст земельних правовідносин; в) предмет та систему земельного права у структурі правових систем різних держав світу; в) особливості джерел земельного права України та інших держав; ґ) правові форми використання землі; г) роль та місце органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні земельних відносин; д) правові форми, способи та механізми захисту прав на землю.

^ Предмет навчальної дисципліни методологічні, науково-теоретичні, правові, законодавчі джерела з питань правового регулювання земельних відносин в Україні та у зарубіжних державах з різними правовими системами.

^ Вимоги до знань та вмінь студентів:Студент має знати: Методологічні, доктринальні, конституційні основи правового регулювання земельних відносин в Україні і на цій основі мати знання щодо основних форм, шляхів і наслідків здійснення земельних реформ у зарубіжних країнах, які здобули незалежність і самостійно розвиваються, особливості об’єктів, суб’єктів, змісту земельних правовідносин у зарубіжних державах, функцій держави та територіальних громад у сфері використання та охорони землі, правових форм захисту суб’єктивних прав на землю у державах з розвинутими ринками землі, тенденції і перспективи розвитку правового регулювання земельних відносин в Україні в умовах світових інтеграційних процесів.

^ Студент повинен вміти шляхом поглибленого вивчення предмету земельного права України проводити компаративний аналіз правових явищ і тенденцій у сфері використання та охорони землі у державах різних правових систем і на цій основі формувати свій загальний і професійний світогляд щодо реформування земельних відносин, системи, структури і змісту земельного права України, місця та ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері використання та охорони землі, захисту суб’єктивних земельних прав, самостійно формулювати свої думки, ідеї, висновки, рекомендації щодо удосконалення системи земельного права України на фоні світових інтеграційних процесів у сфері економіки та суспільства.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.

Земельне порівняльне право є спеціальною частиною курсу "Земельне право України", на вивчення якої подається обмежена кількість годин. Тому спецкурс "Земельне порівняльне право" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" і "магістр" за спеціальністю "Правознавство" і спеціалізацією "Земельне та екологічне право" на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку спецкурсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі 5–го року навчання.

Для успішного вивчення першої частини "Земельне порівняльне право" цього спецкурсу студент повинен мати базові знання з вивчення нормативного курсу "Земельне право України", Цивільне право України, Конституційне право України, Екологічне право України, Аграрне право України, з теорії та історії держави і права щодо правових систем, форм правління та державного устрою, а також мати загальноосвітні і базові знання з історії України та інших держав, української та зарубіжної географії, тощо.

^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Контроль знань студентів з дисципліни „Земельне порівняльне право” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 20 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 60) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 40).
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

20 балів

20 балів

20 балів

40 балів

100 (20+20+20+40) балів  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка