Проект колективний договір
Скачати 273.38 Kb.
НазваПроект колективний договір
Сторінка1/2
Дата конвертації25.07.2013
Розмір273.38 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2

ПРОЕКТКОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Національного технічного університету України
«КПI» на період з квітня 2013 по квітень 2014 рокуКолективний договір укладено на основі чинного законодавства, у тому числі з додержанням Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, Генеральної і Галузевої угоди та ін.

Колективний договір укладається згідно зі ст. ст. 10 -20 КЗпП України.

Колективний договір НТУУ “КПІ” регулює трудові і соціально-економічні відносини між Адміністрацією Університету та його трудовим колективом, гарантує захист прав та інтересів усіх працівників КПІ незалежно від їх членства у профспілці.

Конференція трудового колективу Університету доручає профкому первинної профспілкової організації співробітників НТУУ “КПІ” (далі – Профкому) представляти і захищати інтереси трудового колективу, укладати колективний договір Університету та організовувати укладання колективних договорів у структурних підрозділах НТУУ “КПІ” у межах їх компетенції.

Колективний договір укладено терміном на один рік. Він набирає чинності з моменту затвердження конференцією трудового колективу Університету і діє відповідно до чинного законодавства до дня затвердження нового колективного договору. До колективного договору Університету невід'ємною частиною входить колективна угода між адміністрацією КПІ та особами що навчаються в університеті.

Колективні договори між адміністрацією структурних підрозділів та профбюро набирають чинності згідно зі статтями 9 та 13 Закону України «Про колективні договори й угоди».

Усі працюючі, а також щойно прийняті до Університету працівники повинні бути ознайомлені зі Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку університету, Положенням про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ “КПІ”, умовами праці та службовими обов’язками .

Колективний договір, затверджений конференцією трудового колективу Університету, повинен бути роздрукований та розповсюджений у всі підрозділи Університету у двотижневий строк після його реєстрації і отримання від державної адміністрації району.

Адміністрація НТУУ “КПІ” спільно з профкомами співробітників та студентів Університету здійснюють систематичний контроль за своєчасним виконанням колективного договору з трудовим колективом та колективної угоди з особами що навчаються в університеті.

Конференція трудового ко­лективу заслуховує звіти ад­міністрації та профкомів про виконання колективного дого­вору та колективної угоди i приймає відповідне рішення.

 1. ^ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

 1. З метою вдосконалення системи управління Університетом (підрозділами) Адміністрація НТУУ “КПІ” та керівники підрозділів зобов’язуються наприкінці строку діючого колективного договору спільно з Профкомом Університету (профбюро факультетів, інститутів), якому (якім) трудові колективи доручають представляти свої інтереси, звітувати перед конференцією трудового колективу Університету (конференціями трудових колективів підрозділів) з питань виконання колективного договору, та затвердити колективний договір на новий термін.

(Ректор, голова Профкому, керівники підрозділів, голови профбюро)

 1. Передбачити у зведеному кошторисі Університету та кошторисах структурних

підрозділів такі витрати:

– на розвиток соціальних об’єктів Університету, гуртожитків, баз відпочинку;

– на утримання та оновлення аудиторного фонду, розвиток матеріально-технічної бази;

– на проведення медичного обстеження (обслуговування) співробітників, що працюють

у шкідливих умовах ;

– на підвищення кваліфікації персоналу – не менше ніж 2% фонду оплати праці ;

– на проведення соціальних виплат – у розмірі до 2% від планового фонду заробітної плати;

– на охорону праці не менше ніж 0,2% від фонду оплати праці (ЗУ «Про охорону праці» ст. 19);

– на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед співробітників Університету в розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду заробітної плати. (ЗУ «Про професійні спілки…» ст..44).

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів та голови профбюро)

 1. З метою забезпечення соці­ального захисту співробітників накази та розпорядження щодо перегляду та змін норм оплати праці, охорони та умов праці, робочого часу, відпочинку, тарифних ставок, посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників Університету Адміністрація зобов’язується погоджувати з Профкомом. (Ректор, голова Профкому)

4. Адміністрація Університету разом з Профкомом зобов’язуються у двотижневий термін до початку конференції трудового колективу НТУУ «КПІ» надати в газету «Київський політехнік» інформацію щодо результатів фінансової діяльності університету за попередній рік.

(Ректор , голова Профкому)

5. Адміністрація Університету надає Профкому відповідні документи, відомості, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за виконанням колективного договору, угоди з охорони праці, додержанням законодавства про працю, організацією оздоровлення та відпочинку співробітників і членів їх сімей, громадського харчування та інших питань, які стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів співробітників університету.

(Ректор, голова Профкому)

6. Пропозиції щодо оренди, продовження договорів оренди приміщень, площ Університету у корпусах та гуртожитках для цілей соціально-побутового характеру розглядаєть­ся за попередньою згодою відповідних профспілкових комітетів Університету. (Ректор, голови профкомів)

^ II. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ,

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ПРАЦI , СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 1. Трудовий договір укладається між кожним працівником колективу та Адміністрацією на основі чинних державних положень про зарахування на роботу (з урахуванням її специ­фіки), деталізованих наказами по Уні­верситету.

У наказі при оформленні на роботу з підвищеною небезпекою обов’язково вказувати на те, що працівника прийнято на роботу на атестоване робоче місце.

У випадку закінчення терміну дії контракту з науково-педагогічним працівником подальше його працевлаштування здійснюється на конкурсній основі або шляхом продовження контракту в межах терміну конкурсного обрання - з урахуванням результатів звіту науково-педагогічного працівника та рекомендації кафедри. (Ректор, голова Профкому, нач. ВКАС)

1.1. Розірвання трудового договору здійснюється з ініціативи працівника або Адміністрації НТУУ «КПІ». Про наступне вивільнення працівника персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці до звільнення.

При розірванні трудового договору з ініціативи Адміністрації потрібна згода Профкому

(у випадках, визначених законодавством України). (Ректор, голова Профкому, , нач. ВКАС)

1.2. За працівниками Університету, звільненими за скороченням штатів (за наявності стажу роботи в Університеті не менш ніж 15 років), які перебувають у контрольному списку квартоблiку НТУУ « КПI» не менше 5 років, зберігається черга на житло вiдповiдно до контрольного списку на період працевлаштування, який встановлено законодавством України.

(Голова Профкому, житлова комісія НТУУ «КПІ»)

1.3. Прийом працівників на посади начальника адміністративно-господарського управління, начальника господарчого відділу та начальника відділу експлуатації корпусу здійснюється обов’язково з 2-місячним випробувальним строком . (Ректор, голови Профкомів, відділ кадрів)

1.4. Працівникам, що отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду, за умови їх участі у виконанні передбачених Статутом НТУУ «КПІ» платних послуг можуть бути встановлені надбавки стимулюючого характеру (за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, за високі досягнення у роботі) та виплачуватись премії за рахунок спеціального фонду. (Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів)

2. Адміністрація Університету та Профком зобов’язуються вживати усі можливі заходи для своєчасної виплати заробітної плати працівникам Університету відповідно до ст.115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ „Про оплату праці”: - за першу половину місяця у строки з 15 по 17 число поточного місяця, за другу половину місяця у строки з 1 по 3 число наступного місяця.

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, бухгалтерії підрозділів)

2.1. Адміністрація Університету та Профком зобов’язуються забезпечувати встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці відповідно до норм, визначених у галузевій угоді. (Згідно рішень Кабмина України) (Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ)

2.2. На прохання співробітника бухгалтер підрозділу повинен видавати (впродовж не більше 3 днів) розрахунки його зарплати із розшифруванням вирахувань.

(Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів)

2.3. За зверненням співробітників, які оформлюють або переоформлюють пенсію, забезпечити своєчасну видачу необхідних довідок про заробітну плату, трудовий стаж та ін.

( Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів, начальник ВКАС)

2.4. Вирахування із зарплати, не передбачені чинним законодавством та Кодексом законів про працю України, здійснювати тільки за письмовою заявою працівника.

(Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів)

2.5. Здійснювати оплату за роботу у нічний час, вихідні та святкові дні співробітникам Університету, що мають нормований робочий день, згідно до ст.107, 108 КЗпП України.

(Начальник ДЕФ, начальник ВКАС, заст. голови Профкому)

2.6. Оперативно видавати накази та розпорядження, що регламентують питання оплати праці. (Ректор, проректори, голова Профкому, начальник ДЕФ)

2.7. Відповідно до галузевої угоди вираховувати із зарплати працівника - члена профспілки за його письмовою заявою членські внески та забезпечити безоплатне, безготівкове їх перерахування на рахунок Профкому співробітників Університету в триденний строк після нарахування грошей співробітникові. (Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники та бухгалтери підрозділів, голови профбюро)

3. Надати право Адміністрації Університету, за умови обов’язкового погодження з Профкомом, у разі зменшення фінансування з незалежних від Університету причин, за згодою сторін укладати контракти із співробітниками НДЧ, чи вносити зміни до діючих контрактів, щодо роботи неповний робочий день або неповний робочий тиждень. (Ректор , голова Профкому)

4. Встановити таку тривалість щорічної відпустки співробітникам Університету:

а) щорічна основна відпустка – 24 календарні дні;

б) заохочувальна відпустка – 4 календарні дні відповідно до Закону України «Про відпустки»

(ст. 4) та Положення про Національний заклад (установу) України (п..12);

в) з метою розширення трудових прав працівників Центру студентського харчування надавати їм, у разі необхідності, в канікулярний період (липень-серпень) додаткову відпустку до 15 днів без збереження заробітної плати;

г) відповідно до Закону України «Про відпустки» надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 7 календарних днів працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до списку посад, робіт та професій, визначених у Додатку 1 до колективного договору.

Якщо працівник відповідно до діючого законодавства має право на різні додаткові оплачувані відпустки, то він може обрати лише одну з цих додаткових відпусток за особистим вибором (Проректори, керівники підрозділів, начальник ВКАС, заст. голови Профкому ).

4.1. Керівникам структурних підрозділів подавати до ВКАС узгоджені з профбюро підрозділу і доведені до усіх працівників графіки відпусток співробітників на наступний рік не пізніше 5 січня. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і керівником, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 ЗУ «Про відпустки») Перенесення терміну відпусток проводити у порядку, визначеному Законом України «Про відпустки». (Проректори, керівники підрозділів, заст. голови Профкому, начальник ВКАС, голови профбюро)

4.2. За наявності коштів, не пізніше ніж за три дні до початку відпустки, виплачувати гроші за відпустку та заробітну плату. У випадку несвоєчасної виплати грошей початок відпустки за заявою працівника має бути змінений з урахуванням графіка навчального процесу.

(Проректори, заст. голови Профкому, начальник ДЕФ, начальник ВКАС)

5. За заявками підрозділів забезпечувати їх автотранспортом для перевезення вантажів відповідно до виробничих потреб з оплатою за рахунок підрозділів.

(Проректор з АГР, заст. голови Профкому, директор автобази)

6. В разі виходу на пенсію за віком і остаточного звільнення з університету, виплачується грошова вінагорода у відсотках до посадового окладу:

= працівникам з числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та інженерно-технічного персоналу при стажі роботи в НТУУ «КПІ»: = не менше 15 років – у розмірі до 50%;

= не менше 25 років – у розмірі до 100%;

= науково-педагогічним працівникам при стажі роботи в НТУУ «КПІ» не менше 20 років - у розмірі до 50%; (Ректор, Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів)

7. У разі смерті працівника Університету або члена його родини передбачити надання за рахунок університету окремих видів послуг та грошової допомоги в розмірі не менше 600 грн., але не більше посадового окладу. (Ректор, голова Профкому, проректор з АГР, начальник ДЕФ, начальник ВКАС, керівники підрозділів)

8. Штатним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду, за особистими заявами, узгодженими з керівниками та профбюро підрозділів, спільним рішенням Адміністрації та Профкому може надаватись грошова допомога в межах фонду заробітної плати в розмірі не менше 600 грн., але не більше посадового окладу на рік за необхідності проведення складної операції, тривалого лікування та в інших екстремальних випадках.

Штатним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду, матеріальна допомога у таких самих випадках і розмірах може виплачуватися в межах фонду заробітної плати по спеціальному фонду.

Дія цього пункту Колективного договору не поширюється на працівників, яким передбачено законодавством виплата грошової допомоги на оздоровлення.

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів, голови профбюро)

9. Штатним працівникам, безперервний стаж роботи яких у НТУУ «КПІ» не менше 5 років, при сумлінному ставленні до виконання службових обов’язків, за поданням керівника та профбюро підрозділу до ювілейної дати може бути надана наказом по університету премія в розмірі не менше 500 грн., але не більше за посадовий оклад (разом по загальному та спеціальному фондах).

Ювілейними датами вважати 50, 60, 70 років і далі кожні наступні 5 років працівника.

Крім того, для жінок ювілейною вважати дату досягнення віку, що надає право на отримання пенсії. (Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів, голови профбюро)

10. Адміністрація і Профком співробітників надають допомогу у роботі Ради ветеранів Університету, а також жіночому активу. (Ректор, голова Профкому)

11. Адміністрації та профспілковим комітетам Університету здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку на території Університету . (Проректори, заст. голови Профкому, керуючий справами, керівник Відділу охорони)

12. Адміністрації, Профкому, профбюро підрозділів вести виховну роботу серед співробітників Університету з метою:

– дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного та лабораторного фондів;

– покращення трудової та громадської дисципліни;

– економії теплової та електричної енергії;

-- покращення санітарного стану та пожежної безпеки в корпусах та на території НТУУ «КПІ»;

-- дотримання діючих норм охорони праці .

13. Для забезпечення сприятливих, безпечних умов праці, попередження крадіжок майна Університету, співробітників і студентів, продовжувати роботу з удосконалення системи перепускного режиму у навчальних корпусах. (Проректор з АГР, керуючий справами КПІ, керівник Відділу охорони)

14. Покращити умови праці викладачів, які проводять заняття в корпусах інших факультетів, інститутів університету. (Проректор з АГР, декани факультетів, директори інститутів)

15. Адміністрація Університету сприяє роботі штабу громадських формувань з охорони громадського порядку відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". (Ректор, голова Профкому)

16. У випадках виконання робіт, де за умовами роботи не може бути встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, розробляти графіки цілодобового або позмінного чергування вахтерів, чергових, швейцарів, медсестер Центру фізичного виховання та спорту (ЦФВС), згідно підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин(ст. 61 КЗпПУ) Передбачити створення можливостей для прийняття їжі без відриву від виконання службових обов’язків вказаним працівникам, які зайняті на роботах, де не можливо встановити фіксовану перерву для харчування. (Проректор з АГР, заст. голови профкому, керуючий справами університету, керівник Відділу охорони, керівник ЦФВС)

17. Встановити п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями для співробітників Науково – технічної бібліотеки НТУУ «КПІ» із збереженням 40-годинного робочого тижня та графіку роботи НТБ. Визначити єдиний вихідний день для працівників НТБ – неділя, а другій вихідний надається в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно графіку змінності.

(Ректор, голова Профкому)

ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦI ТА ЗДОРОВ’Я

1. З метою створення безпечних умов праці, екологічно чистого середовища, зниження захворюваності Адмiнiстрацiя та Профком зобов’язуються:

1.1. Забезпечити своєчасне проведення за заявками підрозділів Університету атестацію (переатестацію) робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці за рахунок підрозділів і університету. Не припускати порушення термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Залучати представників Профкому до складу комісій із проведення атестації робочих місць за умовами праці, обстеження санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях, з метою усунення шкідливих та небезпечних умов праці , виявлених за результатами атестації.

(Проректор з АГР, заст. голови Профкому, начальник ДЕФ, керівники відділу охорони праці та соціально-побутового відділу, керівники підрозділів)

1.2. Своєчасно проводити навчання з охорони праці відповідальних за стан охорони праці у структурних підрозділах у відповідності до нормативних документів.

(Проректор з АГР, керівник відділу охорони праці, керівники підрозділів)

1.3. Провести смотри-конкурси з питань охорони праці в підрозділах університету згідно з планом. (Проректор з АГР, заст. голови Профкому, голова комісії Профкому з питань охорони праці, керівник відділу охорони праці, керівники підрозділів)

1.4. Удосконалювати оформлення в інститутах і на факультетах кабінетів з охорони праці в одній з діючих аудиторій, не виводячи її з розпису занять та не змінюючи її закріплення за підрозділом. (Керівники підрозділів, керівник відділу охорони праці)

1.5. Забезпечити згідно з затвердженим графіком проведення перевірки контуру заземлення та якості ізоляції електродротів в підрозділах університету.(Згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпраці та соцполітикі України від 09.01.1998 р. № 4) (Проректор з АГР, головний інженер, Головний енергетик, керівники підрозділів.)

1.6. Передбачити у зведеному кошторисі КПІ кошти на встановлення надбавок до посадових окладів співробітникам, які працюють в шкідливих умовах ( відповідно до атестації робочих місць ), та відповідно до Закону України ” Про відпустки ”( ст. ст. 7, 8) надавати таким працівникам додаткову оплачувану відпуску до 7 днів за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. (Начальник ДЕФ , начальник ВКАС, головний інженер, керівники підрозділів, заступник голови Профкому, керівники відділу охорони праці та соціально-побутового відділу)

1.7. Забезпечити співробітникам, які працюють у шкідливих умовах, відповідні умови праці згідно з Галузевою Угодою. (Начальник ДЕФ , заст. голови Профкому, головний інженер, керівники підрозділів, , керівники відділу охорони праці та соціально-побутового відділу)

1.8. Забезпечити безумовне виконання кожним працівником вимог безпеки, правил поводження з машинами, верстатами, механізмами, інструментом, використання засобів індивідуального і колективного захисту тощо. (Проректор з АГР, заст. голови Профкому, головний інженер, керівники структурних підрозділів, керівник відділу охорони праці, начальники дільниць, коменданти корпусів )

1.9. Унеможливити забруднення або інші зміни природних властивостей атмосферного повітря в приміщеннях навчальних корпусів, шкідливі для життя, здоров’я працівників і студентів.

Своєчасно розглядати подання, акти профбюро підрозділів, комісій Профкому щодо порушень умов охорони праці та вживати заходів щодо їх скорішого усунення. (Проректор з АГР, керівники підрозділів, керівник відділу охорони праці, начальники дільниць, коменданти корпусів)

1.10. Забезпечити належну підготовку до експлуатації в зимових умовах бойлерних і теплопунктів Університету. Продовжити ремонт, реконструкцію систем обігріву приміщень корпусів, промивку батарей від накопиченої іржи до початку опалювального сезону. Продовжити поступову заміну старих батарей опалювання на нові. (Проректор з АГР, головний інженер, керівники підрозділів, коменданти корпусів)

1.11. Забезпечити у холодний період року нормативний тепловий режим в навчальних корпусах і гуртожитках Університету. Для цього планувати та виконувати відповідні заходи, у тому числі з залученням коштів структурних підрозділів щодо енергозбереження та збереження тепла. (Проректор по АГЧ, головний інженер, керівники підрозділів, голови профбюро, коменданти корпусів)

1.12. З метою запобігання затопленню навчальних і службових приміщень корпусів внаслідок відлиг у зимовий період, забезпечити своєчасну очистку дахів від снігу, льодових пробок у системах зливу води з дахів. ( Проректор з АГР, керівники підрозділів, коменданти корпусів)

1.13. З метою запобігання в зимовий період на території університету травматизму працівників та осіб, що навчаються у КПІ, забезпечити своєчасне, якісне очищення підходів до корпусів університету.

В разі надзвичайно великих снігових опадів надати право Адміністрації разом з Профкомом залучати співробітників та осіб що навчаються для очищення від снігу підходів до корпусів та гуртожитків.

(Ректор, голова Профкому, проректор з АГЧ, керівники підрозділів, коменданти корпусів)

1.14. Своєчасно забезпечувати корпуси та гуртожитки Університету первинними засобами пожежогасіння та протипожежними приладами.

(Керівники структурних підроз­ділів, пожежна охорона КПІ, відділ охорони праці)

1.15. Для підтримання санітарно - гігієнічних норм у приміщеннях корпусів продовжити оснащення корпусів зручним обладнанням для забезпечення теплою водою прибиральниць Університету. (Проректор з АГР, головний інженер, керівники структурних підрозділів, голови ПБ)

2. За результатами атестації робочих місць включити до колективного договору перелік робочих місць, робота на яких дає право працівникам на пенсію за віком на пільгових умовах. (Додаток № 2)

3. Ухвалити угоду з охорони праці (Додаток 3) на конференції трудового колективу Університету одночасно з укладанням колективного договору. (Проректор з АГР, заст. голови Профкому)

4. Забезпечити виконання угоди з охорони праці з щоквартальною перевіркою її виконання. (Проректор з АГР, голова комісії Профкому з охорони праці)

5. Адміністрації та Профкому забезпечити спільний контроль за виконанням організа­ційно-адміністративних заходів щодо запобігання паління у приміщеннях Університету. (Керуючий справами, заст. голови Профкому, керівники підрозділів, голови профбюро, коменданти корпусів,)

6. Здійснювати заходи щодо створення умов безпеки, належного санітарного стану в корпусах, на території університету, у тому числі, в історичній парково-архітектурній зоні Університету.

(Проректор з АГЧ, голова Профкому, керуючий справами, керівники підрозділів, голови профбюро, керівник відділу охорони)

^ ІV. СОЦIАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНIЗАЦIЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛIКУВАННЯ I ВIДПОЧИНКУ

З метою профілактики та зниження кількості випадків захворювань працівників НТУУ« КПІ», організації їх якісного відпочинку Адмiнiстрацiя i Профком домовились:

 1. Забезпечувати функціонування, утримання та подальший розвиток баз відпочинку університету відповідно до чинного законодавства. Надавати рівну можливість відпочинку на базах університету всім категоріям співробітників та членам їх сімей. Розвивати додаткові можливості щодо надання на базах відпочинку лікувальних послуг.

Розрахунок вартості путівок на бази відпочинку Університету для оздоровлення працівників та членів їх сімей, докторантів, аспірантів та студентів проводити із урахуванням компенсації сезонних витрат. (Ректор, голова Профкому, проректор з АГР, нач. ДЕФ)

2. У визначені терміни виконувати заходи, узгоджені і затверджені Ректоратом та Профкомом згідно Плану щодо підготовки спортивних таборів, баз відпочинку до оздоровчого сезону, включаючи підбір та підготовку персоналу баз на оздоровчий період.

Штатний розклад баз відпочинку на оздоровчий період узгоджувати з Профкомом співробітників не пізніше ніж за два місяця до його початку.

(Проректор з АГР, заст. голови Профкому)

3. Профкому співробітників вжити додаткових заходів для отримання путівок на санаторно-курортне лікування співробітників і дітей у супроводі батьків, відповідно до медичних показників.

( Голова профкому)

4. Відповідно до списку професій забезпечити у 2013 році проведення медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих і важких умовах. Надавати Профкому інформацію про результати проведення періодичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих і важких умовах. (Керівник соціально-побутового відділу, керівники підрозділів та голови профбюро, керівник відділу охорони праці, голова комісії Профкому з охорони праці,)

5. Адміністрація та Профком співробітників з метою сприяння розвитку фізкультурно-спортивного руху в НТУУ «КПІ», формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників забезпечують пільгове користування послугами, що надаються Центром фізичного виховання і спорту (ЦФВС) - спорткомплексом Університету працівникам НТУУ “КПІ” та дітям працівників, відповідно до договору між Профкомом та Адміністрацією.

(На підставі ст.44 ЗУ «Про професійні спілки…» - про відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду заробітної плати.)

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівник ЦФВС , керівники підрозділів та голови ПБ)

^ V. УМОВИ ПРАЦI I ПОБУТУ ЖIНОК, НАДАННЯ ДОПОМОГИ У ВИХОВАННI ДIТЕЙ

1. Подовжити дію «гнучкого» режиму робочого часу для жінок, що мають дітей дошкільного та молодшого шкільного вiку, за їх заявами.

(Керівники підрозділів, начальник ВКАС, заст. голови Проф­кому)

2. Відповідно до ст.19 Закону України «Про відпустки» надавати жінкам, що мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, жінкам, які усиновили дитину, батькові, який виховує дитину без матері, одиноким матерям, а також працівникові, який взяв під опіку дитину, за їх заявою додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. (Проректори, начальник ДЕФ, начальник ВКАС, керівники структурних підрозділів,)

3. Протягом року вживати заходи, спрямовані на оздоровлення дітей співробітників: отримання для них путівок у дитячі оздоровчі табори, в санаторії матері та дитини, забезпечити для них можливість відвідувати на пільгових умовах плавальний басейн ЦФВС університету, новорічні дитячі концерти і таке інше. Максимально охоплювати оздоровчими заходами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Ректор, голова Профкому)

4. Забезпечити протягом року на пільгових умовах навчання дітей до 14 років з багатодітних сімей в гуртках, клубах, школах, з якими Університет має договірні відносини.

(Ректор, голова Профкому)

^ VI. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВI УМОВИ, ОРГАНIЗАЦIЯ
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ

1. Розвивати та удосконалювати мережу громадського харчування в університеті. (Проректор з АГР, голови профкомів, директор ЦСХ, керівники підрозділів )

2. З метою поліпшення житлово-побутових умов працівників Університету надати право Адміністрації за узгодженням з Профкомом залучати до будівництва кошти інших організацій, проводити обмін або заміну житла на вигідних для університету умовах.

(Ректор, голова Профкому)

3. Використовувати відомче житло в першу чергу для професорсько-викладацького складу та кадрових працівників Університету. (Ректор, голова Профкому)

 1. Продовжити ремонтні роботи у житлових будинках університету (згідно з планом).

(Проректор з НПР, головний інженер, голова Профкому)

 1. Профкому, профбюро підрозділів надавати організаційну та матеріальну підтримку відпочинку співробітників і членів їх родин шляхом розвитку туризму (у тому числі – екскурсій до цікавих пам’яток історії та культури різних міст України та інших держав).

( Ректор, голова Профкому, керівники підрозділів, голови профбюро підрозділів)

6. Адміністрації і Профкому сприяти залученню до занять народною творчістю працівників КПІ і членів їх сімей, у тому числі, на базі ЦКМ НТУУ «КПІ». (Ректор, голова Профкому)

 1. Здійснювати заходи щодо подальшої реконструкції паркової зони університету. Удосконалювати систему зелених насаджень на території університету: квітів, кущів, дерев. (Проректор з АГР, голова Профкому )

^ VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТIЙ
ПРОФКОМУ ТА ПРОФСПIЛКОВОМУ АКТИВУ

 1. Адмiнiстрацiя НТУУ «КПІ»: - визнає пріоритетне право Профкому спiвробiтникiв НТУУ “КПІ” на укладення колективного договору, а також право представляти інтереси трудового колективу Університету при вирішені питань щодо оплати праці, зайнятості, умов та охорони праці, інших професійних, соціальних питань ;

- забезпечує реалізацію прав і гарантій діяльності профспілок, встановлених чинним законодавством, не допускає втручання в їх діяльність, обмеження прав профспілок або перешкоджання їх здійсненню ;

- розглядає впродовж 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживає відповідні заходи. (Ректор, проректори, керівники підрозділів)

2. Адмiнiстрацiя Університету за поданням Профкому надає час із збереженням оплати праці виборним працівникам профспілки, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання профспілкових обов’язків. (Ректор, проректори, керівники підрозділів)

3. Відповідно до Кодексу законів про працю та Галузевої угоди Адмiнiстрацiя надає Профкому Університету для виконання профспілкових обов’язків:

- можливість безоплатно користуватися автотранспортом, засобами зв’язку в межах узгоджених лімітів, а також за його заявками – розмножувальною технікою для поширення оперативної інформації. (Ректор, проректори)

- у постійне безоплатне користування приміщення, які він займав на 01.01.2013 р. (Ректор)

4. Адмiнiстрацiя надає можливість Профкому Університету включати представників профспілкової організації до складу рад, комісій з питань соціального розвитку, розподілу виробничих приміщень, орендної та ін. (Ректор)

5. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членом якого вони є. (Ст.41 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). (Ректор, голова Профкому)^ VIII. РОЗПОДІЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

1. Враховуючи необхідність розподілення повноважень при укладенні колективного договору, встановити, що на рівні повноважень структурних підрозділів є обов’язковими для включення в колективні договори підрозділів такі його пункти за змістом: розділ I- пп.1.,2.; розділ II- пп.1., 1.1., 1.4., 2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 3., 4а), б), в), г), 4.1., 4.2., 5., 6., 9., 10., 11.; розділ III- пп.1.,1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12, 1.13., 1.14, 1.15., 5., 6; розділ ІV- пп. 4., 5.; розділ V- пп.1., 2., 3.; розділ VI – пп. 1., 5, 6.; розділ VII- пп.1., 2., 3., 4., 5.; розділ VIII – відповідні пункти у частині обов’язків адміністрації факультетів (інститутів) та у частині обов’язків профбюро факультетів (інститутів).

До колективних договорів підрозділів включаються також питання, які щодо цих підрозділів визначені Статутом НТУУ «КПІ» та відповідними Положеннями, а також питання, що відображають особливості їх діяльності.

^ Колективні договори підроз­ділів укладати не пізніше як за місяць до проведення конференції трудового колективу Університету.

 1. Доручити Адміністрації та Профкому Університету організувати реєстрацію та забезпечити кон­троль за укладенням колективних договорів структурних підрозділів.

(Ректор, голова Профкому)

Ректор НТУУ «КПІ» Голова профкому співробітників

_______________ М. З. Згуровський ______________ В.І. Молчанов

Додаток 1

С П И С О К

посад та професій штатних працівників НТУУ «КПІ» з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів

 • проректор з АГР

 • помічники ректора і проректорів, керуючий справами; вчені секретарі;

 • головні: бухгалтер, інженер, механік, енергетик, енергоменеджер та їх заступники,

 • начальники: департаментів, управлінь, служб, відділів, штабу цивільної оборони, дільниць та їх заступники;

 • директори: НДІ, ОКБ, ІПО, інженерних центрів, державного політехнічного музею, студмістечка, бібліотеки, Центру культури і мистецтв, Центру фізичного виховання і спорту, баз відпочинку, оздоровчих комплексів, студентських спортивно-оздоровчих таборів та їх заступ­ники;

 • наукові співробітники;

 • спеціалісти всіх категорій ( інженери, бухгалтери, економісти, юрисконсульти);

 • механіки автогосподарства, інши механіки;

 • старші інспектори, інспектори, диспетчери факультетів;

 • усі категорії редакторів, художників, кореспонденти, коректори, відповідальні секретарі багатотиражної газети, науково-технічних журналів, ВПК «Політехніка»;

 • завідувачі: секторів, кабінетів, курсів з підготовки до вступу до навчального закладу, господарств, гуртожитків, складів, костюмерними, камер схову;

 • старші адміністратори, коменданти, майстри;

 • акомпаніатори, концертмейстери, хормейстери, диригенти, балетмейстери, керівники: клубів по інтересах, гуртків.

 • старші товарознавці, товарознавці, старші касири, касири;

 • бібліотекарі та бібліографи, перекладачі, екскурсоводи, архіваріуси;

 • друкарі, секретарі-друкарки, діловоди;

 • експедитори, агенти з постачання, паспортистки, техніки;

 • оператори, учбові майстри, старші лаборанти, лаборанти;

 • середній медичний персонал;

 • головний зберігач фондів, зберігач фондів, завідувач реставраційними майстернями;

 • кухар, який постійно працює біля гарячої пліти (до 4-х календарних днів)


Ректор НТУУ «КПІ» Голова профкому співробітників
________________ М.З.Згуровський _______________ В.І.Молчанов

  1   2

Схожі:

Проект колективний договір iconКолективний договір кунцівської загальноосвітньої школи
Цей колективний договір укладено на три роки. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу І набуває чинності...
Проект колективний договір iconТема: Колективний договір. Трудовий договір
На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін
Проект колективний договір iconПрактичне заняття №7 Колективний договір
Колективний договір, угода укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем
Проект колективний договір iconКолективний трудовий договір у закладі освіти Колективний договір...
Колективний договір укладається в установах, організаціях (загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, профтехучилищах) незалежно...
Проект колективний договір iconВ. О. Сухомлинського колективний договір
Погоджений І затверджений конференцією трудового колективу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Проект колективний договір iconКредитний договір
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про таке
Проект колективний договір iconДоговір про надання гарантії
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке
Проект колективний договір iconНавчальний проект
Ми повинні розуміти, що саме те, що ми робимо з нашим життям сьогодні, буде як результат у нашому завтра. І ми пропонуємо вашій увазі...
Проект колективний договір iconПроект «stop ecсo mess» Проект «stop ec/сo mess»
Проект «stop ec/сo mess» спрямований на екологічне виховання з використанням творчого підходу та знань з економіки в якості інструментів...
Проект колективний договір iconДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Договір) шляхом підписання Заяви-приєднання до Договору (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, керуючись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка