Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91
Скачати 47.74 Kb.
НазваПідготувала: Рибалка м гр. Мк-91
Дата конвертації25.07.2013
Розмір47.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Підготувала: Рибалка М гр. МК-91

Сутність некомерційних організацій
Некомерційною організацією - є організація, яка не маєвитяг прибутку як основну мету своєї діяльності і нерозподіляє отриманий прибуток між учасниками.

 1. некомерційної організації притаманні такі властивості:
  наявність юридичної особи;

 2. основною метою діяльності не є отримання прибутку;

 3. можлива прибуток не може бути розподілена між учасниками некомерційної організації.

Якщо некомерційна організація має намір виступати надалі якучасник цивільно-правових відносин (набувати майнові права іобов'язки), то вона повинна пройти процедури державної реєстраціїдля придбання прав юридичної особи, так як тільки статус юридичноїособи дозволяє некомерційним організаціям захищати свої майновіправа та інтереси, і разом з цим зобов'язує їх нести юридичнувідповідальність за обмеження прав і законних інтересів інших юридичних іфізичних осіб.

Особливо необхідно відзначити, що тільки придбання статусуюридичної особи дозволяє некомерційним організаціям користуватисяподатковими та іншими пільгами.

Слід звернути увагу на два моменти:
1) можливість виникнення юридичної особи без реєстрації залишена в законодавстві лише для громадських і релігійних організацій (об'єднань) та для некомерційних партнерств;

2) некомерційні організації створюються, як правило, з правмі юридичної особи.

Некомерційної організації як юридичній особі притаманні наступні характеристики:

 1. Некомерційна організація повинна мати самостійний баланс абокошторис.

 2. Некомерційна організація має право в установленому порядку відкриватирахунки в банках має печатку з повним найменуванням цієї некомерційної організації українською мовою.

 3. Некомерційна організація має право матиштампи і бланки зі своїм найменуванням, а також зареєстровану ввстановленому порядку емблему.

Установчими документами некомерційних організацій є: статут або установчий договір і статут, або тільки установчий договір. Удеяких випадках некомерційна організація може діяти на підставізагального положення про організації даного виду.

В установчих документах некомерційної організації повиннівизначатися найменування некомерційної організації, що містить вказівкуна характер її діяльності та організаційно - правову форму, місцезнаходження некомерційної організації, порядок управління діяльністю,предмет і цілі діяльності, відомості про філії та представництва,права та обов'язки членів, умови і порядок прийому в члени некомерційноюорганізації та виходу з неї (у випадку, якщо некомерційна організаціямає членство), джерела формування майна некомерційноїорганізації, порядок внесення змін до установчих документівнекомерційної організації, порядок використання майна у випадкуліквідації некомерційної організації та інші положення, передбаченіфедеральними законами.

Установчі документи некомерційної організації можуть містити іінші не суперечать законодавству положення.

Вимоги установчих документів некомерційної організації обов'язкові для виконання самої некомерційною організацією, їїзасновниками (учасниками).

Некомерційна організація створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено установчими документами некомерційної організації.

Філією некомерційної організації є її відокремленийпідрозділ, розташоване поза місцем знаходження некомерційноюорганізації та здійснює всі її функції або частину їх, у тому числіфункції представництва.

Представництвом некомерційної організації є відокремленийпідрозділ, що розташоване поза місцем знаходження некомерційноюорганізації, що представляє інтереси некомерційної організації іздійснює їх захист.

Філія і представництво некомерційної організації не єюридичними особами, наділяються майном створила їх некомерційноюорганізації і діють на підставі затвердженого нею положення. Майно-філії або представництва враховується на окремому балансі і на балансіщо створила їх некомерційної організації.

Керівники філії та представництва призначаються некомерційноюорганізацією і діють на підставі довіреності, виданої некомерційноюорганізацією.

Філія і представництво здійснюють діяльність від іменіщо створила їх некомерційної організації, і повинні бути вказані вустановчих документах некомерційної організації, яка їх створила.

За рішенням засновників (учасників) або органу, уповноваженого на теустановчими документами, некомерційна організація може бутиреорганізована. Реорганізація може бути здійснена у формі злиття,приєднання, поділу, виділення та перетворення.

Некомерційна організація може бути ліквідована. Це можевідбутися:

 1. за рішенням її засновників (учасників) або органу, уповноваженого на те установчими документами;

 2. за рішенням суду;

 3. у разі визнання організації неспроможним (банкрутом). Даний випадок відноситься тільки до фондів і споживчим кооперативам.

Основною метою діяльності некомерційної організації не є одержання прибутку - інший важливий ознака некомерційної організації.

Некомерційні організації можуть створюватися для досягненнясоціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових іуправлінських цілей, з метою захисту здоров'я громадян, розвитку фізичноїкультури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальнихпотреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян іорганізацій, вирішення суперечок і конфліктів, надання юридичної допомоги, атакож в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ.

Дійсно, некомерційні організації не ставлять головною своєю метою отримання прибутку. Однак законодавства багатьох країн, у тому числі нашої, допускають можливість отримання прибутку некомерційною організацією. Разом з тим у рамках некомерційного сектора остання носить обмежений характер.

По-перше, некомерційна організація може займатися підприємництвом лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей,заради якої вона створена; сама бізнес-діяльність повинна відповідати цілям.

По-друге, можлива прибуток повністю спрямовується на забезпеченняосновного профілю некомерційної організації і не може бути розподіленасеред її учасників. Наприклад, прибуток організацій охорони здоров'явикористовується на надання населенню додаткових видів медичнихпослуг та збільшення обсягу послуг вже існуючих. Прибуток науковихорганізацій витрачається на здійснення нових проектів, придбанняобладнання та сировини. Прибуток громадських організацій та об'єднань йдена розширення спектра послуг, що надаються їх учасникам, навдосконалення матеріальної бази і т. д.

Загалом, прибуток від підприємницької діяльності некомерційних організацій не розподіляється серед їхніх засновників та учасників, а повністю реінвестується на розвиток фундаментальних соціальних сфер суспільства (освіта, наука, культура, охорона здоров'я), на зміцнення соціального захисту населення.

Схожі:

Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconБлажівський Є. М литвак О. М., Кощинець В. В., Шумський П. В., Якимчук М. К., Рибалка Н. О

Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconПідготувала
Вступ ст. 3
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconРозділ І: світова історія фізичної культури
Екзаменаційні вимоги підготувала к фіз вих., доцент кафедри олімпійської освіти Гречанюк О. О
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconРеферат підготувала
Причина цього відхилення лежить в особливостях взаємозв'язку та взаємодії людини з навколишнім світом, соціальним середовищем І самим...
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconЛекція з дисципліни Конституційні права, свободи та обов’язки людини І громадянина
Лекцію підготувала викладач кафедри загальноправових дисциплін ддувс щербина Є. М
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 icon3. Відповідальність у міжнародному праві
МП, але його нормативне закріплення на сьогодні досі не закінчено, робота триває з 1949 р. Комісія мп ООН підготувала проект Кодексу...
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconШкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус...
Лекцію підготувала Марченко О. В., доктор філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського...
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Підготувала: Рибалка м гр. Мк-91 iconЕкономіка праці І соціально-трудові відносини
Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Економіка праці І соціально-трудові відносини» підготувала...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка