Задача 1
Скачати 149.31 Kb.
НазваЗадача 1
Дата конвертації04.07.2013
Розмір149.31 Kb.
ТипЗадача
Практична робота № 6
5.1. Розрахунок собівартості виготовлення виробу.

5.2. Розрахунок прибутку і рентабельності.
Задача 6.1. Розрахувати цехову технологічну собівартість на основі даних практичної

роботи № 4,№ 5. Результати розрахунку оформити в таблицю 6.1.
Рішення:
6.1.1. Розрахунок основної зарплати основних робітників дільниці на партію виробів (Зо)

6.1.2. Розрахунок податкової зарплати основних робітників на партію виробів (Зд)

6.1.3. Розрахунок вирахувань на соціальне страхування на партію виробів (Всс)

6.1.4. Розрахунок витрат на основні матеріали і комплектуючі вироби і напівфабрикати

(Вомквінф) на партію виробів

Примітка: Основна зарплата основних робітників складає 30% від вартості основних

матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів
6.1.5. Розрахунок загальновиробничих витрат на партію виробів (Взгв)

6.1.6. Розрахунок цехової технологічної собівартості партії виробів (СВцпарт)
СВцпарт = Вомквінф + Зо + Зд + Всс + Взвв
Результати розрахунків цехової технологічної собівартості зводять в таблицю 6.1.


Таблиця 6.1. Розрахунок цехової технологічної собівартості виробу (партії).

Статті витрат

Оцінка вимірювання

Позначення

Величина витрат Грн./парт.

Питома вага, %

1. Основні матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати.

грн/парт

Вомквор2. Основна заробітна плата основних робітників.

грн/парт

Зоор3. Додаткова зарплата основних робітників.

грн/парт

Здор4. Відрахування на соціальне страхування (36,2%)

грн/парт

Всс5. Загальновиробничі витрати.

грн/парт

ВзввВсього цехова собівартість партії виробів.

грн/парт

СВцпартВсього цехова собівартість одиниці виробу.

грн./шт.

СВцод
Задача 6.2. Скласти планову калькуляцію цехової технологічної собівартості одиниці

та партії (n = 100 шт.) продукції, використовуючи дані таблиці 6.2 ВД

Розрахувати структуру цехової технологічної собівартості.
Рішення:
6.2.1. Розрахунок вирахувань на соціальне страхування

де: %Всс – процент відрахування на соціальне страхування.

На 1.01.06 процент відрахувань складає 36,2%. Цей процент періодично змінюеться.
6.2.2. Розрахунок цехової технологічної собівартості виробу і партії виробів (СВодв),

(СВцпарт)
СВцпарт = Всм + Зо + Зд + Всс – Взв + Взвв

де: n – кількість деталей в партії, шт. n = 100 шт.
6.2.3. Розрахунок структури цехової технологічної собівартості (питомої ваги ПВі)

Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.2.

Таблиця 6.2. Розрахунок цехової технологічної собівартості і її структури.


Статті витрат

Позначення

Величниа витрат, грн.

Питома вага, %.

1. Сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби та напівфабрикати.

Всмпкв2. Основна заробітна плата основних робітників.

Зо3. Додаткова заробітна плата основних робітників.

Зд4. Відрахування від повної зарплати основних робітників на соціальне

страхування (36,2%)

Всс5. Зворотні відходи.

Взввід6. Загальновиробничі витрати.

ВзввВсього цехова технологічна собівартість.

СВц
100


Задача 6.3. Скласти планову колькуляцію цехової, виробничої, і повноі собівартості

виробу та визначити прибуток, рентабельність виробу, оптову ціну,

ПДВ і оптову ціну з ПДВ.

Вихідні дані для розрахунку в таблиці 6.3 ВД.
Рішення:

6.3.1. Калькуляція цехової собівартості виробу (СВц)
СВц = Всм + Впквнф + Впстц – Взв-в + Зосн + Зд + Всс + Вповп + Взсіп + Вуст + Взгв
6.3.2. Калькуляція виробничої (заводської) собівартості виробу (СВвир)
СВвир = СВц + Взгг + Втнб – Впп + Вінш
6.3.3. Колькуляція повноі собівартості виробу (СВп)
СВп = СВвир + Впв (к)
6.3.4. Структура повної собівартості (питома вага статей витрат в повній собівартості

виробу) (ПВі)


Де: Ві – витрати по і-тій статті витрат, грн.;

СВп – повна собівартість виробу, грн..
6.3.5. Розрахунок прибутку (П)
П = Цопт – СВп
Де: Цопт – оптова ціна виробу, грн..
6.3.6. Розрахунок рентабельності виробу (Р)Де: Р – рентабельність виробу, %.

6.3.7. Розрахунок податку на добавлену вартість (ПДВ)6.3.8. Розрахунок оптової ціни з ПДВ
Цоптпдв = Цопт + ПДВ
^ Таблиця 6.3. Розрахунок повної собівартості виробу, структури собівартості, прибутку,

оптової ціни, рентабельності, оптової ціні з ПДВ.

Статті витрат

Позначення

Величина

витрат, грн.

Питома вага, %

1. Сировина та матеріали

Всм2. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати,

роботи і послуги виробничого характеру сторонніх

підприємств та організацій

Впквнф3. Палево та енергія на технологічні цілі

Впетц4. Зворотні відходи

Взвв5. Основна заробітна плата

Зосн6. Додаткова заробітна плата

Зд7. Відрахування на соціальне страхування

Всс8. Витрати пов’язані з підготовкою та освоєнням

виробництва продукції

Вповп9. Відрахування зносу спеціальних інструментів і

пристроїв цільового призначення та інші спеціальні

витрати

Взеіп10. Витрати на утримання та експлуотацію

устаткування

Вуст11. Загальновиробничі витрати

ВзгвВсього цехова собівартість

СВц12. Загальногосподарські витрати

Взгг13. Витрати внаслідок технічно неминучого браку

Втнб14. Попутня продукція

Впп15. Інші виробничі витрати

ВіншВсього виробнича (заводська) собівартість

СВв16. Позавиробничі (комерційні) витрати

Впв(к)Всього повна собівартість

СВп
100

17. Оптова ціна

Цопт18. Прибуток

П19. Рентабельність, %

Р20. Податок на добавлену вартість

ПДВ21. Оптова ціна з податком на добавлену вартість

Цоптзпдв
Задача 6.4. Визначити цехову технологічну собівартість виробу на основі вихідних

даних таблиці 6.4 ВД Результати розрахунків оформити в таблиці 6.4.
Рішення:
6.4.1. Розрахунок витрат на основні матеріали (Вом)
Вом = ∑ Цопті * Момі
де: Цопті – оптова ціна і-того виду основних матеріалів, грн/кг;

Момі – чорнова маса (вага) і-того виду основного матеріалу, кг.
6.4.2. Розрахунок зворотніх виходів (Взв)
Взв = ∑ Цзві * Мзві
де: Цзві – ціна за 1 кг зворотніх відходів, грн/кг;

Мзві – маса зворотніх відходів і-тог виду, кг.
6.4.3. Розрахунок вартості комплектуючих виробів (Вкв)
Вкв = ∑ Цопткві * Nі
де: Цопткві – оптова ціна одиниці і-того виду комплектуючих виробів, грн/шт;

Nі – кількість комплектуючих виробів і-того виду, шт.
6.4.4. Розрахунок основної зарплати основних робітниців на одиницю виробу (Зо)
Зо = ∑ РВі
де: РВі – розцінка відрядна на і-тій операції, грн/шт.
6.4.5. Розрахунок додаткової зарплати на одиницю виробу (Здод)

де: %Зд – процент додаткової зарплати на одиницю виробу.
6.4.6. Розрахунок відрахувань на соціальне страхування на одиницю виробу (Вссод)

де: %Всс – процент відрахувань на соціальне страхування;

На 1.01.06 процент складає 36,2%. Цей процент періодично змінюється.
6.4.7. Розрахунок проценту загальновиробничих витрат (%Взв)

де: Взввс – сумарні загальновиробничі витрати за минулий (базовий) період (рік), грн;

ФЗПоснц – сумарний основний ФЗП осносних робітників цеху за минулий

(базовий) рік, грн.
6.4.8. Розрахунок загальновиробничих витрат на одиницю виробу (Взввод)

6.4.9. Розрахунок цехової технологічної собівартості одиниці виробу (СВцод)
СВцод = Вом – Взв + Вкв + Зо + Зд + Всс + Взвв
Результати розрахунку цехової технологічної собівартості заносяться в таблицю 6.4.
Таблиця 6.4. Розрахунок цехової технологічної собівартості одиниці виробу.


Стаття витрат

Вид витрат

Одиниця вимир.

Кількіст одиниць

Ціна,

грн / кг.

Витрати,

грн.

Питома вага (структура) собівартості, %.

1. Основні

матеріали (Вом)

А

кг

Б

кг

В

кг

Г

кг

Всього
2. Зворотні відходи

(Взв)

А

кг

Б

кг

В

кг

Всього
3. Комплектуючі

вироби (Вкв)

1

шт

2

шт

3

шт

Всього
4. Основна зарплата

основних робітників

(відрядні розцінки

на операціях 1,2,3,4)

1

грн/шт

-

-2

грн/шт

-

-3

грн/шт

-

-4

грн/шт

-

-Всього
5. Додаткова зарплата
грн

-

-6. Відрахування на

соціальне

страхування (Всс)
грн

-

-7. Загальновиробничі

витрати (Взвв)
грн

-

-Всього цехова технологічна собівартість, (СВц)
грн

-

-

100

Схожі:

Задача 1 iconЗадача №2
Задача №2. Задано функцію І вектор. Знайти І похідну цієї функціїв точці а за напрямком вектора
Задача 1 iconЗадача 5
Задача 5 Відомо, що повідомлення з’являється з імовірністю. Визначити кількість інформації, що міститься в цьому повідомленні
Задача 1 iconЗавдання до лабораторної роботи №5: Варіант №1: Задача №1
Задача № Скласти програму для підрахунку кількості цифр у рядку символів, що вводиться з клавіатури
Задача 1 iconЗавдання до лабораторної роботи №2: Варіант №1: Задача №1
Задача №1. Написати програму, що буде друкувати ваше ім.’я, прізвище І з нового рядка – домашню адресу
Задача 1 iconЗадача №1
Задача № Скласти програму, що виводить таблицю значень функції y=2,4x2 + 5x – 3 в діапазоні від -2 до 2 з кроком 0 Вигляд екрану...
Задача 1 icon3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат
Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний рух. Швидкість та прискорення. Криволінійний рух: тангенціальне...
Задача 1 iconЗадача Для особи у віці 42 років розрахувати
Задача При лікуванні свиней ветеринар отримав ушкодження, внаслідок чого йому встановлено першу групу інвалідності. Заробітна плата...
Задача 1 iconЗадача Матеріальну точку масою
Задача Матеріальну точку масою т кинули під кутом  до горизонту з початковою швидкістю V. Нехтуючи опором повітря, знайдіть залежність...
Задача 1 iconЗадача максимально використовувати можливості PowerPoint самостійно обрати: «вид слайдов»
Моя задача максимально використовувати можливості PowerPoint (самостійно обрати: «вид слайдов», «настройку презентации», «настройку...
Задача 1 icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка