Вступ
НазваВступ
Сторінка1/28
Дата конвертації20.06.2013
Розмір4.33 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Медицина > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНСТИТУТУ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСИКА О.П., АКМАЄВ А.І., АХРОМКІН Є.М.,

КЛІЯНЕНКО Б.Т., ФЕСЕНКО LA.
ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

Луганськ - Алчевськ 2008

ББК 65.290-55
Рецензенти:

Максимов В.В. — професор, доктор економічних наук

Бурбело О.А — професор, доктор економічних наук

Булеєв І.П. - професор, доктор економічних наук
Схвалено Вченою Радою Донбаського державного технічного університету.

Протокол №______від 2007 р.
Осика О.П., Акмаєв А.І., Ахромкін Є.М., Кліяненко Б.Т., Фесенко І.А. Економіка й організація інноваційної діяльності. Навчальний посібник. - Луганськ - Алчевськ: Вид-во ДДТУ, 2008. - 263 с.(Укр. мов)
ISBN_______________
У навчальному посібнику з позиції сучасної теорії сталого розвитку розкрити сутність, роль і місце інноваційної діяльності в системі суспільного виробництва, державної інноваційної політики, її правове і статистичне забезпечення; розглянуті основні поняття економіки й форми організації інноваційної діяльності; наведено основні складові інноваційної політики підприємства, формування попиту, методи пошуку інноваційних рішень, захисту й розповсюдження прав на об'єкти інтелектуальної власності, методичні рекомендації щодо розробки й оцінки економічної ефективності інноваційних проектів і інноваційної діяльності.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів і практиків, що займаються питаннями інноваційної діяльності.
ББК 65.290-55

ISBN_______________ © О.П. Осика, 2008

© Є.М. Ахромкін, 2008

© СНУ ім. В. Даля, 2008

© А.І. Акмаєв, 2008

© І.А. Фесенко, 2008

© ДДТУ, 2008

© Б.Т. Кліяненко

© НАН України, 2008

^ Вступ 5

Розділ 1. Інноваційна діяльність – основа розвитку економіки і суспільства 7

Розділ 2. Основи економіки й організації інноваційної діяльності 68

^ Розділ 3 Інноваційна діяльність на підприємстві 123

Список літератури 252ВступВ основі якісних зрушень, що відбуваються в сучасній економіці, лежить інноваційна діяльність, спрямована на революційне перетворення продуктивних сил і виробничих та соціально-економічних відносин на засадах сучасних досягнень науки і техніки. Саме цей вид діяльності дозволяє найбільш повно реалізувати основний економічний закон товарного виробництва – закон економії часу у всіх його проявах.

Необхідність інноваційного розвитку виробництва потребує застосування нових підходів до виявлення потреб, створення і реалізації конкурентоздатних товарів, робіт і послуг на внутрішньому і зовнішніх ринках, організаційно-економічних форм і методів виробництва.

Дисципліна «Економіка і організація інноваційної діяльності» є однією з найбільш складних, бо її положення й методи спираються на теорію і знання «Економіки підприємства», «Організації і планування виробництва», «Менеджменту виробничої діяльності», «Маркетингу», «Економіко-математичних методів», «Економічного аналізу», «Фінансового менеджменту», «Управління персоналом» та інших і знаходять практичне застосування в цій дисципліні.

Об’єктом дисципліни є інноваційна діяльність на підприємстві як складна система, що має внутрішні й зовнішні зв’язки з навколишнім середовищем – системою організаційних, правових та економічних форм і методів управління суспільним виробництвом. Вона спрямована на створення, використання й комерціалізацію результатів НДДКР для розширення і оновлення номенклатури, підвищення якості й конкуренто-здатність товарів, що виробляються, удосконалення технології й матеріально-технічної бази її виготовлення і доведення до споживача.

Предметом дисципліни є організаційні й економічні форми і методи здійснення інноваційної діяльності на підприємстві – первинній ланки економіки, незалежно від його підпорядкування і форми власності.

Метою вивчення дисципліни є придбання студентами комплексу необхідних знань для ефективної організації інноваційної діяльності на підприємстві.

Дисципліна покликана сформувати у студентів систематизовані знання про економічну сутність інноваційної діяльності, інноваційну політику держави і підприємства, інноваційний процес і життєвий цикл інновацій, інтелектуальну власність і її охорону, інноваційний проект, його фінансування, комплексну підготовку виробництва інноваційного товару й оцінку ефективності інноваційної діяльності тощо.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати теоретичні і методичні основи інноваційної діяльності, економічну природу інновацій, інноваційного процесу і життєвого циклу інновацій, державну політику, правове, нормативно-методичне й інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, форми і методи її організації на підприємстві, а також оцінку ефективності інновацій, інноваційних проектів й інноваційної діяльності на підприємстві;

вміти і мати навички застосування методів пошуку інноваційних рішень та їх економічної оцінки, розробки і економічного обґрунтування інноваційного проекту та організації його впровадження у виробництво.

За останні роки вийшло декілька підручників з цієї дисципліни: І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, І.О. Мозіль, І.Г. Ткачук «Економіка й організація інноваційної діяльності» (2004р.); І.А. Павленко «Економіка та організація інноваційної діяльності» (2004р.); І.О. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. «Економіка й організація інноваційної діяльності» (2004р.); М.А. Йохна, В.В. Стадник «Економіка і організація інноваційної діяльності» та інші. Вони комплексно охоплюють теоретичні й прикладні питання розвитку інноваційної діяльності в Україні на макро- і мікрорівнях. Проте наукова база цього виду діяльності постійно розвивається і набуває практичного змісту. З урахуванням результатів новітніх досліджень у цій галузі і обсягом часу на вивчення цієї дисципліни, в даному конспекті лекцій розглядають основні блоки питань:

інноваційна діяльність – основа розвитку економіки і суспільства;

основи теорії інновацій;

інноваційна діяльність на підприємстві.

Конспект лекцій призначається для студентів, аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями економіки та організації інноваційної діяльності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка