Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011
Скачати 433.18 Kb.
НазваФінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011
Сторінка1/3
Дата конвертації19.07.2013
Розмір433.18 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо виконання розділу “Охорона праці”

в магістерських роботах

Суми 2011

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ННІ економіки та менеджменту

Кафедра охорони праці

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання розділу “Охорона праці” в магістерських

роботах для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

за напрямами підготовки

8.050106 «Облік і аудит»,

8.050104 «Фінанси»

8.050108 «Маркетинг»

8.050107 «Економіка підприємства»

8.050206 «Менеджмент ЗЕД»

8.050201 «Менеджмент організацій»

СУМИ – 2011

УДК 00.03.33.2.:378.073
Укладачи:

Верещака I.В., ст. викладач кафедри охорони праці;

Семерня О. В., ст. викладач кафедри охорони праці;

Шандиба О. Б., кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці;

^ Ярошенко І.Ф., кандидат економічних наук, доцент кафедри охорони праці.

Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” в магістерських роботах для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 8.050106 «Облік і аудит», 8.050104 «Фінанси», 8.050108 «Маркетинг,», 8.050107 «Економіка підприємства», 8.050206 «Менеджмент ЗЕД», 8.050201 «Менеджмент організацій», /Суми, СНАУ, 2011 р., 24 стор.
Методичні вказівки спрямовані на надання допомоги студентам під час виконання розділу “Охорона праці” в магістерських роботах та під час практичних занять. Містять загальні методичні рекомендації та приклади виконання розрахунків.
Рецензенти:

Михайлова Л.I., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції СНАУ;

Гордієнко М.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічного контролю та аудиту СНАУ

Рекомендовано до видання вченою радою ННІ економіки та менеджменту

Протокол № ____від_____________2011 р.
Відповідальний за випуск:

Шандиба О. Б., кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці.
© Сумський національний аграрний університет, 2011.

ЗМІСТ
Загальні вимоги 5

1. Правові питання охорони праці 5

2. Система управління охороною праці на підприємстві 5

3. Розробка індивідуального завдання 6

4. Методи розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці 16

5. Висновки та рекомендації по розділу 17

Додатки 18

Рекомендована література 22

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Для написання даного розділу студенти використовують матеріали по охороні праці, зібрані під час проходження переддипломної практики (форми

1-УБ, 1-ПВ, 7-ТНВ за 3 роки, форму 50-сг, додатки до колективного договору). Перед відправкою на практику студент повинен отримати завдання та консультацію по збору необхідних матеріалів у викладача-консультанта по розділу “Охорона праці”.

Об’єм розділу “Охорона праці” в магістерській роботі не повинен перевищувати 5 - 6 сторінок друкованого тексту.
^ 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Відобразити актуальність і необхідність заходів з охорони праці, які здійснюються в Україні у світлі Закону “Про охорону праці” та інших законодавчих актів. Вказати нормативні документи, які діють на досліджуваному підприємстві. Показати рівень енергоозброєності, механізації процесів у рослинництві та тваринництві, а також впровадження прогресивних технологій на підприємстві по матеріалам якого виконується дипломна робота.
^ 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В цьому розділі необхідно розкрити наступні питання:

- відповідальність посадових осіб за роботу з охорони праці на підприємстві;

- впровадження системи управління та оперативного контролю по охороні праці;

- планування заходів по охороні праці;

- порядок розробки, прийняття і виконання заходів колективного договору;

- вказати конкретні показники, за якими проводиться стимулювання працівників;

- дати характеристику джерел фінансування, та провезти аналіз витрат коштів на охорону праці (форма 7-ТНВ, колективний договір);

- роль служби охорони праці і профспілки підприємства по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві;

- забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту(форма 1-УБ);

- проаналізувати рівень санітарно-побутового забезпечення (форма 1-УБ).

- проведення атестації робочих місць;

- додаткові виплати (компенсації) за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці (згідно з формою 1-ПВ).(Дивись додатки)
^ 3. РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ.
Видається кожному студенту індивідуально викладачем.

Суть індивідуального завдання полягає в тому, щоб студент, проаналізувавши стан охорони праці на підприємстві, стосовно теми магістерської роботи, зміг розробити конкретні заходи по поліпшенню умов та охорони праці того виробничого процесу, який зазначений в індивідуальному завданні, або тих шляхів, які визначаються в ІІІ розділі магістерської роботи “ Шляхи поліпшення стану, стабілізації - обліку продукції тощо”.

Це повинно бути не прямий перелік пунктів інструкцій, правил чи норм охорони праці взятих з довідника або підручника, а узагальнені, конкретизовані заходи

Заходи по поліпшенню умов і охорони праці обовязково повинні розроблятися з урахуванням наступних напрямків:

 • реконструкція виробничих приміщень і споруд з метою доведення їх до до відповідності вимог ДСТУ, СН , СНіП, Системи Л-М-НС (система:людина - машина – навколишнє середовище);

 • підвищення безпеки обладнання і технологічних процесів, впровадження автоматичного і дистанційного управління процесами, обладнанням; механізація важких і небезпечних ручних робіт, обладнання засобів колективного захисту від травм, аварій, пожеж і т.п.;

 • установка нового, реконструкція та модернізація існуючого санітарно-технічного обладнання, очисних систем тощо;

 • придбання, очищення, прання, ремонт засобів індивідуального захисту;

 • вдосконалення санітарно-побутового обслуговування;

 • проведення лікувально-профілактичних заходів;

 • здійснення організаційних заходів (впровадження системи управління, триступеневого контролю, обладнання кабінетів, кутків по охороні праці, тощо).

Наприклад: при написанні розділу охорони праці по темі: “Обґрунтування економічної ефективності заходів по охороні праці при використанні оборотних засобів (кормів)ці заходи можуть бути наступними:

- вдосконалити систему навчання, у звязку з чим, для кожного виду робіт при заготівлі грубих кормів, силосуванні, консервуванні тощо, розробити інструкції, попереджувальні знаки безпеки і т.п.;

 • під час скиртування робочі місця працюючих обладнати пересувним вагончиком для харчування та відпочинку ;

 • старші скиртоправи повинні пройти медичний огляд і мати спеціальні посвідчення ;

 • всі машини, які приймають участь у заготівлі кормів, забезпечити іскро- та вогнегасниками ;

 • працюючих на скирті забезпечити приставними драбинами, а старшого скиртоправа додатково – прапорцями та іншими сигнальними пристроями;

 • всі тросові волокуші перевірити і відремонтувати ;

 • впровадити систему стимулювання робіт по охороні праці ;

Подібних заходів повинно бути в межах 7-9 пунктів.

На запропоновані заходи планується виділити (Зод) коштів.
^ 4. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ПО ПОЛІПШЕННЮ УМОВ ПРАЦІ
Основними показниками економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці є:

 • приріст обєму чистої продукції;

 • підвищення продуктивності праці;

 • річний економічний ефект.


^ 4.1. Визначення приросту обєму продукції.
4.1.1. Приріст обєму чистої продукції обумовлений скороченням втрат в звязку з травматизмом, захворюванням та плинністю кадрів через незадовільні умови праці, визначається за формулою:

(1)

де: ВПт – приріст випуску т – го виду продукції, (шт. т., ц, га тощо);

НЧПт – норматив чистої продукції т – го виду грн./ натур. одиницю; (частка оптової ціни, яка включена в оплату праці; відрахування на соцстрах та прибуток);

т – вид продукції, т – 1, 2 ...М

Приріст випуску продукції розраховується за формулою:

ВП =  Д  ВПр ; (2)

Д = Дн 1 – Дн 2 (3)

де:  Д – скорочення витрат робочого часу, люд. днів;

Дн 1 і Дн 2 - витрати робочого часу в зв,язку з травматизмом, захворюванням та плинністю кадрів через незадовільні умови праці до та після впровадження заходів, люд. днів;

ВП Р – середній виробіток продукції на одного працюючого, (шт.,т., га, ц тощо)
4.1.2. Приріст нормативної чистої продукції, обумовленої підвищенням продуктивності прац,і внаслідок поліпшення її умов:

(4)

де: - приріст об,єму m-го виду продукції внаслідок підвищення продуктивності праці, завдяки поліпшенню її умов:

=  ВП Р  П (5)

де: Рср – середньооблікова кількість працюючих, чол /рік;

ВПр - середній виробіток продукції на одного працюючого в рік,;

П – приріст продуктивності праці за рахунок поліпшення умов праці, % ;

НЧП m – норматив чистої продукції m-го виду, грн.( середня величина чистої продукції на один відпрацьований люд. – день.
4.2. Визначення приросту продуктивності праці:
4.2.1. За рахунок зниження трудомісткості продукції, внаслідок поліпшення умов праці, визначається за формулою:

П = ( %; (6)

де: Т1 і Т2 - трудомісткість фізичної одиниці продукції (ум. ремонту, ц, т, га, ткм) до та після впровадження заходів, нормогодин. Трудомісткість – величина зворотна продуктивності.
4.2.2. За рахунок економії чисельності працюючих, внаслідок поліпшення умов праці, визначається за формулою:

; (7)

де: ЕЧ - сума умовної економії вивільнення працюючих від впровадження заходів, чол.

РСР – середня облікова кількість працюючих підприємства, бригади, ферми, майстерні до та після впровадження заходів, чол.

Умовна економія працюючих, досягнута в результаті скорочення втрат при тимчасовій непрацездатності від травматизму чи захворювання і викликана поліпшенням умов праці визначається за формулою:

(8)

де: Б1 і Б2 - втрати робочого часу до і після впровадження заходів, в % до річного ефективного фонду робочого часу:

(9); (10)

де: Д1 і Д2 - кількість днів непрацездатності до та після впровадження заходів;

РСР - середня облікова кількість працюючих, чол.;

ДО - кількість відпрацьованих днів в рік одним працюючим;

Ч1 - кількість працюючих, яким поліпшені умови праці, чол.
4.2.3. За рахунок підвищення працездатності, зумовленої поліпшенням умов праці, визначається за формулою:

(11)

де: Р1 і Р2 – показники працездатності до і після поліпшення умов праці. Працездатність - величина зворотна втомлюваності.

(12)

де: m - коефіцієнт впливу поліпшення функціонального стану організму людини на продуктивність праці; m = 0, 2 – 0,4;

ИТ - інтегрований показник важкості праці, який визначається після проведення атестації робочих місць та заповнення карти умов праці, бал

15,6 і 0,64 – коефіцієнти регресії .
^ 4.3.Визначення річного економічного ефекту:
Річний економічний ефект від впровадження заходів по охороні праці, визначається за формулою:

Ер = Р – (С + Ен К ) (13)

де: Ргоспрозрахунковий економічний результат, грн.;

С - річні експлуатаційні витрати на заходи по поліпшенню умов та охорони праці, грн.;

З - приведені затрати, З = С + Е Н К;

Ен = 0,08 – 0,15 нормативний коефіцієнт економічної ефективності вкладень на впровадження заходів по поліпшенню умов та охорони праці, грн.;

К капітальні вкладення в заходи, грн.
4.3.1. Госпрозрахунковий економічний результат визначається

за формулою:

Р = Е З + Е УП + Е ПК + Е С (14)

де: Е Зекономія заробітної плати від зниження трудомісткості продукції і вивільнення працюючих зумовлена підвищенням продуктивності праці, грн.;

Е УП відносна економія умовно-постійних витрат за рахунок збільшення обєму виробництва продукції;

Е ПК - скорочення витрат на пільги та компенсації, грн.;

Е С - скорочення (економія собівартості продукції) витрат, та невиробничих витрат від зниження виробничого травматизму, загального та професійного захворювання, плинності кадрів тощо , грн.
4.3.1.1. Річна економія заробітної плати визначається за формулою:

Е З = Е ЗТ + Е СС або Е З = Е ЗЧ + Е СС (15)

де: ЕЗТ - річна економія заробітної плати від зниження трудомісткості

продукції (робіт), грн.;

ЕЗЧ - річна економія заробітної плати від зменшення кількості

працюючих,г рн.;

ЕСС - річна економія відрахувань на соціальне страхування, грн.
Річна економія заробітної праці від зниження трудомісткості продукції визначається:
  1   2   3

Схожі:

Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconМенеджмент персоналу
«Міжнародна економіка», 050107 “Економіка підприємства”, 050104 “Фінанси”, 050106 «Облік І аудит», 050108 «Маркетинг»
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 icon1. Предмет, метод І завдання дисципліни 19 Тема Закономірності, принципи...
Економічна кібернетика" 050103. "Міжнародна економіка" 050104. "Фінанси" 050106. "Облік І аудит" 050105 "Банківська справа" 050107....
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з нормативної...
Екі, 030504 Економіка підприємства – егп, 030507 Маркетинг – мпр, 030503 Міжнародна економіка – емс, 030505 Управління персоналом...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconО. О. Назаренко бухгалтерський облік
«Міжнарод економіка», 050107 «Економіка п-в», 050201 «Менеджмент орг.» ден. І заоч форм навч./ М-во освіти І науки України, Донец...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
«Менеджмент І адміністрування» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» (спеціалізація – «Менеджмент туристичної...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconЗатверджено на засіданні кафедри «Менеджмент І логістика» Протокол...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» галузь знань: 0306 "Менеджмент І адміністрування"...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconЗатверджено на засіданні кафедри «Менеджмент І логістика» Протокол...
Методичні вказівки до виконання практичних робот з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання) галузь...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconАнгломовні магістерські програми до уваги випускників бакалаврату за напрямами підготовки
Київський національний торговельно-економічний університет оголошує прийом на англомовні магістерські програми для українських та...
Фінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206 «Менеджмент зед» 050201 «Менеджмент організацій» суми 2011 iconМіністерство освіти І науки україни донецький державний університет управління
«Менеджмент»; освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, галузь знань «Менеджмент І адміністрування», напрям підготовки «Менеджмент»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка