Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
НазваПерел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
Сторінка1/8
Дата конвертації10.07.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Вищої атестаційної комісії України

23.06.2005 № 377

зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України

від 14.02.2006 № 73, від 29.05.2006 № 263,

від 19.09.2006 № 407, від 12.02.2007 № 70,

від 02.07.2007 № 501, від 14.12.2007 № 867,

від 02.02.2009 № 45, від 29.04.2010 № 273


Зареєстровано у Міністерстві юстиції України

05.07.2005 за № 713/10993

06.03.2006 за № 236/12110

07.06.2006 за № 682/12556

27.09.2006 за № 1075/12949

21.02.2007 за № 159/13426

12.07.2007 за № 805/14072

26.12.2007 за № 1398/14665

18.02.2009 за № 152/16168

05.05.2010 за № 315/17610

П Е Р Е Л І К

спеціальностей, за якими проводяться захист

дисертацій на здобуття наукових ступенів

кандидата наук і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Шифр


^ Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

1

2

3


01

^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
01.01.00

Математика
01.01.01

Математичний аналіз

фізико-математичні

01.01.02

Диференціальні рівняння

фізико-математичні

01.01.03

Математична фізика

фізико-математичні

01.01.04

Геометрія та топологія

фізико-математичні

01.01.05

Теорія ймовірностей і математична статистика

фізико-математичні

01.01.06

Алгебра та теорія чисел

фізико-математичні

01.01.07

Обчислювальна математика

фізико-математичні

01.01.08

Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

фізико-математичні

01.01.09

Варіаційне числення та теорія оптимального керування

фізико-математичні

01.01.10

Дослідження операцій та теорія ігор

фізико-математичні

01.02.00

Механіка
01.02.01

Теоретична механіка

фізико-математичні

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

фізико-математичні, технічні

01.02.05

Механіка рідини, газу та плазми

фізико-математичні,

технічні

01.03.00

Астрономія
01.03.01

Астрометрія і небесна механіка

фізико-математичні

01.03.02

Астрофізика, радіоастрономія

фізико-математичні

01.03.03

Геліофізика і фізика Сонячної системи

фізико-математичні

01.04.00

Фізика
01.04.01

Фізика приладів, елементів і систем

фізико-математичні

01.04.02

Теоретична фізика

фізико-математичні

01.04.03

Радіофізика

фізико-математичні

01.04.04

Фізична електроніка

фізико-математичні

01.04.05

Оптика, лазерна фізика

фізико-математичні

01.04.06

Акустика

фізико-математичні

01.04.07

Фізика твердого тіла

фізико-математичні, технічні

01.04.08

Фізика плазми

фізико-математичні, технічні

01.04.09

Фізика низьких температур

фізико-математичні

01.04.10

Фізика напівпровідників і діелектриків

фізико-математичні

01.04.11

Магнетизм

фізико-математичні

01.04.13

Фізика металів

фізико-математичні

01.04.14

Теплофізика та молекулярна фізика

фізико-математичні

01.04.15

Фізика молекулярних та рідких кристалів

фізико-математичні

01.04.16

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

фізико-математичні, технічні

01.04.17

Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

фізико-математичні, хімічні

01.04.18

Фізика і хімія поверхні

фізико-математичні, хімічні

01.04.19

Фізика полімерів

фізико-математичні

01.04.20

Фізика пучків заряджених частинок

фізико-математичні, технічні

01.04.21

Радіаційна фізика та ядерна безпека

фізико-математичні

01.04.22

Надпровідність

фізико-математичні

01.04.24

Фізика колоїдних систем

фізико-математичні

01.05.00

Інформатика і кібернетика
01.05.01

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

фізико-математичні

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

фізико-математичні, технічні

01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

фізико-математичні, технічні

01.05.04

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

фізико-математичні, технічні

01.06.00

Історія фізико-математичних наук
01.06.01

Історія фізико-математичних наук

фізико-математичні


02

^ ХІМІЧНІ НАУКИ
02.00.01

Неорганічна хімія

хімічні

02.00.02

Аналітична хімія

хімічні

02.00.03

Органічна хімія

хімічні

02.00.04

Фізична хімія

хімічні

02.00.05

Електрохімія

хімічні

02.00.06

Хімія високомолекулярних сполук

хімічні

02.00.08

Хімія елементоорганічних сполук

хімічні

02.00.09

Хімія високих енергій

хімічні

02.00.10

Біоорганічна хімія

хімічні, біологічні

02.00.11

Колоїдна хімія

хімічні

02.00.13

Нафтохімія і вуглехімія

хімічні

02.00.15

Хімічна кінетика і каталіз

хімічні

02.00.19

Хімія високочистих речовин

хімічні

02.00.21

Хімія твердого тіла

хімічні

02.00.22

Історія хімії

хімічні


03

^ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.01

Радіобіологія

біологічні, медичні

03.00.02

Біофізика

біологічні,

фізико-математичні, медичні

03.00.03

Молекулярна біологія

біологічні

03.00.04

Біохімія

біологічні,

сільськогосподарські, медичні, ветеринарні

03.00.05

Ботаніка

біологічні

03.00.06

Вірусологія

біологічні, медичні

03.00.07

Мікробіологія

біологічні,

сільськогосподарські, медичні

03.00.08

Зоологія

біологічні

03.00.09

Імунологія

біологічні

03.00.10

Іхтіологія

біологічні

03.00.11

Цитологія, клітинна біологія, гістологія

біологічні

03.00.12

Фізіологія рослин

біологічні,

сільськогосподарські

03.00.13

Фізіологія людини і тварин

біологічні,

сільськогосподарські, ветеринарні

03.00.14

Біологія розвитку

біологічні, медичні

03.00.15

Генетика

біологічні,

сільськогосподарські, медичні

03.00.16

Екологія

біологічні, сільськогосподарські, медичні

03.00.17

Гідробіологія

біологічні

03.00.18

Грунтознавство

біологічні

03.00.19

Кріобіологія

біологічні

03.00.20

Біотехнологія

біологічні, технічні, сільськогосподарські

03.00.21

Мікологія

біологічні, медичні

03.00.22

Молекулярна генетика

біологічні

03.00.23

Історія біології

біологічні

03.00.24

Ентомологія

біологічні

03.00.25

Паразитологія, гельмінтологія

біологічні


04

^ ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
04.00.01

Загальна та регіональна геологія

геологічні

04.00.02

Геохімія

геологічні, хімічні

04.00.04

Геотектоніка

геологічні

04.00.05

Геологічна інформатика

геологічні,

фізико-математичні

04.00.06

Гідрогеологія

геологічні

04.00.07

Інженерна геологія

геологічні

04.00.08

Петрологія

геологічні

04.00.09

Палеонтологія і стратиграфія

геологічні

04.00.10

Геологія океанів і морів

геологічні

04.00.11

Геологія металевих і неметалевих корисних копалин

геологічні, технічні

04.00.16

Геологія твердих горючих копалин

геологічні

04.00.17

Геологія нафти і газу

геологічні

04.00.19

Економічна геологія

геологічні, економічні

04.00.20

Мінералогія, кристалографія

геологічні

04.00.21

Літологія

геологічні

04.00.22

Геофізика

геологічні,

фізико-математичні

04.00.23

Історія геології

геологічні


05

^ ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.01.00

Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
05.01.01

Прикладна геометрія, інженерна графіка

технічні

05.01.02
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 І 14 Порядку присудження наукових ступенів...
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconВідомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій...

Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconЗ наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Д 08. 051. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних...
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconСупровідний лист
Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата технічних наук
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconСписок студентів, запрошених на науково-практичну конференцію Всеукраїнського...
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук, що відбудеться 13-15 березня 2014 року
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconДержавний вищий навчальний заклад «ужгородський національний університет»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному...
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconГалузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconУ видачі дипломів кандидата та доктора наук
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету...
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconЗвіт про участь у ХІ міжнародній науковій міждисциплінарній конференції...
Хі міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів та молодих вчених учня 10-а класу Криворізької загальноосвітньої...
Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук І доктора наук, присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Автор: Ісаєва О. О., доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка