Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства
Скачати 145.47 Kb.
НазваПрактичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства
Дата конвертації06.07.2013
Розмір145.47 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4.

Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства

Логістичний потенціал розглядається як можливість і спроможність досягнення цілей ланками логістичної системи за умови наявності певного виду ресурсів. Логістичний потенціал слід відрізняти від потенціалу функціональної області логістики, під яким мається на увазі максимальна можливість продукування виходу агрегованого до певного рівня бізнес-процесу, конкурентоспроможного з точки зору наступної за рухом потоку ланки логістичної системи[16].

Оцінка логістичного потенціалу [16] ґрунтується на системі показників:

 • коефіцієнт задоволення потреби (ефективність матеріального потоку на вході);

 • коефіцієнт рівномірності поставок (інтенсивність матеріального потоку на вході, показник роботи постачальників);

 • коефіцієнт співвідношення вхідних та вихідних односторонніх матеріальних потоків ;

 • коефіцієнт співвідношення запасів та вхідного матеріального потоку ;

 • коефіцієнт співвідношення запасів та вихідного матеріального потоку ;

 • коефіцієнт якості обслуговування споживачів ;

 • коефіцієнт безвідмовності обслуговування споживачів продукції ():

 • коефіцієнт корисності обслуговування ;

Оцінку логістичного потенціалу підприємств для ретроспективного та порівняльного зіставлення з іншими підприємствами можна здійснити за формулою середньої геометричної простої [16]:
, , (5)
де:

Ілп  інтегральний показник логістичного потенціалу;

Ki – і-й показник логістичного потенціалу,

і=1,…n; n – кількість показників.

Ми пропонуємо оцінювати структуру логістичного потенціалу за такими складовими.

 1. Коефіцієнт задоволення потреби (ефективність матеріального потоку на вході) відображає рівень забезпеченості потреб підприємства в матеріальних ресурсах за обсягом, якістю та кількістю асортиментних груп. Він визначається за формулою:


, (6)
де:

– частка вартості (або кількості і-го виду продукції), отриманої згідно замовлень в загальній вартості (чи кількості) річного замовлення і-го виду (табл 4);

– частка вартості продукції і-го виду без браку в загальній вартості річного замовлення і-го виду (або яка не вимагає вхідного контролю якості) (табл 4);

- частка асортиментних позицій, яка надійшла на підприємство в загальній кількості асортиментних груп, що були замовлені (табл 4).

 1. Коефіцієнт рівномірності поставок продукції на підприємство (інтенсивність матеріального потоку на вході, показник роботи постачальників) визначається за формулою:


, (7)
де:

– максимальний обсяг поставок продукції і-го виду на підприємство, грн.; (табл 5)

– середньомісячний обсяг поставок продукції і-го виду на підприємство, грн.; (табл 5)


 1. Коефіцієнт співвідношення вхідних та вихідних односторонніх матеріальних потоків характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів при виробництві продукції. Він визначається за формулою:


, (8)
де:

- кількість матеріалу, введеного в технологічний процес і-го виду , кг; (табл 4)

кількість матеріалу в готовій продукції і-го виду, кг (табл 4)

%відх - відсоток відходів, %


 1. Коефіцієнт співвідношення запасів та вхідного матеріального потоку характеризує співвідношення фактичного (запланованого) рівня матеріальних запасів на підприємстві до фактичного (планового) обсягу поставок продукції на підприємство. Він визначається за формулою:


, (9)
де:

– обсяг запасів і-того виду на підприємстві за рік грн.;

– загальний обсяг поставок матеріальних ресурсів і-того виду на підприємство за рік, грн.;

n – загальна кількість типорозмірів матеріальних ресурсів на підприємстві.

 1. Коефіцієнт співвідношення запасів та вихідного матеріального потоку характеризує співвідношення фактичного (запланованого) рівня запасів продукції і-того виду на підприємстві до фактичного (планового) обсягу реалізації продукції підприємством. Він визначається за формулою:


, (10)
де:

– обсяг комплектуючих і-того виду отриманих підприємством за рік, грн.;

– загальний обсяг реалізації продукції і-того виду за рік, грн.;

n – загальна кількість типорозмірів продукції на підприємстві.

 1. Коефіцієнт якості обслуговування споживачів пропонуємо визначати за допомогою показника досконалого [25] обслуговування споживачів підприємством (OTIF) (on time, in-full, error-free), який означає на «на відповідний час, комплектно, без помилок. Для цього підприємству необхідно оцінити такі показники рівня задоволення потреб споживачів продукції, як:

 • показник надійності (своєчасності) поставок підприємством;

 • показник комплектності послуг, які надаються підприємством споживачеві;

 • показник безпомилковості надання послуг споживачам.

Надійність (своєчасність) поставок підприємством характеризує готовність підприємства дотримуватися умов поставок (табл 7):
, (11)
де:

- кількість вчасно виконаних річних замовлень і-го виду продукції, од.;

- загальна кількість річних замовлень і-го виду продукції, од.

Комплектність послуг, що надаються споживачеві (коефіцієнт забезпечення задоволення попиту на послуги) (табл 7):
, (12)

де:

– обсяг послуг, що надаються по і-тому виду, од.;

– кількість споживачів, яким надаються послуги, чол.;

– обсяг послуг і-того виду, що необхідний споживачам, од.;

– кількість споживачів, що потребують послуг, чол.;

– кількість різновидностей послуг, яких потребують споживачі, од.

Показник безпомилковості надання послуг споживачам в сфері дистрибуції пов'язаний із формуванням системи ліквідації помилок і недоліків в процесі розподілу продукції, яка характеризуватиме ефективність процедур і час, необхідні для відновлення функціонування системи дистрибуції (наприклад, скарги, помилки під час оформлення накладних, пошкодження в дорозі). Показник безпомилковості надання послуг споживачам в сфері дистрибуції визначається (табл 8) за формулою:

(13)

де:

- час реагування на помилки всіх замовлень, год.;

- час усування недоліків в системі дистрибуції для всіх замовлень з метою відновлення її функціонування, год. (табл 8)

Показник досконалого (OTIF) обслуговування споживачів визначається за формулою:
(14)


 1. Коефіцієнт безвідмовності обслуговування споживачів продукції () характеризує рівень надійності (оперативності) обслуговування споживачів продукції. Він визначається за даними табл 7 та формулою:

, (16)

де:

– кількість днів в році, дн.;

– кількість днів в році, протягом яких відмовлено споживачам у товарах, послугах, дн.;

– число різновидів продукції у групі.

Приклад: Кількість різновидностей послуг: доставка вантажу за узгодженими зі споживачами графіками доставки: в пакетах; контейнерах; в технологічних комплектах. З 274 робочих днів у році – 20 днів відмова в 1-й послузі, 34 – в 2-ій послузі, 15 днів – в 3-тій послузі. Тоді коефіцієнт безвідмовності обслуговування споживачів продукції обчислюється так:

.

8. Коефіцієнт корисності обслуговування також можна обчислити за даними таблиці 7 та формулою:

, (18)

де:

, – кількість різновидів послуг і-того виду, що надаються споживачам, од.;

- кількість різновидів послуг і-того виду, в яких є потреба з боку споживачів, од.;

– обсяг послуг, що надаються по і-тому виду;

– обсяг послуг і-того виду, що необхідний споживачам;

– загальна кількість видів послуг, які надаються підприємством.

На основі отриманого значення логістичного потенціалу необхідно оцінити його рівень у такий спосіб:

 • (00,2) – відсутній;

 • (0,2–0,4) – низький;

 • (0,4–0,6) – середній;

 • (0,6–0,8) – добрий;

 • (0,8–1,0) – високий.

Завдання.

Здійснити аналіз та оцінку логістичного потенціалу підприємства за системою показників К1- К8. Оцінити структуру логістичного потенціалу. Зробити висновки.

Вихідні дані для розрахунку логістичного потенціалу наведені нижче.

Таблиця 4

Структура закупівель комплектуючих виробів

Типо-розмір

Шифр

комплек-туючих

Кількість комплектуючих, які отримало підприємство, од.

Загальна кількість комплектуючих, яка замовлена підприємством, од.

Відсоток допустимих дефектів, %

Відсоток відходів, %

1

00001

48

50

6,6

23

2

00002

20

20

6,6

12

3

00006

643

650

69

11

4

00018

865

870

69

18

5

00009

69

70

31

5

6

00011

1230

1250

69

5,5

7

00012

960

980

69

8

8

00015

-

12

31

10


Таблиця 5

Обсяг поставок продукції на підприємство протягом рокуШифр

комплек-туючих

Місяці

Всього, од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

00001

2

2

4

3

7

10

10

4

4

2+5п

-

-

48+5п

00002

1

1

4

5

4

5

1

1

1

1+2п

2-

-

26+2п

00006

50

50

50

55

55

55

57

56

56

55+7п

54

50

643+7п

00018

70

70

70

70

75

75

75

75

75

70+2п

70

70

865+2п

00009

6

6

7

7

6

8

6

6

5

5+4п

5

8

69+4п

00011

85

90

85

85

85

80

100

100

90

90+п

80

90

1230+п

00012

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80+п

80

80

960+п


Таблиця 6

Структура збуту продукції підприємства


Назва продукції

Річний обсяг реалізації, од.

Трактор

42+5п

Комбайн

16+2п

Сіялка

635+7п

Борона

800+2п

Мотоблок

62+4п

Двигун

1230+п

Генератор

950+п


Таблиця 7

Показники, які характеризують рівень обслуговування споживачівНазва

продукції

Кількість послуг, що надаються споживачеві

Кількість послуг, які потребують споживачі

Кількість споживачів, яким надаються послуги

Кількість споживачів, які потребують послуг

Кількість вчасно виконаних замовлень

Загальна кількість замовлень

К-сть днів відмови в послузі

Трактор

6

7

40

42

12

14

3

Комбайн

12

11

12

16

16

16

 

Сіялка

4

5

480

480

250+п

278+п

5

Борона

4

5

410

420

81

85

9

Мотоблок

4

4

28

30

11

12

7

Двигун

4

5

650+п

675+п

138+п

140+п

8

Генератор

4

5

330

342

42+0,5п

45+0,5п

11

Сума

38

42

1950+п

2005+п40

Загальна кількість робочих днів в році, дні

312


Таблиця 8

Декларований підприємством стандарт обслуговування


Стандарт обслуговування

Час реагування на помилки,

год.

Час усування недоліків в системі дистрибуції, год.

2

24

Схожі:

Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Важливе значення в процесі вибору стратегії відводиться аналізу стратегічного потенціалу підприємства
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconТема «Стратегічний контекст підприємства»
Методи оцінки зовнішнього середовища: модель 5-ти факторної конкуренції М. Портера, step-аналіз, оцінка привабливості галузі за Топсоном,за...
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства icon1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
...
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconАналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства

Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconПрактичне заняття №12 Розвиток перекладознавства на сучасному етапі
Практичне заняття № Еквівалентність перекладу. Комунікативні рівні еквівалентності
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconПрактичне заняття №1 Первинна статистична оцінка результатів спостережень...
...
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconПлан семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право»...
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (семінарське заняття 5). Визначення сум податку на доходи фізичних осіб ( практичне...
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconПрактичне заняття №6 аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійних захворювань
Н-1, журналами реєстрації тощо. Цей метод дозволяє визначити динаміку травматизму та його тяжкість на окремих дільницях виробництва,...
Практичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2
Підхід до формування потенціалу підприємства, при реалізації якого виникає необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка