Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами
Скачати 88.77 Kb.
НазваЛекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами
Дата конвертації06.07.2013
Розмір88.77 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Математика > Лекція

ТАБЛИЧНИЙ редактор Ms EXCEL.

Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами.


Основна мета: розглянути основні види формул та функцій у табличному редакторі Excel. Навчитися вводити формули в комірки Excel, ознайомитися з основними вбудованими функціями, особливостями відносного та абсолютного посилання на комірки та їх діапазони.


ТАБЛИЧНИЙ редактор Ms EXCEL. 1

Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами. 1

Формули та їх складові. Класифікації операцій. 1

Введення формули в комірку. 2

Редагування формул. 3

Розмноження формул. 3

Функції. 3

Вставка функцій 5

Імя комірки або діапазону комірок. 5

Абсолютні і відносні посилання 6

Посилання на інші аркуші в межах однієї книги. 6

Контрольні запитання 6^

Формули та їх складові. Класифікації операцій.


Одним із призначень табличного редактора Excel є можливість обрахування даних за допомогою формул.

Формула – це математичний вираз, що визначає послідовність дій при обчисленні певних даних. Складовими формул є операції та операнди (числа, над якими виконуються операції).

За кількістю операндів операції поділяються на:

 • унарні – мають тільки один операнд, перед яким стоїть символ операції;


Вираз

Результат

- (-9)

9

Не істина (Not False)

Істина (True)
 • бінарні – містять два операнди, між якими стоїть символ операції.
Вираз

Результат

5 + 7

12

(5-3)(4+1)+10

20

Істина або Не істина (True or False)

Істина (True)


^ За характером дій, які виконуються, операції можна згрупувати так:

 • арифметичні операції: унарні – додатне число (+), від’ємне (-) та бінарні – піднесення до степеня (^), додавання чисел (+), віднімання (-), множення (*), ділення (/);

 • булівські (логічні) операції: Ні (Not), І (And), АБО (Or), Якщо, Істина, Не істина;

 • операції відношень: = (дорівнює), <> (не дорівнює), < (менше), > (більше), <= (не більше), >= (не менше).

За пріоритетом операції поділяються на чотири групи (від вищого до нижчого):

 • Унарні операції типу збереження знака (протилежний знак) – Ні (not), „+, -”.

 • Бінарні операції типу піднесення до степеня, множення і ділення – І (and), „^, *, /”.

 • Бінарні операції типу додавання і віднімання – Або (or), „+, -”.

 • Бінарні операції відношень – „=, <>, <, >, <=, >=”.

Пріоритет операцій вказується безпосередньо синтаксисом виразу, який визначає формулу.

Послідовність виконання операцій у формулі визначається такими чинниками:

 • пріоритетом самих операцій;

 • порядком розташування операцій у формулі;

 • використанням дужок.
^

Введення формули в комірку.


Формула вводиться в комірку і визначає правило обчислення в ній. Прості формули дозволяють додавати, віднімати, перемножувати та ділити числа, що зберігаються в інших комірках. Формула обов'язково починається зі знака „дорівнює” (=). Вона може містити постійні величини, знаки математичних дій, функції, адреси комірок або їх інтервалів, інші формули в будь-яких сполученнях. У формулах можна використовувати знаки математичних дій: додавання, віднімання, множення, ділення, обчислення відсотків (%) чи піднесення до степеня.

Формули можна вводити двома способами:

 1. Користуючись клавіатурою:

  • активізувати комірку, в яку необхідно ввести формулу подвійним кліком на ній мишкою чи натисканням клавіші F2;

  • ввести знак = (дорівнює);

  • набрати формулу;

  • натиснути Enter для завершення дії вводу формули.

 2. Способом “вказати і клацнути”:

 • активізувати комірку, в яку необхідно вставити формулу;

 • ввести знак = (дорівнює);

 • клацнути лівою клавішею мишки в комірці, посилання на яку необхідно ввести у формулу;

 • ввести потрібний оператор;

 • клацнути в наступній комірці і т.д.;

 • натиснути Enter для завершення дії вводу формули.
^

Редагування формул.


Формули в Excel можна редагувати та копіювати. Для редагування формул потрібно:

 • активізувати комірку, яка містить формулу;

 • клацнути правою клавішею мишки в рядку формул

 • внести зміни у формулу;

 • натиснути Enter для завершення дії редагування формули.
^

Розмноження формул.


Формули можна розмножувати двома способами:

  1. Копіюванням/вставкою через буфер обміну.

  2. Безпосереднім розмноженням:

 • виділити комірку з формулою, яку необхідно розмножити;

 • помістити курсор мишки в правий нижній кут комірки з формулою – замість курсору з’явиться маленький хрестик;

 • натиснути ліву клавішу мишки і, не відпускаючи її, перетягти хрестик по необхідному діапазону комірок;

 • відпустити клавішу мишки.

Функції.


Для виконання стандартних обчислень та інших дій з даними в Excel використовують набір стандартних функцій. Функції можуть застосовуватися, як для обчислення операндів, так і безпосередньо у формулах. Стандартні операції та функції у формулі застосовуються у будь-якій комбінації, згідно з правилами логіки обчислень.

Excel використовує близько 200 стандартних функцій. Але на панелі інструментів доступною є тільки одна кнопка – автосума (). Для виклику інших функцій в Excel існує Майстер функцій. Його можна викликати за допомогою кнопки х панелі інструментів Стандартна (поряд з кнопкою автосуми) або Вставка → Функция.

Після активації кнопки відкривається вікно Майстра функцій, в якому знаходяться два списки. В списку “Категорія” функції згруповані за призначенням (наприклад, фінансові, математичні, текстові тощо). В окрему групу винесені 10 функцій, які використовувались останніми.

Список “Функції” відображає функції вибраної категорії. Вибираємо потрібну нам функцію і натиснемо кнопку ^ Ok.

Імена функцій завжди закінчуються дужками, наприклад СУММ (), (Sum ()). У дужках записуються аргументи функції – значення, над яким виконує дії функція. Кількість аргументів може бути різна. Функції виконують певні дії з даними (числовими або текстовими), а аргументи, що містяться в дужках, будуть реальними даними для цієї функції.

При обробці даних в Excel у формулах або функціях як аргументи записуються не самі дані, що містяться в комірках, а посилання на потрібні комірки (адреси комірок). Наприклад, для формули =(А3+С3)2 у комірці В3 це означає: „Взяти число з комірки, що знаходиться в рядку 3 колонки А, додати до нього число з комірки, що знаходиться в рядку 3 колонки С, і їх суму помножити на 2, результат записати в комірку колонки В рядка 3”.

^ Виділити область для аргументу функції (посилання) можна декількома способами:

  • ввести вручну з клавіатури літерами латинського алфавіту, при цьому суміжний діапазон комірок визначається знаком двокрапки (наприклад, А1:Е15) а несуміжний – крапкою з комою (наприклад, А1:Е15;Н12:І15);

  • вказати мишкою необхідний діапазон комірок, виділені комірки будуть окреслені біжучою пунктирною лінією (для виділення діапазону несуміжних комірок використовується клавіша Ctrl).

При переміщенні самої комірки з формулою, її вміст не змінюється. При переміщенні комірок, на які посилається формула, формула автоматично змінюється так, щоб посилання вказували на нове розташування комірок. При вставці чи видаленні комірок, рядків та стовпців формули змінюються автоматично. Такі посилання називаються відносними.

За замовчуванням Excel сприймає посилання у формулах як відносні, однак бувають випадки, коли при копіюванні формули треба заборонити автоматично змінювати посилання на комірку. У цьому випадку застосовують абсолютне посилання. При копіюванні формули абсолютні посилання, що містяться в ній, не змінюються. Для вказівки абсолютного посилання на комірку до імені стовпця та номеру рядка додається знак $, наприклад „$F$1”.

Як аргументи функції можуть використовуватися інші функції – вкладені функції. Якщо функція використовується як аргумент чи є вкладеною функцією, то вона повинна повертати аргументу значення того ж типу. Якщо функція повертає значення іншого типу, відобразиться помилка #ЗНАЧ!.

У формулах можна використовувати до семи рівнів вкладення функцій. Коли „функція Б” є аргументом „функції А”, то „функція Б” вважається другим рівнем вкладення. Якщо в „функції Б” міститься як аргумент „функція В”, то „функція В” буде вважатися третім рівнем вкладення функцій. Щоб використовувати функцію як аргумент, можна скористатися панеллю формул. Наприклад: = ABS (КОРЕНЬ (СРЗНАЧ(A1:A5) + СРЗНАЧ (G1:G5))).

^ Функція ЕСЛИ. Логічна функція ЕСЛИ (IF) має такий формат:

=ЕСЛИ(логічний вираз; значення, якщо істина; значення, якщо не істина).

Наприклад, формула =ЕСЛИ(В1<0;0;1) показує 0, якщо значення в комірці В1 менше нуля, та 1 – якщо ні. Для вирішення складних логічних завдань часто використовуються вкладені функції ЕСЛИ.
^

Вставка функцій


Вставити функцію можна такими способами.

 1. Безпосередньо набрати ім’я функції й її аргументу в комірці.

 2. За допомогою команди Вставка функции:

 • активізувати комірку, куди буде введена функція;

 • вибрати в меню Вставка Функція або натиснути піктограму х на панелі інструментів;

 • вибрати потрібну категорію функцій у списку Категорія;

 • у списку Функція вибрати потрібну функцію;

 • натиснути ОК;

 • ввести потрібні аргументи функції або натиснути клавішу Ссылка і виділити потрібні комірки мишкою;

 • натиснути ОК.
^

Імя комірки або діапазону комірок.


Excel дозволяє використовувати як абсолютне посилання на комірку не тільки її адресу, але і присвоєне цій комірці ім'я. Ім’я комірки присвоюється з клавіатури в полі імен, ліворуч від рядка формул. Також імена можна присвоювати не тільки окремим коміркам, а й їх групам (діапазону комірок). Ім’я діапазону присвоюється так само, як і окремій комірці, наступним чином:

 • необхідно виділити комірку або діапазон комірок;

 • вибрати в меню Вставка Имя Присвоить або клацнути мишкою в поле імені, яке розташоване зліва від рядка формул, і ввести назву комірки або діапазону.

Ім’я діапазону за домовленістю є абсолютним посиланням. Присвоєне комірці або діапазону комірок ім'я можна використовувати у формулах для посилань. Для цього потрібно при введенні формули набрати ім'я комірки (діапазону) або активізувати комірку (діапазон) мишкою.

Присвоюючи комірці або діапазону комірок ім’я, треба додержуватися таких правил:

 • Ім’я повинно починатися з літери.

 • Цифра може використовуватися тільки у випадку, коли вона стоїть за літерою або за символом підкреслювання.

 • В іменах, що присвоюються коміркам, не можна використовувати лапки та пробіли. Замість пробілів можна застосовувати підкреслення.

 • Не можна присвоювати однакові імена різним коміркам однієї робочої книги, навіть на різних листах.

 • Ім’я не повинно бути схожим на посилання на комірки.

 • Як ім’я можна використовувати літери за виключенням R та C.^

Абсолютні і відносні посилання


Відносне посилання виконується простим виділенням комірки або діапазону комірок мишкою або введенням їх адрес з клавіатури в латинській транскрипції як аргументу функції під час роботи з формулами або функціями. Під час вводу комірки відділяються двокрапкою, якщо вводиться суміжний діапазон комірок, несуміжні діапазони відділяються крапкою з комою.

Абсолютне посилання. Для створення абсолютного посилання на комірку поставте знак долара ($) перед частиною посилання, яка не повинна змінюватися. Знак долара перед позначенням колонки ($А1) означає, що не змінюється колонка, а на рядки дається відносне посилання. Знак долара перед цифрою рядка (А$1) – навпаки, не змінюється рядок, а на колонку дається відносне посилання. Для абсолютного посилання на комірку знак долара ставиться і перед позначенням колонки, і перед цифрою рядка.
^

Посилання на інші аркуші в межах однієї книги.


Для посилання на інші листи в межах однієї книги потрібно:

 • Активізувати вибрану комірку на потрібному аркуші (наприклад, комірка А1 на Лист1) і ввести знак дорівнює (=).

 • Клацнути по ярличку іншого листа (наприклад, Лист2).

 • Активізувати вибрану комірку на іншому листі (наприклад, В1) і натиснути Enter.

Після цього знову буде активізовано попередній лист (Лист1) і в комірці А1 з’явиться формула (=Лист2!В1).

^

Контрольні запитання

 1. Поняття та призначення формули і вкладеної функції в Excel.

 2. Класифікація математичних операцій.

 3. Які способи вводу аргументу формул в Excel ви знаєте?

 4. Правила послідовності виконання операцій у формулах.

 5. Назвіть кілька способів редагування формул в Excel.

 6. Призначення та робота Майстра функцій в Excel.

 7. Відносне посилання на діапазон комірок, його параметри.

 8. Абсолютне посилання на комірку, призначення і параметри.

 9. Правила посилання на діапазон несуміжних комірок.

 10. Призначення та робота функції ЕСЛИ.

 11. Опишіть способи розмноження формул в Excel.

 12. Рівні вкладення функцій – призначення та правила написання формул з функціями різного рівня вкладення.

 13. Ім’я діапазону комірок – призначення та правила присвоєння імен.

 14. Скільки рівнів вкладення функцій можна використовувати у формулах?

Схожі:

Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconЛекція 13. Табличний редактор Microsoft Excel. Основні відомості,...
Основна мета: ознайомитися з можливостями та структурою вікон редактора Excel. Розглянути основні прийоми настроювання та установки...
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconТабличний процесор Microsoft Excel. Сворення та редагування електронних...
Електронна таблиця (ЕТ) — це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці бухгалтерського, економічного...
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconЛекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему....
Тема: Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний процесор Microsoft Excel
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconТема: Електронн
Завантажив Microsoft Excel 2007. Уважно розглянула вигляд вікна Microsoft Excel-Книга1
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconТема: Електронні таблиці Microsoft Excel 2010. Введення формул та функцій
Відкрив документ попередньої лабораторної роботи по темі Microsoft Excel. На аркуші2 за допомогою формул знайшов середнє та суму...
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconТема. Форматування табличної інформації в Microsoft Excel Мета. Навчитись...
Мета. Навчитись створювати та форматувати таблиці засобами табличного процесора Microsoft Excel
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconТема: Обчислення в excel. Формули та функції
Мета роботи: навчитися працювати з формулами в табличному процесорі еxcel, вміти застосовувати функції та професійно підбирати графічне...
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconСлужби онлайнового документообігу
Набір послуг, що надаються он-лайн сервісами, зазвичай включає всі основні засоби традиційних офісних пакетів, таких як текстовий...
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconЛогічні функції, їх представлення та обчислення засобами процесора...
Тема: Логічні функції, їх представлення та обчислення засобами процесора електронних таблиць Microsoft Excel та vba
Лекція 14. Табличний редактор Microsoft Excel. Робота з формулами iconЗапустити програму Microsoft Excel
Виконати (выполнить) І у відкритому вікні, в рядку Відкрити(открыть) набрати еxcel
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка