Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія”
Скачати 90.27 Kb.
НазваІндивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія”
Дата конвертації02.07.2013
Розмір90.27 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “КОНФЛІКТОЛОГІЯ”
П.І.Б. студента_Колесник Ганна Вікторівна

Спеціальність______6402_____Група______7

Конфліктна ситуація: при проведені набору учнів до першого класу на тестуванні одна вчителька допомагала деяким дітям (з дуже слабкими знаннями) про яких з нею «домовилися» їх батьки виконати завдання. Вона не повідомила інших вчителів про це та не попросила їх бути лояльними до такого її вчинку, хоча вони охоче пішли б на зустріч, якби вона поступила «по-людськи», а не підсовувала своїх. Звичайно, вчителі обурилися з приводу цього і поставили питання про індивідуальне перескладання дітьми роботи або виключення їх зі списків першокласників до цього ліцею. 1. Описання конкретної ситуації.

 2. Діагностика конфлікту.

 1. Визначте типи конфліктів, що мають місце в даній ситуації, та їх функціональну спрямованість, обґрунтуйте


Даний конфлікт є:

 • соціальний конфлікт (суперечність в системі відносин людей);

 • горизонтальний конфлікт (протидія рівноцінних за наявними повноваженнями осіб);

 • міжособистісний (зіткнення індивіда з групою).


Функціональна спрямованість негативна, бо внаслідок даної конфліктної ситуації між вчителями одного ліцею виникло ослаблення організованості та єдності колективу; порушення балансу інтересів між особистостями й групами; прагнення до вигоди для себе за рахунок інших; ускладнення процесу відновлення ділових стосунків і партнерства.

Такі негативні наслідки є відповідним результатом поведінки окремого вчителя, який через свої власні інтереси та на свою вигоду поставив під загрозу стосунки колективу, порушивши соціальні тенденції, моральні устої та певні внутрішньо колективні домовленості.


 1. Перерахуйте причини конфлікту (об’єктивного та суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту


До причин об’єктивного характеру можна віднести:

 • брак життєво важливих благ ( напр.. почуття власної важливості, чи недостатнє матеріальне забезпечення звичайними засобами). Вчитель просуваючи деяких дітей відчував, що він «щось вирішує сам», що він на щось впливає. Також можливий варіант коли через малозабезпеченість він брав хабарі за допомогу при вступі дітей в ліцей.

 • слабка згуртованість колективу. Тут виник конфлікт між вчителями різних паралелей, які не є щоденно найближчими колегами, тому порушення негласних правил колективу з боку вчителя з іншої паралелі був наслідком слабкої згуртованості.

До причин суб’єктивного характеру належать:

 • маніпулювання. Під виглядом допомоги вчителям при проведенні тестування, Вчитель вирішував деяким дітям їх завдання.

 • недоліки в діях керівництва. В даній ситуації не було жодного контролю за діями людей.
 1. Здійсніть типологію та охарактеризуйте учасників даного конфлікту (основні учасники, ініціатор, група підтримки, інші учасники). Визначте тип поведінки за ступенем впевненості (асертивна, агресивна, пасивна, маніпулятивна)
Дійова особа

Тип учасника конфлікту

Мотив участі в конфлікті

Тип поведінки за ступенем впевненості

1. Вчитель (підтасовщик результатів)

2. Група вчителів

3. Медіатор (завуч)

1. Учасник конфлікту усвідомлює неправильність самого конфлікту як такого, тобто «конфлікту взагалі», але з різних причин вирішує взяти участь саме в цьому конфлікті. «У нього також відсутнє відчуття відповідальності за свої вчинки в цьому конфлікті. Його особливістю є лише більший ступінь варіантності; через втрату учасниками конфлікту внутрішнього консенсусу такий конфлікт здатний перерости у внутрішній.

2. Опоненти, що вважають свої проблеми невирішеними.

3. Інший учасник

1. Захистити себе, раз втрапив в таку ситуацію.

2. Довести неправомірність дій опонента.

3. Посередництво у вирішенні конфлікту

1. Пасивна

2. Агресивна

3. Асертивна

 1. Складіть карту конфлікту
^

КАРТА КОНФЛІКТУ

Учасник № 1 Вчитель


Роль: Опонет

Ранг: низький

Мотив участі у конфлікті: Захист своєї позиції

Потреби: Отримати можливість виправитись

Побоювання, ризики: Настроїти колектив проти себе
^

Учасник № 2 Група вчителів


Роль: Опонент

Ранг: середній (підтримка колективу)

Мотив участі у конфлікті: Відновлення справедливого відбору учнів

Потреби: Здійснити вплив на винного

Побоювання, ризики: Що ситуацію не змінити^

ОБ’ЄКТ КОНФЛІКТУ: правила і норми діяльності


ПРЕДМЕТ КОНФЛІКТУ: Вчитель самостійно просовував деяких дітей за домовленістю, приховуючи свої дії чим зробив неприємність колегам.^

Учасник № 3 Завуч


Роль: Медіатор конфлікту

Ранг: Високий (начальство)

Мотив участі у конфлікті: Примирення колективу

Потреби: Стабілізація внутрішньо колективних відносин

^ Побоювання, ризики: Принципове небажання колективу миритися з винуватцем


 1. Проаналізуйте особливості емоційного стану учасників конфлікту, визначте рівень їх емоційної компетентності та наявність складових емоційного інтелекту (розуміння себе, саморегуляція, емпатія, афіліація). Обґрунтуйте

  Учасник конфлікту

  Емоції в процесі конфлікту

  Рівень емоційної компетентності

  Компоненти емоційного інтелекту

  1. Вчитель

  2. Група вчителів

  3. Завуч


  1. Спершу зухвала байдужість до думки колег з цього приводу. Потім жалкування про вчинене, бо під загрозою власна репутація.

  2. Розчарування в колезі. Роздратування через негативне ставлення до себе.

  3. Занепокоєння ситуацією між підлеглими.

  1. Низький. Особа розуміє і хоче розуміти тільки себе.

  2. В групі рівень вищий, оскільки більше точок зору і версій щодо порозуміння з опонентом.

  3. У керівника повинен бути достатньо високий емоційний інтелект, оскільки він повинен розуміти також емоції своїх підлеглих.

  1. Розуміння себе

  2. Саморегуляція

  3. Емпатія

 2. Відобразіть за допомогою матриць варіанти та типи трансактних комбінацій між учасниками (не менше 6)

Тип трансакції:

Учасник 1(Група вчителів) Учасник 2 (Вчитель)

Б Б

Д Д

М М

1. Батько – малюк (Група вчителів звинувачую вчителя у неправильності його поведінки, вчител погоджується)
^ Учасник 1(Група вчителів) Учасник 2 (Вчитель)

Б Б

Д Д

М М

2. Батько- малюк + Дорослий-дорослий (група ставиться до вчителя як до дитини, а вчитель позиціонує себе як раціонального дорослого та ставиться так само до групи).
Учасник 1(Група вчителів) Учасник 2 (Вчитель)

Б Б

Д Д

М М

3. Дорослий-дорослий + Батько- малюк (група вчителів розцінює вчителя як дорослого та хоче вирішити конфлікт на рівних умовах, а вчитель бачить групу вчителів як дітей, що образилися).
^ Учасник 1(Група вчителів) Учасник 2 (Вчитель)

Б Б

Д Д

М М

4. Дорослий-дорослий (однакове сприйняття учасниками конфлікту один одного як рівносильних опонентів).
^ Учасник 1(Група вчителів) Учасник 2 (Вчитель)

Б Б

Д Д

М М

5. Батько-малюк + Батько-малюк (Перехресне сприйняття опонентами, коли кожен з них бачить себе як зверхнього, а опонента як несвідому дитину).
Учасник 1(Група вчителів) Учасник 2 (Вчитель)

Б Б

Д Д

М М
6. Дорослий –дорослий +Малюк – батько (група вчителів хоче бачити опонента як доролу зважену людину, а вчитель поводить себе як винувата дитина перед батьком).


 1. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації (не менше 5)

  Форма прояву конфліктогена в даній ситуації

  Тип конфліктогена

  Наслідки , переживання, що викликав даний конфліктоген

  1.Докір

  2.Заподіяні незручності без вибачення

  3. Обвинувачення

  4. Категоричні оцінки

  5. Сперечання

  1.Поблажливе ставлення

  2. Порушеня етики

  3. Пряме негативне ставлення

  4. Менторські відносини

  5. Регресивна поведінка

  1. Відчуття власної недолугості

  2. Обурення поведінкою

  3. Агресія

  4. Відчуття приниження

  5. Дратування

 2. Оберіть формулу, за якими відбувався розвиток конфлікту, обґрунтуйте


Формула КС + І = КФ

Тобто, конфлікт залежить від конфліктної ситуації (суперечність між учасниками з приводу порушення одним з них норм поведінки в даному колективі, а саме підтасовування результатів на свою користь за рахунок інших) та інциденту (обманним шляхом вчитель робив завдання за деяких дітей).

 1. Визначте та обґрунтуйте:


9.1. Стиль поведінки учасників конфлікту (суперництво, співробітництво, ухилення, пристосування, компроміс)

Учасник №1 Згладжування. Цей стиль характеризується тим, що учасник конфлікту не виявляє ні активності, ні зацікавленості в досягненні позитивних результатів в здійсненні управлінської мети. Така стратегія направлена, головним чином, на уникнення конфліктних відносин між людьми: людина, яка дотримується цієї стратегії, прагне піти і від ситуації, і від відповідальності. 

Учасник №2 Примушення. Той, хто дотримується цієї стратегії, намагається примусити прийняти свою точку зору у що б те не стало, його не цікавить думка інших. Даний стиль пов'язаний з агресивною поведінкою; для впливу на інших людей тут використовується влада, заснована на примушенні, і традиційна влада.

Учасник №3 Компроміс. Особа прагне досягнути нормалізації відносин у думках з партнерами, намагається рахуватися з інтересами своїх партнерів і привернути їх на свою сторону. Цей стиль характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але лише до певної міри. 
9.2.Тактику (жорстка, нейтральна, м’яка, раціональна, ірраціональна) і тактичні прийоми (санкціонування, коаліцій і т.д.) учасників залежно від стилів поведінки

Учасник №1 м’яка; фіксація позиції (вчитель не хоче загострювати своє положення, проте і не хоче повністю капітулювати і даній ситуації)

Учасник №2 нейтральна; тактика коаліцій (не надто жорсткий вплив на опонента, але збільшення власних сил через об’єднання союзників)

Учасник №3 м’яка; тактика угоди (керівник прагне досягти згоди у колективі шляхом погодження їх позицій мирним шляхом)
9.3.Ймовірна стратегія розв’язання конфлікту залежно від стилів поведінки учасників

прямоугольник 2плюс 3прямоугольник 4прямоугольник 6


стрелка вправо 5

9.4.Стратегію управління конфліктом («виграти-виграти», «програти-програти», «виграти-програти»)

Учасник №1 «програти-програти» Вчитель не хоче далі продовжувати боротьбу, але і не хоче щоб група виграла

Учасник №2 «виграти-програти»Група вчителів настільки глибоко відчуває образу, що не хоче поступатися своїми інтересами

Учасник №3 «виграти – виграти» Завуч хоче вирішити конфлікт не образивши нікого


 1. Розробіть варіанти рішень (заходів), які:

10.1. необхідно було здійснити на етапі профілактики та запобігання конфлікту

- створення сприятливих відносин та підтримки в середині колективу

- досягнення безконфліктних взаємин

- проведення тренінгів по безконфліктному вирішенні спорів.
10.2. необхідно було здійснити на етапі ескалації конфлікту

- заходи на усунення самих причин конфлікту та задоволення потреб його учасників (з’ясування психологічних передумов ініціювання конфлікту, проведення переговорів, знаходження компромісу)
10.3. необхідно здійснити на етапі розв’язання конфлікту

- припинення протидій

- задоволення сторін результатами конфліктної взаємодії

- пошук спільних цілей та інтересів опонентів

- застосування переговорів, медіаторства, силового втручання та ін.

Індивідуальне завдання оцінюється в ____ балів

Схожі:

Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconІндивідуальні завдання з дисципліни
Кожен студент виконує індивідуальне завдання по дисципліні “Інфраструктура товарного ринку”. Індивідуальне завдання складається з...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconІндивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат) з дисципліни...
Обов’язкове індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни студент виконує самостійно І подає у формі реферату. Тему реферату...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconІндивідуальне завдання з дисципліни «Антикризове управління підприємством»
Обрати підприємство за власним бажанням та зібрати про нього дані фінансової звітності для аналізу за 3 роки (2010-2012 р., звітність...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconДомашні індивідуальні завдання є однією з форм організації навчальної...
Ри вищої математики розроблено уніфіковане індивідуальне завдання, що призначене для самостійного виконання студентами всіх спеціальностей...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconМетодичні рекомендації щодо написання індивідуального навчально-дослідного...
Ндивідуальне навчально-дослідне завдання студента є видом поза аудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconІндивідуальне розрахункове завдання для студентів гр бф-47а,б з курсу «Страховий менеджмент»
Метою поданого індивідуального розрахункового завдання є закріплення знань студентів, отриманих протягом вивчення курсу «Страховий...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни тернопільський...
Дисципліна „Національна економіка” виконує функцію систематизації знань, відіграє важливу роль у розширенні І поглибленні знань в...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання під...
Під час проходження організаційно-управлінської практики Вам пропонується виконати індивідуальне завдання на тему „Відбір даних та...
Індивідуальне завдання з дисципліни “конфліктологія” iconІндивідуальне завдання «Гладкі многовиди» (20 балів) Задач (10 б.)
Довести, що – гладкий многовид, топологічний простір. Побудувати гомеоморфізм, який переносить гладку структуру многовиду на топологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка