Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
Скачати 166.36 Kb.
НазваЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
Дата конвертації01.07.2013
Розмір166.36 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
Загальні методичні вказівки

щодо виконання контрольної роботи

для студентів коледжу гр. КС-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують одну контрольну роботу.

Контрольна робота складається з 2 завдань:

 1. Теоретичне питання;

 2. Практичне завдання;

Контрольна робота проводиться на аркушах, обсягом 10-12 рукописних (печатних) сторінок формату А-4, на обкладинці якої студент вказує необхідну інформацію (зразок надається). Контрольна робота повинна бути виконана у встановленій учбовим графіком термін, написана охайно, грамотно, розбірливо, без скорочення слів, з полями для зауважень рецензента.

Приступаючи до виконання контрольної роботи. студент повинен повністю вивчити дисципліну «Документальне забезпечення соціальної роботи» уміти відповідати на контрольні запитання з кожної теми.

Відповідаючи на запитання контрольної роботи, студент повинен повністю написати запитання, а потім давати відповідь.

Відповіді повинні бути конкретними і повністю розкривати сутність запитань, завдань. Потрібно творчо підходити до виконання вивченого матеріалу. Відповіді повинні вміщати в собі елементи творчого аналізу, супроводжуватися конкретними прикладами із практики.

Переписування тексту із підручника учбових посібників не допускається. Якість виконання контрольної роботи оцінюється насамперед по тому, наскільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені запитання, в якій мірі використовувалась рекомендована викладачами література, як виконане практичне завдання. В кінці роботи складається перелік використованої літератури (зі вказівкою автора, назви джерела, видавництва, року видання), дата видання роботи та підпис.

В кінці робота направляється до інституту в установлений учбовим графіком термін на рецензування.

Студенти, одержавши контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитися з рецензією і з врахуванням зауважень та рекомендацій викладача, допрацювати окремі запитання. Зарахована та допрацьована контрольна робота представляється викладачеві до здачі іспиту, в противному разі студент не допускається до сесії.

^ Вибір варіанту контрольної роботи
Варіант контрольної роботи студента визначається в залежності від двох цифр списку журналу групи .

В таблиці варіантів по горизонталі розміщуються цифри від 0 до 9 кожна з яких являється останньою цифрою списку. По вертикалі розміщуються цифри від 0 до 5 кожна з яких являється першою цифрою списку. Перехрещення горизонтальної та вертикальної ліній визначають клітинку з питання варіанту студента. Робота, виконана не за своїм варіантом, вертається не зарахованою і виконується повторно.
^ 1. Варіанти теоретичних питань

Дві цифри списку
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


2

21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


3

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


4

41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


5

51


52


53


54


55


56


57


58


59


60(Наприклад, дві цифри списку - 12, находимо на перехресті рядка 1 та стовпчика 2 - варіант – 13)
^ Теоретичне питання до контрольної роботи


 1. Документування як галузь ведення документа. Становлення документування та діловодства.

 2. Поняття про документ. Вимоги до нього та його властивості.

 3. Класифікація документа.

 4. Нормотворча база.

 5. Значення документа.. Вимоги та правила оформлення документа.

 6. Реквізити як обов'язкові складові елементи документа. Правила оформлення документів.

 7. Особливості офіційно-ділового стилю. Текст як головний елемент документа. Прийоми виділення окремих частин тексту.

 8. Типові помилки у документах. Графічні скорочення, абревіатури. Цифрова інформація. Правила її оформлення.

 9. Загальні положення про контроль виконання документа. Організація контролю за строками виконання документа.

 10. Підготовка документу для передачі в архів.

 11. Номенклатура справ. Формування справ. Оформлення справ.

 12. Відбір документа i справ на зберігання i знищення. Архівна робота в право-діловій сфері.

 13. Поняття про етикет. Moвнi формули ввічливості в ділових паперах. Документ як елемент етикету листування.

 14. Уніфікація i стандартизація управлінських документів.

 15. Поняття про нормативний документ.

 16. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності.

 17. Інформаційно-довідкові документи.

 18. Документи кадрової діяльності.

 19. Особисті офіційні документи.

 20. Поняття про обліково-фінансову документацію.

 21. Організація документообігу.

 22. Контроль за виконанням документів.

 23. Реєстрація службових документів.

 24. Особливості роботи з документами, що містять комерційну таємницю.

 25. Документи постійного та тимчасового зберігання. Способи зберігання справ.

 26. Діловодство як галузь ведення документа. Становлення документування та діловодства.

 27. Поняття про документ. Вимоги до нього та його властивості.

 28. Класифікація документа.

 29. Нормотворча база.

 30. Значення документа.. Вимоги та правила оформлення документа.

 31. Реквізити як обов'язкові складові елементи документа. Правила оформлення документів.

 32. Особливості офіційно-ділового стилю. Текст як головний елемент документа. Прийоми виділення окремих частин тексту.

 33. Типові помилки у документах. Графічні скорочення, абревіатури. Цифрова інформація. Правила її оформлення.

 34. Загальні положення про контроль виконання документа. Організація контролю за строками виконання документа.

 35. Підготовка документу для передачі в архів.

 36. Номенклатура справ. Формування справ. Оформлення справ.

 37. Відбір документа i справ на зберігання i знищення. Архівна робота в право-діловій сфері.

 38. Поняття про етикет. Moвнi формули ввічливості в ділових паперах. Документ як елемент етикету листування.

 39. Уніфікація i стандартизація управлінських документів.

 40. Поняття про нормативний документ.

 41. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності.

 42. Інформаційно-довідкові документи.

 43. Документи кадрової діяльності.

 44. Особисті офіційні документи.

 45. Поняття про обліково-фінансову документацію.

 46. Організація документообігу.

 47. Контроль за виконанням документів.

 48. Реєстрація службових документів.

 49. Особливості роботи з документами, що містять комерційну таємницю.

 50. Документи постійного та тимчасового зберігання. Способи зберігання справ.

 51. Документи кадрової діяльності.

 52. Особисті офіційні документи.

 53. Поняття про обліково-фінансову документацію.

 54. Організація документообігу.

 55. Контроль за виконанням документів.


^ 2. Варіанти практичних завдань

Дві цифри списку
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


2

21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


3

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


4

41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


5

51


52


53


54


55

(Наприклад, дві цифри списку - 12, находимо на перехресті рядка 1 та стовпчика 2 - варіант – 13)

^ Практичне завдання до контрольної роботи

 1. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) РЕКВИЗІТ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 2. Використовуючи формуляр зразок скласти СКАРГУ на офіціанта ресторану «Борисфен».

 3. Використовуючи формуляр зразок скласти ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ у м. Харків.

 4. Використовуючи формуляр зразок та « Класифікатор посад» №257 від 27.07.1995р. скласти ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ.

 5. Скласти діловий лист, в якому ви запрошуєте адресата взяти участь у науковій студентській конференції. Бланк листа та необхідні реквізити визначити самостійно згідно з формуляром – зразком ділового листа.

 6. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) ДОКУМЕНТУВАННЯ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 7. У ролі керівника підприємства скласти наказ №15 від 15.12.2003р. Про звільнення за згодою профкому з роботи Іванова Івана Івановича – інженера - технолога – згідно статті 40 п.4 КЗПП України (прогули без поважних причин).

 8. Використовуючи формуляр зразок скласти ХАРАКТЕРІСТИКУ колишнього президента України В.А. Ющенко.

 9. Використовуючи формуляр зразок скласти свою АВТОБІОГРАФІЮ

 10. Скласти Ваше РЕЗЮМЕ для працевлаштування на посаду юриста. У резюме зазначити адресу, прізвище, ПІБ, дату народження, сімейний стан, мету, освіту, досвід роботи, володіння мовами, спеціальні навички, ділові якості, захоплення.

 11. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) ХАРАКТЕРИСТИКА. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 12. Використовуючи формуляр зразок скласти ХАРАКТЕРІСТИКУ на когось із родичів.

 13. Скласти лист-замовлення, на виготовлення та публікацію рекламного оголошення, користуючись формуляром-зразком.

 14. Скласти листа від імені керівника ВАТ «Атос» Іванова І.І., в якому він просить вибачення за те, що не прийшов на ділову зустріч з директором ТОВ «Мрія», про яку домовлялись не особисто а через секретаря. Поясніть що помилка сталася через непорозуміння. Необхідні реквізити визначити самостійно згідно з формуляром – зразком ділового листа.

 15. Скласти Ваше РЕЗЮМЕ для працевлаштування на посаду менеджера. У резюме зазначити адресу, прізвище, ПІБ, дату народження , сімейний стан, мету, освіту, досвід роботи, володіння мовами, спеціальні навички, ділові якості, захоплення.

 16. Скласти особову картку на когось із родичів.

 17. Скласти лист - вітання з днем народження Вашого приятеля.

 18. Використовуючи формуляр зразок скласти ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ на головного бухгалтера Вашого приватного підприємства.

 19. Використовуючи формуляр зразок скласти АКТ про знищення документів.

 20. Використовуючи формуляр зразок скласти ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ у м. Харків.

 21. У ролі керівника підприємства скласти наказ №15 від 15.12.2003р. Про проведення на іншу посаду Іванова Івана Івановича – інженера – технолога.

 22. Скласти особовий листок з обліку кадрів на батько.

 23. Скласти особовий листок з обліку кадрів на матір.

 24. Скласти пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни працівником Івановим І.І. (запізнення на роботу на 30 хвилин). Реквізити визначити самостійно згідно з формуляром – зразком.

 25. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 26. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) РЕКВИЗІТ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 27. Використовуючи формуляр зразок скласти СКАРГУ на офіціанта ресторану «Борисфен».

 28. Використовуючи формуляр зразок скласти ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ у м. Харків.

 29. Використовуючи формуляр зразок та « Класифікатор посад» №257 від 27.07.1995р. скласти ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ.

 30. Скласти діловий лист, в якому ви запрошуєте адресата взяти участь у науковій студентській конференції. Бланк листа та необхідні реквізити визначити самостійно згідно з формуляром – зразком ділового листа.

 31. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) ДОКУМЕНТУВАННЯ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 32. Використовуючи формуляр зразок скласти ХАРАКТЕРІСТИКУ президента України В.А. Ющенко.

 33. Використовуючи формуляр зразок скласти АВТОБІОГРАФІЮ колишнього президента України Ю.В. Тимошенко

 34. Скласти Ваше РЕЗЮМЕ для працевлаштування на посаду юриста. У резюме зазначити адресу, прізвище, ПІБ, дату народження , сімейний стан, мету, освіту, досвід роботи, володіння мовами, спеціальні навички, ділові якості, захоплення.

 35. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) ХАРАКТЕРИСТИКА. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 36. Використовуючи формуляр зразок скласти ХАРАКТЕРІСТИКУ на когось із родичів.

 37. Скласти лист-замовлення, на виготовлення та публікацію рекламного оголошення, користуючись формуляром-зразком.

 38. Скласти листа від імені керівника ВАТ «Атос» Іванова І.І., в якому він просить вибачення за те, що не прийшов на ділову зустріч з директором ТОВ «Мрія», про яку домовлялись не особисто а через секретаря. Поясніть що помилка сталося через непорозуміння. Необхідні реквізити визначити самостійно згідно з формуляром – зразком ділового листа.

 39. Скласти Ваше РЕЗЮМЕ для працевлаштування на посаду менеджера. У резюме зазначити адресу, прізвище, ПІБ, дату народження , сімейний стан, мету, освіту, досвід роботи, володіння мовами, спеціальні навички, ділові якості, захоплення.

 40. Скласти особову картку на когось із родичів.

 41. Скласти лист - вітання з днем народження Вашого приятеля.

 42. Використовуючи формуляр зразок скласти ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ на головного бухгалтера Вашого приватного підприємства..

 43. Використовуючи формуляр зразок скласти АКТ про знищення документів.

 44. Використовуючи формуляр зразок скласти ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ у м. Харків.

 45. У ролі керівника підприємства скласти наказ №15 від 15.12.2003р.

Про проведення на іншу посаду Іванова Івана Івановича – інженера – технолога.

 1. Скласти особовий листок з обліку кадрів на батько.

 2. Скласти особовий листок з обліку кадрів на матір.

 3. Скласти пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни працівником Івановим І.І. (запізнення на роботу на 30 хвилин). Реквізити визначити самостійно згідно з формуляром – зразком.

 4. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 5. Скласти кросворд використовуючи ключове слово (по вертикалі) РЕКВИЗІТ. Кросворд повинен містити не менш 15 понять чи термінів.

 6. Використовуючи формуляр зразок скласти ХАРАКТЕРІСТИКУ президента України В.А. Ющенко.

 7. Використовуючи формуляр зразок скласти АВТОБІОГРАФІЮ президента України В.Ф. Януковича

 8. Скласти Ваше РЕЗЮМЕ для працевлаштування на посаду юриста. У резюме зазначити адресу, прізвище, ПІБ, дату народження , сімейний стан, мету, освіту, досвід роботи, володіння мовами, спеціальні навички, ділові якості, захоплення.

 9. Скласти Ваше РЕЗЮМЕ для працевлаштування на посаду економіста. У резюме зазначити адресу, прізвище, ПІБ, дату народження , сімейний стан, мету, освіту, досвід роботи, володіння мовами, спеціальні навички, ділові якості, захоплення.

 10. Скласти особовий листок з обліку кадрів на батько.^ Рекомендована література


 1. Про затвердження інструкції з діловодства у міністерствах, інших
  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
  місцевих органах виконавчої влади. Постанова Кабміну від 17 жовтня 1997р.№1153.

2. Головач А.С. Образцы оформления документов для предприятий и граждан: СТАЛКЕР.- Д.,1997.

3. ГОСТ 16487-83 Делопроизводство и архивное дело, Термины и
определения.

4. Бибик С.П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. К.:, ДОВІРА».1998.

 1. Правила работы ведомственных архивов. Главархив, 1989.

 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение .Учебник К.: «Знання», 2000.

 3. Андреева В.И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы -
  М.: АО "Бизнес-иск". Интел-Синтез", 1995.

 4. Матвеева В.И. Кадровая документація. Х.: «Фактор», 2002.

 5. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. - К.:
  Наук, думка, 1996.

 6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение .Учебник К.: «Знання», 2006.

10. Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и
официальной переписки / Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". - М.,
1993

 1. Веселов П.В. Профессия - секретарь / Информационно-внедренческий центр
  "Маркетинг". - М., 1994

 2. Документы и делопроизводство: Справочное пособие / Сост. М.Т. Лихачев -
  М.: Экономика, 1991.

13. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М.: [СТРИКС: ПРИОР].
14.Рабинович П.А. Кореспонденція діловодство. - К.: Вища школа, 1978.

15.Ришар К. Секретарь учреждения: Организация работьі. Сокр. пер. с нем. -
М.: Економика, 1983.

 1. . Головач А.С. Оформление документов. - К.: Донецк: Вища школа, 1983.

17. Мингалев В.С., Ларйн М.В. Специальньїе системи документирования. - М.:
Зкономика. 1989.

18.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К.: "Либідь", 2001.

19.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.: "А.С.К.",
2001.

Схожі:

Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconЗагальні методичні вимоги до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання інженерно-педагогічних спеціальностей Української...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconПередмова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 050106 "Облік І аудит" заочної форми навчання
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Теплогазопостачання...
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Теплогазопостачання І вентиляція» для студентів спеціальності 092108...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconРекомендації щодо виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи з курсу «Організаційне проектування підприємства» є складовою частиною навчального процесу, формою проміжного...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconЩодо виконання індивідуальної роботи з використанням еом за дисципліною
Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з використанням еом за дисципліною «Економіка праці й соціально-трудові відносини»...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconМетодичні вказівки га завдання для виконання контрольних робіт з...
Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи...
Загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Укладач Н. А....
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка