Вступ
НазваВступ
Сторінка11/13
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.69 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Оформлення протоколу лабораторної роботи

 1. У заголовку лабораторної роботи записати її номер і мету проведення.

 2. Записати умови індивідуальних завдань.


 3. Навести адресу запису робочої книги ЛабExcel 6 із вказуванням, що розташовано на 3 -х робочих аркушах.
^

Запитання для самоперевірки


 1. Дайте визначення БД . Чим відрізняється БД від ЕТ?

 2. Поясніть поняття запису в БД.

 3. Що значить однотипні дані і однаковий формат у полі запису БД?

 4. Що розуміють під формою даних у БД?

 5. Як додати і видалити запис у БД?

 6. Які операції можна виконувати над БД?

 7. Коли можливе сортування записів у БД за трьома ключами?

 8. В чому зміст команди Автофільтр і Розширений фільтр у БД?

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 7

Створення БАЗ ДАНИХ. ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ.

^ З’ВЯЗУВАННЯ ТАБЛИЦЬ
1. Створення бази даних

Після завантаження WINDOWS виконайте команди “Пуск Программы Microsoft Access”. На екрані з'явиться початкове вікно Access (рис. 7.1). Встановіть перемикач "Новая база данных" і “ОК” для виходу у вікно "Файл новой базы данных ". У цьому вікні виберіть папку, диск і введіть ім'я файлу. Після цього натисніть кнопку "Создать".Рис. 7.1- Початкове вікно Access
^ 2. Створення таблиць за допомогою Майстра таблиць

1) За допомогою майстра створіть таблиці “Товари” і “Постачальники”. Для цього у вікні відкритої бази даних (рис. 7.2) перейдіть на вкладку "Таблицы" і потім "Создать". У вікні (рис. 7.3) виберіть пункт меню "Мастер таблиц" і “ОК”. На екрані з'явиться перша сторінка діалогового вікна майстра таблиць.

2) Виберіть назву в зразку таблиць. Зі списку ^ Образцы полей” виберіть потрібні поля. Окремі поля переміщуються кнопкою >, усі поля кнопкою , кнопкою < забираються окремі поля, усі - кнопкою <<. Для таблиці Товари” виберіть поля зі списку Образцы полей”:

Код товару, Марка, Опис товару, Код постачальника, Ціна, На складі, Поставки припинені.

Для таблиці Постачальники” виберіть такі поля:

Код постачальника, Назва постачальника, Звертатися до, Місто, Країна, Факс, Номер телефону.

Після вибору полів дайте їм українські імена і, якщо треба, змініть ім’я на таке, як в таблиці (дивись ^ Додаток) за допомогою кнопки “Переименовать поле”.


3) Натисніть кнопку “Далее”, перейдіть до наступного вікна, дайте ім'я таблиці. Встановіть перемикач у положення “Самостоятельное определение ключа пользователем”.


Рис. 7.2 - Вікно порожньої бази даних

Рис. 7.3 - Вікно “Новая таблица”4) У вікніСвязи” натисніть кнопкуДалее”.

5) Натисніть кнопку Готово”. Microsoft Access виведе ще одне діалогове вікно, де перемикачем потрібно вказати, що Ви збираєтесь робити далі. Виберіть режим запису даних у таблиці, клацніть кнопку Готово”.

Заповніть таблиці “Товари” і Постачальники” вхідними даними.

6) Збережіть створені таблиці і бази даних. Для цього не потрібно робити яких-небудь спеціальних дій, досить просто закрити Microsoft Access.

Примітка. Дані для заповнення таблиць індивідуального завдання вибираються з одноіменних загальних таблиць, наведених у Додатку за заданою там же схемою.
^ 3. Створення таблиці “Покупці” у режимі конструктора

1) Перейдіть на вкладку “Таблицы(рис 7.2), а потім натисніть кнопку “Создать”.

2) У вікні (рис. 7.3) виберіть пункт меню "Конструктор" і “ОК”. Після цього Access виведе на екран вікно таблиці в режимі конструктора (рис.7.4), де у верхній частині розташовані стовпці, у які вводяться ім'я, тип даних і короткий опис кожного поля. У нижній частині вікна задаються властивості полів.

3) У стовпці “Имя поля” введіть назви наступних полів таблиці: Код покупця, Назва фірми, Прізвище, Посада, Адреса, Телефон.

4) Перейдіть у сусідній стовпець, розкрийте список Тип данных” і виберіть придатний тип для кожного поля. Для поля Код покупця установіть “Числовый” тип.

5) Введіть у стовпці Описание” декілька слів, які пояснюють зміст інформації в даному полі. Microsoft Access буде щоразу виводити цей текст в рядку стану при активізації цього поля в режимі форми чи таблиці (заповнення цього стовпця не є обов'язковим).

.

^ Рис. 7.4 - Вікно таблиці в режимі конструктора

6) Встановіть ключове поле Код покупця.

7) Закрийте вікно конструктора таблиць. По запиті введіть ім'я об'єкта, що створюється.

8) Відкрийте таблицю і заповніть її даними.
^ 4. Створення таблиці “Замовлення” у режимі таблиці

1) На вкладці “Таблицы” виберіть “Создать”, у діалоговому вікні (рис.7.3.) виберіть рядок “Режим таблицы”.

2) Заповніть таблицю.

3) Закрийте і дайте ім'я таблиці. При закритті виберітьКлючевое поле не создавать”.

4) Виділіть таблицю “Замовлення”, виберіть “Конструктор”, введіть імена заголовків полів і перевірте тип даних: Код замовлення - числовий; Код покупця - числовий; Покупець - текстовий; Дата продажу – дата/час; Умова доставки - текстовий; Адреса - текстовий.

5) Встановіть ключове поле Код замовлення.

6) Заповніть таблицю даними. При заповненні таблиць приведіть у відповідність поля з однаковими записами, наприклад, у таблицях “Покупці” і “Замовлення” повинен збігатися Код покупця.

7) При необхідності внесіть відповідні зміни в таблиці “^ Товари” і “Постачальники” в режимі “Конструктор”. Доповніть в таблиці відсутні поля.

8) Виберіть поле первинного ключа: Код товару в таблиці “Товари і Код постачальника в таблиці “Постачальники”.

5. Імпортування таблиці «Продажі» з Excel

1) Завантажте програму Excel.

2) Створіть таблицю Продажі. Заповніть таблицю даними.

3) Виконайте розрахунки в таблиці по стовпцях Вартість і Знижка. Вартість — це Ціна товару, помножена на кількість. Знижка - це добуток Вартості на %, зазначений у стовпці Знижка. Відформатуйте комірки, привласніть відповідні типи полів коміркам таблиці.

4) Збережіть файл у своїй папці під ім'ям “Продажі”. Закрийте програму Excel.

5) Завантажте Microsoft Access і відкрийте створену Вами базу даних. Імпортуйте в неї таблицю, створену в Excel, дотримуючись наступної послідовності дій:

- переключіться на вкладку Таблицы”;

- виберіть кнопкиСоздатьИмпорт таблиц ОК”;

- у вікні “Импорт” встановіть тип файлу Excel;

- виділіть створену Вами таблицюПродажі” у своїй папці і натисніть кнопку Импорт”;

- у діалоговому вікні вкажіть лист 1” діапазону. Далее”;

- встановіть прапорець у вікні Первая строка содержит заголовки столбцов. “Далее”;

- дані збережіть в новій таблиці, натисніть кнопку Далее”;

- встановіть ключове поле - Код оплати у вікні діалогу;

- введіть ім'я таблиці у вікні “Импорт в таблицу”. Натисніть кнопку Готово”.

- у вікні Access переконайтеся в імпорті таблиці “Продажі”. Відкрийте таблицю в режимі “Конструктор” і перевірте відповідність типів даних у таблиці.

5) Встановіть наступні зв'язки між таблицями:

Таблиці: “Постачальники” і “Товари” встановити зв'язок за Код(ом) постачальника;Товари” і “Продажі” - за Код(ом) товару;Продажі» і “Замовлення” - по Код(у) замовлення;Покупці” і “Замовлення” - за Код(ом) покупця.

Для встановлення зв'язків виконайте команди “Сервис → Схема даних”. Виділіть по черзі кожну з таблиць, кнопкою “Добавить” перемістіть їх у вікно "Схема данных" і потім натисніть кнопку “Закрыть”. Покажчиком миші перетягніть поле однієї таблиці на поле, по якому встановлюється зв'язок, іншої таблиці. Після встановлення необхідних зв'язків натисніть кнопку “Создать”.

6. Контрольні питання

1. Які поля вибирають для встановлення зв'язку між таблицями?

2. Як здійснюється модифікація структури таблиці?

3. Назвіть способи вилучення полів з таблиці.

4. Опишіть тип відносин “один - до – багатьох” і ін.

 1. Як здійснюється додавання нового поля?

6. Призначення індексів у Access.

7. Основні вимоги до імен полів.

8. Перелічіть відомі Вам типи зміни зв'язків між таблицями.

9. Які існують типи даних, що вводяться в таблицю?

10. Чим відрізняється режим конструктора від режиму майстра?

11. Призначення ключового поля.

12. Як перейти в режим заповнення таблиці?

13. Що таке режим проектування і режим заповнення?
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 8

^ СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ
1. Створення запитів у режимі майстра

Перейдіть на вкладку “Запросы” і створіть у режимі майстра такі запити:

1) Простий запит на вибірку по таблиці “Продажі”, в який введіть наступні поля: Код заказу і Вартість . Обчисліть сумарне значення вартості товару з підсумковим звітом і підрахунком записів.

2) Перехресний запит по таблиці “Платежі”.

3) Запит на записи, які повторюються по таблиці “^ Покупці”.

4) Запит на записи без підпорядкованих. Для виконання цього запиту в таблицю “Замовлення” введіть запис з таким кодом замовлення, якого немає в таблиці “Продажі”.

Примітка. При виконанні запитів у режимі майстра виконуйте інструкції, які виводяться у вікнах діалогу майстра. Імена запитів потрібно узгодити з викладачем.

^ 2. Створення запитів у режимі конструктора

Перейдіть на вкладку “Запросы”. Створіть запити в режимі “Конструктор”:

1) На вибірку по таблицях “Постачальники”, “Товари”, “Продажі”, в яку входять наступні поля: Код постачальника, Країна, Марка товару, Опис товару, Ціна, Кількість товару.

2) На вибірку по таблиці “Продажі” найдорожчих товарів, в яку входять поля: ^ Код замовлення і Ціна.

3) Запит з параметрами по таблицях “Товари і “Постачальники”. Параметром запиту є Країна. У даному запиті виведіть Марка товару, Ціна товару і Країну. Для створення запиту з параметром у рядку “Условие отбора” використовуються квадратні дужки [ ].

4) Створіть запит по таблиці “Покупці”, задайте умову відбору по полю Посада, виведіть список і адреси покупців, які займають будь-які посади, крім директора. Використовуйте оператори Not або <>.

5) Створіть запит по таблиці “Продажі” вибору записів полів Марка товару, Ціна і Кількість за умовою неточного збігу записів за допомогою оператора Like. Наприклад, виберіть чай або каву незалежно від марки.

6) Створіть запит по таблиці “Товари на вибірку Кода постачальника і середньої Ціни товару, що поставляється.

7) Створіть запит по таблиці “Продажі” вибору записів полів Код замовлення, Вартість , Код оплати, Марка і Дата оплати. Вибір дати оплати здійснюється з використанням однієї з функцій Dау(дата), Моnth(дата), Year(дата). При цьому створюється поле, яке обчислюється, наприклад, Day(Дата оплаты), а потім записується умова відбору, наприклад >10.

8) Створіть запит по таблиці “Продажі”, за допомогою SQL-виразу, на вибірку Кода заказу з мінімальною Вартістю товару.

9) За допомогою SQL-виразу створіть запит на об'єднання полів двох таблиць “Група_21” і “Група_22”, які збігаються. На основі цього запиту створіть нову таблицю з іменем “Зведена група”.

Примітка. Для виконання останнього запиту створіть таблиці “Група_21” і “Група_22” з полями Прізвище, Математика, Фізика, Економіка і заповніть їх даними.

Щоб створити запит у режимі конструктора, виконайте такі дії:

1) Натисніть кнопку “Создать” на вкладці “Запросы”.

2) У вікні діалогу Новый запрос” виберіть у списку Конструктор”.

3) У вікні діалогу Добавление таблицы виберіть вкладку, яка містить об'єкти з потрібними даними.

4) Виділіть імена об'єктів, які додаються в запит, і натисніть кнопку “Добавить”. Закрийте діалогове вікно.

5) Додайте поля в запит шляхом переносу імен полів зі списку полів у бланк запиту за допомогою миші.

6) Введіть у запит умови відбору, задайте порядок сортування, створіть обчислювальні поля, створіть підсумкові поля або змініть структуру запиту яким-небудь іншим способом. Для створення підсумкових запитів необхідно вибрати з меню “Вид” або на панелі інструментів “Групповые операции”.

7) Імена запитів потрібно узгодити з викладачем.
^ 3. Контрольні питання

1. Які види запитів можна виконати в режимі конструктора?

2. Як включити поле в бланк запиту?

3. Як встановлюються властивості полів?

4. Якою клавішею здійснюється перехід з однієї частини вікна запиту в іншу?

5. Як працюють оператори для введення умов вибору даних: between, in, like?

6. Призначення функцій Access: Day, Month, Year, Weekday.

7. Для чого застосовуються “Групповые операции”?

8. Які функції Access забезпечують групові операції?

9. Що таке обчислювальні поля? Які арифметичні операції з полями можна проводити?
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 9

СТВОРЕННЯ і редагування ФОРМ
^ 1. Створення форм у режимі Майстра

1) Перейдіть на вкладку форми і створіть у режимі майстра різні види форм по таблицях: Товари” – у стовпчик, “Постачальники” - стрічкова, “Покупці” - у стовпчик, “Замовлення” – таблична і “Продажі” - стрічкова.

2) Створіть по таблицях “Покупці”, “Замовлення” і “Продажі” автоформы: у стовпчик, стрічкову, табличну.

^ Щоб створити форму в режимі майстра, виконайте такі дії:

1) Перейдіть на вкладку “Формы” і натисніть кнопку “Создать”.

2) У вікні діалогу Новая форма” виберіть у списку Мастер форм”. Виберіть таблицю або запит зі списку за допомогою лінійки прокручування. Натисніть кнопку “Далее”.

3) Виберіть поля таблиці і виконайте інструкції, що виводяться у вікнах діалогу майстра.

4) Виберіть зовнішній вигляд, стиль, надайте ім'я формі. Натисніть кнопку Готово”.

Щоб створити форму в режимі “Автоформы”, виконайте наступні дії:

1) Перейдіть на вкладку Формы. Натисніть кнопку “Создать”. У діалоговому вікні задайте таблицю, яка повинна лежати в основі форми, після чого виберіть один з трьох пропонованих типів “Автоформы.

2) Перегляньте створені форми. Перейдіть у режим конструктора і зробіть необхідні настроювання.
^ 2. Створення форм у режимі Конструктора

Внесіть зміни в макет готових форм у режимі конструктора. Для цього виконайте такі дії:

1) Виділіть таблицю, наприклад, Товари, натисніть на кнопку “Конструктор”.

2) Задайте назву форми. Для цього виконайте команду “Заголовок/примечание формы меню “Вид” і за допомогою кнопки “Надпись” на панелі елементів напишіть назву – “Товари.

3) Виконайте командуАвтоформат”, натиснувши кнопку на панелі інструментів або виберіть її з менюФормат” і змініть стиль форми.

4) Для зміни розмірів об'єктів у вікні форми використовуйте мишу.

5) Для настроювання інших елементів використовуйте команду “Свойства” меню “Вид” або команду “Свойства” контекстного меню.

6) Внесіть на вільний простір форми Рисунок” з панелі елементів. Помістіть рисунок у вікно форми, вибравши його з папки OFFICE .

7) Створіть у формі кнопку для виконання пошуку і заміни записів. Для цього запустіть “^ Мастер” на панелі елементів і внесіть у визначене місце кнопку. Далі виконуються інструкції, які виводяться у вікнах діалогу майстра.

8) Замість елемента керування “Код постачальника” типу “^ Поле” створіть такий же елемент керування типу “Поле со списком”. Поле зі списком можна внести у вікно форми за допомогою кнопки “Поле со списком” на панелі елементів. У діалоговому вікні, що з'явиться, по кроках за допомогою майстра виберіть таблицю і поля підстановки.

9) Задайте для написів вид і розмір шрифту, колір рамки і ін., вибравши меню “^ Формат” або вікно “Свойства”.

10) Закрийте вікно конструктора, зберігши зміни форми.

11) Відкрийте форму “Товари. Вигляд повинен бути приблизно таким, як показано на рис. 9.1.


Рис.9.1- Форма “Товары”
^ 3. Редагування діаграмних форм

Для створення діаграмної форми в режимі майстра, як приклад, візьміть поля Код товару і Ціна таблиці “Продажі” і виконайте такі дії:

1) Перейдіть на вкладку Формы. Натисніть кнопку “Создать”. У діалоговому вікні задайте таблицю або запит, потім виберіть рядок Диаграмма”. У діалоговому вікні майстра діаграм виберіть поля таблиці для побудови діаграми (Код товару, Ціна). Натисніть кнопку Далее”.

2) На екрані з'явиться вікно вибору типу проектованої діаграми. Виберіть тип діаграми і клацніть по кнопці “Далее”.

3) У вікні діалогу відображення даних поєднані функції установки написів, категорії для легенди і типу обчислень. Майстер за замовчуванням сам розташує поля таблиці в полях зразка діаграми. Якщо він розмістив невдало, Ви шляхом пересування змініть розміщення полів і натисніть кнопку “Далее”.

4) В останньому вікні майстра діаграм дайте діаграмі відповідний заголовок. Встановіть опцію показу умовних позначок, укажіть перехід у режим конструктора або перегляду після виходу з майстра, клацніть по кнопці Готово”.

5) Відредагуйте діаграму в режимі конструктора форм. Внесіть зміни зовнішнього вигляду створеної Вами діаграми за допомогою MS Graph.

^ 4. Контрольні питання

1. Призначення конструктора форм.

2. Для чого використовується панель елементів?

3. Назвіть способи виділення об'єктів у формі.

4. Які типи форм можна створити засобами СКБД Microsoft Access?

5. Як впровадити об'єкти OLE у форму?

6. Як здійснюється пошук і сортування даних у режимі форми?

7. Що таке діаграма?

8. Який програмний продукт використовується при розробці діаграм?

9. Які існують основні види діаграм у Microsoft Access?

10. У яких випадках застосовується стрічкова діаграма?

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 10

Робота з макросами
^ 1. Створення макросів

1) Створіть таблицю “Студенти” ( дивись Додаток).

2) На основі цієї таблиці створіть дві форми: “Успішність” з полями: Прізвище, Математика, Економіка, Фізика, Комп’ютерна техніка і “Відомості про студентів” з полями: Прізвище, Адреса, Телефон.

3) Створіть початкову форму в режимі конструктора “Студенти” з командними кнопками “Успішність” і “Відомості про студентів”, які повинні відкривати форми з відповідними іменами.

4) У формі “Успішність” створіть три командні кнопки: а)“Відмінники”, що виводить на екран прізвища і оцінки студентів, які склали тільки на “5”; б) “Двійки”, що має виводити на екран прізвища і оцінки студентів, які мають хоча б одну двійку; в) “Закрити”, що закриває форму “Успішність”.

5) У формі “Відомості про студентів” створіть командну кнопку “Закрити”, що закриває цю форму.

6) Створіть макроси для кожної кнопки усіх трьох форм.
^ 2. Контрольні питання

1. Що таке макрос? Які дії він може виконувати?

2. Як створити макрос?

3. З яких елементів складається вікно макросу?
Додаток 1
^ ТАБЛИЦІ БАЗИ ДАНИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Таблиця 1 - Дані таблиці СТУДЕНТ

Номер групи

Номер студента

ФИО

Рік народження

Адреса


+

Бал надходження

11

01

Аристов Р. П.

1986

Одеса

4,25

11

02

Бондаренко С. А.

1987

Одеса

4,5

11

03

Борисова Е. И.

1987

Миколаїв

4,25

11

04

Макова Н. Е.

1986

Херсон

4,75

12

01

Боярська Н. П.

1987

Херсон

4,5

12

02

Федоров Д. К.

1986

Миколаїв

4,25

12

03

Сидоров И. Р.

1987

Одеса

4,5

13

01

Андрєєв А. П.

1987

Ізмаїл

4,25

13

02

Петров П. Н.

1986

Ізмаїл

4,75

14

01

Іванов К. К.

1987

Миколаїв

4,5


Ключовими полями таблиці СТУДЕНТ є поля: ^ Номер групи, Номер студента.
Таблиця 2 - Дані таблиці ГРУПАКлючовими полями таблиці ГРУПА є поле: Номер групи.

Таблиця 3 - Дані таблиці КАФЕДРА


Код кафедри

Назва

Телефон

Зав кафедрою

Фото

01

Інформатики

310-13-24

Игнатьев В. В.
02

Математики

310-43-98

Іванов И. И.
03

Історії

310-23-65

Смирнова И. Б.
04

Іноземної мови

310-97-43

Жданова А. Е.
05

Фізкультури

310-87-56

Плетньов В. А.
06

Філософії

310-34-12

Бондаренко В. В.


Ключовими полями таблиці КАФЕДРА є поле: ^ Код кафедри.

Таблиця 4 – Дані таблиці


Номер групи

Код_у студентів

Середній бал

11

30

4,5

12

32

4,4

13

29

4,8

14

35

4,5

15

35

4,8

21

35

3,9

22

30

4

23

28

4,7

24

25

4

23

28

4,7

24

25

4ВИКЛАДАЧ

Таб номер

ПІБ

ВЧ_ступінь

ВЧ_звання

Код кафедри

101

Андрєєв А. П.

буд. т.зв.

професор

01

102

Апухтин И. С.

к. т.зв.

доцент

01

103

Глухів И. Л.

к. т.зв.

доцент

01

104

Сєченов Ю. Б.

к. т.зв.

доцент

01

105

Чернов В. Б.

к. т.зв.

доцент

01

201

Блюмкина А. Т.

буд. ф.-н.

професор

02

202

Львова В. И.
асистент

02

203

Шапошников И. Т.

буд. т.зв.

професор

02

204

Новиков П. Н.
асистент

02

301

Ильясов А. А.

к. філ. н.

доцент

03

302

Пустынцев Р. Т.

к. іст. н.

доцент

03

303

Романів И. П.

к. іст. н.

доцент

03

304

Квіток А. И.

к. іст. н.

доцент

03

401

Сорокіна М. Ф.

к. філ. н.

доцент

04

402

Прочан П. Р.

к. філ. н.

доцент

04

403

Лысова М. И.

к. філ. н.

доцент

04

404

Шаповалова М. Ф.

к. філ. н.

доцент

04

405

Кудряшова Г. М.
асистент

асистент

асистент

асистент

04

501

Жигарьова Н. К.

к. пед. н.

доцент

05

502

Егорова Н. Н.
ст.преп.

05

503

Ермолин Е. Н.
асистент

асистент

асистент

05

601

Логинов А. М.

к. філ. н.

доцент

06

602

Яковлев К. В.

к. філ. н.

доцент

06

603

Раків А. В.

к. філ. н.

доцент

06

604

Солов'їв С. И.
асистент

06


Ключовими полями таблиці ВИКЛАДАЧ є поле: ^ Таб номер.
Таблиця 5 - Дані таблиці ПРЕДМЕТ


Код предмета

Назва

Усього годин

Лекції

Практика

Число семестрів

Програма

01

Інформатика

200

80

120

4
02

Математика

200

100

100

4
03

Історія

140

90

50

3
04

Іноземний яз.

200

0

200

4
05

Філософія

100

40

60

2
06

Фізкультура

100

0

100

21   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка