Алгоритм, його властивості й форми подання
Скачати 55.11 Kb.
НазваАлгоритм, його властивості й форми подання
Дата конвертації28.06.2013
Розмір55.11 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
Алгоритм, його властивості й форми подання

1. Алгоритм і його виконавець

Під алгоритмом розуміють опис послідовності дій, які потрібно виконати для досягнення поставленої мети або здобуття необхідного результату.

Будь-який алгоритм складається з розрахунком на певного виконавця, якому належить виконувати приписані дії. Кожна дія алгоритму спричиняється окремою вказівкою.

Вказівки алгоритму називаються командами.

2. Властивості алгоритму

Не будь-яка інструкція чи послідовність вказівок є алгоритмом. Алгоритм має певні характеристичні особливості, які називають властивостями алгоритму.

Першою властивістю, притаманною алгоритму, є дискретність. Дискретність означає подання процесу розв’язання задачі у вигляді послідовності відокремлених простих дій, які виконуються одна за одною в певному порядку. Тільки після завершення виконання однієї дії можна перейти до наступної.

^ Другою властивістю алгоритму є скінченність, або результативність. За скінченну кількість кроків алгоритм приводить до здобуття потрібного результату або до досягнення поставленої мети.

^ Третьою властивістю алгоритму є його зрозумілість виконавцеві. Алгоритм складається тільки з таких команд, які входять до системи команд його виконавця. Важливою властивістю алгоритму є детермінованість, або визначеність. Кожна команда алгоритму точно й однозначно описує дії виконавця. Можливість самостійного прийняття виконавцем будь-яких рішень виключена. Таким чином, алгоритм приписує точне, тобто без будь-яких відхилень, і формальне, тобто без втручання у смисл, виконання його команд. Із детермінованості алгоритму випливає, що для заданої сукупності вхідних даних будь-який його виконавець, аби він мав відповідну систему команд, неодмінно досягне одного й того самого результату шляхом виконання одного й того самого ланцюжка дій.

Ще однією властивістю алгоритму є масовість. Алгоритм не складається для однієї конкретної задачі. Він розраховується на розв’язання всіх задач певного типу, які відрізняються між собою вхідними даними. Із смислу задачі, способу її розв’язання, реалізованого в алгоритмі, звичайно випливають певні обмеження на допустимі значення вхідних даних. Ці обмеження визначають можливості застосування алгоритму.

Отже, властивостями алгоритму є дискретність, скінченність, зрозумілість, детермінованість, масовість. Тепер, спираючись на ці властивості, визначимо, що таке алгоритм.

Алгоритм це точний і зрозумілий для виконавця припис про здійснення скінченної послідовності визначених дій з метою розв’язання задачі певного типу або досягнення поставленої мети.

^ 3. Словесна й таблична форми подання алгоритму

Алгоритм може бути поданий у різних формах.

У словесній формі алгоритм записується як послідовність занумерованих словесних команд. Команди виконуються в порядку зростання їх номерів. Якщо потрібно змінити цей порядок, застосовується спеціальна вказівка на перехід до виконання команди із заданим номером. Словесна форма алгоритму найчастіше використовується в людському спілкуванні, в інструкціях користувачам програмних засобів або побутових приладів тощо. Записом алгоритму можна вважати формулу, тому що з неї випливає порядок здійснення обчислень для отримання числового результату.

Якщо виконується серія розрахунків за однаковими формулами, то для запису алгоритму застосовується таблична форма. За табличною формою в певних стовпцях таблиці розміщуються вхідні дані, а значення в наступних стовпцях — проміжні й вихідні — обчислюються за відповідними формулами. Таким чином, таблиця відбиває етапи виконання алгоритму.

4. Блок-схема

Поширеною формою наочного подання алгоритму є блок-схема. Блок-схема складається з окремих геометричних фігур — блоків, які з’єднуються напрямленими лініями. Лінії показують послідовність переходу від одного блока до наступного. Для подання алгоритму застосовуються блоки двох видів: функціональні й альтернативні (рис. 1).а) б)

Рис. 1. Основні елементи блок-схеми алгоритму:

а) функціональний блок; б) альтернативний блок
Функціональні блоки (рис. 1а) позначаються прямокутниками. Одна напрямлена лінія входить у прямокутник і одна виходить із нього. Всередині прямокутника розміщується команда, яка має бути виконаною. Альтернативні блоки позначаються ромбами (рис. 1б). Слово «альтернативний» означає «такий, що припускає одну з двох можливостей, які виключають одна одну». Усередині ромба розміщується умова. Умовою називають будь-яке висловлювання, яке може мати тільки одне з двох значень — «істина» або «хибність».

Крім функціональних та альтернативних блоків, у блок-схемах застосовуються також допоміжні блоки для позначення початку або кінця алгоритму (рис. 2а) і введення або виведення даних (рис. 2б).а) б)

Рис. 2. Допоміжні елементи блок-схеми алгоритму:

^ 5. Алгоритмічні мови

Блок-схеми є зручними для наочного подання алгоритмів, проте для складних алгоритмів вони стають громіздкими. Більш компактною формою подання алгоритму є його опис на алгоритмічній мові. Алгоритмічною мовою називається штучна мова, призначена для подання алгоритмів. Алгоритмічні мови дозволяють подати алгоритм у вигляді тексту, який складається за певними правилами із застосуванням спеціальних слів, які називаються службовими.

Можна виділити три види алгоритмічних мов.

^ До першого відносимо мови, розраховані на подання алгоритму у вигляді, зручному для його усвідомлення людиною. Основною функцією алгоритмічних мов є відтворення логічної будови алгоритму.

Другий вид алгоритмічних мов складають мови, призначенням яких є подання алгоритму в формі, придатній для однозначного перетворення алгоритму на мову комп’ютерних команд. Такі мови є своєрідним компромісом між людиною й комп’ютером.

Алгоритмічна мова, конструкції якої однозначно перетворюються на команди комп’ютеру, називається мовою програмування .

Текст алгоритму, записаний мовою програмування, називається програмою.

Алгоритмічні мови третього виду займають проміжну позицію між мовами першого і другого видів. Це мови навчального призначення. Алгоритмічна мова, створена для вивчення правил і прийомів складання алгоритмів, називається навчальною алгоритмічною мовою (НАМ).

^ Алгоритмічна мова, конструкції якої однозначно перетворюються на команди комп’ютеру, називається мовою програмування (від грец. programma — розпорядження, припис, оголошення). Текст алгоритму, записаний мовою програмування, називається програмою.

ВИСНОВКИ

З алгоритмами ми зустрічаємося на кожному кроці. Вони вказують, яку послідовність дій необхідно виконати, щоб досягти потрібного результату. Кожний алгоритм розраховується на виконавця, який спроможний зрозуміти й виконати команди алгоритму. За алгоритмом процес розв’язання задачі постає як виконання скінченної послідовності окремих простих команд, кожна з яких точно визначає дії виконавця. Це розкриває шлях до створення технічних пристроїв, які сприймають і виконують алгоритми. Алгоритми подають у різних формах. Для наочного подання алгоритму використовуються блок-схеми. Подання алгоритму у вигляді тексту здійснюється за допомогою штучних мов. Навчальні алгоритмічні мови створюються для засвоєння основ складання алгоритмів. Мови програмування орієнтовані на їх «розуміння» комп’ютером, який у такому разі виступає виконавцем алгоритму.


Схожі:

Алгоритм, його властивості й форми подання iconПлан. Форми суспільного господарства. Товарне виробництво. Товар...
Форма суспільного виробництва – це певний спосіб організації господарської діяльності
Алгоритм, його властивості й форми подання icon1. Форми життя: клітинна неклітинна. Основні властивості життя
У різномаїтті органічного світу можна виділити 2 форми – неклітинну І клітинну
Алгоритм, його властивості й форми подання iconВластивості І показники асортименту
Властивості асортименту специфічна особливість асортименту, що виявляється при його формуванні
Алгоритм, його властивості й форми подання iconМетод капіталізації доходу
Метод дисконтування грошових потоків та його загальний алгоритм. Грошовий потік та оподаткування
Алгоритм, його властивості й форми подання iconПитання для підготовки до заліку
Дайте визначення понять «якість товару», «властивості товару», «показник якості товару». Поясніть, за яких умов властивості товару...
Алгоритм, його властивості й форми подання iconПрограма бухгалтерських курсів
Фінансова звітність – загальне уявлення. Форми фінансової звітності. Повний пакет фін. Звітності. Терміни подання
Алгоритм, його властивості й форми подання iconПоняття множини, рівність множин. Підмножина. Булеан множини
Операція об’єднання множин, її властивості. Операція перетину множин, її властивості. Спільні властивості операцій об’єднання та...
Алгоритм, його властивості й форми подання iconАлгоритм підготовки І проведення виховного заходу
Психолого-педагогічний аналіз обстановки в колективі, необхідність проведення заходу та формулювання його мети
Алгоритм, його властивості й форми подання iconПеріодичний закон : властивості хімічних елементів, а також форми...
Тоді було відомо лише 62 елементи, але всім знову відкритим елементам у ній знайшлось місце. Ця система хімічних елементів сьогодні...
Алгоритм, його властивості й форми подання iconНавчальний комплекс для студентів заочної форми навчання I курс
Письмові роботи (реферати, контрольні) повинні бути надані для реєстрування та подання до перевірки викладачеві не пізніше 08. 03....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка