Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Участь у Конкурсі можлива у два способи
Скачати 224.13 Kb.
НазваВимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua" Участь у Конкурсі можлива у два способи
Дата конвертації28.06.2013
Розмір224.13 Kb.
ТипКонкурс
skaz.com.ua > Математика > Конкурс
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра.UA"

Участь у Конкурсі можлива у два способи:

а) через уповноважених представників ЗНТУ (Іванченко Андрій Володимирович – голова профкому студентів, Кузьмін Віктор Володимирович – методист, контактні телефони: 7698-340, 7698-507) документи надаються у кабінети 368-а або 405 до 18.10.2011;

б) безпосередньо до адміністрації Програми поза процедурою добору (на сайті http://pinchukfund.org/zavtra, документи необхідно подати до 25.10.2011).

1. Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA" ВБО «Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» (далі за текстом відповідно - Стипендіальна програма та Фонд), повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки.

2. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.

3. Робота повинна супроводжуватися списком використаних джерел та літератури (до 25 назв).

4. Оцінювання конкурсних робіт. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють за 20 (двадцяти) - бальною шкалою троє фахових експертів, згідно затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка становить суму оцінок трьох експертів, максимально – 60 (шістдесят) балів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінювання робіт, не розголошуються.

5. При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, оригінальність, системність, грамотність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.

6. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою 0 (нуль). На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в 0 (нуль) балів, навіть якщо двоє інших експертів оцінили її позитивними оцінками. У разі, якщо оцінку “нуль” виставили двоє й більше експертів, робота відхиляється автоматично. Учасники конкурсного добору, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

7. Кожен учасник подає тільки одну роботу згідно з затвердженим Фондом переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів).

8. Наукові роботи колективу авторів до участі у конкурсі не приймаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

9. Не допускається повторне подання робіт, які вже подавалися раніше на попередні конкурси Стипендіальної програми.

10. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA" не вперше, науковий керівник (або особа, яка рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше, у відгуку мають бути чітко вказані нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

11. Граничний обсяг роботи до 8 сторінок (або 16 000 знаків з пробілами) 14 шрифтом (бажано - Times New Roman) у текстовому редакторі (бажано, "Microsoft Word"). Вказаний обсяг включає: графічні зображення - таблиці, графіки, малюнки; посилання; перелік джерел та літератури, тощо.

12. Мова конкурсної роботи: українська, російська або англійська (на вибір конкурсанта), мова роботи не впливає на її оцінювання.

13. Текст конкурсної роботи повинен розпочинатися з назви роботи й не містити жодних даних щодо автора, наукового керівника, курсу та ВНЗ.

14. Після назви вказуються науковий напрям та піднапрям, за яким виконана конкурсна робота, та наводиться перелік ключових слів (максимально п'ять).

15. Сторінки роботи нумеруються. В верхньому колонтитулу сторінки вказується шифр та назва роботи. Шифр роботи - шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку (наприклад 568214FGKO) вказує сам автор роботи. Цей самий шифр обов'язково повинен бути вказаний в Заявці на участь у Конкурсі (дивись Зразок заявки на участь у Конкурсі).

16. Електрона версія роботи не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт (2МБ = 2048 КБ). Назва файлу з електронною версією роботи має збігатися з шифром роботи.

17. Студенти, які подають документи для участі в Конкурсі безпосередньо до адміністрації Програми, мають надіслати необхідний пакет документів (дивись Умови проведення Конкурсу), до якого входить конкурсна робота, через форму реєстрації на сайті конкурсу http://zavtra.in.ua;

18. Студенти, які подають документи до уповноваженого представника ВНЗ, мають надати один примірник роботи у паперовому вигляді разом з електронною версією на CD-диску, відповідність якої паперовому варіанту є обов'язковою, уповноваженому представнику свого ВНЗ та обов’язково завантажити файли через форму реєстрації на сайті конкурсу http://zavtra.in.ua

Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатор конкурсу - Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи несе конкурсант самостійно.

20. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що матеріали (CD-диски, паперові варіанти конкурсних робіт), які містять конкурсні документи не повертаються.

Перелік документів, які подаються на Конкурс:

  1. Заявка на участь у Конкурсі – 2011/12 (дивись Заявку на участь у Конкурсі – 2010/11 у додатку 6);

  2. Самостійна конкурсна робота студента (у 1 примірнику) за науковим напрямом, визначеним Фондом (дивись Перелік наукових напрямів – 2011) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (дивись Вимоги до конкурсних робіт – 2011 у додатку 1);

  3. Есе (нарис) соціального характеру на тему: "Завтра: Світ, Україна, Я", обсягом не більше однієї друкованої сторінки (2 000 знаків з пробілами). Подача цього есе не є обов’язковою вимогою, але воно буде оцінюватися додатково.

  4. Відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму):

   1. У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи роботи (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо).

   2. У разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA” не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Програми раніше, у відгуку має бути чітко вказано нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

   3. Слід обов'язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, та її контакти згідно з вимогами Заявки на участь у Конкурсі – 2011/12.

   4. Відгук необхідно засвідчити печаткою ВНЗ (або наукової установи, де працює особа, яка рекомендувала роботу).

  5. Копії паспорту (перша, друга сторінки і сторінки, де позначена реєстрація (прописка)), ідентифікаційного коду та студентського квитка, завірені підписом конкурсанта (все у 2-х примірниках);

  6. Копії документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота. Наприклад наявність публікацій, апробацій на наукових конференціях, копій дипломів про перемогу та призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), патентів тощо. Увага! Для участі у конкурсі достатньо подати відомості лише про один із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікацію, або перемогу на конкурсі), що може бути оцінений, відповідно до пункту 6.5, на найвищій бал.

   1. Подання документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта є обов’язковою умовою прийняття документів до участі у конкурсі для студентів, які подають документи безпосередньо до адміністрації Програми (дивись п.4.1.1.). Наукова діяльність конкурсанта, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково.

Зверніть увагу, що до форми реєстрації необхідно прикріпити відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції та змістом/програмою, відскановані копії тексту статті/тез; або відскановані копії дипломів про перемогу або призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), або інших документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта.

   1. Подання документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта не є обов’язковою умовою прийняття документів до участі у конкурсі для студентів, які подають документи до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із Програмою. Але наукова діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково.

Зверніть увагу, що до пакету документів необхідно додати ксерокопії документів, що підтверджують наукову діяльність. В електронному вигляді необхідно надати відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції та змістом/програмою, відскановані копії тексту статті/тез; або відскановані копії дипломів про перемогу або призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), або інших документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта.

2. Копії документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо. Подання документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта, не є обов’язковою умовою для прийняття документів до участі у конкурсі. Соціальна діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково.

3. Фотографія конкурсанта в електронному вигляді (як на паспорт).

3. Електронна версія всіх документів:

3.1 Студенти, які подають документи безпосередньо до адміністрації Програми, надсилають необхідний пакет документів через форму реєстрації на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra ;

3.2 Студенти, які подають документи до уповноваженого представника ВНЗ, подають електрону версію документів на CD-диску та через форму реєстрації на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra, відповідність електронної версії паперовому варіанту є обов’язковою.

Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у відсканованому варіанті. Заява на участь у Конкурсі-2011/12 не сканується, а подається у текстовому редакторі Word.

^ Перелік наукових напрямів,

за якими подаються студентські роботи

на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA"
 1. ^

  Математика і механіка

  1. Математика

  2. Прикладна математика

  3. Механіка


 2. Інформатика і обчислювальна техніка

  1. Комп’ютерні науки

  2. Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

  3. Комп’ютерна інженерія

  4. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 3. Фізика і астрономія

  1. Фізика

  2. Прикладна фізика

  3. Астрономія і астрофізика

 4. Науки про Землю

  1. Географія

  2. Гідрометеорологія

  3. Геологія

  4. Екологія

  5. Геодезія, картографія та землевпорядкування

 5. Інженерія та енергетика

  1. Енергетика

  2. Інженерна механіка

  3. Електромеханіка

  4. Метрологія та вимірювальна техніка

  5. Легка промисловість

  6. Харчова технологія та інженерія

  7. Водні ресурси

  8. Видавничо-поліграфічна справа

  9. Пожежна безпека

 6. Електронна техніка та прилади

  1. Електротехніка

  2. Радіотехніка

  3. Електроніка

  4. Прилади

  5. Електронні апарати

  6. Лазерна та оптоелектронна техніка

  7. Акустотехніка

  8. Телекомунікації

 7. Транспорт

  1. Авіація та космонавтика

  2. Кораблі та океанотехніка

  3. Судноводіння і енергетика суден

  4. Транспортні технології

  5. Залізниці та залізнична техніка

 8. Матеріалознавство, гірництво та металургія

  1. Інженерне матеріалознавство

  2. Гірництво

  3. Металургія

  4. Зварювання

 9. Хімія

  1. Хімія

  2. Хімічна технологія та інженерія

 1. Медицина

  1. Медицина

  2. Фармація

 2. Біологія та біотехнології

  1. Біологія

  2. Біотехнології

 3. Сільськогосподарські науки

  1. Механізація та електрифікація сільського господарства

  2. Лісозаготівля та деревообробка

  3. Агрономія

  4. Зооінженерія

  5. Водні біоресурси

  6. Лісове і садово-паркове господарство

  7. Ветеринарна медицина

 4. Архітектура та будівництво

  1. Архітектура

  2. Будівництво

 5. Психологія та соціологія

  1. Психологія

  2. Соціологія

 6. Педагогіка і освіта

  1. Педагогічна освіта

  2. Фізичне виховання і спорт

  3. Реабілітаційна освіта

 7. Економіка та менеджмент

  1. Економіка і підприємництво

  2. Менеджмент

  3. Торгівля

  4. Туризм

 8. Історія

  1. Історія

 9. Філософія, культура та мистецтво

  1. Культура

  2. Філософія

  3. Мистецтво

 10. Філологія та журналістика

  1. Філологія

  2. Журналістика

 11. Політологія й міжнародні відносини

  1. Міжнародні відносини

  2. Політологія
 12. ^

  Право й державне управління

  1. Право

  2. Державне управління


 13. Військові науки та національна безпека

  1. Військові науки

  2. Національна безпека

  3. Інформаційна безпека

Заявка – 2011

на участь у конкурсі Стипендіальної програми "Завтра.UA"

Заявка1

^ Дата подання заявки:

день ____ місяць _______рік ________

І. Особисті та контактні дані

Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
^ Дата народження (у форматі дд.мм.рррр):
Стать (жіноча / чоловіча):
^ Сімейний стан:
Серія і номер паспорта:
^ Ким і коли видано:
Номер ідентифікаційного коду:
^ Адреса реєстрації (діюча прописка в паспорті):

поштовий індекс ______ область __________________________________

місто/село _______________вул. __________________буд. ____ кв._____


^ Фактична адреса проживання:

поштовий індекс ______ область __________________________________

місто/село _______________вул. __________________буд. ____ кв._____


^ Контактні телефони:


домашній:

мобільний:

E-mail:
ICQ:
WWW:
^ Освіта та спеціальність:

Назва ВНЗ

Число/місяць/рік вступу

Число / місяць / рік закінчення

Курс

Факультет

Спеціальність

Кваліфікація
^ Середній бал успішності за результатами останніх трьох сесій:

Курс

№ семестру / триместру

дата складання сесії (місяць/ рік)

Середній бал успішності

^ Досвід роботи (за умови, якщо такий є):

місце роботи, посада:
^ Досвід соціальної роботи, участь в соціальних проектах, акціях тощо (за умови, якщо такий є):

стислий опис:
ІІ. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ^ Перелік документів, які я подаю для участі у конкурсі (відмітити що саме):

Відмітка

1

Заявка на участь у Конкурсі – 2011
2

Самостійна конкурсна робота
3

Есе (нарис) соціального характеру на тему: "Завтра: Світ, Україна, Я"
4

Відгук наукового керівника
5

Копія паспорту (завірена підписом)
6

Копія ідентифікаційного коду (завірена підписом)
7

Копія студентського квитка (завірена підписом)
8

Копії документів, що підтверджують наукову діяльність за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота
9

Копії документів, що підтверджують соціальну (волонтерську) діяльність
10

Електрона версія всіх документів
11

Фотографія конкурсанта в електронному вигляді (як на паспорт)
^ Конкурсна робота

Назва конкурсної роботи (українською мовою):
^ Науковий напрям та піднапрям (спеціальність) за класифікацією Фонду, за якою виконано конкурсну роботу:
^ Шифр конкурсної роботи: (шість цифр у довільному порядку та чотири літери ЛАТИНСЬКОЇ абетки у довільному порядку)
Мова конкурсної роботи (вказати необхідне):

Українська, російська, англійська
^ Науковий керівник:

ПІБ
Науковий ступінь (в разі наявності)
Вчене звання (в разі наявності)
Місце роботи та посада
Контактний телефон
Е-mail
^ Особа, яка надає рекомендацію:

ПІБ
Місце роботи та посада
Науковий ступінь (в разі наявності)
Вчене звання (в разі наявності)
Контактний телефон
Е-mail
^ Яким чином Ви подали документи для участі у конкурсі (вибрати необхідне):

____до уповноваженого представника свого ВНЗ з контактів із Стипендіальною програмою "Завтра.UA”;

____безпосередньо до адміністрації Програми в електронному вигляді

^ Чи приймали Ви участь у конкурсному доборі Стипендіальної програми "Завтра.UA" раніше, якщо так, в яких роках (вказати необхідне):

_____ так ______ні
____ 2006/07 _____2007/08 _____2008/09 _____2009/10
____2010/11


^ Чи Ви є стипендіатом Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука" (вказати необхідне):

_____ так ______ні

^ Якщо так, в яких роках Ви отримували стипендію (вказати необхідне):

____ 2007 _____2008 _____2009/10 _____2010/11
____2011/12


^ IІІ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Коло наукових інтересів (не більше трьох):
^ Наукові досягнення:
Наукові публікації:

Назва статті

Вихідні дані статті

Тип видання згідно класифікації Фонду (див. Умови проведення Конкурсу – 2011/12)
^ Участь у наукових конференціях:

Назва конференції, дата та місце проведення

Тема виступу на конференції

Тип конференції (згідно класифікації Конкурсу – 2011/12)^ Перемоги на наукових конкурсах (олімпіадах):

Назва конкурсу (олімпіади)

Рівень (міжнародний, загальнонаціональний, внутрішній у ВНЗ)

Отримане місце

Дата проведення

^ IV. ОСОБЛИВІ НАВИЧКИ ТА ХОБІ

Знання мов:

Мова

Рівень володіння

відмінний

добрий

початковий

Хобі:
^ VI. Запитання, на які бажано дати відповідь (не більше декількох речень ):

Професійні плани на найближчі кілька років?
^ Довгострокова ціль Вашого професійного розвитку?
Яким чином участь у Стипендіальній програмі „Завтра.UA” допоможе реалізувати Ваші професійні плани?
^ Чи зацікавлені Ви приймати участь в соціальних проектах?
Внаслідок подання неповних або невірних даних пошукач позбавляється можливості брати участь в Стипендіальній програмі "Завтра.UA" .

Конкурсант, якій подає роботу для участі у конкурсі, погоджується, що Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях.

Конкурсант, який подає роботу для участі у конкурсі, погоджується, що матеріали (дискети, CD-диски, паперові варіанти конкурсних робіт), які містять конкурсні роботи не повертаються.

Заявляю, що в межах наявної в мене інформації вказані мною дані є правдиві й повні.

Ознайомлений з умовами проведення Конкурсу–2011/12 Стипендіальної програми "Завтра.UA" та зобов'язуюся їх дотримуватися.

Дата________________ Підпис_____________________

(підписувати лише паперовий варіант заявки)

Нагадуємо, потрібно обов’язково заповнити Форму реєстрації для участі у Конкурсі – 2011/12, що буде розміщена на сайті Програми www.zavtra.in.ua з 01 по 25 жовтня 2011 року включно!

^ Технічні характеристики файлів, які подаються у електронному вигляді

 • Заявка на участь у Конкурсі – 2011/11 (Формат файлу - Word. Максимальний обсяг файлу – 500 Кб)

 • Самостійна конкурсна робота (Формат файлу - Word. Максимальний обсяг файлу – 2 Мб В разі наявності додатків, помістити їх в кінці файлу з роботою, відокремлюючи написом «Додатки»)

 • Відгук наукового керівника (Сканована копія. Формат файлу - JPG, PNG, BMP, PDF. Максимальний обсяг файлу – 1Мб)

 • Паспорт (Сканована копія першої, другої сторінки та сторінка з останньою пропискою. Формат файлів - JPG,PNG,BMP, PDF. УВАГА! Загальна кількість файлів - 3 шт. Максимальний обсяг кожного файлу – 2Мб)

 • Ідентифікаційний код (Сканована копія. Формат файлу - JPG,PNG,BMP, PDF. Максимальний обсяг файлу - 1Мб)

 • Студентський квиток (Сканована копія. Формат файлу - JPG,PNG,BMP, PDF. Максимальний обсяг файлу – 1Мб)

 • Фотографія конкурсанта (Формат файлу - JPG,PNG,BMP, PDF. Максимальний обсяг файлу – 1,5Мб)

 • Есе (нарис) соціального характеру на тему: "Завтра: Світ, Україна, Я" (Формат файлу - Word. Максимальний обсяг файлу - 500Кб)

 • Копії документів, що підтверджують наукову діяльність за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота (Скановані копії диплому/патенту/обкладинки, змісту, сторінки з тезами або статтею видання. УВАГА! Загальна кількість файлів не більша 5 шт. Формат файлу - JPG,PNG,BMP,PDF,DOC. Максимальний обсяг кожного файлу – 2 Мб)

 • Копії документів, що підтверджують соціальну (волонтерську) діяльність (за наявності, скановані копії грамот, подяк, фото та ін. УВАГА! Загальна кількість файлів не більша 3 шт. Формат файлу - JPG,PNG,BMP,PDF,DOC. Максимальний обсяг кожного файлу – 1Мб)


Увага! Файли додавати в НЕАРХІВОВАНОМУ вигляді, називати тільки ЛАТИНСЬКИМИ літерами та обов’язково вказувати в назві (окрім файлу з роботою) Ваше прізвище!

1 Заявка заповнюється українською мовою.

Схожі:

Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconУвага! Запрошуємо старшокласників, які цікавляться інформаційним...
Запрошуємо старшокласників, які цікавляться інформаційним менеджментом, взяти участь у конкурсі творчих робіт «Інформація як секрет...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconПрийом тез та заявок на участь у змаганнях подовжено до 31 січня...
У рамках конференції буде проходити кейс-змагання з вирішення управлінської проблеми підприємства та конкурс дослідницьких робіт....
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconПрийом тез та заявок на участь у змаганнях подовжено до 31 січня...
У рамках конференції буде проходити кейс-змагання з вирішення управлінської проблеми підприємства та конкурс дослідницьких робіт....
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconІ вiдкритий конкурс краси
Запрошуємо всіх маленьких творчих особистостей та творчі колективи взяти участь у I вiдкритий конкурсі краси «Міні супермодель Чернігівщини»...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconЗаявка на участь у конкурсі
Установа, яку ви представляєте (школа, дитячий садок,дослідницький інститут, університет, організація, науковий гурток тощо)
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconГалузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconАнкета кандидата на участь у проекті Школа лідера «Дніпропетровщина починається з тебе!»
Будь-ласка, перед тим, як розпочати заповнювати анкету, ще раз зверніть увагу на вимоги до кандидатів на участь у проекті
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconАнкета бізнес-ідеї
Участь у конкурсі бізнес-ідей в Житомирській області (підкресліть вірне): індивідуальна чи командна (до 3 осіб)
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconРоботи: Ознайомлення з операційною системою ucos-ii
Програмне забезпечення систем реального часу” наведені основні вимоги до виконання лабораторних робіт, базові теоретичні відомості,...
Вимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми \"Завтра. Ua\" Участь у Конкурсі можлива у два способи iconКонкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями...
Конкурсу І містять вимоги до підготовки громадськими організаціями, їх спілками конкурсних пропозицій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка