Математичне програмування
НазваМатематичне програмування
Сторінка1/9
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Білоцерківський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра інформаційних систем і технологій

МАТЕМАТИЧНЕ

ПРОГРАМУВАННЯ

(Модуль 1)
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення


Біла Церква

2006

УДК 681.3.06 Затверджено

методичною комісією економічного факультету

(Протокол № 4 від 22.12.2005 р.)


Укладачі: О.С. Бондар – к.е.н., М.І. Трофимчук – к.е.н., А.Ф Чеборака, О.Ю Углова, С.І. Романенко, О.В. Савчук, О.В. Лісовий, О.Б. Яломистий, В.І. Кармазін - асистенти

Анотація

Математичне програмування: Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчання. Модуль 1/

, О.С. Бондар, М.І. Трофимчук – к.е.н., А.Ф Чеборака, О.Ю Углова. – Біла Церква, 2006. – 44


Рецензент канд. екон. наук А.А. Ільєнко

© БДАУ, 2006
^

Мета і програма викладання дисципліниПредметом вивчення курсу "Математичне програмування" є способи математичної формалізації економічних систем і методи знаходження оптимальних планів їх діяльності. Мета курсу - дати студентам математичну підготовку, яка дозволяє будувати математичні моделі і обирати оптимальні рішення для організації управління економічними процесами.

При вивченні математичного програмування передбачається модульно-рейтингова оцінка знань студентів за 100 бальною шкалою, в основі якої лежить структурно-модульна схема. Набрана студентом кількість балів є відповідним еквівалентом для одержання підсумкової оцінки з навчального предмета:
п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Лаб.-практичні

1

2

3

4

І.

Модуль 1. Задачі дослідження операцій та їх класифікація. Геометрична інтерпритація загальної задачі лінійного програмування. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування. Симплексний метод з штучним базисом (М - метод.) Теорія двоїстості в лінійному програмуванні.

12

8


Тема 2. Задачі дослідження операцій та їх класифікація.

Місце математичного програмування в розв’язуванні задач дослідження операцій.

Основна задача ЛП.

Загальні відомості про лінійне програмування.

Загальна задача лінійного програмування.

Основна задача лінійного програмування. Основні поняття.

Економічна постановка задачі лінійного програмування.

Математичне формулювання задачі лінійного програмування..

2
1

2

3

4
Тема 3. Геометрична інтерпритація загальної задачі лінійного програмування.

ОЗЛП. Поняття симплекса.

Графічний спосіб розв'язування ОЗЛП з двома змінними.

Особливості розв'язування задач лінійного програмування з великою кількістю змінних

Визначення області допустимих розв'язків

Побудова вектора-нормалі і визначення оптимального розв’язку у області допустимих розв’язків

Економічна інтерпретація геометричного розв’язку задачі лінійного програмування

2

2
Тема 4. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування.

Ідея методу, область визначення.

Алгоритм простого (прямого) симплекс -методу.

Побудова опорного (базисного) розв'язку задачі.

Ознаки оптимальності опорних планів

Ознаки необмеженості цільових функцій в допустимій області

Ознаки наявності нескінченної множини оптимальних планів

Ознаки оптимальності розв'язку.

Вироджені плани задачі лінійного програмування та проблеми зациклення

Алгоритм симплексного методу розв’язання не вироджених задач лінійного програмування

Особливі випадки застосування симплекс-метода.

Методика інтерпретації симплекс - таблиць.

Аналіз моделі на стійкість.

2

2

1

2

3

4
Тема 5. Симплексний метод з штучним базисом (М - метод.)

Метод з штучним базисом.

Ідея методу, область визначення.

Алгоритм М - методу (методу великих штрафів).

Ознаки оптимальності розвитку ОЗЛП М -методом.

Практичне застосування.

2

2
Тема 6. Теорія двоїстості в лінійному програмуванні.

Постановка прямої та двоїстої задач лінійного програмування.

Правила побудови математичних моделей прямої та двоїстої (симетричної) задач лінійного програмування.

Симетричні та несиметричні двоїсті задачі.

Теореми двоїстості та їх економічний зміст.

Інтерпретація двоїстих оцінок в ЗЛП.

Постоптимальний аналіз лінійних моделей.

2

2  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Математичне програмування iconМетодичні вказівки д о виконання практичних, роззрахунково-графічної...
Математичне програмування” (для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030601 – Менеджмент) / Харк...
Математичне програмування iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Математичне програмування iconМатематичне програмування
Навчально-методичний посібник розроблений доц. Доценко С.І. та ст викл. Онищенко В. В., обговорений І затверджений на засіданні кафедри...
Математичне програмування iconСистемне програмування Питання до теоретичного екзамену
Додаткові можливості систем програмування. Приклади сучасних систем програмування
Математичне програмування icon1. інтегроване середовище програмування системи borland C++
Вона спрощує процес програмування І робить його більш ефективним. Інтегроване розвите середовище програмування Integrated Development...
Математичне програмування iconІсторія мов програмування
Фортран, для бухгалтерії – переважно мова кобол. Проте для системних робіт використовувалася мова програмування низького рівня –...
Математичне програмування iconХерсонський державний університет. Кафедра інформатики Теорія програмування...
Задачі доведення програм. Роль теорії програмування в системі дисциплін інформаційного циклу
Математичне програмування iconРобота в середовищі програмування Free Рascal. Оператори введення-виведення....
Мета: Ознайомитись з середовищем програмування Паскаль. Навчитись зчитувати, редагувати, записувати та виконувати програми
Математичне програмування iconРоботи: “ Робота у середовищі програмування Turbo Pascal. Програмування лінійних алгоритмів. ”
Мета роботи: дати навички студентам складати програми лінійних обчислювальних процесів
Математичне програмування iconЗагальні положення
В наш час персональні комп’ютери мають широке застосування в pізноманітних галузях людської діяльності. Все це неможливо без знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка