1 галузь застосування 4
Скачати 340.12 Kb.
Назва1 галузь застосування 4
Сторінка1/8
Дата конвертації19.06.2013
Розмір340.12 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 4

2 Нормативні посилання 4

3 Загальні положення 5

4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 6

5 Заголовки 7

6 Переліки 7

7 Нумерація сторінок 8

8 Ілюстрації 8

9 Таблиці 9

10 Примітки 10

11 ВИНОСКИ 11

12 Формули та рівняння 12

13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

14 ПОСИЛАННЯ 17

15 Додатки 17

Додаток А 19

Додаток Б 20

Додаток В 21

Додаток Г 22

Додаток Д 23

Додаток Ж 23

Додаток К 25

Додаток Л 26

Додаток М 28^

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Цим стандартом установлено загальні вимоги до оформлення текстових навчальних документів, структура і правила оформлення пояснювальної записки навчальної роботи, виконаної рукописним способом або з використанням персонального комп’ютера.

Положення цього стандарту є обов’язковими також для виконання контрольних робіт, звітів про лабораторні, практичні, розрахункові та інші навчальні роботи, рефератів, пояснювальних і розрахунково-пояснювальних записок курсових та дипломних проектів (робіт).

Стандарт призначений для студентів всіх напрямів підготовки, освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання.

Стандарт може бути корисним для аспірантів, докторантів, пошукачів і науково-педагогічних працівників ДВНЗ УДХТУ.

Студентам, які навчаються на технічних (технологічних) напрямах підготовки, необхідно дотримуватися також вимог, встановлених ГОСТ 2.105−95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам; ГОСТ 2.102−68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов; ГОСТ 2.316−68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц; ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской документации. Форматы (далі – ЕСКД).


^

2 Нормативні посилання
У стандарті використано такі стандарти:

ГОСТ 2.105−95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам [Текст]. – Введ. 1996-07-01; введ. в Украине 1997-07-01. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 37 с.

ДСТУ 3008−95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст]. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 37 с.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Національний стандарт України. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1−2003, IDT) [Текст]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с.


^

3 Загальні положення
3.1 Текстові навчальні документи виконуються державною мовою.

3.2 Пояснювальна та розрахунково-пояснювальна записка навчальної роботи (далі – пояснювальна записка) – текстовий навчальний документ, що містить систематизовані дані про виконану навчальну роботу, опис її результатів та висновки.

3.3 Відповідальність за достовірність даних, технічні рішення та розрахунки, зміст та оформлення пояснювальної записки несе виконавець роботи.

3.3 Обов’язковими структурними елементами пояснювальної записки є:

а) титульний лист (додаток А);

б) завдання;

в) зміст;

г) вступ;

д) основна частина;

ж) висновки;

з) список літератури;

к) додатки.

Додатковим структурним елементом пояснювальної записки є „Реферат” (додаток Б), який розміщується після елементу „Завдання”.

3.4 Структурні елементи ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ, ВСТУП, РЕФЕРАТ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не нумеруються і вважаються заголовками.

3.5 Заголовки структурних елементів пояснювальної записки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки, не підкреслюючи.

3.6 Пояснювальна записка виконується рукописним способом або з використанням персонального комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

Рукописним способом пояснювальна записка виконується чорними, фіолетовими, або синіми чорнилами (пастою).

Пояснювальна записка, укладена з використанням персонального комп’ютера, виконується через один або півтора інтервали з розрахунку не більше, ніж 40 рядків на сторінці, колір шрифту – чорний, висота літер, цифр та інших знаків – не менше, ніж 1,8 мм (кегль 14). Допускається використовувати кегль 12 для оформлення додатків до пояснювальної записки, таблиць та підрисункового тексту.

3.7 При укладанні пояснювальної записки необхідно дотримуватися таких розмірів полів: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Відповідно до ЕСКД, для студентів технічного (технологічного) напрямів підготовки допускається виконувати пояснювальну записку на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), на якому нанесено рамку. Рамка наноситься з дотриманням таких розмірів: з лівого боку – 20 мм, з правого боку, зверху та знизу – по 5 мм. У цьому випадку відстань від рамки до тексту повинна бути на початку рядків не менш, ніж 5 мм, у кінці рядків − не менш, ніж 3 мм.

3.8 Помилки, описки та графічні неточності допускається підчищати або зафарбовувати білою фарбою і наносити на тому ж місці або між рядками тексту чорними чорнилами рукописним способом.

3.9 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви в пояснювальній записці подаються мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і подавати назви організацій у перекладі на державну мову, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

3.10 Скорочення слів і словосполучень у пояснювальній записці – відповідно до чинних стандартів.

3.11 У пояснювальній записці слід використовувати одиниці SI. Одночасно з одиницями SI, при необхідності, у дужках наводяться одиниці інших систем, дозволених до використання. Застосування в одному документі різних систем позначення фізичних величин не допускається.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

1 галузь застосування 4 icon4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
Галузь застосування
1 галузь застосування 4 iconЯк І галузь права, галузь екологічного законодавства є комплексною
Екологічне право — це комплексна галузь права, якою регулюються суспільні відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища,...
1 галузь застосування 4 iconКіровоград 2012
Ця галузь тісно пов’язана з цивільним правом, особливо зі спадковим та житловим. Однак, ряд особливостей предмета сімейного права...
1 галузь застосування 4 iconКонституційне право провідна галузь права України
Конституційне право як галузь в Україні започатковано з 1991 року, тобто з періоду утворення незалежної окремої держави Україна
1 галузь застосування 4 iconРе – це галузь наукових знань, про економіку регіонів, закономірності...
Галузь економіки – це сукупність підприємств І організацій об’єднання спільною функцією, яку вони виконують у системі територіального...
1 галузь застосування 4 iconПравила пожежної безпеки на ринках України Галузь застосування
Правила пожежної безпеки на ринках України (далі Правила) встановлюють вимоги пожежної безпеки під час будівництва (улаштування)...
1 галузь застосування 4 iconЛекція Екологічне право України Поняття, система, джерела екологічного права
Термін "екологічне право" вживають у різних значеннях: як галузь права, як галузь юридичної науки І як навчальну дисципліну, яку...
1 галузь застосування 4 iconЮриспруденція та її склад
У системі суспільних наук юридична наука (правознавство) виступає як єдина галузь знань, предметом вивчення якої є держава І право....
1 галузь застосування 4 icon9. Планування та організація перевезень вантажів залізничним транспортом
Навести підстави, завдяки яким можна доводити, що транспортне право – це галузь права. Довести, що транспортне право – це комплексна...
1 галузь застосування 4 iconАдміністративне право — це галузь права, що регулює
Адміністративне право — це галузь права, що регулює: а будь-які суспільні відносини управлінського характеру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка