Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79
НазваМіністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79
Сторінка1/9
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Департамент
аграрної освіти, науки та


дорадництва
Науково-методичний центр

аграрної освіти


ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН

І ОБЛАДНАННЯ

КИЇВ

АГРАРНА ОСВІТА

2011ТЕСТИ
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
у вищих навчальних закладах II-IV рівнів
акредитації Міністерства аграрної політики України
^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Департаментом аграрної освіти,


науки та дорадництва
Міністерства аграрної політики України
„ " 2011 р.


^ ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
ТЕСТИ
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»
напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва"
у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики України


Київ

„Аграрна освіта"

2011
ББК. 40 71

П79

УДК 624.134:63.002.6:631.367/073
Автори: кандидат технічних наук, професор Мельник І.І., кандидат технічних наук, доцент Шатров Р.В. (Національний університет біоресурсів і природокористування України); доктор технічних наук, професор Надикто В.Т., (Таврійський державний агротехнічний університет); кандидати технічних наук, доценти Харченко С.О., Чигрин А.Г., Анікеєв О.І. (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); кандидат технічних наук, доцент Ткач О.В. (Подільський державний агротехнічний університет); старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Подгаєцький А.А., керівник сектору галузі знань 1001 “Техніка та енергетика аграрного виробництва” Борхаленко Ю.О. (Науково-методичний центр аграрної освіти)
Рецензенти: кандидати технічних наук, доценти Саржанов О.А., Барабаш Г.І. (Сумський національний аграрний університет); ст. викладач Джура П.Н. (Полтавська державна аграрна академія); кандидат технічних наук, доцент Грубий В.П. (Подільський державний аграрно-технічний університет).


^ Рекомендовано до видання науково-методичною комісією науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України із „Процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва (100102)” (протокол від _ ________ 2011 р. № __)

^ Відповідальний за випуск: старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Подгаєцький А.А. (Науково-методичний центр аграрної освіти)

Редактор: Талюта Л.М.


©^ Науково-методичний центр аграрної освіти

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тести заміру залишкових знань призначені для перевірки та оцінювання рівня підготовки після закінчення певного етапу навчання.

Метою тестового заміру залишкових знань іспиту є визначення рівня професійної компетенції особи, що екзаменується.

Тести з навчальної дисципліни “Експлуатація машин і обладнання” для контролю знань за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” напряму 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” складаються з 3 модулів відповідно до типової програми.

Модуль 1 “Машинні агрегати та їх комплектування” має 150 запитань, відповіді на які характеризують залишкові знання про експлуатаційні характеристики енергетичних засобів, сільськогосподарських машин та машинних агрегатів.

Модуль 2 “Використання машин у механізованих технологічних операціях” має 150 запитань, які характеризуються залишкові знання про використання машинних агрегатів у механізованих операціях рослинництва.

Модуль 3 “Основи проектування механізованих технологічних процесів” має 150 запитань, відповіді на які характеризують залишкові знання про проектування механізованих технологічних процесів у рослинництві і оцінки використання техніки.


Модуль 1

^ МАШИННІ АГРЕГАТИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУВАННЯ”


 1. Вказати одну із складових для визначення тягової потужності трактора на гаку

  1. Сила тяги на гаку трактора;

  2. Маса трактора;

  3. Нахил місцевості;

  4. Буксування рушіїв.
 1. Вказати один із факторів, який обмежує рушійну силу:

  1. максимальна сила зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом;

  2. сила опору перекочування;

  3. сила опору при подоланні підйому;

  4. тягове зусилля.
 1. Вказати одну із складових у залежності для розрахунку номінальної дотичної сили

  1. Номінальна ефективна потужність;

  2. Передача для руху трактора;

  3. Швидкість руху;

  4. Маса трактора.
 1. Вказати схему ходової системи трактора МТЗ-82

  1. 4К4;

  2. 4К2;

  3. 4К1;

  4. 4К2а.
 1. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для гусеничних тракторів загального призначення

  1. До 3%;

  2. До 10%;

  3. До 12%;

  4. До 18%.
 1. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для колісних тракторів схеми 4К4 загального призначення

  1. До 3%;

  2. До 10%;

  3. До 12%;

  4. До 18%.
 1. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для колісних універсально-просапних тракторів схеми 4К2

  1. До 10%;

  2. До 12%;

  3. До 18%;

  4. До 3%.

 2. Для розрахунку максимальної сили зчеплення необхідно мати

  1. Зчіпну масу трактора;

  2. Кут нахилу місцевості

  3. Коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора;

  4. Опір перекочування трактора.
 1. Вказати одну із складових у залежності для розрахунку максимальної сили зчеплення

  1. Швидкість руху трактора;

  2. Тип ходового апарату трактора;

  3. Коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом;

  4. Опір перекочування трактора.
 1. Для розрахунку опору кочення необхідно мати

  1. Зчіпну масу трактора;

  2. Швидкість руху;

  3. Коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом;

  4. Максимальна сила зчеплення.
 1. Вказати одну із складових у залежності для розрахунку сили опору кочення

  1. Коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора;

  2. Теоретична швидкість руху;

  3. Коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом;

  4. Тягове зусилля трактора.
 1. Для розрахунку сили опору, що виникає при подоланні підйому необхідно мати

  1. Коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора;

  2. Коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом;

  3. Експлуатаційна маса трактора;

  4. Швидкість руху.
 1. Вказати одну із складових у залежності для розрахунку сили опору, що виникає при подоланні підйому

  1. Коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора;

  2. Коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом;

  3. Кут нахилу місцевості;

  4. Швидкість руху.
 1. Вказати показник, який використовують при побудові експериментальної тягової характеристики трактора

  1. Сила тяги;

  2. Маса трактора;

  3. Теоретична швидкість руху;

  4. Сила зчеплення.

 2. Вказати показник kn у наведеній формулі

  1. Коефіцієнт пристосованості двигуна;

  2. Коефіцієнт втрат крутного моменту;

  3. Коефіцієнт збільшення крутного моменту;

  4. Коефіцієнт зменшення крутного моменту.
 1. Вкажіть назву графіка, зображеного на рисунку  1. Регуляторна характеристика двигуна;

  2. Тягова характеристика трактора;

  3. Швидкісна характеристика трактора;

  4. Швидкісна характеристика двигуна.
 1. Вказати назву показника, при якому проходять перегини кривих на рисунку  1. Номінальна частота обертання колінчатого валу;

  2. Номінальне тягове зусилля;

  3. Частота обертання колінчатого валу холостого ходу;

  4. Максимальна частота обертання колінчатого валу.
 1. Яке значення має показник питомої витрати палива двигуна при холостому ході

  1. Дорівнює нулю;

  2. Дорівнює безкінечності;

  3. Дорівнює номінальній питомій витраті;

  4. Дорівнює максимальному значенню.

 2. Вказати показник ітр, наведений у формулі

  1. Передаточне число трансмісії трактора;

  2. Передаточне відношення;

  3. Номер передачі трактора;

  4. Частота обертання колінчатого валу.
 1. Вказати показник ηтр, наведений у формулі

  1. Механічний коефіцієнт корисної дії трансмісії;

  2. Коефіцієнт корисної дії трактора;

  3. Коефіцієнт корисної дії двигуна;

  4. Коефіцієнт корисної дії валу відбору потужності.
 1. Вказати показник Pд, наведений у формулі

  1. Номінальна дотична сила, можлива за двигуном;

  2. Номінальне тягове зусилля трактора;

  3. Номінальна сила зчеплення трактора;

  4. Номінальне тягове зусилля трактора.
 1. Вказати показник h, наведений у формулі для визначення радіуса кочення

  1. Висота профілю шини;

  2. Ширина шини;

  3. Глибина погруження шини у грунт;

  4. Величина прогинання шини.
 1. Вказати показник μ, наведений у формулі

  1. Коефіцієнт зчеплення ходового апарату з грунтом;

  2. Коефіцієнт корисної дії ходового аппарату;

  3. Коефіцієнт, який враховує зчіпну масу трактора;

  4. Коефіцієнт, який враховує перерозподіл маси.
 1. Вказати показник Gзч, наведений у формулі

  1. Маса трактора;

  2. Зчіпна маса трактора;

  3. Експлуатаційна маса трактора;

  4. Загальна маса агрегату.
 1. Вказати показник L, наведений у формулі для визначення зчіпної маси трактора

  1. Поздовжня база трактора;

  2. Довжина трактора;

  3. Віддаль від центру маси до ведучої осі;

  4. Віддаль від центру маси до веденої осі.
 1. Як називається зона 1 на графіку залежності величини рушійної сили від стану ґрунту?  1. Зона достатнього зчеплення;

  2. Зона недостатнього зчеплення;

  3. Зовнішня вітка;

  4. Внутрішня вітка.
 1. Вказати, за рахунок чого можна збільшити величину Рруш для умов зони 1  1. Збільшення маси трактора;

  2. Перехід на нижчу передачу;

  3. Перехід на вищу передачу;

  4. Зменшення маси трактора.
 1. За яким параметром класифікуються вітчизняні трактори?

  1. Тягове зусилля;

  2. Номінальна ефективна потужність;

  3. Маса трактора;

  4. Зчіпна маса трактора.
 1. За яким параметром класифікуються іноземні трактори?

  1. Крутний момент на ведучому колесі;

  2. Тягова потужність трактора;

  3. Маса трактора;

  4. Тягове зусилля.
 1. Вкажіть умови зчеплення для випадку Рд>Fmax

  1. Недостатнє зчеплення;

  2. Достатнє зчеплення;

  3. Максимальне зчеплення;

  4. Мінімальне зчеплення.
 1. Вкажіть, у якому випадку можна збільшити величину рушійної сили трактора за рахунок переходу на нижчу передачу

  1. Рд>Fmax;

  2. Рдmax;

  3. Рд=Fmax;

  4. Рд±Fmax.
 1. Як називається сила Pj, зображена на рисунку «Схема сил, які діють на трактор»?  1. Сила опору підйому трактора;

  2. Сила опору перекочування трактора;

  3. Сила інерції трактора;

  4. Опір повітря.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ “Аграрна...
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк 34. 44 М38
Окр «бакалавр» напряму підготовки 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconАгроекологічна придатність ріллі щодо вирощування основних сільськогосподарських...
Тестові завдання розроблені на виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30. 08. 2011 р. №436...
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconНакозом Міністерства аграрної політики та продовольства України
Попередні обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013/2014 навчальному році за освітньо-кваліфікаційним...
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська...
Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні...
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерства аграрної політики України Київ „Аграрна освіта 2011 ббк. 40 71 П79 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка