Інвестиційні ресурси Зміст
Скачати 79.05 Kb.
НазваІнвестиційні ресурси Зміст
Дата конвертації29.04.2016
Розмір79.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
Тема. Інвестиційні ресурси

Зміст: Вибір найбільш ефективного варіанту капвкладень; розрахунок та обґрунтування ефективності капвкладень при новому будівництві

Час на проведення заняття – 2 год.

Мета: поглиблення знань студентів, отриманих на лекції, набуття навичок розрахунку та вибору найбільш ефективного варіанту капітальних вкладень; розрахунку та пояснення показників економічної ефективності капітальних вкладень при новому будівництві.
Теоретичні відомості до виконання практичної роботи № 3
. На стадії технічного проектування, коли з декількох запропонованих варіантів капітальних вкладень необхідно вибрати один, застосовують метод приведених витрат.

Приведені витрати – це сума одноразових капітальних вкладень та поточних експлуатаційних витрат, приведених до однієї спів розмірності в часі через нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Приведені витрати визначаються за формулою:
Впр = Е + Ен ∙ К, (1)

де Е – експлуатаційні витрати, тис.грн.;

К – капітальні вкладення, тис. грн..;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капвкладень (при новому будівництві – 0,14, при впровадженні нової техніки – 0,15).

Найбільш ефективним з кількох запропонованих буде той варіант, який забезпечить мінімальну суму приведених витрат.
Наприклад.

Варіант

Капітальні вкладення, тис.грн.

Експлуатаційні витрати, тис.грн.

1

6200,0

480,0

2

5100,0

627,0

3 4900,0 729,0


Визначають приведені витрати по кожному варіанту капітальних вкладень за формулою 1:

Впр1 = 480,0 + 0,14 ∙ 6200,0 = 1348,0 тис. грн.;

Впр2 = 627,0 + 0,14 ∙ 5100,0 = 1341,0 тис. грн.;

Впр3 = 729,0 + 0,14 ∙ 4900,0 = 1445,0 тис. грн..

Найбільш ефективним буде другий варіант тому, що він забезпечує найменшу суму приведених витрат.
Для обґрунтування економічної ефективності капітальних вкладень при новому будівництві використовується система показників абсолютної економічної ефективності, до якої входять наступні показники:

- термін повернення капітальних вкладень визначається за формулою:
Т = К / Прб = К / (Дч – Е), (2)
де Прб – прибуток балансовий, тис.грн.;

Дч – чистий доход (доходи без ПДВ), тис.грн.

Термін повернення капітальних вкладень показує час за який повернуться капітальні вкладення за рахунок прибутку.


 • коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень визначається за формулою:


Е = 1 / Т = Прб / К, (3)
Коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капвкладень показує скільки грн.. прибутку отримає об’єкт зв’язку з кожної грн.. капвкладень.

Термін повернення капвкладень та коефіцієнт економічної ефективності капвкладень є показниками нормативними, тобто розраховані показники порівнюються з нормативними. Всі решта показники (продуктивність праці, собівартість 100 грн. доходів, фондовіддача, фондоозброєність, питомі капітальні вкладення, питомі експлуатаційні витрати) розраховуються та порівнюються з середньогалузевими.

Будівництво нових об’єктів зв’язку буде економічно доцільним, якщо: Т ≤ Тн = 7,1 року, Е ≥ Ен = 0,14 .


 • питомі капітальні вкладення визначаються за формулою:


Кпит = К / N, (4)
де Nобсяг продукції в натуральному вимірнику ( ємність станції, довжина ліній зв’язку, кількість каналів).

^ Питомі капітальні вкладення показують скільки грн.. капітальних вкладень витрачається на будівництво, наприклад , одного номера ємності станції.


 • питомі експлуатаційні витрати визначаються за формулою:


Eпит = Е / N, (5)
Питомі експлуатаційні витрати показують скільки грн.. витрачається на обслуговування, наприклад, одного номера ємності станції.
Наприклад.

Обгрунтуйте економічну доцільність будівництва об’єкту зв’язку, визначивши термін повернення капітальних вкладень та коефіцієнт абсолютної економічної ефективності, якщо:

 • капітальні вкладення – 4200, тис. грн..;

 • експлуатаційні витрати – 790,0 тис. грн..;

 • тарифні доходи – 2300,0 тис. грн.;

 • в т.ч. ПДВ- 383,0 тис. грн..

1) Визначають доходи без ПДВ:

Дч = 2300,0 – 383,0 = 1917,0 тис. грн..

2) Визначають термін повернення капвкладень за формулою 2: Т = 4200,0 / 1917,0 = 3,7 роки,

це означає, що капвкладення повернуться за рахунок прибутку за 3,7 роки.

3) Визначають коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капвкладень за формулою 3:

Е = 1 /3,7 = 0,27

це означає, що з кожної грн.. капвкладень об’єкт зв’язку отримає 27 коп. прибутку.

Отже, будівництво об’єкту зв’язку є економічно доцільним тому, що капвкладення повернуться за 3,7 роки, що менше від нормативного терміну капвкладень – 7,1 роки; розрахований коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капвкладень – 0,27, що вище від нормативного – 0,14

Порядок проведення роботи.

 1. Актуалізація опорних знань студентів.

  1. 1. На якій стадії проектування застосовують метод приведених витрат?

  2. 2. Що називають приведеними витратами?

  3. 3. За якою формулою визначають приведені витрати?

  4. 4. В чому суть методу приведених витрат?

  5. 5. За якою формулою визначають термін повернення капітальних вкладень при новому будівництві і що він характеризує?

  6. 6. За якою формулою визначають коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень і що він характеризує?

  7. 7. За якої умови будівництво нових об’єктів зв’язку є економічно доцільним?

  8. 8. За якою формулою визначають питомі експлуатаційні витрати і що вони характеризують?

  9. 9. За якою формулою визначають питомі капітальні вкладення і що вони характеризують?

 1. За якими формулами визначають: - продуктивність праці;

 • собівартість 100 грн. доходів;

 • коефіцієнт фондоозброєності;

 • коефіцієнт фондовіддачі по тарифних доходах та їх економічна суть.

 1. Хід роботи.

Задача 1- визначіть по кожному варіанту впровадження нової техніки приведені витрати; - виберіть найбільш ефективний варіант впровадження нової техніки в об’єкті зв’язку.
Задача 2- визначіть ПДВ та чистий доход об’єкта зв’язку;

- визначіть термін повернення капітальних вкладень та поясніть отриманий результат;

- визначіть коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень та поясніть отриманий результат;

- визначіть продуктивність праці та поясніть отриманий результат;

- визначіть собівартість 100 грн доходів та поясніть отриманий результат;

- визначіть коефіцієнт фондоозброєності та поясніть отриманий результат;

- визначіть коефіцієнт фондовіддачі по тарифних доходах та поясніть отриманий результат;

- обґрунтуйте економічну доцільність будівництва об’єкта зв’язку.
Задача 3
- визначіть ПДВ та чистий доход;

- визначіть термін повернення капітальних вкладень та поясніть отриманий результат;

- визначіть коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень та поясніть отриманий результат;

- визначіть питомі експлуатаційні витрати та поясніть отриманий результат;

- визначіть питомі капітальні вкладення та поясніть отриманий результат;

- обґрунтуйте економічну доцільність будівництва кабельної лінії передач.

ЗАВДАННЯ
Задача 1

Виберіть найбільш ефективний варіант впровадження нової техніки в об’єкті зв’язку. Дані наведено в табл..1.

Таблиця 1.

Варіант впровадження нової техніки

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

К, тис.грн.тис.грн

К, тис.грн.

тис.грн.

К, тис.грн.тис.грн.

К,

тис.грн.тис.грн.

1

2

3

4

6800,0

5700,0

6400,0

7200,0

1200,0

2100,0

1500,0

800,0

1550,0

2000,0

2100,0

1800,0

310,0

190,0

270,8

420,0

3306,0

4100,0

3600,0

3400,0

1160,0

600,0

1001,0

900,0

4100,0

3600,0

4000,0

4400,0

1100,0

1500,0

1400,0

800,0Задача 2
Обґрунтуйте економічну доцільність будівництва об’єкта зв’язку, визначивши показники абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень. Дані наведено в табл.. 2.

Таблиця 2.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Капітальні вкладення, тис.грн.

10150,8

8631,5

4853,8

22488,8

Експлуатаційні витрати, тис.грн.

1280,9

951,1

525,7

1135,6

Тарифні доходи, тис.грн.

5314,7

3086,3

1885,3

5524,4

Чисельність робітників, роб.

22

19

17

10Задача 3
Обґрунтуйте економічну доцільність будівництва кабельної лінії передач. Дані наведено в табл. 3.

Таблиця 3.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Довжина лінії передач, км

363

168

280

277

Капітальні вкладення, тис.грн.

3755,8

1756,0

2902,5

2871,6

Експлуатаційні витрати, тис.грн.

533,5

368,2

496,6

465,1

Тарифні доходи, тис.грн.

1623,2

1023,2

2064,3

1217,4

Схожі:

Інвестиційні ресурси Зміст iconПлан Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки...
...
Інвестиційні ресурси Зміст iconПлан лекції Мінеральні ресурси Світового океану. Енергетичні ресурси Світового океану
У широкому розумінні природні ресурси Світового океану – це природні речовини, елементи І види енергії, що добуваються безпосередньо...
Інвестиційні ресурси Зміст iconПитання з Економічної теорії
Економічні ресурси, їх особливості та види. Ресурси І потреби. Альтернативність використання ресурсів. Проблема економічного вибору...
Інвестиційні ресурси Зміст iconРинок природних ресурсів І рента •Природні ресурси як чинник виробництва...
Природні ресурси як чинник виробництва та його особливості. •Природні ресурси як об’єкт купівлі-продажу. Ринок оренди землі І його...
Інвестиційні ресурси Зміст iconТуристичні ресурси та їх складові
Згідно Закону України «Про туризм», туристичні ресурси – це сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних...
Інвестиційні ресурси Зміст iconОсновні заходи охорони рослинного світу
Природні рослинні ресурси за своєю екологічною, господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими ознаками поділяються...
Інвестиційні ресурси Зміст iconНе моделі корпоративного управління англо-американська модель
Уi 1940 р було прийнято федеральний закон про інвестиційні компанії. У США корпорації реєструються в певному штаті, І саме закони...
Інвестиційні ресурси Зміст icon3. Сучасний стан валютного ринку України та перспективи розвитку
Основними учасниками валютного ринку сьогодні є: комерційні І центральні банки, валютні біржі, урядові структури, брокерські фірми,...
Інвестиційні ресурси Зміст iconЛекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп...
Пайовий інвест фонд – активи що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління...
Інвестиційні ресурси Зміст iconПоняття туристичні ресурси?
Роль історіко – культурних туристичних ресурсів в організації туристичного підприємства?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка