Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини
Скачати 235.38 Kb.
НазваТести для другого змістовного модулю Режими течії рідини
Дата конвертації07.08.2014
Розмір235.38 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы

Тести для другого змістовного модулю

Режими течії рідини№154

Динамічний коефіцієнт в’язкості краплинної рідини

(указати невірну відповідь)

1.зменшується при підвищенні температури

2.дорівнює добутку густини на кінематичну в’язкість

3.дорівнює відношенню сили в’язкості до сил інерції

4.дорівнює відношенню дотичного напруження до поперечного градієнта швидкості

5.має розмірність кг/м·с
№155

Пластина рухається по тонкому шару , який складається з двох різних рідин, що не змішуються між собою

( m12 і d1=d2 ).Епюра розподілу швидкостей має вигляд3
№155*

При зростанні температури динамічний коефіцієнт в’язкості краплинних рідин

1.зменшується

2.залишається незмінним

3.зростає

4.спочатку зменшується , потім зростає

5.можливі усі варіанти
№156

При зменшенні температури кінематичний коефіцієнт в’язкості краплинних рідин

1.зменшується 2.залишається незмінним 3.зростає

4.спочатку зменшується , потім зростає 5.можливі усі варіанти

№157

Можна стверджувати, що в першому з двох потоків рідина більш в’язка, якщо при однаковому діаметрі труби і температурі виконуються умови

1.n1=n2, r1=r2 2.m1>m2 , , r12

3.m2 , , r1>r2 4. n1=n2, r1< r2
№158

Для порівняння режимів руху різних рідин в декількох трубопроводах з різною довжиною і різними діаметрами можна використати комплекси

1. vir/m 2. vd/m 3. v2l/m 4.vd/r

5. жоден комплекс не дозволяє порівняти режими руху рідини

№159

У вузькій частині труби Re=Reкр.н Можна стверджувати, що в широкій частині труби на достатній відстані від розширення

1. режим буде турбулентним

2. режим буде ламінарним

3. Re=Reкр.н

4. відповідь залежить від величини витрати рідини

5. відповідь залежить від величини витрати рідини і в’язкості рідини

№ 160

Виберіть властивості ламінарного режиму, що відрізняють його від турбулентного

1.окремі шари рідини не перемішуються один з одним

2. поперечні пульсації швидкості відсутні

3. число Reкр н 4.ступінь турбулентності дорівнює нулю

5.число Re > Reкр н

6.окремі шари рідини перемішуються один з одним

№ 161

Числове значення числа Reкр для напірних потоків нестисливої рідини має однакове значення для:

1.води і повітря 2. потоків, що сходяться і розходяться

3.різної температури рідини 4. різних діаметрів труб

5.різне для усіх указаних випадків
№ 162

Турбулізації потоку рідини сприяє ( указати помилкове ствердження)

1.різка зміна розмірів потоку

2.збільшення середньої швидкості

3.підвищення температури рідини

4. зменшення витрати рідини

№163

Турбулізації потоку рідини сприяє ( указати вірні ствердження)

1.різка зміна розмірів потоку

2.збільшення середньої швидкості

3.підвищення температури рідини

4.зменшення витрати рідини

№ 164

Для експериментального визначення числа Рейнольда достатньо мати:

1.термометр і трубку Піто 2. термометр, секундомір і мірний бачок 3. витратомір і віскозиметр 4. віскозиметр і термометр 5.термометр і витратомір

№165

Величина Reкр н в загальному випадку залежить від:

1. роду рідини 2. тільки від роду рідини і швидкості

3.вид витрати, роду рідини , форми і розмірів каналу

4.від витрати і температури рідини і розмірів каналу

5. усі чотири відповіді невірні

№166

Величина Re в загальному випадку не залежить від:

1. роду рідини 2. тільки від роду рідини і швидкості

3.вид витрати, роду рідини , форми і розмірів каналу

4.від витрати і температури рідини і розмірів каналу

№167

Число Рейнольда для не круглих труб визначається співвідношенням:

1. Re = vd/ν 2. Re = vDг/ν 3. Re = vR/ν

168

Ніжне критичне число Рейнольда характеризує:

1. перехід від турбулентного режиму до ламінарного

2. перехід від ламінарного режиму до турбулентного

3. перехід від ламінарного режиму до нестійкого режиму течії рідини

4. перехід від турбулентного режиму до нестійкого режиму течії рідини

№169

Верхнє критичне число Рейнольда характеризує:

1. перехід від турбулентного режиму до ламінарного

2. перехід від ламінарного режиму до турбулентного

3. перехід від ламінарного режиму до нестійкого режиму течії рідини

4. перехід від турбулентного режиму до нестійкого режиму течії рідини

№170

Втрати енергії при ламінарному режимі течії рідини залежать від середньої швидкості :

1. h~v1 2. h~v2 3.h~v1,75-2

№171
Втрати енергії при турбулентному режимі течії рідини залежать від середньої швидкості :

1. h~v1 2. h~v2 3.h~v1,75-2

№172

З фізичної точки зору число Рейнольдса характеризує:

1 відношення сил інерції до сил в’язкості

2. відношення сил в’язкості до сил інерції

3. визначає режим течії рідини

4. перехід від ламінарного режиму до турбулентного

4. перехід від турбулентного режиму до ламінарного
№173

Наявність режимів течії рідини передбачив:

1. О. Рейнольдс 2. Д.І. Менделєєв

3. Л. Ейлер 4. Д. Бернуллі

^

Кінематика рідин і газів№ 174

При вивченні руху рідин і газів використовують:

1. метод Лагранжа 2. метод Ейлера

  1. метод Д Бернуллі 4. метод Паска ля.

№ 175

Напірний рух рідини існує :

1. в трубах з насосним подаванням рідини

2. в річках і каналах

3. в трубах, які заповнені рідиною неповністю

№ 176

Безнапірний рух рідини має місце: ( Указати невірну відповідь)

1.у відкритих руслах

2. якщо потік рідини має тверді стінки не з усіх боків

3. якщо потік рідини має тверді стінки з усіх боків

4. якщо рух рідини здійснюється під дією сил тяжіння

5. якщо потік рідини має вільну поверхню.

№ 177

Безнапірний рух рідини має місце: ( Указати вірні відповіді)

1.у відкритих руслах

2. якщо потік рідини має тверді стінки не з усіх боків

3.якщо потік рідини має тверді стінки з усіх боків

4.якщо рух рідини здійснюється під дією сил тяжіння

5. якщо потік рідини має вільну поверхню

№ 178

Напірний рух рідини має місце:

1. у відкритих руслах

2 якщо потік рідини має тверді стінки з усі х боків

3. якщо рух рідини здійснюється за рахунок різниць тисків

4. якщо рідина повністю заповнює гідросистему
№ 179

Рух рідини в закритих руслах без вільної поверхи називають:

1. безнапірним 2 напірним 3. рівномірним 4. нерівномірним
№ 180

Виберіть серед названих гідравлічних параметрів гідравлічні елементи потоку рідини в круглих трубах:

1. тиск 2. витрата рідини 3. гідравлічний радіус

4. змочений периметр 5. живий переріз 6 середня швидкість 7. гідравлічний діаметр

№181

Виберіть серед названих параметрів гідравлічні елементи потоку рідини в не круглих трубах :

1. тиск 2. витрата рідини 3. гідравлічний радіус

4. змочений периметр 5. живий переріз 6 середня швидкість

7. гідравлічний діаметр 8. місцева швидкість 9. діаметр труби

10. число Рейнольдса

№ 182

Лінії течії при усталеному русі ( Указати невірні відповіді)

І. перетинаються між собою

2. не перетинаються між собою

3. співпадають з траєкторіями руху частинок

4. не змінюють свою форму

5. змінюють свою форму
№ 183

Лінії течії при неусталеному русі ( Указати вірні відповіді)

І. перетинаються між собою 2.не перетинаються між собою

3.співпадають з траєкторіями руху частинок

4.не змінюють свою форму 5.змінюють свою форму

6.не співпадають з траєкторіями руху частинок

№ 184

Форма елементарної струминки змінюється протягом часу:

1. при рівномірному усталеному русі

2 при нерівномірному усталеному русі

3. при неусталеному русі

4.завжди залишається постійною.

№ 185

Живим перерізом елементарної струминки називають:

1. переріз, який розташований по дотичній до ліній течії

2. переріз, який нормальний до ліній течії

3. будь-який переріз струминки

№ 186

Указати властивість, яка не належить елементарній струминці при усталеному русі рідини:

1. форма елементарної струминки не залежить від часу

2. бокова поверхня струминки не пропускає будь-які частинки рідини

3. в усіх точках живого перерізу струминки швидкості однакові , але при переході до іншого перерізу швидкості можуть змінюватись

4.форма елементарної струминки не може залишатися постійною

5. таких властивостей серед указаних немає

№187

Указати властивості , які належить елементарній струминці при усталеному русі рідини:

1. форма елементарної струминки не залежить від часу

2. бокова поверхня струминки не пропускає будь-які частинки рідини 3. в усіх точках живого перерізу струминки швидкості однакові , але при переході до іншого перерізу швидкості можуть змінюватись

4.. форма елементарної струминки залежить від часу

5. в усіх точках живого перерізу струминки швидкості мають різні значення

№ 188

Неусталеним рухом називають рух рідини, при якому виконуються залежності: 1. u= f( x, у, z) 2 u = f (x, y, z, t ) 3. р = f ( x, y, z, t )

4. р = f ( x, y, z )

№189

Усталеним рухом називають рух рідини, при якому виконуються залежності: 1. u= f( x, у, z) 2 u = f (x, y, z, t ) З. р = f ( x, y, z, t )

4. р = f ( x, y, z )

№190

Рівняння нерозривності для двох перерізів елементарної струминки нестисливої рідини має вигляд:

1. u1·S1 =u2·S2 2. u1·dS1 =u2·dS2 5. ρ1v1·S1 2v2·S2

3. ρ1u1·dS1 2u2·dS2 4. v1·S1 =v2·S2

№191

Рівняння нерозривності для двох перерізів елементарної струминки стисливої рідини має вигляд:

1. u1·S1 =u2·S2 2. u1·dS1 =u2·dS2 5. ρ1v1·S1 2v2·S2

3. ρ1u1·dS1 2u2·dS2 4. v1·S1 =v2·S2

№192

Рівняння нерозривності для двох перерізів потоку нестисливої рідини має вигляд:

1. u1·S1 =u2·S2 2. u1·dS1 =u2·dS2 5. ρ1v1·S1 2v2·S2

3. ρ1u1·dS1 2u2·dS2 4. v1·S1 =v2·S2

№193

Рівняння нерозривності для двох перерізів потоку стисливої рідини має вигляд:

1. u1·S1 =u2·S2 2. u1·dS1 =u2·dS2 5. ρ1v1·S1 2v2·S2

3. ρ1u1·dS1 2u2·dS2 4. v1·S1 =v2·S2


^

Втрати напору№ 194

Якщо число Рейнольдса при ламінарному русі зростає, то коефіцієнт гідравлічного тертя:

1. не змінюється

2.монотонно зменшується

3.монотонно зростає

4. при деяким значенні числа Рейнольда має мінімальне значення

5. при деяким значена числа Рейнольда має максимальне значення

№ 195

При ламінарному режим течії рідини числове значення коефіцієнта

гідравлічного тертя λ для круглих труб залежить від

1. значення числа Рейнольда

2. величини відносної шорсткості

3. значення числа Рейнольда і відносної шорсткості

4. величини втрат напору по довжині і швидкості руху рідини

5. як від числа Рейнольда, так і від середньої швидкості і

втрат напору.

№ 196

В зоні гладких труб втрати напору по довжині пропорційні середній швидкості в ступені:

1. 1,75-2,0 2. 2,0 3. 1,75 4. 1,0

5. показник ступеня може мати будь-які значення з вказаних величин в залежності від числа Рейнольдса


№197

Якщо число Рейнольдса при ламінарному русі зменшується, то коефіцієнт гідравлічного тертя:

1.не змінюється

2.монотонно зменшується

3.монотонно зростає

4.при деяким значенні числа Рейнольда має мінімальне значення

5.при деяким значена числа Рейнольда має максимальне значення
№ 198

Втрати напору при раптовому розширенні круглої труби залежать

тільки від: ( Указати правильне ствердження)

1. середньої швидкості у вузькому перерізі труби

2 перепаду тиску в перерізах

3. відношення діаметрів труб

4.різниці швидкісних напорів

5.від середньої швидкості у широкому перерізі труби

№ 199

Коефіцієнт місцевого опору в загальному випадку залежить:

1. тільки від числа Рейнольдса

2. тільки від середньої швидкості потоку

3. тільки від геометрії потоку

4. як від геометрії потоку , так від числа Рейнольдса

5. від середньої швидкості потоку і в’язкості рідини.

№200

В зоні шорстких труб коефіцієнт гідравлічного тертя λ для круглих труб залежить:

І. значення числа Рейнольда

2 величини відносної шорсткості

3. значення числа Рейнольда і відносної шорсткості

4.величини втрат напору по довжині і швидкості руху рідини

5.як від числа Рейнольда, так і від середньої швидкості і втрат напору.

№ 201

В перехідній зоні опору втрати напору по довжині в круглій трубі пропорційні середній швидкості в ступені:

І.1,0 2. 1,75 3. 1,75- 2,0 4. 2,0

5. показник ступеня може мати будь-які значення з вказаних величин в залежності від числа Рейнольда
№ 202

В зоні шорстких труб коефіцієнт гідравлічного тертя λ при збільшення числа Рейнольдса:

1. не змінюється

2 при деяким значенні числа Рейнольдса має мінімальне значення

3. монотонно зростає

4 при деяким значенні числа Рейнольдса має максимальне значення

5. монотонно знижується

№203

В зоні шорстких труб коефіцієнт гідравлічного тертя λ при зменшенні числа Рейнольдса:

1. не змінюється

2 при деяким значенні числа Рейнольдса має мінімальне значення

3. монотонно зростає

4 при деяким значенні числа Рейнольдса має максимальне значення

5. монотонно знижується

№ 204

В зоні шорстких труб втрати напору по довжині в круглій

трубі пропорційні середній швидкості в ступені:

1. 1,75 - 2.0 2 . 2,0 3 .1,0 4. 1,75

5. показник ступеня може мати будь-які значення з вказаних

величин в залежності від числа Рейнольдса
№ 205

В зоні гладких труб коефіцієнт гідравлічного тертя λ при збільшенні числа Рейнольдса:

1. не змінюється

2 при деяким значенні числа Рейнольдса має мінімальне значення

3 монотонно зростає

4 при деяким значенні числа Рейнольдса має максимальне
значення

5. монотонно зменшується
№ 206

В зоні гладких труб коефіцієнт гідравлічного тертя λ при зменшенні числа Рейнольдса:

1. не змінюється 2. при деяким значенні числа Рейнольдса має мінімальне значення 3.монотонно зростає

4.при деяким значенні числа Рейнольдса має максимальне значення 5.монотонно зменшується

№207

В перехідній зоні опору коефіцієнт гідравлічного тертя λ при збільшення числа Рейнольдса:

1. не змінюється 2. при деяким значенні числа Рейнольдса проходе через максимальне значення 3. монотонно зростає

4. при деяким значенні числа Рейнольдса проходе через
мінімальне значення 5. монотонно зменшується

№208

В перехідній зоні опору коефіцієнт гідравлічного тертя λ при зменшенні числа Рейнольдса:

1. не змінюється

2 при деяким значенні числа Рейнольдса проходе через максимальне значення

3. монотонно зростає

4. при деяким значенні числа Рейнольдса проходе через
мінімальне значення

  1. монотонно зменшується

№ 209

В перехідній зоні опору коефіцієнт гідравлічного тертя λ для круглих труб залежить:

1. значення числа Рейнольдса 2. величини відносної шорсткості

3 значення числа Рейнольдса і відносної шорсткості

4 величини втрат напору по довжині і швидкості руху рідини

5 як від числа Рейнольдса, так і від середньої швидкості і втрат напору.
^ Рівняння Д. Бернуллі
№ 210

Виберіть із перелічуваних властивостей властивості , які належать плавно змінному руху:

1.лінії течії є криволінійними лініями

2 лінії течії майже паралельні між собою і є майже прямими лініями

3 живі перерізи плоскі поверхні 4. живі перерізи криволінійні поверхні 5. тиск в живих перерізах змінюється за гідростатичним законом 6. тиск в живих перерізах змінюється за криволінійним законом
№ 211

Рівняння Д. Бернуллі для нестисливої рідини

z1 + p1/rg + a1v12/2g = z2+p2/rg +a2v22/2g +hw використовують:

1.для слабо деформованого, неусталеного потоку

2. для слабо деформованого, усталеного потоку

3.сильно деформованого, неусталеного потоку

4.сильно деформованого, усталеного потоку

5 усі відповіді невірні
№212

Геометричний напір в рівнянні Д.Бернуллі має вираз:

1. rgz 2. p/rg 3. z+ p/r 4. z+.p/rg 5. p+ rgz 6. z

№ 213

Усі члени рівняння Д. Бернуллі для нестисливої рідини можуть мати розмірності :

1.тиску 2. швидкості 3.прискорення 4. довжини

5.безрозмірні параметри


№214

Виберіть елементи, які відрізняють рівняння Д. Бернуллі для потоку реальної рідини від рівняння Д. Бернуллі для елементарної струминки ідеальної рідини :

1.наявністю коефіцієнта Коріоліса і наявністю середньої швидкості замість місцевої

2. наявністю члена рівняння, який враховує втрати енергії

4.наявністю коефіцієнта Коріоліса і члена, який враховує втрати енергії

5. має такий же вигляд, як і для ідеальної рідини

№ 215

Рівняння Д. Бернуллі можна використовувати (указати невірне ствердження):

1.при усталеному русі рідини

2. при будь-яких швидкостях як для нестисливої так і стисливої рідини

3. для перерізів, в яких потік рідини слабо деформований

4. при русі реальної рідини

5.для одновимірного потоку рідини

№ 216

Питома кінетична енергія в рівнянні Д. Бернуллі для нестисливої рідини визначається членами

1.z 2. p/rg 3. z+p/rg 4 . u2/2g 5. . p/rg +u2/2g
№217

Питома кінетична енергія в рівнянні Д. Бернуллі для стисливої рідини визначається членами

1.z 2. p/rg 3. z+p/rg 4 . ρu2/2 5. p/rg +u2/2g 6.р+ρu2/2

7. z+ ρu2/2

№ 218

П’єзометричний напір має вираз:

1. rgz 2. p/rg 3. z+ p/r 4. z+.p/rg 5. p+ rgz

№ 219

Усі члени рівняння Д. Бернуллі мають розмірність :

1.тиску 2. швидкості 3.прискорення 4. довжини

№220

Рівняння Д. Бернуллі для потоку реальної рідини відрізняється від рівняння Д. Бернуллі для елементарної струминки реальної рідин :

1.тількі наявністю коефіцієнта Коріоліса

2.тільки наявністю середньої швидкості замість місцевої

3.тількі наявністю члена рівняння, який враховує втрати енергії

4.наявністю коефіцієнта Коріоліса і члена, який враховує втрати енергії.

№221

Рівняння Д. Бернуллі для струминки реальної рідини відрізняється від рівняння Д. Бернуллі для елементарної струминки ідеальної рідин :

1.тількі наявністю коефіцієнта Коріоліса

2.тільки наявністю середньої швидкості замість місцевої

3.тількі наявністю члена рівняння, який враховує втрати енергії

4.наявністю коефіцієнта Коріоліса і члена, який враховує втрати енергії.
№ 222

До якої фізичної величини віднесені члени рівняння Д. Бернуллі у вигляді ρgz+p+ρu2/2 = const.

1до одиниці об’єму рідини 2. до одиниці ваги рідини

3. до одиниці довжини потоку 4.до одиниці маси рідини

5. до одиниці площі живого перерізу

№223

До якої фізичної величини віднесені члени рівняння Д. Бернуллі у вигляді z+p/rg +u2/2g = const.

1до одиниці об’єму рідини 2. до одиниці ваги рідини

3. до одиниці довжини потоку 4.до одиниці маси рідини

5. до одиниці площі живого перерізу

№ 224

Лінія п’єзометричного напору по напрямку руху реальної рідини в трубі змінного перерізу

1. обов’язково опускається

2. обов’язково піднімається

3. на одних ділянках потоку може опускатися, на других-підніматися

4.залишається на одному рівні

5. обов’язково паралельна вісі потоку

№225

Лінія повного напору по напрямку руху реальної рідини в трубі змінного перерізу

1. обов’язково опускається

2. обов’язково піднімається

3. на одних ділянках потоку може опускатися, на других-підніматися

4.залишається на одному рівні

5. обов’язково паралельна вісі потоку

№ 226

В умовах усталеного руху в’язкої стисливої рідини лінія енергії і п’єзометрична лінія можуть мати однаковий ухил у випадку:

1.потоку рідин, що звужується

2. потоку рідини, що розширюється

3. потоку довільного змінного перерізу

4.циліндричного потоку

5.жодна відповідь невірна

№ 227

В умовах усталеного руху в’язкої нестисливої рідини лінія енергії і п’єзометрична лінія можуть мати однаковий ухил у випадку:

1.потоку рідин, що звужується

2. потоку рідини, що розширюється

3. потоку довільного змінного перерізу

4.циліндричного потоку

5.жодна відповідь невірна

№ 228

Коефіцієнт Коріоліса a- це коефіцієнт, який показує:

1.відношення кінетичної енергії потоку до потенціальної

2.характеризує втрати енергії в потоці

3.показує відношення дійсної кінетичної енергії до умовної кінетичної енергії

4.показує втрати кінетичної енергії в потоці

5.показує відношення кінетичної енергії потоку до повної енергії

№ 229

Коефіцієнт Коріоліса залежить тільки від:

1.форми живого перерізу потоку

2.форми епюри осереднених швидкостей

3.значення середньої швидкості

4.абсолютного значення місцевих осереднених швидкостей

5.суми потенціальної і кінетичної енергії потоку

№ 230

Числове значення коефіцієнта Коріоліса може знаходитись в межах:

1. 0< a £ N, де N>>1 2. –N £ a £ N 3. 0 £ a £ 1

4. 1 £ a£ N 5. -1 £ a £ 1

№231

За допомогою трубки Піто вимірюють:

1. п’єзометричній напір 2. геометричний напір

3. повний напір 4. швидкісний напір

№232

Повний гідродинамічний напір це:

1. z 2. z + p/γ 3. z + p/γ + u2/2g 4. z + u2/2g


Гідравлічні опори

№ 233

При ламінарному режимі течії рідини в круглій трубі місцеві швидкості в поперечному перерізі розподіляються по

1 логарифмічному закону 2.по закону прямокутника

3 по параболічному закону 4. по закону трикутника

5 по закону випадкових величин

№ 234

При турбулентному режимі течії рідини в круглій трубі місцеві осереднені швидкості в турбулентнім ядрі розподіляються по

  1. логарифмічному закону 2.по закону прямокутника

3. по параболічному закону 4. по закону трикутника

5. по закону випадкових величин

№ 235

Величина втрат напору по довжині потоку нестисливої рідини залежить від наступних факторів:

  1. діаметра труби 2. абсолютного тиску в трубі

3.довжини труби 4. шорсткості труби

5. швидкості руху рідини. 6. густини рідини 7. в’язкості рідини

Указати від якої з перелічених величин втрати напору не залежать.

№236

Величина втрат тиску по довжині потоку нестисливої рідини залежить від наступних факторів:

1.діаметра труби 2. абсолютного тиску в трубі

3.довжини труби 4. шорсткості труби

5. швидкості руху рідини. 6. густини рідини 7. в’язкості рідини

8. надлишкового тиску в трубі 9. коефіцієнта гідравлічного тертя

№237

Щоб встановити зону опору при турбулентному режимі течії рідини в круглій трубі потрібно знати:

1.величину втрат напору по довжині 2. значення числа Рейнольда 3.відносну шорсткість D/d 4. значення числа Рейнольда і D/d

5. потрібно знати як число Рейнольда і D/d , так і величину втрат напору.

№238

Коефіцієнт гідравлічного тертя l для круглих труб в загальному випадку залежить:

1.тільки від числа Рейнольда

2.тільки від відносної шорсткості

3. від числа Рейнольда і відносної шорсткості

4.від швидкості руху рідини і втрат напору по довжині
№239

На якій схемі указано правильний закон зміни дотичних напружень2
№240

Втрати напору по довжині пропорційні квадрату середньої швидкості:

1. завжди 2. при ламінарному режимі

3. при турбулентному режимі

4.в перехідній зоні опору 5. вірної відповіді немає


№241

В зоні гладких труб коефіцієнт гідравлічного тертя l не залежить від відносної шорсткості тому, що

1.висота виступів шорсткості дуже мала

2.в трубі ламінарний режим течії рідини

3.товщина ламінарного шару більше висоти виступів шорсткості

4. в трубі турбулентний режим течії рідини.
№242

При ламінарному режимі втрати напору по довжині пропорційні середньої швидкості в ступені:

1.~ 1,75 2. 2,0 3. 1,75-2,0 4.1

5. в залежності від значення числа Рейнольда показник ступеня може змінюватись.
№ 243

Якщо число Рейнольдса при ламінарному русі зростає, то коефіцієнт гідравлічного тертя l :

1. не змінюється 2. монотонно зменшується

3.монотонно зростає

4. при деяким значенні числа Рейнольда має мінімальне значення

5. при деяким значенні числа Рейнольда має максимальне значення

№244

Якщо число Рейнольдса при ламінарному русі зменшується, то коефіцієнт гідравлічного тертя l :

1. не змінюється 2. монотонно зменшується

3.монотонно зростає

4. при деяким значенні числа Рейнольда має мінімальне значення

5. при деяким значенні числа Рейнольда має максимальне значення
№245

Для визначення втрат тиску в місцевих опорах використовують:

  1. формулу Пуазейля 2. формулу Дарсі- Вейсбаха

3. формулу Вейсбаха

№246

Формулу Пуазейля використовують для визначення втрат напору:

  1. в місцевих опорах при ламінарному режимі течії рідини

2.втрат напору по довжині при турбулентному режимі течії рідини

3. втрат напору по довжині при ламінарному режимі течії рідини

4. в місцевих опорах при турбулентному режимі течії рідини

5. вірної відповіді немає

№247

Втрати напору при раптовому розширенні круглої труби залежать тільки ( указати правильне ствердження)

1.від середньої швидкості у вузькій трубі

2.від перепаду тиску

3. від співвідношення діаметрів труб

4. від різниці швидкісних напорів

5.усі відповіді невірні
№248

Коефіцієнт місцевого опору в загальному випадку залежить:

1.тільки від числа Рейнольдса

2.тільки від геометрії потоку

3.тільки від середньої швидкості

4.як від геометрії потоку , так і від числа Рейнольдса

5.від середньої швидкості і в’язкості рідини

№249

Коефіцієнт місцевого опору в квадратичній зоні опору залежить:

1.тільки від числа Рейнольдса

2.тільки від геометрії потоку

3.тільки від середньої швидкості

4.як від геометрії потоку, так і від числа Рейнольда

5.від середньої швидкості і в’язкості рідини

6.тільки від виду місцевого опору


№250

Коефіцієнт місцевого опору при ламінарному режимі залежить:

1.тільки від числа Рейнольда

2.тільки від геометрії потоку

3.тільки від середньої швидкості

4.як від виду опору , так і від числа Рейнольда

5.від середньої швидкості і в”язкості рідини

6.тільки від виду місцевого опору

Витікання рідини через отвори і насадки

№259

Витікання рідини через отвори і насадки при сталому напорі відноситься до:

1.напірного руху 2. усталеного руху 3. неусталеного руху

4. нерівномірного 5. напірного, усталеного руху 6. безнапірного усталеного руху 7. вільного струменя

№260

Витікання рідини через отвори і насадки при змінному напорі відноситься до:

1.напірного руху 2. усталеного руху

3. неусталеного руху 4. нерівномірного

5. напірного, усталеного руху 6. безнапірного усталеного руху

7. вільного струменя 8. рівномірного руху

9. напірного неусталеного руху

№261

Указати формули для визначення коефіцієнта швидкості:
1.φ=1/√α+ζт.с 2. φ = μ/ε 3. φ = vд/vт 4. φ=1/√1+ζт.с
№262

Указати значення коефіцієнта швидкості для малого отвору:
1. φ= 0,82 2.φ= 0, 96 3.φ= 0,98 4.φ= 0, 97 5. φ=0,707

№ 263
Коефіцієнт швидкості залежить:

1. від напору рідини Н 2. від геометричних розмірів отвору

3. від геометричної форми отвору

4.від режиму течії рідини

5.від коефіцієнту втрат енергії при витіканні через отвір в тонкій стінці

№264

Швидкість витіканні рідини буде збільшуватись, якщо до отвору приєднати:

1 зовнішній циліндричний насадок 2. конічний збіжний насадок

3. конічний розбіжний насадок 4. внутрішній циліндричний насадок

№265

Витрата рідини буде найбільшою при витіканні через:

1 зовнішній циліндричний насадок 2. конічний збіжний насадок

3. конічний розбіжний насадок 4. внутрішній циліндричний насадок

5. малий отвір в тонкій стінці

№266

Для одержання значного вакууму при наявності малої швидкості і великої витрати рідини потрібно використовувати:

1 зовнішній циліндричний насадок 2. конічний збіжний насадок

3. конічний розбіжний насадок 4. внутрішній циліндричний насадок

5. малий отвір в тонкій стінці 6.коноїдальний насадок
№267

Якщо отвір буде розташовано у дні резервуару, то витрата рідини в порівнянні з отвором в боковій стінці резервуару( при усіх інших однакових умовах):

1.залишається однаковою в обох випадках

2 збільшується 3. зменшується

№268

Виберіть для яких насадок коефіцієнти швидкості і витрати однакові:

1 зовнішній циліндричний насадок 2. конічний збіжний насадок

3. конічний розбіжний насадок 4. внутрішній циліндричний насадок
№269

Витрати рідини при витіканні через зовнішній циліндричний насадок в порівнянні з отвором такого же діаметру при усіх інших однакових умовах :

  1. залишається однаковою 2. збільшується на 33%

3. зменшується на 18%
№270

Швидкість витікання рідини через зовнішній циліндричний насадок

в порівнянні з отвором такого же діаметру при усіх інших однакових умовах :

  1. залишається однаковою 2. збільшується на 33%

3. зменшується на 18%
№271

Коефіцієнти швидкості для отворів і насадок завжди:

1. менше одиниці 2. дорівнюють нулю 3. більше одиниці

4. можуть мати будь-які значення

№272

Коефіцієнти витрати для отворів і насадок завжди:

1. менше одиниці 2. дорівнюють нулю 3. більше одиниці

4. можуть мати будь-які значення

Гідравлічний удар в напірних трубопроводах
№273

Гідравлічний удар виникає :

1. в безнапірних потоках з краплинною рідиною

2. в напірних потоках з газоподібною рідиною

3. в напірних потоках з краплинною рідиною

4.у вільних струменях

№274

Гідравлічний удар є:

1 повільно плинним процесом 2.коливальним процесом

3. адіабатним процесом 4. ізотермічним процесом
№275

При миттєвому закритті засувки виникає:

1.прямий гідравлічний удар 2. непрямий гідравлічний удар

3. неповний гідравлічний удар
№276

Фазою гідравлічного удару називають:

1.період гідравлічного удару 2. половину періоду гідравлічного удару 3. чверть періоду гідравлічного удару
№277

Гідравлічний удар називається непрямим, якщо:

1.час закриття засувки більше фази удару

2 засувка миттєво закривається

3. засувка закривається неповністю

4.час закриття засувки менше фази удару
№278

Гідравлічний удар називається неповним, якщо:

1.час закриття засувки більше фази удари

2 засувка миттєво закривається

3. засувка закривається неповністю

№279

Виберіть параметри від яких залежить швидкість розповсюдження ударної хвилі в необмеженому просторі :

1.об’ємного адіабатного модуля пружності

2. об’ємного ізотермічного модуля пружності

3. густини рідини

4 діаметра труби

5. товщини стінок труби

6.модуля пружності матеріалу стінок труби

№280

Виберіть параметри від яких залежить швидкість розповсюдження ударної хвилі в напірному трубопроводі :

1.об’ємного адіабатного модуля пружності

2. об’ємного ізотермічного модуля пружності

3. густини рідини 4. діаметра труби 5. товщини стінок труби

6.модуля пружності матеріалу стінок труби 6.шорсткості стінок труби

№281

Ударне підвищення тиску при прямому гідравлічному ударі визначається за формулою:
1.ΔРуд = ρv0c 2..ΔРуд = ρv0cT/tзак 3..ΔРуд = ρΔv0c
№282
Ударне підвищення тиску при непрямому гідравлічному ударі визначається за формулою:
1.ΔРуд = ρv0c 2..ΔРуд = ρv0cT/tзак 3..ΔРуд = ρΔv0c

Схожі:

Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconТестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності
До якої політичної течії відноситься теза: „апологія традицій І ностальгія за минулим”?
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconПитання до другого модулю
Термін на який складається план локалізації, ліквідації аварій на об'єктах підвищеної екологічної небезпеки
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconСемінар №5. Демократичні та тоталітарні режими в 1919 – 1939 рр
Пізнавальна узагальнити І перевірити знання студентів з теми "Фашистські режими в Західній Європі"
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconРівняння нерозривності струмини
Швидкість витікання рідини з невеликого отвору у широкій посудині, що міститься на глибині h від верхнього рівня рідини у цій посудині...
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconЗадача №1 Дитині 4 місяці. Маса тіла при народженні 3200 г. Діагноз:...
Дитині 4 місяці. Маса тіла при народженні 3200 г. Діагноз: "Гострий функціональний розлад травлення". Розрахуйте необхідну кількість...
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconЗнову про вугілля І залізниці…
О. І а. Носови досліджували вугільне родовище у верхній течії річки Казенний Торець, І довели, що тамтешні поклади вугілля мають...
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconІсторія розвитку гідравліки, її зв'язок з іншими науками
Для самостійного вивчення: Диференціальні рівняння рівноваги рідини (рівняння Ейлера) та їх інтегрування
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconКурсова робота
Проектування модулю «система оцінювання студентів» для системи дистанційного навчання «ksu online» 20
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconДжерела для підготовки до модулю №2
Щодо цього див. Інкотермс на сайті «Законодавство» вру, зокрема: пункти 1, 5, 7, 8, 9 вступу та самі терміни
Тести для другого змістовного модулю Режими течії рідини iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю модулю «епідеміологія»
Основні етапи розвитку епідеміології (Д. Самойлович, Д. К. Заболотний, Л. В. Громашевський, В. Д. Беляков)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка