Продуктивність та оплата праці. Зміст
Скачати 119.81 Kb.
НазваПродуктивність та оплата праці. Зміст
Дата конвертації07.03.2014
Розмір119.81 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
Тема. Продуктивність та оплата праці.

Зміст: Визначення рівня продуктивності праці. Обчислення показників ефективності зростання продуктивності праці

Час на проведення заняття – 2 год.

Мета заняття: закріпити та поглибити знання, отримані під час лекцій; набути навичок самостійного виконання розрахунків по визначенню рівня продуктивності праці та показників ефективності її зростання, а також вміти пояснити економічну суть отриманих результатів.
Теоретичні відомості до виконання практичної роботи №7

. Продуктивність праці характеризує обсяг роботи, що виконує один

робітник за одиницю часу і визначається за формулою:

Ппр = Q/Р або Ппр = N/Р,

де Q,, N – обсяг продукції в грошовому або в натуральному вимірі;

Р — чисельність робітників, роб. Якщо обсяг продукції в грошовому вимірі не визначається (наприклад в галузі зв’язку), то продуктивність праці визначають через тарифні доходи за формулою:
Ппр = Дт/Р,

де Дт - тарифні доходи, тис. грн.

В даному випадку продуктивність праці показує на яку суму послуг надає один робітник за одиницю часу.

Наприклад: якщо Дт - 84200 тис.грн. за рік, а Рсер = 100 роб., то продуктивність праці буде:тобто, один робітник в рік надасть послуг на суму 842 тис.грн.

Згідно із законом неухильного зростання продуктивності праці та планомірного та пропорційного розвитку виробництва, рівень та темпи зростання продуктивності праці повинні значно перевищувати рівень та темпи зростання середньої заробітної плати Пяр »І3сер ).

Тільки в такому випадку можна говорити, що підприємство матиме кошти на покриття експлуатаційних витрат, сплату податків, а також коштів на фінансування розвитку виробництва.

^ Значення зростання продуктивності праці полягає в тому, що можна меншою чисельністю робітників отримати той самий обсяг продукції (ту саму суму тарифних доходів), або не змінюючи чисельності робітників отримати більший обсяг продукції (більшу суму тарифних доходів).

Ефективність зростання продуктивності праці характеризується такими показниками:

1. відсотком (темпом) зростання продуктивності праці, який визначається за формулою:

ІПпр = Ппрзв /Ппрпл ∙ 100,

де Ппрпл ,Ппрзв - продуктивність праці відповідно по плану та по звіту, тис.грн.

2. приростом продуктивності праці в порівнянні з планом, який визначається за формулою:

де Ппрпл ,Ппрзв - продуктивність праці за планом та звітом, тис.грн.

Наприклад: визначити приріст продуктивності праці в порівнянні з планом, якщо:

План: Дтпл - 7530,0 тис. грн., Звіт: Дтзв - 7756,7 тис.грн.

Рпл - 142 роб., Рзв - 143 роб.

- визначаємо продуктивність праці по плану та по звіту:

- по плану:- по звіту:тобто, планувалося, що один робітник в рік буде надавати послуг на суму 53,0 тис.грн., а фактично надав - на 54,2 тис.грн.

- визначаємо відсоток приросту продуктивності праці в порівнянні з

планом:тобто, в порівнянні з планом продуктивність праці зросла на 2,3%.
^ 3. Часткою приросту тарифних доходів, отриманою за рахунок зростання продуктивності праці . Зі стандартної формули визначення продуктивності праці можна записати Дт = Ппр * Р. З цього запису видно, що додатковий обсяг послуг (тарифні доходи) можна отримати або за рахунок зростання продуктивності праці при незмінній чисельності робітників, або за рахунок збільшення чисельності робітників при незмінному рівні продуктивності праці. В першому випадку зрозуміло, що весь приріст обсягу послуг (тарифних доходів) (100%) дає зростання продуктивності праці, в другому випадку – зростання чисельності робітників. Але може скластися ситуація, коли на підприємстві зростає і продуктивність праці, і чисельність робітників. Отже, приріст обсягу послуг (тарифних доходів) отримано за рахунок двох факторів, тоді і виникає питання, яку частку приросту обсягу послуг (тарифних доходів) дає зростання продуктивності праці.

Частка приросту тарифних доходів, отримана за рахунок зростання продуктивності праці визначається за формулою:де ∆ Р - відсоток приросту чисельності робітників в порівнянні з планом, %;Дт - відсоток приросту тарифних доходів в порівнянні з планом, %.

Дт = (Дтзв - Дтпл )∙ 100/ Дтпл,

Частка приросту тарифних доходів, отримана за рахунок зростання продуктивності праці, показує яка частина наданих послуг була отримана за рахунок зростання продуктивності праці, а яка - за рахунок збільшення чисельності робітників.

Так, з попереднього прикладу:

Р = (143-142) ∙ 100/142 = 0,7%;

Дт = (7756,7-7530,0) ∙100/7530,0 = 3,0%;

q = (1 – 0,7/3,0) ∙100 = 76,7%,

тобто, зі всього обсягу наданих послуг 76,7% було отримано за рахунок зростання продуктивності праці, а 23,3% - за рахунок зростання чисельності робітників.

^ 4. Умовною економією штату, яка визначається за формулою:де Рум - умовна чисельність робітників, роб.Умовна економія штату показує скільки додатково потрібно було б

робітників для отримання звітної суми тарифних доходів за умови, що

продуктивність праці не зросла, а залишилась на рівні плану (Ппрзв = Ппрпл)

Так, з попереднього прикладу:тобто, для отримання звітної суми тарифних доходів потрібно було б 146 роб. при умові, що Ппрпл = Ппрзв. Отже,

Е = 146 – 143 = 3 роб.,

тобто, для отримання звітної суми тарифних доходів потрібно було б додатково 3 робітники при умові, що продуктивність праці не зросла, а залишилась на рівні плану.
5. Крім вищенаведених показників, якщо є реальне скорочення робітників (Рпл > Рзв), то визначають абсолютну економію штату за формулою:

Еабс = Рпл – Рзв.

Порядок проведення роботи

1.Актуалізація опорних знань студентів

1.1. Суть продуктивності праці.

1.2. Методика розрахунку продуктивності праці.

1.3. Значення зростання продуктивності праці.

1.4. Методика розрахунку: - відсотку виконання плану продуктивності праці;

- відсотку приросту продуктивності праці.

1.5. Методика розрахунку та економічна суть показника частка приросту тарифних доходів, отримана за рахунок зростання продуктивності праці.

1.6. Значення частки приросту тарифних доходів, отриманої за рахунок зростання продуктивності праці при умові, що не було:

- зростання продуктивності праці;

- зростання чисельності робітників.

1.7. Методика розрахунку та економічна суть показників:

- умовна економія штату робітників;

- абсолютна економія штату робітників.
2.Хід роботи

Задача 1

 • визначити виконання плану тарифних доходів (по звіту);

 • визначити виконання плану чисельності робітників (по звіту);

 • визначити продуктивність праці по плану та по звіту та пояснити отримані результати;

 • визначити відсоток зростання продуктивності праці та пояснити отриманий результат.


Задача 2

 • визначити відсоток приросту тарифних доходів;

 • визначити відсоток приросту чисельності робітників;

 • визначити частку приросту тарифних доходів, отриману за рахунок зростання продуктивності праці та пояснити отриманий результат.Задача 3

 • визначити продуктивність праці по плану та пояснити отриманий результат;

 • визначити умовну чисельність робітників та пояснити отриманий результат;

 • визначити умовну економію штату та пояснити отриманий результат.Задача 4

 • визначити чисельність робітників по плану та по звіту;

 • визначити абсолютну економію штату робітників та пояснити отриманий результат;

 • визначити умовну чисельність робітників та пояснити отриманий результат;

 • визначити умовну економію штату робітників та пояснити отриманий результат.
Задача 5

 • визначити тарифні доходи по звіту;

 • визначити чисельність робітників по звіту;

 • визначити продуктивність праці по плану та по звіту та пояснити отримані результати;

 • визначити відсоток виконання плану продуктивності праці та пояснити отриманий результат;

 • визначити відсоток приросту продуктивності праці та пояснити отриманий результат;

 • визначити частку приросту тарифних доходів, отриману за рахунок зростання продуктивності праці та пояснити отриманий результат (зауважте, ∆Дт та ∆Р дані за умовою задачі);

 • визначити умовну чисельність робітників та пояснити отриманий результат;

 • визначити умовну економію штату робітників та пояснити отриманий результат.


ЗАВДАННЯ
Задача 1

Визначити відсоток зростання продуктивності праці. Дані наведено в табл.1.


Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Тарифні доходи, тис.грн

8469,2

↑5,9%

6483,6

↑6,1%

7354,8

↑6,9%

5987,0

↑8,3%

Чисельність робітників, роб

72

↑2,7%

57

↑5,2%

64

↑4,7%

53

↑5,2%

Задача 2
Визначити частку приросту тарифних доходів, отриману за рахунок зростання продуктивності праці та пояснити результат. Дані наведено в табл.2 та табл. 3.

^ Таблиця 2. План.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Тарифні доходи, тис.грн.

27249,2

18645,0

22437,0

16946,7

Чисельність робітників, роб.

168

123

148

114


^ Таблиця 3. Звіт.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Тарифні доходи, тис.грн.

28312,0

19092,5

23087,7

17319,5

Чисельність робітників, роб.

170

125

150

115


Задача 3

Визначити умовну економію штату та пояснити отримані результати. Дані наведено в табл..4.


Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Тарифні доходи, тис.грн

4893,9

4991,8

6784,9

7012,6

5632,6

5974,6

6452,8

6831,9

Чисельність робітників, роб

47

45

52

48

38

35

46

42


Задача 4

Визначити абсолютну та умовну економію штату робітників та пояснити отримані результати. Дані наведено в табл.5 та табл. 6.

^ Таблиця 5. План.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Тарифні доходи, тис.грн.

32682,0

29948,0

34210,4

25283,1

Продуктивність праці, тис.грн.

161.3

175,1

173,2

153,5


^ Таблиця 6. Звіт.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Тарифні доходи, тис.грн.

33204,9

31026,8

34860,9

26395,6

Продуктивність праці, тис.грн.

168.3

183,5

178,9

162,5


Задача 5
Визначити показники ефективності зростання продуктивності праці та пояснити отримані результати. Дані наведено в табл. 7 та табл. 8.

^ Таблиця 7. План.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Тарифні доходи, тис.грн.

18027,0

25374,2

16439,9

21673,2

Чисельність робітників, роб.

118

138

124

131


Таблиця 8. Звіт.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Виконання плану тарифних доходів, тис.грн.

102,6%

103,2%

102,1%

104,2%

Чисельність робітників, роб.

101,3%

101,8%

101,1%

101,9%

Схожі:

Продуктивність та оплата праці. Зміст iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconЕкзаменаційні питання з курсу «Економіка підприємства» для груп Ф, оа, ек
Продуктивність праці: поняття, показники продуктивності праці. Фактори й резерви зростання продуктивності праці
Продуктивність та оплата праці. Зміст icon51. Заробітна плата: сутність, форми, види Заробітна плата
Почасова поділяється також на: а погод нормативна – оплата за відпрацьований час при виконанні нормативів робіт, які періодично розглядаються...
Продуктивність та оплата праці. Зміст icon11. Оплата праці
Система мотивації праці характеризує сукупність взаємозв’язаних заходів, які зацікавлюють І стимулюють окремого працівника або трудовий...
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconПравові основи функціонування підприємства
Продуктивність праці персоналу. Сутність, методи визначення та чинники зростання
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconПлан-конспект лекції з курсу «Трудове право» на тему: Поняття робочого...
Його раціональне поєднання з часом відпочинку дає змогу ефективно використовувати здатність людини до продуктивної праці, відтворювати...
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconПерсонал підприємства, продуктивність праці
Поняття, класифікація І структура персоналу підприємства та інших суб’єктів господарювання
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «Охорона праці в галузі»
Проаналізуйте зміст нормативних актів про охорону праці, що діють на виробництві
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconТема 5
У плановому році передбачається за рахунок реалізації плану організаційно-технічних заходів збільшити обсяг товарної продукції на...
Продуктивність та оплата праці. Зміст iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка