Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства
Скачати 459.42 Kb.
НазваГосподарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства
Сторінка5/5
Дата конвертації19.02.2014
Розмір459.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Результати дослідів

№ досліду

1

2

3

4

5

, с

, с

, с
^ Таблиця 7.2

Результати замірювань і обрахунків

, м

, м

, м

, м

, м

, м

, м

, кг

, кгм2

, кгм2

=

Висновок:

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8
Визначення динамічного моменту інерції ланки методом біфілярного підвісу
Мета роботи: Визначити експериментальним шляхом динамічний мо­мент інерції ланки.
^ ОПИС УСТАНОВКИ
Пристосування для визначення динамічного моменту інерції ланки являє собою диск, якій підвішений з допомогою двох ниток до кронштейну (рис.8.1).
^ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Ланку 1 закріпляють двома нитками і надають її крутних коливань навколо осі .

Для виводу рівнянь цих коливань розглянемо рис.8.1.

Нехай ланка ^ 1, яка підвішена на нитці 2, довжиною , створює коливання навколо вертикальної осі . Розглянемо деяке певне положення ланки 1, яке характеризується кутом від початкового положення при якому нитки займають положення ІІ-ІІ.

З рис.8.1 видно що лака 1 піднялась на ве­личину , в положенні ІІ-ІІ.

Вся система набула крутильних коливань, диференційне рівняння яких має вигляд


Схема установки

Рис.8.1.
(8.1)

або

, (8.2)

де – момент інерції ланки відносно осі , кгм2; – встановлюючий мо­мент, Нм; – частота коливань, с-1.

, (8.3)

де – маса ланки, кг; – відстань між ними, м; – довжина ниток, м.

Розв'язок рівняння коливань має вигляд

.

де – найбільший кут повороту ланки, рад; – значення часу, с.

Період коливань ланки визначаємо з співвідношенняпідставляючи значення з (8.3), одержимо

,

звідки

. (8.4)

Цей вираз дійсний тільки для малих коливань, служить розрахунковою формулою для визначення моменту інерції ланки методом двониткового підвісу.
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 1. Виміряються розміри , з точністю 0,5мм.

 2. Визначається секундоміром час 20 повних коливань.

 3. Повторюємо досліди 3...5 разів.

 4. Визначаємо момент інерції ланки і результати розрахунків записуємо в табл.8.1.

 5. Зробити висновки.


^ Таблиця 8.1

Значення часу коливань і момента інерції ланки

№ виміру

Кількість коливань

Час

, с

Період коливань

, с

Динамічний момент інерції

, кгм2


Середнє значення


=

=

Висновок:

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9
Визначення приведеного коефіцієнту тертя і коефіцієнту корисної дії гвинтової пари
Мета роботи: Провести експериментальні дослідження по визначенню приведеного коефіцієнту тертя і коефіцієнту корисної дії гвинтової пари.
^ ОПИС УСТАНОВКИ
Лабораторна установка (рис.9.1) для дослідження гвинтової пари склада­ється із П-видної рами 1, гвинта 2, гайки 3, двох блоків 4, гнучкої передачі 5, яка виконана у вигляді круглого паса, котрий обмотує гвинт 2, який закріпле­ний до траверси 6.
^ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Відомо, що коефіцієнт корисної дії гвинтового механізму при підійманні вантажу визначається за наближеною формулою

, (9.1)

де – кут підйому середньої гвинтової лінії різьби, град; – кут тертя різьби гвинта, град.

Кут підйому середньої гвинтової лінії різьби визначається із прямокут­ного трикутника АВС, розгортки витка різьби гвинта (рис.9.2).

, (9.2)

де – переміщення гвинта, яке відповідає куту його повороту на 360°, м; – середній діаметр гвинтової лінії різьби, м.

Кут тертя зв’язаний з коефіцієнтом тертя залежністю

. (9.3)

Для багатозаходних гвинтів слід відрізняти крок гвинта і його хід за один оберт

, (9.4)

де – число заходів (ниток) гвинта.
Геометричні параметри різьби гвинта замірять штангенциркулем. Величина приведеного коефіцієнта тертя , що відповідає приведеному куту тертя , визначається експериментальним шляхом.
Якщо навантажити гвинт масою вантажем масою , а траверсу – ван­тажем , то під дією сили гравітації траверса буде опускатися, а гвинт – обертатися. Гвинт, виконуючи обертально-поступальний рух, буде підіймати вантаж. Для визначення величини використано рівняння руху гвинта у формі рівняння роботи

(9.5)

де – кінетична енергія гвинта, Дж; , – робота відпо­відно рушій­них сил і сил опору, Дж.

В розгорнутому вигляді рівняння (9.5) має вид:

, (9.6)

де – момент інерції гвинта з вантажем, кгм2; – кутова швидкість гвинта, рад/с; – лінійна швидкість гвинта, м/с; , – відповідно мо­менти рушійних сил і сил опору, Нм; – кутове переміщення гвинта, рад. При рівномірно-прискореному русі лінійна швидкість вантажу буде:

, (9.7)

д
е – прискорення вантажу, м/с2; – час руху вантажу, с; – шлях пройдений вантажем, м.

Кутова швидкість гвинта при цьому буде рівна:

, (9.8)

а лінійна швидкість гвинта

, (9.9)

де – середній діаметр різьби гвинта, м.

Момент рушійних сил при рівномірно-прискореному русі вантажу знахо­дять із рівняння

.

Враховуючи значення із виразу (9.7) знаходимо

. (9.10)

Загальний момент сил опору гвинтової пари визначається за формулою

. (9.11)

Кутове переміщення гвинта дорівнює

. (9.12)

Підставляючи значення виразів (9.8)-(9.12) в рівняння руху (9.6), отримаємо:

.(9.13)

Звідки

; . (9.14)
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 1. Ознайомитися з теоретичним обґрунтуванням роботи і конструкцією установки.

 2. Визначити геометричні параметри гвинта: число заходів , крок , хід , відповідно зовнішній, внутрішній і середній діаметри , , .

 3. Підрахувати кут підйому середньої гвинтової лінії різьби користуючись співвідношенням (9.2).

 4. Навантажити гвинт вантажем масою і підібрати вантаж з такою масою , щоб при його вільному переміщенні гвинт плавно підіймався.

 5. Визначити сумарний динамічний момент інерції гвинта разом з вантажем, що обертається.

 6. Заміряти лінійкою величину вільного переміщення вантажу масою .

 7. За допомогою секундоміра визначити час вільного переміщення вантажу масою . Досліди виконати 4-5 разів і взяти середнє значення.

 8. За формулою (9.1) визначити коефіцієнт користі дії гвинта, а за формулою (9.14) - кут тертя і коефіцієнт тертя .

 9. Результати експериментальних вимірювань занести в табл.9.1.

 10. Зробити висновки.


^ Таблиця 9.1

Час вільного переміщення вантажу

№ виміру

1

2

3

4

5

Середнє значення

, с

=

=


=


=

Висновок:

1   2   3   4   5

Схожі:

Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconІнтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна...
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconНаціональний університет водного господарства та природокористування...
Роль проектного аналізу для розвитку економіки України. Зміст передпроектних досліджень
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconНаціональний університет водного господарства та природокористування Автотранспортний технікум
Щоденне обслуговування передбачає загальний контроль за технічним станом належного зовнішнього вигляду а також охолодною рідиною...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Економіка природокористування” для студентів денної І заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю 040106 – «Екологія, охорона...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconПолтавська державна аграрна академія кафедра Машини та обладнання апв
«Планування І організація технічного обслуговування машинно-тракторного парку господарства»
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconРектор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни
Кафедра садово-паркового господарства, Білоцерківський національний аграрний університет
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconТема 1 Світове господарство та його еволюція
Процес становлення світового господарства охоплює декілька взаємозв язаних етапів. Перший етап припадає на кінець ХІХ стол ття І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка