Методичні рекомендації
Скачати 306.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Сторінка6/7
Дата конвертації28.12.2013
Розмір306.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Допускається розміщувати таблицю уздовж довшої сторони листа. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.


Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують у межах розділу.

Переносячи частину таблиці на наступну сторінку, кожну графу під головкою таблиці нумерують арабськими цифрами й переносять ці номери у відповідні графи на наступній сторінці. На новій сторінці справа пишуть: «Продовження таблиці 2.1», залишаючи пустий рядок між вищезгаданим записом та самою таблицею, а також між таблицею та текстом роботи.

^ Формули й рівняння. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту в якому вони згадуються, посередні сторінки. Вище й нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули й рівняння у роботі (за винятком формул й рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номеру розділу й порядкового номеру формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад , формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Формула розміщується посередині рядка, номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Застосування машинописних й рукописних символів в одній формулі не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Місгоsoft Еquation.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули та рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу або числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад:

«Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу можна розрахувати за формулою 3.1:
, (3.1)
де ЧВ – чистий виторг від реалізації;

МВ – матеріальні витрати;

ВЕ – вартість енергоносіїв;

АМ – амортизаційні відрахування;

ЧПс – середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу.»
Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули або рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «*».

Якщо у роботі тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують у межах розділу.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.
^

Переліки. Переліки, в разі необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів чи підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.


Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

Функції менеджменту можна класифікувати наступним чином:

а) планування:

1) оперативне;

2) тактичне;

3) стратегічне;

б) організація;

в)мотивація:

1) моральна мотивація;

2) матеріальна мотивація;

в) контроль.

Примітки. Примітки вміщують у роботі за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад:

Примітка. За основний показник оцінки результативності трудового потенціалу взято чистий прибуток підприємства.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад:

Примітки:

1. Показники надано у цінах поточного року.

2. Дані надано на початок кожного року.

Посилання. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «…у роботах [1-7]…».

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

У посиланнях необхідно вказувати номер(и) сторінки(ок), звідки береться цитата чи цифрові дані, якщо їх немає в тексті роботи (наприклад [5, с. 327], [17, с. 28; 32, с. 245]). Для Інтернет-посилань обов’язково вказувати звертання до певного інформаційного ресурсу. Увага! Посилання на електронний ресурс wikipedia.org заборонено, оскільки він не є достовірним джерелом.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Методичні рекомендації iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка