Методичні рекомендації
Скачати 306.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Сторінка3/7
Дата конвертації28.12.2013
Розмір306.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Таким чином, структура вступу повинна включати:

а) актуальність теми (наукового напрямку);

б) зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами кафедри;

в) мету й задачі дослідження;

в) об’єкт і предмет дослідження;

г) методи дослідження;

е) наукове значення й апробацію отриманих результатів (тільки для магістрантів);


є) практичне значення одержаних результатів та інформаційну базу дослідження;

ж) перелік публікацій студента (якщо вони є);

з) структуру й обсяг магістерської роботи.


^ Об’єкт дослідження – частина об’єктивної реальності, яку потрібно дослідити.

Предмет дослідження – якийсь конкретний бік, аспект, властивість або відношення об’єкта дослідження. Об’єкт – це ціле; предмет – якась його частина. Предмет наукового дослідження міститься в межах об’єкта як вузька, чітко окреслена частина реальності, яка безпосередньо досліджується.

Наприклад, об’єкт дослідження – процес формування трудового потенціалу підприємства, а предмет дослідження – методики оцінювання потенційних трудових можливостей працівників, методи удосконалення системи мотивації та розвитку персоналу, відбору та розстановки кадрів, як чинники формування та збереження трудового потенціалу. Або: об’єкт дослідження – працевлаштування молоді в Україні, предмет дослідження – теоретичні та практичні проблеми працевлаштування молоді.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломну (магістерську) роботу виконують відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри управління персоналом і економіки праці, що обов’язково зазначається у вступі.

Наприкінці вступу вказується структура (з яких елементів складається робота) і обсяг роботи (кількість сторінок, таблиць, схем, використаних джерел, додатків).

^ РОЗДІЛИ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

Теоретична частина (до 30 сторінок) виконується на основі вивчення теоретичних положень класиків економічної науки, праць вітчизняних та зарубіжних економістів, законодавчих актів, урядових рішень та постанов, методичних розробок з досліджуваної проблеми. Тут подається характеристика теоретичних та методологічних питань досліджуваної проблеми, аналізуються точки зору вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, проводиться їхня критична оцінка й обґрунтування позиції автора магістерської (дипломної) роботи.

Теоретичним є тільки перший розділ магістерської (дипломної) роботи, який складається з окремих підрозділів. Незважаючи на те, що перший розділ є теоретичним, в ньому необхідно використовувати ілюстрований матеріал у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм (дані національного та світового економічного розвитку).

Аналітична частина. Аналітичним є другий розділ магістерської (дипломної) роботи (до 40 сторінок), він повинен містити:

а) економічну й соціальну характеристику об’єкта дослідження, на матеріалах якого воно виконується;

б) вибір й обґрунтування методів дослідження, що включають організаційно-технічний, економічний, соціальний та законодавчо-правовий аспекти;

в) аналіз і узагальнення отриманих даних, розрахунки та висновки.

Результати аналізу повинні бути підставою для розробки рекомендацій, що дозволяють усунути виявлені в ході дослідження проблеми та недоліки.

Розділ повинен бути максимально насичений фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати в межах рівня господарської діяльності протягом останніх років.

Практична частина. Практична частина (до 35-40 сторінок) включає розробку практичних рекомендацій (наприклад, схем, програм, планів, стратегічних рішень) з досліджуваної проблеми. В практичній частині, що є третім розділом магістерської (дипломної) роботи, студент має дати відповіді на проблемні питання обраної теми.

Цей розділ повинен містити обґрунтовані пропозиції спрямовані на досягнення поставленої мети. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на результатах аналізу, проведеного в другому розділі магістерської (дипломної) роботи.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Методичні рекомендації iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка