Методичні рекомендації
Скачати 306.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Сторінка1/7
Дата конвертації28.12.2013
Розмір306.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломних та магістерських робіт студентами


спеціальності 7.03050501 та 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

усіх форм навчання

2012


Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 7.03050501 та 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання / Укл.: Я.О. Зубрицька – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26 с.
Укладач: Я.О. Зубрицька, старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці
Рецензент: О.О. Васильєва, доцент, к.ф.-м.н.
Відповідальний за випуск: Я.О. Зубрицька
Затверджено

на засіданні кафедри «Управління персоналом і економіки праці»
Протокол № 3 від 30 жовтня 2012р.

З М І С Т


Магістерська та дипломна роботи: значення, мета та особливості

4

Послідовність розташування структурних елементів магістерської (дипломної) роботи


6

Титульний аркуш

7

Реферат

7

Зміст

7

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів


8

Вступ

8

Розділи основної частини

10

Висновки (загальні)

11

Вимоги до оформлення магістерської (дипломної) роботи

12

Додаток А Зразок титульного аркуша магістерської роботи

22

Додаток Б Зразок титульного аркуша дипломної роботи

23

Додаток В Зразок змісту до магістерської роботи

24

Додаток Г Зразок змісту до дипломної роботи

26

^ МАГІСТЕРСЬКА ТА ДИПЛОМНА РОБОТИ: ЗНАЧЕННЯ, МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ
Слід зазначити, що вимоги для написання та оформлення самостійних наукових робіт студентами є однаковими для дипломних та магістерських робіт студентів. Різниця полягає лише у глибині дослідження наукової проблеми, новизні, практичній, теоретичній значущості, вагомості здобутого наукового результату та обсязі відповідної роботи.

^ Дипломна робота – самостійна письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, яка виконується студентами завершального курсу університету. У дипломній роботі розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення, акцентується увага на авторських версіях розв’язання нових наукових проблем. Написання дипломної роботи передбачає поглиблене наукове дослідження, збір, систематизацію та самостійний аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру.

^ Магістерська робота – самостійна письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, спрямована на самостійне вирішення окремих дослідницьких завдань, пов’язаних з певною науковою або науково-практичною проблематикою. Написання магістерської роботи передбачає науковий пошук та творчий підхід магістранта до наукового дослідження, збору, систематизації та самостійного аналізу певних явищ та висновки науково-практичного характеру. Матеріали, представлені у магістерській роботі, обов’язково апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедр тощо.

Мета виконання магістерської (дипломної) роботи — науково-практичне застосування здобутих знань і навичок для виконання системного та комплексного дослідження проблем сучасного управління трудовим потенціалом, вибору шляхів удосконалення його діяльності, підтвердження професіональних здібностей фахівця-менеджера. При оцінці дипломної роботи береться до уваги не лише якість самої магістерської (дипломної) роботи та характер викладення основних її положень при публічному захисті, а й відповідність її оформлення стандартним вимогам.

^ Самостійні наукові роботи повинні відповідати встановленим вимогам щодо їх змісту та оформлення. Написання зазначених робіт передбачає опрацювання певної кількості наукових першоджерел (50 джерел для дипломної та 80 джерел для магістерської роботи), систематизацію та аналіз цього матеріалу.

^ ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Методичні рекомендації iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка