Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
НазваМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Сторінка1/11
Дата конвертації05.12.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІЕЛЕКТРОНІКИ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Методичні рекомендації

до виконання практичних робіт з дисципліни

Практика навчальна”
Для студентів спеціальності

5.05020102 „Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем”

Запоріжжя

2011

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 5.05020102 „Обслуговування компютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем /Укл.: Теребінов О.В.. – Запоріжжя ЗКР ЗНТУ, 2011р. – 123 с.


Укладачі: Теребінов О.В., завідуючий лабораторією, викладач ІІ категорії


Відповідальні за випуск: Довгаль О.В., провідний спеціаліст


Рецензент: Рибін О.В., заст. декана ФІОТ ЗНТУ

ст. викладач


Розглянуто та схвалено

на засіданні випускаючої циклової комісії

протокол № ______

від „_____”_______________ 2011р.

Голова комісії

________________ Топалова


Затверджено

на засіданні методичної ради

коледжу

протокол № ______

від „_____”_______________ 2011р.

Голова методичної ради

________________.Винокурова І.В


Рецензія

на методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Навчальна практика» для студентів спеціальності

^ 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робото технічних систем»
В наданих на рецензію методичних рекомендаціях до виконання практичних робіт розглянуті рекомендації щодо роботи над завданнями навчальної практики для студентів спеціальності 5.05020102 „Обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем”.

Метою виконання навчальної практики є отримання навичок програмування та адміністрування комп’ютерних систем

Рекомендації виконані на державній мові, на доступному для студентів рівні.

Навчальна практика грунтується на дисциплінах визначених навчальним планом спеціальності, а саме: системне програмування і операційні системи, архітектура комп‘ютерів, комп‘ютерні мережі, системи передавання даних.

Надані методичні рекомендації дозволяють систематизувати, закріпити та розширити практичний досвід з комплексу теоретичних дисципліни даної спеціальності; набути навички застосування їх при вирішенні конкретних технічних та інших фахових задач.

Методичні рекомендації виконані на достатньому рівні та рекомендуються для впровадження в навчальному процесі.


Рецензент: Рибін В.О. Заступник декана ФІОТ,

старший викладач кафедри КСМ
ЗМІСТ

Вступ 5

1 Теоретичні відомості 6

1.1 Практика з програмування на персональному ком’пютері 6

1.2 Практика з офісного програмного забезпечення 13

1.3 Практика з системного програмування 18

2 Практична частина 19

2.1. Програмування на персональному комп’ютері 19

2.2. Практика з офісного програмного забезпечення 40

2.3. Практика з системного програмування 97

Перелік посилань 122

Додаток А 124

Приклад оформлення титульного листа 124

Вступ


Дисципліна "Практика навчальна" призначена для студентів коледжу, які навчаються за спеціальністю "Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих робототехнічних систем".

Метою практики являється придбання навичок з програмування на персональному компютері, використання офісного та системного програмного забезпечення

Задачі практики:

  • грамотно застосовувати набуті знання та практичні навички при розробці програм на мові Сі

  • доцільно використовувати всі наявні засоби офісного пакету OpenOffice.org при розробці документації;

  • знаходити вмотивовані рішення при адмініструванні локальних мереж під керівництвом UNIX-подібних систем;

Дана дисципліна передбачає вивчення основних аспектів програмування на мові Сі, базових операцій офісного пакету OpenOffice.org та деяких методів адміністрування UNIX-подібних систем

Після проходження практики студенти повинні вміти здійснювати доопрацювання програмного забезпечення, корекцію експлуатаційної документації, отримати навики використання мов програмування, новітніх офісних пакетів програмного забезпечення, програмних пакетів, призначених для створення віртуальних машин як для безкоштовного, так і пропрієтарного програмного забезпечення.

За результатами практики студент складає звіт, який містить виконання всіх розділів індивідуального завдання у відповідності до програми практики.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань під час практичних робіт з дисципліни
Передмова
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „ iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт студентам
Рекомендовано до видання рішенням методичної ради Миколаївського державного аграрного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка