Розрахунки статично невизначуваних
НазваРозрахунки статично невизначуваних
Сторінка1/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Математика > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКIВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Конохов В.І.

Лавінський В.І.

Хавін В.Л.

РОЗРАХУНКИ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧУВАНИХ

СТЕРЖНЬОВИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ СИЛ”

Навчально-методичний посібник

з розділу курсу “Опір матеріалів”

для студентів машинобудівних спеціальностей

ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол №1

від 21.03.2002 р.

Харків НТУ “ХПІ” 2002
ББК 30.121

К64

УДК 620.17
Р е ц е н з е н т и : д-р техн. наук, проф. О.К.Морачковський (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”),

канд-т техн. наук, проф. В.І.Пустинніков (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури)

Автори: Конохов В.І.

Лавінський В.І.

Хавін В.Л.
Розрахунки статично невизначуваних стержньових систем методом сил. Навчально - методичний посібник з розділу курсу “Опір матеріалів” для студентів машинобудівних спеціальностей. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002 –92с.


У першій главі посібника розглядаються методи визначення переміщень в пружних стержньових системах, наводяться приклади визначення переміщень для деяких простих розрахункових схем. У другій главі наведена методика розкриття статичної невизначуваності стержньових систем методом сил та приклади розв’язання статично невизначуваних задач. У третій главі посібника надаються розрахункові схеми і чисельні дані для виконання індивідуальних розрахунково-проектувальних завдань, а також приклади їх розв’язання та оформлення.

Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей. Може бути корисним для викладачів, а також для аспірантів та наукових працівників, які у своїй практичній діяльності стискаються з необхідністю розв’язання статично невизначуваних задач у стержньових системах.
Іл. 45. Табл. 5. Бібліогр. 2 назв. ББК 30.121
Зміст
Вступ

Однією з найважливіших задач опору матеріалів є оцінка жорсткості конструкції, тобто ступеня її викривлення під дією силового навантаження, зміщення зв’язків, зміни температури.

Для розв’язання цієї задачі треба визначити переміщення (лінійні та кутові) довільно навантаженої пружної системи (балки, рами, криволінійного стержня, або ферми). Визначення переміщень є необхідною частиною розрахунків на жорсткість, а також складовою частиною метода сил при розкритті статичної невизначуваності стержньових систем, які є розрахунковими схемами різноманітних конструкцій. В останньому випадку складають рівняння спільності деформацій, які містять у собі переміщення певних точок системи. Визначення переміщень є основною задачею при розрахунку конструкцій на динамічні навантаження.

Загальний метод визначення переміщень у стержньових системах заснован на двох фундаментальних принципах механіки: початку можливих переміщень і законі зберігання енергії.

Як відомо з теоретичної механіки, робота постійної сили на переміщенні  за її напрямком дорівнює добутку значення сили на зазначене переміщення:
.
У задачах опору матеріалів і будівельної механіки зовнішні навантаження відзначаються великою різноманітністю і, як правило, становлять групи сил. Вираз для роботи групи постійних сил також можна подати у вигляді добутку двох величин:
,

у якому множник залежить тільки від групи сил і називається узагальненою силою, а залежить від переміщень і називається узагальненим переміщенням.

Переміщення, яке спричинене одиничною силою або одиничною парою , будемо позначати літерою і називати одиничним. При цьому умовимося вважати одиничні сили чи пари, які спричиняють переміщення , безрозмірними.

Якщо одинична сила спричинила переміщення , то, згідно з принципом незалежності дії сил, повне переміщення, яке викликано силою , дорівнює:
.
Отже, під узагальненою силою будемо розуміти будь-яке навантаження (зосереджені сили, зосереджені моменти, розподільне навантаження), а під узагальненим переміщенням – той вид переміщення, на якому узагальнена сила здійснює роботу.

Розглядаючи досить жорсткі лінійно деформовані конструкції (тобто системи, деформації яких малі і відповідають закону Гука), можна на підставі принципу незалежності дії сил визначати повні переміщення точок як суму переміщень, спричинених окремими навантаженнями.

Зазначимо, що навантаження, яке діє на конструкцію, як правило, позначають літерами з числовими індексами (наприклад, ). У цьому разі літерні індекси при або замінюють відповідними числовими, тобто замість пишуть .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Розрахунки статично невизначуваних iconЗакон України “Про банки І банківську діяльність” від 07. 12. 2000...
Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» І «безготівкові розрахунки»
Розрахунки статично невизначуваних iconДніпропетровськ пдаба 2006
Побудови епюр q І м та розрахунок на міцність статично-визначеної балки при плоскому поперечному згинанні”
Розрахунки статично невизначуваних iconЛекція правове регулювання безготівкових розрахунків Правове регулювання...
Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» І «безготівкові розрахунки»
Розрахунки статично невизначуваних iconМайно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського...
Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції,...
Розрахунки статично невизначуваних iconПохибки вимірювань
Мета роботи: Виконати розрахунки похибок вимірювання стосовно варіанту та зробити висновки по роботі
Розрахунки статично невизначуваних iconМіністерство транспорту та зв’язку України
Пояснювальна записка І розрахунки до курсового проекту з дисципліни “Залізничні станції та вузли”
Розрахунки статично невизначуваних iconТема: Міжнародні розрахунки
Мета: Навчитися розраховувати та спробувати схему розрахунку банківським переказом інкасом аккредитивами
Розрахунки статично невизначуваних iconЛанцюг и основні поняття, терміни, визначення, позначення
Подібні геометричні розрахунки виконуються з використанням теорії розмірних ланцюгів
Розрахунки статично невизначуваних iconФінансовий менеджмент. Спеціальність 050201 "Менеджмент організацій"...
Спеціальність 050201 "Менеджмент організацій" Тема: Розрахунки вартості капіталу. Фінансовий леверидж
Розрахунки статично невизначуваних iconЛабораторна робота №10
Мета роботи: Навчитись проводити розрахунки використовуючи додатковий оператор програмування циклів continue в пакеті Mathcad
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка