Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються)
Скачати 91.04 Kb.
НазваОрієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються)
Дата конвертації19.11.2013
Розмір91.04 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > ДокументыНауковий семінар

I. методи тестування програмних систем


Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються)

1. Методи статичного тестування

Індивідуальні методи:

Опитувальники

Спеціальні методи перевірки робочих продуктів проекту ПС

Дерева рішень, подій та відмов (DTA, SETA, SFTA)

Аналіз режимів, наслідків і критичності відмов (SFMEA, SFMECA)

Hazard analysis, threat analysis, criticality analysis

Класифікація дефектів: ортогональна – оrthogonal defect classification, ODC і за стандартом IEEE Std. 1044:1993

Методи колективної перевірки (Технічний огляд (Technical review), Управлінський огляд (management review), колегіальна та аудиторська перевірки, формальна інспекція)

Універсальні інструменти якості – візуальні “японські” та комплексні , методи data mining

Особливості статичного тестування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення

Обернене семантичне трасування (Reverse Semantic Traceability)

Інструментальні засоби підтримки: класифікація, приклади, можливості (Visual Studio TeamSystem з використанням інструмента FxCop, BLAST, Coverity, FindBugs…

[4 р.6, 5, 24, 27, 28-30]
^ 2. Новітні підходи дослідницького і функціонального тестування
Сфера застосування (рівні і види тестування, застосовність при випробуваннях)

Класифікація (бажано за всіма припустимими ключами)

Сутність і можливості методів

Приклади застосування (бажано у різних ситуаціях)

Дослідницьке тестування методом вільного пошуку (з використанням матеріалів Олексія Баранцева, снс ІСП РАН) ^ 22, 23

стійке тестування (Robust Testing, M.S. Phadke) 31

тестування на основі моделей ( з використанням матеріалів Віктора Куляміна, снс ІСП РАН (http://panda.ispras.ru/~kuliamin/) 22, 39

Risk-based testing ( за статтями Suzan Sherer)

Pairwise testing і Testing Based on Combinatorial Design [66]

[ 1-3, 4 р.7, 7, 11, 17-23, 47, 67-69]
^ 3. Методи спрямованого пошуку помилок і структурного тестування

Сфера застосування (рівні і види тестування, застосовність при випробуваннях

Класифікація (бажано за всіма припустимими ключами)

Сутність і можливості методів

Приклади застосування (бажано у різних ситуаціях)

Генетичні алгоритми для тестування шляхів

Використання підробних об’єктів (mock objects)

Мутаційне тестування

Тестування шляхом підсівання помилок

Інструменти підтримки

[ 2, 3, 6 розд. 13, 17, 19, 64, 67-69]]
^ 4. Задачі та методи тестування програмного забезпечення спеціальних типів (1/2)

тестування об’єктно-орієнтованих програм 7

тестування Web-застосувань 8, 34, 73

тестування графічного інтерфейсу користувача 4 р.7, 19

тестування протоколів на відповідність 36

тестування систем реального часу 4 р.7

тестування критичних систем 4 р.7 (CleanRoom)

захищеності локальних мереж

[20, 22-24 ]

^ 5. Процес тестування та моделі його зрілості

Кроки процессу та його моделі

(з використанням книги Р.Блек Ключові процеси тестувагння)

Розгорнутий опис кроків згідно моделі (на рівні організації-розробника та проекту ПС)

Формальні постановки задач і методи їх розв'язання

Звітні документи процесу

Можливі інструментальні засоби підтримки процесу

Моделі зрілості процесу тестування (Testing Maturity Models): призначення, переваги, обмеження

Приклад: опис реального (або хоча б модельного) процесу тестування та оцінка рівня його зрілості

[ 1, 2, 4, 6, 38, 65, 69 ]
6. Методи тестування в cучасних методологіях створення ПС

^ (RUP, MSF, XP, TDD, SCRUM, ASD, DSDM, FDD)

Загальні закономірності

Особливості

Переваги

Формальні постановки задач і методи їх розв’язання

TDD у SCRUM та ін.

Використання підробних об’єктів (mock objects) у TDD

[16, 41-43, 46, 70, 71]
^ 7. Порівняльний аналіз інструментів тестування (1)

(з використанням матеріалів Олексія Баранцева, В.Панкратова)
Принципи класифікації

Групи і характерні приклади інструментів кожної групи

Призначення і Функції

Переваги

Обмеження

Зіставлення спеціалізованих та універсальних інструментів ( VSTS, Requisite Pro…)

[4 р.7, 21-23, 25, 44-47, 71]
8. Індустріальне та регресійне тестування як засіб сприяння якості ПС

Види, цілі й задачі

Методи добору тестів (випадкові, безпечні, мінімізації, на підставі покриття коду)

Підходи, не пов’язані з добором тестів

Підходи до породження тестів

Інструментальні засоби

Процес тестування

Документування й супроводження тестів

Оцінка якості тестів

Особливості автоматизації різних видів тестування

Технологічні підходи до автоматизації тестування:

індустріальна технологія надійного тестування UniTESK (ІСП РАН) 37,

методологія ATLM 40, гнучкі підходи

Інструментальні засоби

[ 1, 2, 9, 12, 19 р.9-11, 21-23, 37,40, 67, 68]
^ 9. Техніки та інструменти тестування компонентних ПС ( за статтями D.Hamlet)

10. Техніки та інструменти тестування на підставі очікуваного використання ПС (usage-based testing )

[59]
^ 11. Методи та засоби тестування сімействах програмних продуктів (Product Line)

Доповідь
за темою

Доповідач

студент групи ПЗАС 2 курсу магістратури

ПІБ

Співдоповідач

студент групи ПЗАС 2 курсу магістратури

Дата
У доповіді необхідно висвітлити:
1. Актуальність розглядуваного питання

2. Стан проблеми (з посиланням на проаналізовані публікації)

3. Формальні постановки математичних задач

4. Математичні методи розв’язання задач (спеціальні та універсальні)

5. Вхідні й вихідні дані задач, звідки отримуються, для чого використовуються при розробці ПС (якщо тема доповіді передбачає опис діяльності у ЖЦ ПС)

6. Приклади застосування методів

7. У доповідях щодо надійності – зв’язок із кроками процесу тестування

8. Теоретичне та практичне значення (зокрема, у процесі розроблення ПС)

9. Питання, що потребують спільного обговорення

10.Дискусійні питання

11. Інструментальні засоби автоматизованої підтримки

12. Висновок

Рекомендована література

Основна

 1. Майерс Г. Искусство тестирования программ.-M: Финансы и статистика, 1982. – 196 с.

 2. Коликова Т.В., Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. Учебное пособие – Интуит, 2006 - 285 с.

 3. Опалева Э.А., Кирьянчиков В.А. Конспект лекций по дисциплине Качество и надежность программного обеспечения (для программы UPROG подготовки магистров для фирмы «Моторола»), 2002. – 86 с.

 4. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И.Андон, Г.И.Коваль, Т.М. Коротун, Е.М.Лаврищева, В.Ю. Суслов // 2-е изд. – К.: Академпериодика. – 2007. – 672 с. Розд. 5-7.

 5. Синицын С. В., Налютин Н. Ю. Верификация программного обеспечения. Учебное пособие - Бином, 2008, 368 с.

 6. Lyu M.R, Handbook of Software Reliability Engineering, Mc-Graw-Hill/IEEE, 1996 – 850 p.

 7. Макгрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. Практическое пособие - 2002 -432 с.

 8. Стотлемайер Д. Тестирование Web-приложений //М.: «КУДИЦ-ОБРАЗ», 2003. - 240 с.

 9. Винниченко И. В. Автоматизация процессов тестирования // Питер, 2005 – 208 с.

 10. Burnstein, I., T. Suwannasart and C. R. Carlson Developing a Testing Maturity Model: Part I. // Crosstalk, STSC – August 1996. – P. 21-24.

 11. Роберт М., Ньюкирк Д., Быстрая разработка программ: принципы, примеры, практика. – Вильямс, 2004 – 752 с.

 12. Майерс Г. Надежность ПО – М., Мир, 1980 – 360 с.

 13. Тейер Т., Липов Р., Нельсон Э. Надежность программного обеспечения. – М., Мир,1981 – 325 с.

 14. . Азовцев В.В. Программирование и основы алгоритмизации Исследование методов оценки и повышения надежности программного обеспечения. Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу «Технология разработки программного обеспечения» - Available at http://www.azovikdip.ru/

 15. Lakey P.B, Neufelder A. System and software reliability assurance notebook. Rome Laboratory Report/ – Rome NY: Griffits Air Force Base. – 1997. – 186 p.

 16. Книберг Х. Scrum XP: Заметки с передовой. Как мы делаем . Scrum., 2010 – 94 с.

Додаткова

 1. Липаев В.В. Тестирование программ. -М.: Радио и связь, 1986. -296 с.

 2. Дж. Коул, Т.Горем и др. Принципы тестирования ПО//Открытые системы. – 1998.-№2 – Available at www.osp.ru/os/1998/02/60.htm

 3. Фолк Д., Нгуен Е. К., Канер С. Тестирование программного обеспечения - Диасофт, 2003 – 400 с.

 4. К.М. Лавріщева Програмна інженерія. Підручник. К., 2008 – 319 с.

 5. Офіційний сайт лабораторії тестування SQALab – http://www.sqalab.ru/content/index.htm

 6. Портал Software-Testing.RU

 7. Портал “Профессия тестировщик ПО” – Available at http://tester.com.ua/books

 8. Orthogonal Defect Classification – Available at www.chillarege.com/odc/articles/odcrisk/odcissre.html

 9. Офіційний сайт SQA Suit – Available at www.rational.com

 10. Software error analysis (на сайті hissa.nist.gov/SWERROR/).

 11. Using Formal Inspections in Software Quality Assurance – Available at http://www.cis.ksu.edu/~hankley/ d841/Fa99/Chap3.html

 12. Fagan M. E. Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development // IBM Systems Journal.- v.15.- P. 182-211.

 13. Lee E. Software Inspections: How to Diagnose Problems and Improve the Odds оf Organizational Acceptance //CrossTalk. – aug. 1997.

 14. Електронний підручник з промислової статистики.- М., StatSoft, Inc. – 2001. – Available at www.statsoft.ru/home/portal/textbook_ind/default.htm

 15. M.S. Phadke Planning Efficient Software Tests – Available at http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/1997/10/planning.aspБейзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования программного обеспечения и систем – Питер, 2004, 320 с.

 16. Касперски К. Техника отладки программ без исходных текстов - БХВ-Петербург, 2005, 832 с.

 17. Мельбурн Д., Джорм Д. Тестирование web-приложений "на проникновение" (часть 1) (перевод Дмитрия Леонова) /http://www.bugtraq.ru/library

 18. Эренбергер Уи. Статистическое тестирование программ. / Проверка и утверждение программ реального времени. – К., Наукова думка, 1990.

 19. Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Тестирование телекоммуникационных протоколов: проблемы и подходы. / Сети и системы связи online – http://www.ccc.ru/magazine/depot/02_12/read.html?0303.htm 20023.pdfISO 9646

 20. Bach J. General Functionality and Stability Test Procedure. – Available at http://www.satisfice.com/tools/procedure.pdf.

 21. Офіційний сайт группы UniTesK Lab Інституту Системного Програмування РАН – Available at http://www.unitesk.ru/

 22. A Standardized Software Testing Process Methodology”.//TEST-Rx TM/www.csst-technologies_com.html

 23. Офіційний сайт http://www.model-based-testing.org/.

 24. Рэшка Д., Пол Д., Дастин Э. Автоматизированное тестирование программного обеспечения - Лори, 2003. – 592 с. - 5-85582-186-2.

 25. Бек К. Экстремальное программирование: разработка через тестирование. – Спб.: Питер, 2003.

 26. Дж. Месарош Шаблоны тестирования xUnit. Рефакторинг кода тестов. http://xunitpatterns.com/

 27. Калбертсон Р., Браун К., Кобб Г. Быстрое тестирование - Вильямс, 2002, 384 с.

 28. Официальный сайт проекта jUnit, http://www.junit.org/

 29. Официальный сайт проекта NUnit, http://www.nunit.org/

 30. Официальный сайт проекта TestDriven.NET, http://www.testdriven.net/

 31. Офіційний сайт проекту RSpec, http://rspec.rubyforge.org/

 32. Fowler M. Mocks Aren't Stubs – Available at http://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html

 33. Полонников Р.И., Никандров А.В. Методы оценки надежности программного обеспечения. - СПб: Политехника, 1992. - 80 с.

 34. Фатуев В.П. Надежность автоматизированных информационных систем: Учебное пособие // Высоцкий В.И., Бушинский В.И. – Т.: ТГУ, 1998. – 104 с.

 35. Иыуду К.А. Надежность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем. – М.: Высшая школа, 1989. – 216 с.

 36. Липаев В.В. Надежность программных средств. – М.: Изд-во «Синтез», 1998. – 246с.

 37. В.А. Петрухин, Е.М. Лаврищева Методы и средства инженерии программного обеспечения – Available at http://www.intuit.ru/department/se/swebok/10/5.html

 38. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М.: Изд-во «Европейский центр по качеству», 2002. – 469с.

 39. Болонья С., Квирк Уи. Дж. Надежность программ и цикл жизни программ // Проверка и утверждение программ реального времени – К.: Наукова думка, 1990

 40. Мороз Г.Б., Коваль Г.И., Коротун Т.М. Определение целей и задач инженерии надежности программного обеспечения // Проблемы программирования.- 1997.- Вып. 1.- С. 98 – 106.

 41. Мороз Г.Б. Пуассоновские модели роста надежности программного обеспечения и их приложение. Аналитический обзор // УCиМ.- 1996.- №. 1-2 - С. 69-85.

 42. О. М. Трунов, С. О. Волкова Моделювання надійності структурованого програмного забезпечення //математичне та комп’ютерне моделювання. – Вип. 1. – 2008. – С. 156-165

 43. Höst M., Runeson P., Wesslén A. An Introduction to Software Reliability/ Technical Report. Department of Communication Systems. Lund Institute of Technology Lund, Sweden

 44. Fulton S., Neufelder A-M. Tactical Software Reliability Guidebook // Technology Transfer #95092967A-GEN, SEMATECH, Austin, Tx.-1995.-127 P.

 45. Мороз Г.Б., Коваль Г.И., Коротун Т.М. Концепция профилей в инженерии надежности программных систем // Математичні машини і системи. – 2004.- №1. – C. 166 – 184.

 46. Fenton N., Neil M. Making Decisions: Using Bayesian Nets and MCDA // Knowledge-Based Systems. – n.14. – 2001. – P. 307 - 325.

 47. Elssamadisy A. Patterns of Agile Practice Adoption. The Technical Cluster. – 2006 – 186 p.

 48. Clarke, L.A., Podgruski, A., Richardson, D.J., and Zeil, S., "A Formal Evaluation of Data Flow Path Selection Criteria," IEEE Transactions on Software Engineering, vol.15, no. 11, November 1989, pp. 1318-1332.

 49. Блэк Р. Ключевые процессы тестирования. Планирование, подготовка, проведение, совершенствование – Лори, 2006 г. – 544 с. (двенадцать процессов тестирования, являющихся ключевыми для достижения успеха. За описанием каждого из этих процессов следует отменно выстроенный пример использования процесса в различных организационных, операционных и технологических условиях. Вместо громоздких правил представлены списки контрольных вопросов - легкие, гибкие инструменты для внедрения тестирования, ориентированного на процесс, для сбора измерений и внесения последовательных изменений. )

 50. Сайт Telcordia Technologies – Available at http://www.argreenhouse.com/papers/gcp/AETGissre96.shtml

 51. Портал об автоматизированном тестировании ПО – Available at http://automated-testing.info/

 52. Сайт Я — QA | Скажи багам нет! – Available at http://iqa.com.ua/

 53. Cайт http://wwwbruegge.informatik.tu-muenchen.de/static/contribute/Lehrstuhl/ManagementSoftwareTestingWiSe0708.htm

 54. Д. Г. Шопырин. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ/ Управление проектами разработки ПО. Дисциплина «Гибкие технологии разработки программного обеспечения» (файл 422.pdf)

 55. Д. Г. Шопырин Рекомендации по самостоятельной работе студентов. Управление проектами разработки ПО. Дисциплина «Гибкие технологии разработки программного обеспечения» (файл itmo320.pdf)Схожі:

Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconАнкета учасника заходу, присвяченого Дню Незалежності України
Які запропоновані теми семінарів та дебатів Вам сподобались найбільше? Чи є в Вас пропозиції щодо можливих дискусійних тем? Якщо...
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconОрієнтовні теми доповідей з апкпп
Механізм реалізації норм міжнародно-правових договорів як джерела кримінального процесуального права України
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconОрієнтовні теми для рефератів та доповідей 18
Науково-методичний комплекс із спецкурсу: “Порівняльне правознавство” для студентів 5-го курсу юридичного факультету
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconМетодичні рекомендації щодо написання індз №2 Оберіть одну із тем...
...
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconЕнергозбереження задля протидії зміні клімату
Мета: показати приклади енергозбереження; дослідити відповідність приміщень принципам енергозбереження; розробити пропозиції щодо...
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconПропозиції до проекту “Обласної цільової програми зі сприяння розвитку...
Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, а також потребам І можливостям громадського сектору Донецької області, тому громадські...
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconПропозиції щодо інформаційного реагування з урахуванням останніх новин
Представник України при єс костянтин Єлісєєв заявив, що нині спостерігається достатній прогрес щодо всіх індикаторів, встановлених...
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconЛьвівська обласна державна адміністрація головне управління економіки облдержадміністрації
Пропозиції автора враховують експертні пропозиції та побудовані на власному досвіді
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconБ) реферат (доповідь) з будь-яких тем (обсяг 8-10 сторінок)
Методичні розробки до семінарських занять, підготовки контрольних робіт, рефератів та доповідей, самостійної роботи з курсу «Історія...
Орієнтовні теми доповідей (пропозиції щодо тем вітаються) iconНинішні методичні вказівки вміщують завдання по проведенню поточного...
Завдання з тем теоретичної частини курсу. Кожній темі надано номер: 1, 2, 3 І т п. Посередині тем маються розділи та підрозділи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка