3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат
Скачати 210.39 Kb.
Назва3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат
Дата конвертації25.09.2013
Розмір210.39 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Математика > Задача
СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група:Б-11,Б-12,Б-13
1. Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний рух. Швидкість та прискорення. Криволінійний рух: тангенціальне та нормальне прискорення.

2. Електричний струм у вакуумі. Вакуумний діод та тріод. Електронно-променева трубка.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Світлові кванти”:

с - № 15.8 , д - №15.19 , в - №15.24.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко
^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Задача динаміки. Закони Ньютона. Маса та сила. Імпульс сили та імпульс тіла.

^ 2. Провідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідника від температури та освітленості. Електронно-діркові переходи. Напівпровідникові діоди та тріоди.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Світлові кванти”:

с - № 15.10 , д - №15.20 , в - №15.25.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Замкнені механічні системи. Закони збереження в механіці. Робота та потужність.

^ 2. Взаємодія струмів. Магнітне поле та його графічне зображення. Лінії індукції магнітного поля прямого, кругового струму та соленоїда.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Світлові кванти”:

с - № 15.12 , д - №15.21 , в - №15.30.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Основні положення МКТ. Поняття про температуру та внутрішню енергію тіл. Характеристика газоподібного стану речовини. Рух молекул в газі. Дослід Штерна. Розподіл молекул за швидкостями. Розміри та маса молекул та атомів. Число Авогадро, число Лошмідта.

2. Сила взаємодії паралельних струмів. Магнітна стала, магнітна проникність середовища. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Силова характеристика магнітного поля. Однорідне поле.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Атом і атомне ядро”:

с - № 16.13 , д - №16.20 , в - №16.43.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Ідеальний газ. Залежність тиску газу від температури. Абсолютний нуль. Абсолютна температура. Термодинамічна шкала температур. Зв‘язок між температурою та середньою кінетичною енергією молекул.

^ 2. Сила Ампера. Сила Лоренца. Рух заряджених частинок в магнітному полі.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електричне поле”:

с - № 16.11 , д - №16.21 , в - №16.44.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко


^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13


  1. Основне рівняння кінетичної теорії газів. Термодинамічні параметри газу. Зв‘язок між тиском, об‘ємом та температурою для даної маси газу. Приведення об‘єму даної маси газу до нормальних умов. Універсальна газова стала.

  2. Робота при переміщенні провідника із струмом в магнітному полі. Магнітний потік. Напруженість магнітного поля. Пара- діа- та феромагнетики.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електричне поле”:

с - № 16.12 , д - №16.22 , в - №16.45.

Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13

1. Рівняння Менделєєва-Клапейрона та його застосування до ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу. Робота газу при ізобаричній зміні об‘єму.

^ 2. Явище електромагнітної індукції. ЕРС індукції та струм індукції. Дослід Фарадея. Закон Ленца.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електромагнітні коливання”:

с - № 12.24 , д - №12.34 , в - №12.56.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Внутрішня енергія. Зміна внутрішньої енергії. Закон збереження та перетворення енергії при теплових та механічних процесах. Перший закон термодинаміки та його використання для ізопроцесів.

^ 2. Явище самоіндукції. Залежність струму самоіндукції від провідника. Індуктивність. Напрям струму самоіндукції.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Світлові явища”:

с - № 14.26 , д - №14.38 , в - №14.54.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Необратимість теплових процесів. Поняття про другий закон термодинаміки. Принцип дії теплових машин. Цикл Карно. ККД теплової машини Карно. Роль теплових двигунів та проблеми охорони середовища.

2. Коливальний рух та його характеристики. Гармонійні коливання та їх характеристики. Математичний та фізичний маятники. Перетворення енергії в коливальних процесах. Хвилі.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Світлові явища”:

с - № 14.25 , д - №14.37 , в - №14.55.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Пароутворення та конденсація. Випаровування. Пари, що насичують простір та їх властивості. Перегріта пара та її використання. Парові турбіни.

^ 2. Власні і вимушені коливання. Додавання коливань. Механічний резонанс. Звукові явища. Характеристики звуку. Ультразвук та його використання.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електромагнітна індукція”;

с - № 11.10 , д - №11.16 , в - №11.28.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Кипіння рідини. Залежність температури кипіння від тиску. Температура кипіння та точка кипіння. Рівняння теплового балансу при пароутворенні і конденсації. Критичний стан речовини. Використання зріджених газів.

^ 2. Одержання змінного струму. Період та частота струму. Генератор змінного струму. Миттєве, максимальне та діюче значення ЕРС, напруги, сили струму.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електромагнітна індукція”:

с - № 11.9 , д - №11.15 , в - №11.21.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко
^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Водяна пара в атмосфері. Абсолютна та відносна вологість та прилади для її вимірювання. Точка роси.

2. Індуктивність та ємність в колах змінного струму. Трансформатори. Одержання, передача і розподіл електроенергії.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Механічні коливання і хвилі”:

с - № 10.14 , д - №10.20 , в - №10.33.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Характеристика рідкого стану речовини. Поверхневий шар та поверхневий натяг. Змочування. Крайовий кут, меніск. Капілярність. Капілярні явища в побуті, природі та техніці.

2. Перетворення енергії в закритому коливальному контурі. Електричний резонанс. Генератор незатухаючих електромагнітних коливань. Електромагнітне поле. Випромінювання електромагнітних хвиль.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Механічні коливання і хвилі”:

с - № 10.9 , д - №10.16 , в - №10.34.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Характеристика твердого стану речовини. Кристали. Анізотропія кристалів. Типи зв‘язків та види кристалічних структур. Деформації.

^ 2. Винайдення радіо. Принципи радіотелефонного зв’язку. Модулювання та детектування. Поняття про радіолокацію.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електричний струм у різних середовищах”:

с - № 9.9 , д - №9.19 , в - №9.38
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група: Б-11,Б-12,Б-13
1. Механічна напруга. Закон Гука. Діаграма напружень. Плавлення та кристалізація. Залежність температури плавлення від тиску. Рівняння теплового балансу. Сублімація.

^ 2. Електромагнітна теорія світла. Діапазон світлових хвиль. Квантова теорія світла. Постійна Планка.

Принцип Гюйгенса. Швидкість поширення світла у різних середовищах.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електричний струм у різних середовищах”:

с - № 9.11 , д - №9.17 , в - №9.31.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко


^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Електризація тіл. Поняття про величину заряду. Елементарний заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Діелектрична проникність середовища.

^ 2. Закон відбивання та заломлення світла. Дзеркала та побудова зображення в них. Повне відбивання. Граничний кут та його визначення.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Магнітне поле”:

с - № 8.11 , д - №8.17 , в - №8.32.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Матеріальність електричного поля. Силова характеристика електричного поля – напруженість. Графічне зображення електричних полів.

^ 2. Лінзи та їх елементи. Побудова зображень в лінзах. Формула тонкої лінзи. Лінійне збільшення. Проекційний апарат. Фотоапарат. Око, як оптична система.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Магнітне поле”:

с - № 8.7 , д - №8.20 , в - №8.30.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко


^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Робота електричного поля по переміщенню зарядів. Енергетична характеристика електричного поля – потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Поверхні рівного потенціалу. Зв'язок між потенціалом та напруженістю.

^ 2. Світлові хвилі. Інтерференція світла. Кольори тонких плівок. Дифракція світла та дифракційна решітка. Поляризація світла. Голографія.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Закони постійного струму”

с - № 7.8 , д - №7.18 , в - №7.29.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13

1. Провідник в електричному полі. Електризація. Електричний захист.

2. Дисперсія. Розкладання білого світла призмою. Спектри. Кольори тіл. Ультрафіолетова та інфрачервона частини спектра. Спектральний аналіз. Рентгенівські промені. Шкала електромагнітних хвиль.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Закони постійного струму”

с - № 7.7 , д - №7.17 , в - №7.33.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Опір металевого провідника. Залежність опору провідника від температури. Явище надпровідності.

^ 2. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Хімічна дія світла, його застосування в фотографії. Фотосинтез.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електричне поле”

с - № 6.19 , д - №6.30 , в - №6.42.

Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13

1. Діелектрик в електричному полі. Поляризація діелектрика. П’єзоелектричний ефект.

^ 2. Фотоелектричний ефект. Досліди Столетова. Закони фотоефекта. Внутрішній фотоефект. Фотоелементи, фото опори. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Електричне поле”

с - № 6.13 , д - №6.28 , в - №6.43.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко
^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Електроємність провідника. Конденсатор. Ємність плоского конденсатора. З‘єднання конденсаторів. Енергія конденсатора.

2. Теорія Бора. Будова атома водню. Енергетичні рівні. Випромінювання та поглинання енергії атомом. Походження суцільного та лінійчатого спектрів. Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування.

^ 3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Основи термодинаміки”

с - № 5.14 , д - №5.15 , в - №5.30.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13

1. Електронна провідність металів. Сила струму та густина струму. Замкнене електричне коло. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола.

^ 2. Засоби спостереження та реєстрації заряджених частинок.

3. Задача . Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Основи кінематики”

с - № 1.18 , д - №1.24 , в - №1.56.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко


^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. З’єднання споживачів енергії. Робота електричного струму та його потужність. Теплова дія струму. Термоелектрорушійна сила.

^ 2. Радіоактивність. Енергія та проникаюча здатність радіоактивного випромінювання.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Основи молекулярно-кінетичної теорії”

с - № 4.22 , д - №4.52 , в - №4.77.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії _________ В.М.Гриценко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Електролітична дисоціація. Провідність електролітів. Електроліз, його закони. Використання електролізу.

^ 2. Штучне перетворення атомних ядер. Нейтрони. Склад атомного ядра. Ізотопи. Використання радіоактивних ізотопів

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Закони збереження”

с - № 3.12 , д - №3.23 , в - №3.52.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко


^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2011/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13

1. Іонізація газу. Провідність газів. Електричні розряди та їх види. Поняття про вимірювання та поглинання енергії атомом. Катодні промені.

^ 2. Ядерні сили. Дефект мас та енергія зв’язку. Склад космічного випромінювання.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Основи динаміки”

с - № 2.29 , д - №2.54 , в - №2.84.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

^ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОЛЕДЖ заступник директора

з навчальної роботи

Мукосєєва М.А.

_________________

____”____________ 2012р
^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27

з дисципліни

<<ФІЗИКА>>

2012/2012 н. р. Група Б-11,Б-12,Б-13
1. Поділ важких атомних ядер. Ланцюгова реакція поділу. Ядерний реактор. Перспективи розвитку ядерної енергетики.

2. Частинки та античастинки.

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І.М. Гельфгат,

розділ „Основи динаміки”:

с - № 2.23 , д - №2.49 , в - №2.68.
Розглянуто на засіданні циклової комісії

фізико-математичних дисциплін

Протокол №10 від 09 квітня 2012р.
Голова комісії __________Н.О.Скубко

Схожі:

3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconЗатверджено
Збірник задач до практичних занять з Особливої частини кримінального права України з дисципліни «Кримінальне право» / укладач: Черненко...
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconО. С. Камінський збірник задач з фізики
Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти І науки України (протокол...
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconО. С. Камінський збірник задач з фізики
Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти І науки України (протокол...
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconЛекція №12 Тема: Характеристика І типи облікових задач, що підлягають...
Мета: Ознайомитись з типами облікових задач; оглянути розділи опису постановки задач
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconЗбірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С....
Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, О. Ю. Татаров, В.І. Фаринник та ін.];...
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconЗбірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі...
«Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження»
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Збірник задач із фізики. Частина Для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.  Полтава: Полтнту, 2011.–...
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат icon3. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
Кожна задача лінійного програмування пов’язана з іншою, так званою двоїстою задачею
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconПриклади розв'язання задач до контрольної роботи №6 Задача 1
Розглянемо ряд, складений з абсолютних величин членів даного ряду. Застосуємо до цього ряду радикальну ознаку Коші
3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат iconЗадача, її функції в початковому курсі математики. Класифікація простих...
Бантова М. О. Методика викладання математики в початкових класах К.: Вища школа. Головне видавництво, 1982. – 14-21с. Укр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка