Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. )
Скачати 187.2 Kb.
НазваЗадача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. )
Дата конвертації30.08.2013
Розмір187.2 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Математика > Задача
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 1


 1. Теорема про зведення довільної просторової системи сил до еквівалентної системи.

 2. Рівняння Бесселя і його розв’язок.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 2


 1. Друга теорема Гельмгольця.

 2. Границя функції в точці і на нескінченності. Теореми про границі.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 3


 1. Теорема Коріоліса.

 2. Постановка внутрішніх та зовнішніх задач Діріхле та Неймана для рівнянь Лапласа та Пуассона.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 4


 1. Динамічна теорема Кельвіна про вихори.

 2. Неперервність функції в точці. Типи розривів. Теореми про неперервні функції.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 5


 1. Теорема про зміну кількості руху системи матеріальних точок.

 2. Матриці та дії над ними. Обернена матриця.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 6


 1. Інтеграл Лагранжа–Коші.

 2. Інтеграл Рімана, умови його існування та зв’язок з первісною функції. Геометричні та механічні застосування визначеного інтеграла.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 7


 1. Теорема про рух центра мас системи матеріальних точок.

 2. Векторні простори. Лінійна залежність. База і розмірність. Координати у векторному просторі. Заміна координат.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 8


 1. Узагальнений закон Ньютона.

 2. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Розвинення основних елементарних функцій в ряди Маклорена.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 9


 1. Теорема Коші.

 2. Зовнішні і внутрішні сили, масові і поверхневі сили. Напруження, деформації. Тензор напружень, тензор деформацій.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 10


 1. Теорема про єдиність розв’язку крайової задачі для рівняння теплопровідності.

 2. Основні задачі статики. Механічні в'язі та їх реакції. Аксіоми статики.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 11


 1. Теорема Лагранжа.

 2. Модель ідеальної рідини. Рівняння Ейлера.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 12


 1. Теорема про три послідовності.

 2. Умови рівноваги збіжної, плоскої та довільної просторової системи сил.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 13


 1. Теорема Ролля.

 2. Модель в’язкої (ньютонівської) рідини. Закон Ньютона. Рівняння Нав’є–Стокса.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 14


 1. Теорема про ранг матриці.

 2. Центр системи паралельних сил. Центр ваги.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 15


 1. Теорема Гауса–Остроградського.

 2. Інтеграл Бернуллі.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр
Екзаменаційний білет № 16


 1. Формули зміни координат вектора і матриці лінійного перетворення при зміні бази.

 2. Три способи визначення руху точки в просторі. Швидкість та прискорення руху точки.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 17


 1. Теорема Бетті (про взаємність робіт).

 2. Основні типи диференціальних рівнянь першого порядку.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 18


 1. Теорема Кьоніга.

 2. Власні числа і власні вектори. Характеристичний многочлен.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 19


 1. Теорема Лагранжа-Діріхле про про стійкість положення рівноваги.

 2. Задача Коші.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 20


 1. Теoрема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки.

 2. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, застосування, геометричний та фізичний зміст.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 21


 1. Узагальнений закон Гука для ізотропного тіла.

 2. Розв’язок лінійних однорідних рівнянь n-го порядку зі сталими коефіцієнтами.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 22


 1. Теореми Ляпунова про стікість та нестійкість руху за першим наближенням.

 2. Рівняння прямої на площині. Рівняння прямої та площини у просторі. Відстань від точки до площини.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 23


 1. Формула Клайперона.

 2. Конформні відображення.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 24


 1. Принцип Даламбера–Лагранжа. Загальне рівняння динаміки.

 2. Канонічні рівняння кривих і поверхонь другого порядку. Загальні рівняння кривих і поверхонь другого порядку та їх інваріанти; зведення загальних рівнянь кривих і поверхонь до канонічного вигляду.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 25


 1. Числові ряди. Сума ряду, ознаки збіжності. Абсолютна збіжність.

 2. Теорема про зміну кінетичного моменту матеріальної системи в абсолютному русі.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 26


 1. Достатні умови локального екстремуму функції кількох змінних.

 2. Плоска задача теорії пружності, функція напружень Ері.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 27


 1. Теорема Коші про існування та єдиність розв’язку задачі Коші для диференціальних рівнянь першого порядку.

 2. Представлення Ламе розв`язку рівняння Нав’є.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 28


 1. Теорема про геометричний зміст мішаного добутку векторів.

 2. Принцип можливих переміщень. Загальне рівняння статики.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 29


 1. Критерій аналітичності Коші-Рімана.

 2. Принцип Сен-Венана.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 30


 1. Кривизна кривої. Її геометричний зміст.

 2. Диференціальні рівняння руху матеріальної системи в узагальнених координатах: рівняння Лагранжа 2–го роду.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 31


 1. Теорема про дотичну до кривої другого порядку.

 2. Задача Ейлера про стійкість стиснутого стержня.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Механіко - математичний факультет
Комплексний державний іспит Спеціальність 6.040202 механіка

Навчальний предмет – механіка Бакалавр

Екзаменаційний білет № 32


 1. Варіаційний принцип Гамільтона - Остроградського.

 2. Скалярні та векторні поля. Градієнт скалярного поля. Дівергенція і ротор векторного поля. Потенціальне та соленоїдальне поля.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні вченої ради механіко - математичного факультету (протокол № 8 від 24. 04. 2012 р. )
Декан факультету Городній М.Ф. Голова методкомісії Курченко О.О.

Схожі:

Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconЗатверджую
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconЗатверджую
Програму розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри облік І аудит (протокол №1 від 30....
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconЗатверджую
Програму розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів та кредиту (протокол №1...
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) icon1. Необхідність І суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconЛік завдання для курсової роботи для студентів спеціальності «Облік...
Астапова Г. В., д-р екон наук, доц., завідувач кафедри «Фінанси», Донецький університет економіки І права
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів денної...
Глущенко В. А., доктор філологічних наук, професор кафедри загального І російського мовознавства, теорії й історії літератури Слов’янського...
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconПрограма виробничої практики курсантів 4 курсу юридичного факультету...
«Затверджено» на засіданні кафедру кримінально – правових дисциплін та орд, протокол №6 від «30» листопада 2012 р
Задача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. ) iconДля студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування»...
Методичні вказівки розглянуті І рекомендовані до друку на засіданні кафедри пом І сапр, протокол №4 від 16 листопада 2012 р., І науково-методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка