Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних
Скачати 290.83 Kb.
НазваТеоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних
Сторінка1/3
Дата конвертації15.08.2013
Розмір290.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3


Лабораторна робота № 1
Організація табличної інформації в Excel

Теоретичні відомості та рекомендації для студентів

Типи даних

В таблиці Excel можна вводити два типи даних: константи і формули.

 • Константи поділяються на три категорії: текстові значення, числові значення та значення дат і часу.

  • Текстові значення можуть містити будь-які символи. Для вводу тексту виділіть комірку, наберіть на клавіатурі потрібний текст і натисніть клавішу <Enter>. Якщо розмір тексту більший за ширину комірки, то для його відображення використовуються сусідні комірки праворуч. Зберігається текст тільки в одній комірці. Його відображення в сусідніх зникає, якщо в ці комірки вводяться дані. Для відображення тексту в одній комірці (у декілька рядків) виконайте команду Формат / Ячейки… і на вкладці Выравнивание встановіть опцію переносить по словам. Висоту рядка буде збільшено і текст розміститься на додаткових рядках всередині комірки.

  • ^ Числові значення можуть містити тільки цифри від "0" до "9", спеціальні символи "+", "–", "Е", "е", "(", ")", ".", ",", "%", "/" і позначення грошових одиниць. Щоб ввести число, виділіть комірку, наберіть на клавіатурі число і натисніть клавішу <Enter> або кнопку Ввод в рядку формул.

  • Дату можна ввести в одному з форматів:

  Д.М.ГГ, Д.МММ.ГГ, Д.МММ, МММ.Г,

а час — в одному з форматів:

^ Ч:ММ, Ч:ММ:СС.

  • Дату і час можна ввести в об’єднаному форматі:

Д.ММ.ГГ Ч:ММ.

  • Діапазон комірок можна заповнювати за рядками, натискаючи клавішу <Таb> для переходу в комірку праворуч, або за стовпцями, натискаючи клавішу <Enter> для переходу в комірку нижче заповненої.

 • ^ Усі формули в Excel починаються символом "=". У формулах можна використовувати такі операції: додавання "+", віднімання "–" , множення "*", ділення "/", піднесення до степеня "^". Операндами можуть бути числа, адреси комірок, функції Excel або заголовки стовпців (рядків) таблиці. Якщо потрібно змінити стандартний порядок виконання операцій, то застосовують круглі дужки.

 • Автосума — одна з функцій Excel. Функції Excel — це скорочений варіант формул, які часто застосовуються. Кожна функція має ім’я і аргументи, що записуються в круглих дужках після імені функції. Функцію автосуми СУММ(), що підсумовує значення діапазону комірок, часто застосовують і тому панель інструментів Стандартная містить спеціальну кнопку Автосумма для доступу до неї. Для обчислення суми значень діапазону комірок потрібно його виділити і натиснути кнопку Автосумма.

Форматування даних

Виконати форматування комірок робочого аркушу в більшості випадків можна на вкладці Число діалогового вікна Формат ячеек, що викликається командою Формат / Ячейки…. Щоб застосувати потрібний формат, виберіть його у списку Числовые форматы і натисніть кнопку ОK. Якщо формат має додаткові параметри, то після його вибору на вкладці з’являються поля, в яких можна вказати ці параметри.

 • ^ Загальний формат. Якщо явно не змінювати формат комірки, то Excel застосовує до неї формат Общий, який відображає дані в такому вигляді, як вони вводяться.

 • Числовий формат. Формат Числовой дозволяє встановлювати кількість відображуваних десяткових знаків, змінювати вигляд від’ємних чисел (наприклад, виділяти їх червоним кольором).

 • ^ Грошовий формат. Формат Денежный має усі можливості форматування формату Числовой, а також дозволяє вибирати грошову одиницю.

 • Фінансовий формат. Формат Фінансовий подібний до грошового; але має додаткові можливості щодо вирівнювання грошових одиниць відносно роздільника цілої і дробової частини.

 • Відсотковий формат. При застосуванні до числа формату Процентный десяткова кома зміщується в числі на два знаки праворуч, а в кінці числа виводиться знак відсотків "%".

 • Дробовий формат. Формат Дробный дозволяє виводити числові значення у вигляді звичайних дробів. Вигляд дробу можна вибрати зі списку Тип, який відкривається після вибору формату Дробный.

 • Експоненціальний формат. У форматі Експоненциальный числа подаються у вигляді аЕn, де а — ціле число або десятковий дріб (мантиса), nціле число (степінь, порядок). Зображення аЕn означає, що в комірці знаходиться число .

 • ^ Текстовий формат. Застосування до комірки текстового формату означає, що записані в комірці число або формула будуть вважатися текстом.

 • Формат дати. Формат відображення дати в комірці можна вибрати із списку ^ Тип формату Дата або визначити його під час введення дати, як наведено вище в п. "Типи даних".

Форматування таблиць

 • Вирівнювання вмісту комірок. Усі варіанти розміщення тексту і чисел у комірках контролюються вкладкою Выравнивание діалогового вікна Формат ячеек. За замовчуванням для горизонтального вирівнювання застосовується варіант по значению, за яким числові значення вирівнюються за правим краєм комірки, а текстові — за лівим. Серед решти шести варіантів відмітимо вирівнювання по центру выделения, за яким текст центрується відносно усіх виділених праворуч незайнятих комірок. Список по вертикали містить чотири варіанти вертикального вирівнювання тексту: По верхнему краю, По центру, По нижнему краю, По высоте. Виконайте команду Формат / Ячейки…, виберіть потрібний тип горизонтального і / або вертикального вирівнювання зі списків по горизонтали і по вертикали вкладки Выравнивание та закрийте вікно, натиснувши кнопку ОK.

 • Орієнтація тексту. Секція Ориентация діалогового вікна Формат ячеек дозволяє повернути текст в комірці на будь-який кут відносно горизонталі. Для цього потрібно скористатися стрілкою Надпись, або полем-лічильником градусов.

 • Для об’єднання комірок

  • виділіть комірки, які об’єднуються;

  • виконайте команду Формат / Ячейки...;

  • на вкладці Выравнивание діалогового вікна Формат ячеек встановіть опцію Объединение ячеек;

  • натисніть кнопку ОK.

В об’єднаній комірці зберігаються тільки дані верхньої лівої комірки. Щоб зберегти дані інших комірок, їх потрібно перед об’єднанням перенести до верхньої лівої комірки.

 • ^ Якщо ширини стовпця недостатньо для відображення вмісту комірок, її можна змінити одним із наступних способів:

  • помістіть курсор миші в рядку заголовків стовпців на лінію, що відокремлює стовпець від сусіднього стовпця праворуч; коли курсор набуде вигляду перехрестя з двонаправленою стрілкою, виконайте подвійний щиглик лівою кнопкою миші;

  • виділіть будь-яку комірку потрібного стовпця, або весь стовпець, клацнувши на його заголовку, та виконайте команду ^ Формат / Столбец / Автоподбор ширины.

В обох випадках ширину стовпця буде встановлено для повного відображення найдовшого в ньому значення.

 • ^ Щоб змінити висоту рядка, помістіть курсор миші в області заголовка рядка на лінію під номером рядка. Коли курсор набуде вигляду перехрестя з двонаправленою стрілкою , натисніть кнопку миші і перетягніть лінію, яка розділяє рядки, на нове місце.

 • Щоб застосувати обрамлення до окремих комірок, групи комірок або всієї таблиці

  • виділіть потрібний діапазон комірок;

  • виконайте команду Формат / Ячейки...;

  • в діалоговому вікні Формат ячеек виберіть вкладку Граница;

  • в секції Линия виберіть тип і колір лінії обрамлення;

  • за допомогою кнопок секцій Все і Отдельные вкажіть вигляд обрамлення.

 • Щоб застосувати фонове заповнення до виділених комірок, виберіть вкладку Вид, вкажіть колір і / або візерунок заповнення та натисніть кнопку ОK.

Вивід таблиць на друк.

Зовнішній вигляд друкованого варіанту таблиці можна задати в діалоговому вікні Параметры страницы, що викликається командою Файл / Параметры страницы...

 • Для встановлення

  • орієнтації аркушу з таблицею,

  • масштабу у відсотках відносно натуральної величини таблиці,

  • розміру аркушу паперу

виберіть вкладку Страница.

 • Для встановлення значення полів сторінки та горизонтального і / або вертикального центрування таблиці на сторінці виберіть вкладку Поля.

 • Для створення нових колонтитулів або вибору їх зі списку існуючих виберіть вкладку Колонтитулы.

 • Якщо потрібно змінити стандартну послідовність виводу сторінок на друк або встановити вивід заголовків рядків і стовпців виберіть вкладку Лист.

Варіанти завдань

Варіант 1

Створіть зображену таблицю,
A

B

C

D

E

F

1

Концерн ФІНПРОМ Форма №1022

Реалізація товарів компанією

Граніт

2

Номер замовлення

Компанія

^ Дата продажу

Сума замовлення

Сплачено замовником

Баланс

3

1046

Верховина

12.09.01

1,234.98 грн.

1,234.98 грн.

x

4

1047

Чумацький шлях

18.09.01

3,456.78 грн.

2,256.33 грн.

x

5

1048

Омега

26.09.01

5,348.54 грн.

5,348.54 грн.

x

6

1049

Катамаран

02.10.01

3,452.87 грн.

1,152.87 грн.

x

7

1050

Фаворит

15.10.01

2,348.88 грн.

2,348.88 грн.

x

8

1051

Біном

21.10.01

1,344.54 грн.

1,344.54 грн.

x

9

1052

Легенда

12.11.01

9,342.55 грн.

4,542.12 грн.

x

10

1053

Азарт

08.12.01

3,443.55 грн.

3,443.55 грн.

x

11

1054

Лабіринт

26.12.01

3,353.65 грн.

3,353.65 грн.

x

12

1055

Символ

06.01.02

3,456.22 грн.

3,456.22 грн.

x

13

Усьогоx

x

x
  1   2   3

Схожі:

Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconТеоретичні відомості та рекомендації для студентів Для створення...
...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconЗадача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства,...
Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни. Варіанти контрольних робіт підготовлені у відповідності до навчального...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconОсновні теоретичні відомості
Вони містять 60 аудиторних задач та 50 завдань для самостійної роботи студентів. В додатках наведені помилки, які виникають в процесі...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних icon5. Задача. В середовищі субд мs access створити базу даних кадри....
Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни. Варіанти контрольних робіт підготовлені у відповідності до навчального...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconОсновні теоретичні відомості про стандартні формули І функції Excel
Вони містять 30 аудиторних задач та 50 завдань для самостійної роботи студентів. В додатках наведені помилки, які виникають в процесі...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconКафедра «автомобілі та автомобільне господарство» методичні вказівки...
Вказівки включають методику виконання лабораторних робіт, короткі теоретичні відомості І методичні рекомендації, завдання до роботи...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconОсновні теоретичні відомості про логічні формули І функції Excel
Дані методичні вказівки дають змогу ознайомитися з можливостями табличних процесорів, зокрема з використанням логічних функцій Excel...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних iconМетодичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Тестові завдання, теоретичні та практичні питання з анатомії свійських тварин для оцінювання знань студентів за кредитно-модульною...
Теоретичні відомості та рекомендації для студентів Типи даних icon1. Основні типи даних C++, модифікатори (signed, unsigned, long,...
Основні типи даних C++, модифікатори (signed, unsigned, long, short), специфікатори зберігання (extern, static, register, auto)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка