2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h
Скачати 185.3 Kb.
Назва2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h
Дата конвертації12.08.2013
Розмір185.3 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы


Шаблон для реальної курсової роботи2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
Метою даного розділу є обґрунтування доцільності ___________________________________________________________. Для цього ми здійснимо розрахунок собівартості проведення таких робіт з метою запровадження такого сервісу у фірмі.
2.1. Виробничі розрахунки
Розрахунок ефективного фонду часу працівника.

Розрахунку чисельності персоналу повинна передувати визначення балансу робочого часу одного працівника. Розраховується ефективний фонд за формулою:

Феф = Фном * h (2.1)

де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників

h – плановий коефіцієнт витрат часу приймається в межах від 0,95, припускаємо втрати часу _____%, отже h = _____.

Номінальний фонд часу визначається за формулою:

Фном = (Дк – Дсв – Дв – Двід – Дп.св)* tзм 1 + Дп.св * tзм2 (2.2)

де – кількість календарних днів в році;

– кількість вихідних і святкових днів в році;

– середня кількість днів у році наданих робітнику під відпустку;

– передсвяткові;

,- тривалість зміни у звичайні та передсвяткові дні

Для розрахунку наведеної формули її дані визначаємо за 2012 р. і вони становлять:

– дні календарні – 365;

– святкові дні – ___ ;

– вихідні дні – ___ ;

– дні відпустки – 24;

– тривалість зміни – 8 годин, в передсвятковий день - 7 годин.

Звідси фонд номінальний дорівнює:

Фном = год

Фонд ефективний становить:

Феф = год

Отже, згідно розрахунків плановий номінальний фонд робочого часу буде становити ______ годин, а ефективний фонд робочого часу одного працівника _______ годин.
Розрахунок трудомісткості робіт з _____________________________

Трудомісткість робіт – це кількість робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції. Трудомісткість продукції вимірюється в нормо-годинах, людино-годинах.

Для даного розрахунку спочатку визначають трудомісткість робіт щодо ______________________________________, тобто час за формулою:

Тод= Σ t н/год. (2.3)

де – загальна сума норми часу згідно витягу технологічного процесу.

Трудомісткість обчислюємо у таблиці 2.1

Таблиця 2.1 – Трудомісткість робіт

Найменування операції

Час на 1 операцію, хв.

Кількість операцій

Загальний час, хв.

РАЗОМ

Оскільки розрахунок проводиться у годинах, то в нашому випадку трудомісткість становить:

Тод = ______ : 60 = ____ н/год.

Далі визначаємо загальну трудомісткість робіт, тобто всю кількість робочого часу, яку необхідно витратити на планову річну кількість _______________________________________ за формулою:

Тзаг = Тод * N, н/год (2.4)

де Тод – трудомісткість робіт ____________________________________;

N – річна кількість ____________________________________________. Приймаємо кількість _______________________________ – _________.

Звідси:

Тзаг 1 = н/год

Припускаємо, що даний вид роботи не є єдиним на підприємстві і становить ________ % від решти наданих послуг.

Отже на весь обсяг:

Тзаг фірми = н/год

Тобто трудомісткість _________________________________________ дорівнює ________ годин, а загальна трудомісткість робіт ___________ год.
^ Розрахунок необхідної кількості працюючих.

Кадри підприємства – це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його облікового складу підприємства, є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності.

Основні робітники – це ті, які безпосередньо беруть участь у процесі __________________, і їх кількість визначається за формулою загальної трудомісткості. Це найбільш численна категорія, яка в деяких галузях народного господарства становить приблизно 80% від загальної кількості працівників.

(2.5)

де Тзаг – загальна трудомісткість робіт на підприємстві;

Феф – ефективний фонд;

kвн – коефіцієнт виконання норм, що приймаються рівним від 1 до 1,2. В нашому випадку припускаємо перевиконання на рівні ____%, звідси kвн =____.

Обчислюємо чисельність основних робітників для надання даної послуги:

Чосн = чол.

Допоміжні робітники – це ті, які виконують функцію обслуговування основного виробництва, тобто основних робітників і їх чисельність визначається в розмірі не більше 20% від тих основних робітників.

В нашому випадку це буде _________________.

Крім того плануємо кількість адміністративно-управлінського персоналу (АУП): директор – 1 чол, бухгалтер – 1.
Крім того приймаємо молодший обслуговуючий персонал, до якого відносимо прибиральницю – 1 чол.

Всі вище зазначені розрахунки зводимо у відомість працюючих на підприємстві, до якої вносимо категорії працівників, їх чисельність та структуру.

Структура підприємства – це внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів системних зв’язків, підпорядкування та взаємодію між ними.
Таблиця 2.2 – Зведена відомість працюючих

Категорії працівників

Кількість працівників

Питома вага

Основні працівникиДопоміжні правникиДиректорБухгалтерПрибиральницяРАЗОМ
100%

^ 2.2. Організація заробітної плати

Заробітна плата, як елемент кошторису включає в себе всі форми оплати праці виробничого персоналу підприємства. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства.

Заробітна плата основних робітників визначається за відрядною заробітною платою. При прямій відрядній системі виплата заробітної плати залежить від обсягу виготовлено їх продукції чи наданих послуг. Пряму заробітну плату основного робітника обчислюємо за формулою:

ЗПор = Σ Рзв * N ( 2.6)

де – річна кількість ________________________________________;

– це звичайний розцінок за ___________________________________, що визначається за формулою:

Рзв = Тод стс (2.7)

де Тод – трудомісткість робіт щодо _______________________________;

Тстс – тарифна ставка робітників, що зайняті у _____________________.

Згідно законодавством на 1.01.12 мінімальна заробітна плата встановлена на рівні _____ грн.

Отже тарифну ставку 1 розряду приймаємо у сумі ____ грн. за 1 годину.

Середній коефіцієнт складності робіт з ____________________________ приймаємо _________.

Визначаємо середню тарифну ставку працівника за формулою:

Тстс = Тст1 * Кс (2.8)

де – середній коефіцієнт складності робіт з _________________________.

- тарифна ставка 1 розряду.

Тстс = грн.

Обчислюємо розцінок звичайний:

Рзв = грн.

Обчислюємо заробітну плату основних робітників:

ЗПор = грн.

Отже прямий фонд оплати праці основних робітників за рік становить __________ грн.

Визначимо доплату основним робітникам за рік. Її прийнято давати не більше 20%. Приймаємо доплату ____% від прямого фонду оплати праці

Доплати визначаю за формулою:

Дор = ЗПор * Кд (2.9)

де ЗП – пряма заробітна плата основних робітників;

– коефіцієнт доплати.

Дор = грн.

Визначаємо премію основних робітників за рік. Премію прийнято давати не більше 40%. Приймаємо премію ________% від прямого фонду оплати праці.

Пор = ЗПор * Кп (2.10)

де ЗПор – пряма заробітна плата основних робітників;

– коефіцієнт премії

Премія основних робітників становить:

Пор = грн.

За цими даними знайдемо річний фонд оплати праці основного робітника за формулою:

ФЗПор = ЗПор + Дор + Пор (2.11)

де ЗП – пряма заробітна плата основних робітників;

Д – доплата основних робітників;

П – премія основних робітників.

ФЗПор = грн.

Отже річний фонд заробітної плати основних робітників становить ____________ грн.
^ Нарахування заробітної плати допоміжним робітникам за один рік.

Оплата праці кожного робітника не залежно від виду діяльності та форми власності підприємства максимальними розмірами не обмежується, однак кожному працівникові має бути гарантований мінімальний розмір заробітної плати, нижче від рівня якого оплата на підприємстві не проводиться. Тобто заробітна плата допоміжних робітників та інших категорій персоналу не може бути менша за мінімально встановлений рівень. На 1.01.2012 р. це _________ грн.

Визначаємо:

Прямий фонд оплати праці допоміжного робітника за формулою:

ЗПдр = Одр * Чдр * М (2.12)

де Одр – оклад одного допоміжного працівника;

Чдр – чисельність допоміжних робітників;

М – кількість місяців.

Приймаємо оклад допоміжного робітника _________ грн.

Визначаємо :

ЗПдр = грн.

Доплати допоміжним робітникам не встановлюємо, а премію приймаємо у розмірі _____% від прямого фонду оплати праці:

Пдр = ЗПдр * Кп (2.13)

де ЗПдр – заробітна плата допоміжного працівника;

Кп – коефіцієнт премії.

Премія допоміжних робітників становить:

Пдр = грн.

За цими даними обчислюємо фонд оплати праці допоміжних робітників за рік.

ФЗПдр = ЗПдр + Ддр + Пдр (2.14)

де ЗПдр – заробітна плата допоміжного працівника;

Ддр – доплата допоміжних робітників;

Пдр – премія допоміжних робітників.

ФЗПдр = грн.

Фонд оплати праці допоміжних робітників за рік становить _________ грн.
^ Розрахунок заробітної плати та визначення фонду оплати праці АУП та МОП.

Заробітна плата зазначеним категоріям персоналу розраховуємо згідно посадових окладів, які приймаємо в сумах: директор – ________ грн.; бухгалтер – ________ грн.; прибиральниця –_________ грн.

Визначаємо річний прямий фонд заробітної плати працівників за категоріями по формулі 2.12:

ЗПдир = грн.

ЗПбухг = грн.

ЗПприб = грн.

Доплати вище зазначеним категоріям персоналу не встановлюються, а премії приймаємо у розмірах за категоріями: директор – __%; бухгалтер – __%; прибиральниця – __%.

Визначаємо премії працівникам за категоріями по формулі 2.13:

Пдир = грн.

Пбухг = грн.

Пприб = грн.

За цими даними обчислюємо фонд оплати праці за категоріями: по формулі 2.14:

ФЗПдир = грн.

ФЗПбухг = грн.

ФЗПприб = грн.

На основі обчислених даних створюємо зведену відомість фонду оплати праці підприємства.
Таблиця 2.3 – Зведена відомість фонду оплати праці

Категорія персоналу

Кількість, чол.

Прямий ФЗП, грн.

Премії, грн.

Доплати, грн.

ФЗП, грн.

Основні робітники
Допоміжні робітники
Директор
Бухгалтер
Прибиральниця
РАЗОМ


^ Визначення нарахувань на заробітну плату.
Нарахування на заробітну плату – це вагомий елементи собівартості виробу. Нарахування на соціальні потреби містять: відрахування на соціальне страхування, у пенсійний фонд, фонд зайнятості, та інші фонди.

Величина відрахування обчислюється у встановлених нормах від витрат та оплати праці незалежно від джерел їх фінансування.

Нарахування на заробітну плату – це вагомий елементи собівартості робіт. Нарахування на соціальні потреби містять на сьогодні єдиний соціальний податок у розмірі 36,3%

Величина відрахування обчислюється у встановлених нормах від витрат та оплати праці незалежно від джерел їх фінансування.

Нарахування здійснюється відповідно до обчислень фонду оплати праці до таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Визначення нарахувань на заробітну плату

Категорії працівників

ФЗП, грн.

Сума нарахувань, грн.

Основні робітникиДопоміжні робітникиДиректорБухгалтерПрибиральницяРАЗОМ
^ 2.3. Розрахунок матеріальних та загальновиробничих витрат фірми
Розрахунок матеріальних витрат на ______________________________.

Матеріальні витрати – це затрати на сировину, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо, енергію, тару, віднімається вартість повернутих відходів.

Розрахунок по елементам кошторису матеріальних витрат здійснюємо за формулами:

МВ = ΣЦі * ni (2.15)

де Ці – ціна купованого виробу або матеріалу, грн.,

n – кількість купованих виробів та матеріалів, одиниць.

В нашому випадку до матеріальних витрат на ________________________

відносимо:

Таблиця 2.5 – Розрахунок матеріальних витрат

Найменування

елементів

Кількість

штук

Ціна за одиницю, грн.

Сума, грн.

Разом:

Транспортні витрати приймаємо в розрахунку ___ % від суми витрат на покупні вироби:

ТВ = МВ* Ктв. (2.16)

ТВ =
^ Розрахунок загальновиробничих витрат.

Підприємство планує орендувати приміщення з виробничою площею ___ м². Вартість оренди в місяць приймаємо: ___ грн/м². Загальну вартість оренди в рік визначаємо за формулою:

Вор. = Sзаг. * Вор.2 * М. (2.17)

де Sзаг. – загальна площа орендованого приміщення підприємства;

Вор.2 – вартість оренди 1 м2 в місяць;

М - кількість місяців.

Вор. = грн.

Визначаємо суму комунальних платежів. Щоб визначити кількість енергії та освітлення використовуємо формулу:
(2.18)
де Sзаг. – загальна площа орендованого приміщення підприємства;

Феф – ефективний фонд;

Nосв – це норма інтенсивності освітлення одного м² площі. Приймаємо – 40 Вт/м²

кВт – коефіцієнт втрат електроенергії в мережі _________.

Еосв = кВт/год

Вартість освітлення визначаємо за формулою:

Восв= Еосв * ________, грн.

_______- – ціна однієї кВт години, яка встановлена з 1.01.2013 р

Витрати на опалення визначаються за формулою:

Воп = Sзаг. * __ * М (2.19)

де Sзаг. – загальна площа;

__ – середньорічна вартість опалення одного м2 площі.

М – кількість місяців у році.

Воп = грн.

Витрати на воду визначаються за формулою:

Вв = Ч * ___ * 1 * М (2.20)

де Ч – чисельність персоналу;

___ – вартість за витрачання одного м3 води;

1 м3 – орієнтовна норма витрачання води на 1 працівника в місяць.

М – кількість місяців у році.
Вв= грн.
Амортизація – це систематичний розподіл вартості основних засобів потягом строку їх корисної експлуатації з метою повного їх відтворення. Суми амортизації включають у собівартість продукції у вигляді амортизаційних відрахувань.

Визначаємо амортизаційні відрахування.

В нашому випадку здійснюється нарахування амортизації за податковим методом з нормами, що становлять:

  1. на обладнання – 10%;

  2. на інструмент – 25 %;

  3. на інвентар – 27%;

  4. на транспорт – 10 %.

Приймаємо вартість основних фондів у сумах:

  • обладнання – ____________ грн.

  • інструмент – _____________грн.

  • інвентар – _______________грн.

  • транспорт – ______________грн.

Знаходимо амортизацію на кожен елемент основних фондів за формулою:

А = (Вофа) : 100 (2.21)

де На – норма амортизації;

Воф – вартість основних фондів.

Здійснюємо обчислення відрахувань:

Аобл = (______________*10) : 100 =

Аінстр = (_____________*25) :100 =

Аінв = (______________*27) : 100 =

Атр = (______________*10) : 100 =

Визначаємо загальну амортизацію основних фондів:

А = Аобл + Аінстр + Аінвтр (2.22)

де Аобл – амортизація на обладнання;

Аінстр – амортизація на інструмент;

Аінв – амортизація на інвентар;

Атр – амортизація на транспорт.

А = грн.

Визначаємо вартість основних фондів:

Восн.ф.= Вобл + Вінстр + Вінвтр (2.23)
де Вобл – вартість обладнання;

Вінстр – вартість інструментів;

Вінв – вартість інвентарю.

Втр – вартість транспорту;
Розраховуємо вартість основних фондів

Восн.ф.=

Витрати на ремонт основних фондів приймаємо в розмірі _____% від вартості основних фондів за формулою:

Вр.осн.ф.= Восн.ф.* ___ (2.24)

Восн.ф – вартість основних фондів.

___ - коефіцієнт витрат на ремонт.

Розраховуємо витрати на ремонт

Вр.осн.ф.=

Обчислюємо витрати на охорону праці, які приймаємо у розмірі ___ грн. за формулою:

Вох.пр..= Ч * ___ (2.25)

де Ч – загальна чисельність працівників на підприємстві.

Розраховуємо:

Вох.пр..=

Інші витрати приймаємо в сумі ___% від всіх загальновиробничих витрат. Всі елементи витрат зводимо у таблицю
Таблиця 2.5 – Загальновиробничі витрати

Елементи витрат

Сума, грн.

1. Оренда
2. Електроенергія
3. Опалення
4. Вода
5. Амортизація
6. Ремонт основних фондів
7. Охорона праці
Всього
8. Інші витрати
РАЗОМ
2.4. Розрахунок собівартості та ціни ____________________________________________________________.
Як відомо, витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел:

  • собівартості (валових витрат);

  • прибутку.

Калькуляція собівартості являє собою визначення витрат за статтями собівартості. Об’єктом калькулювання є продукт чи послуги, собівартість яких обчислювали.
До статей калькуляції відносяться: матеріальні витрати, витрати на транспортування, пряма зарплата персоналу, доплати премії нарахування, загально виробничі витрати калькуляції собівартості здійснюємо у таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 – Розрахунок собівартості ___________________________


Статті калькуляції собівартості

Сума

Примітки

1.Матеріальні витрати2.Транспортні витрати3.Пряма ЗП4.Доплати і премії5.Нарахування6.Загальні виробничі витрати7.Позавиробничі витрати
10% від пункту 6

Повна собівартість _______________
Сума пунктів 1-7За умов ________________________ у кількості ____________________ на рік, собівартість ___________________ становить ______ грн.

Ціна на дану послугу повинна забезпечити нормальну працю підприємству відшкодувати витрат виробництва, внесення платежів у бюджет і позабюджетні фонди, а також одержання прибутку. Обчислюємо прибуток згідно планової норми рентабельності за формулою:

(2.26)

де С – собівартість одного виробу, грн.,

− плановий коефіцієнт рентабельності.

Приймаємо плановий коефіцієнт рентабельність в розмірі _________%.

Здійснюємо розрахунки:

П =

Обчислюємо оптову ціну виробу (без ПДВ) за формулою:

(2.27)

Здійснюємо розрахунки:

Цопт =

Планова ціна ______________________________ становить _________ грн.

Виходячи з розрахунків проведених в даному розділі можна зробити висновок, що вартість __________________________________ в середньому буде ______ грн.

На ринку комп'ютерних послуг України ціна на ____________________________________ може коливатись від _____ до _____. Оскільки наша ціна є нижчою, то запровадження даного виду надання послуг нашої фірми є доцільним.Схожі:

2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconСкладання та аналіз балансу робочого часу
У зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва на промисловому підприємстві необхідно розрахувати додаткову потребу в робочих-відрядниках....
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h icon7 Аналіз трудового процессу І витрати робочого часу
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних способів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення...
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconЗа законодавством України існує розмежування робочого часу на види
При розгляді мною курсової роботи можна зазначити те що: законодавство про працю встановлює нормальну тривалість робочого дня, скорочену...
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconТема: Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу
Визначити норми часу для виконання посадових обов’язків керівника структурного підрозділу
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconКурсова робота
Документальне оформлення та методика обліку особового складу, використання робочого часу та виробітку 20
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconПлан-конспект лекції з курсу «Трудове право» на тему: Поняття робочого...
Його раціональне поєднання з часом відпочинку дає змогу ефективно використовувати здатність людини до продуктивної праці, відтворювати...
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconКаталог метричних книг церков Полтавської губернії, складений за...
Каталог метричних книг церков Полтавської губернії, складений за алфавітною ознакою
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h icon1 донецький обласний благодійний фонд «центр соціального розвитку...
Донецький обласний благодійний фонд «центр соціального розвитку «міст» (надалі Фонд) є місцевою благодійною організацією, що створена...
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h iconРозділ основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
Ці дані дозволяють визначити навантаження на організм під час роботи І розробити раціональні режими праці та відпочинку, раціональну...
2. 1 де Fном – номінальний фонд робочого часу працівників h icon1. загальні положення. Назва, статус та організаційно-правова форма благодійної організації
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відродження України» (далі Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка