Питання для державного екзамену з методики викладання математики
Скачати 21.49 Kb.
НазваПитання для державного екзамену з методики викладання математики
Дата конвертації28.07.2013
Розмір21.49 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
Питання для державного екзамену з

методики викладання математики

4 курс (денна форма навчання)

2012-2013 н.р.

 1. Цілі та завдання загальної освіти та цілі навчання математики в загальноосвітній школі. Аналіз програм з математики для середньої школи. Внутріпредметні та міжпредметні зв’язки.

 2. Характеристика основних методів навчання математики: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний (проблемний виклад матеріалу, евристична бесіда, дослідницький метод). Метод доцільних задач.

 3. Типи уроків та їх структура. Викладання математики за лекційно-практичною системою.

 4. Система підготовки вчителя до уроків. Вимоги до сучасного уроку математики в школі. Методика проведення позакласної роботи в школі.

 5. Аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, абстрагування і узагальнення, аналогія в процесі вивчення математики.

 6. Математичні поняття в шкільному курсі математики. Методика формування математичних понять. Поняття, його зміст і обсяг. Види означень в шкільному курсі математики.

 7. Методика доведення теорем у шкільному курсі математики. Математичні твердження. Теореми. Логічний квадрат. Необхідні і достатні умови.

 8. Задачі у навчанні математики. Методика навчання учнів розв’язування задач. Роль математичних задач і їх види. Методи розв’язування задач.

 9. Контроль знань та вмінь учнів з математики. Основні вимоги до змісту і організації контролю в умовах диференційованого навчання. Види тестів і їх характеристика; принципи добору завдань тестової перевірки; обробка тестів. Рейтинг.

 10. Методика вивчення натуральних чисел, десяткових дробів і процентів. Методика вивчення звичайних дробів. Методика вивчення дійсних чисел.

 11. Поняття про ірраціональне число і множину дійсних чисел. Методика викладання тотожних перетворень ірраціональних виразів.

 12. Рівняння та нерівності в основній школі. Методика вивчення дробово-раціональних нерівностей. Метод інтервалів.

 13. Функціональна пропедевтика (математика 5-6 класи). Методика введення та вивчення поняття функції в шкільному курсі алгебри. Геометричні перетворення графіків функцій.

 14. Методика вивчення тригонометричних функцій. Методика вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей.

 15. Методика вивчення лінійної та квадратичної функцій.

 16. Методика розв’язування задач на побудову. Основні методи розв’язування задач на побудову.

 17. Геометричні перетворення в шкільному курсі геометрії. Рух.

 18. Геометричні перетворення в шкільному курсі геометрії. Перетворення подібності.

 19. Методика проведення перших уроків планіметрії.

 20. Методика вивчення тем «Декартові координати на площині та «Вектори на площині».

 21. Геометричні величини (довжина, кутова величина, площа) в шкільному курсі математики.

 22. Методика вивчення теми «Паралельність прямих». Сума кутів трикутника.

 23. Методика вивчення теми «Подібність фігур».

 24. Методика вивчення многокутників. Вписані і описані многокутники. Правильні многокутники. Чотирикутники.

Схожі:

Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconПитання для підготовки до екзамену з методики викладання математики
Характеристика змісту підготовчого (дочислового) періоду у першому класі. Особливості роботи вчителя на уроках математики в перші...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconМетодика викладання математики як наука І як навчальна дисципліна....
Цілі навчання математики ( освітні, виховні розвиваючі) в загальноосвітній школі. Аналіз шкільних програм з математики
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconВибрані питання методики навчання математики
Сформульовані в загальному вигляді індивідуальні завдання виконуються на базі вказаних тем (*) зі шкільного курсу математики, розподілених...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Зародження книжної культури в Київській Русі, роль прийняття християнства. Перекладна література (Біблія, апокрифи, житія) та її...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconПитання до державного екзамену з методики української літератури
Методика вивчення ліричних творів у середніх та старших класах загальноосвітньої школи. Чим зумовлюється специфіка виразного читання...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconЗагальні питання методики викладання образотворчого мистецтва
Щоб визначити світоглядну роль образотворчого мистецтва в навчально-виховному процесі та технології його викладання в початковій...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Своєрідність розвитку української літератури кінця хуііі – початку ХІХ століття. Бурлескний стиль в українській літературі, його...
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconПочатковий курс математики як навчальний предмет. Предмет І завдання...
Початковий курс математики як навчальний предмет. Предмет І завдання методики початкового навчання математики
Питання для державного екзамену з методики викладання математики iconОрієнтовні питання для екзамену з методики навчання іноземних мов
Методика як наука про нім. Об’єкт та предмет мнім. Загальна та спеціальна методика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка