1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що
Скачати 400.08 Kb.
Назва1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що
Сторінка1/4
Дата конвертації26.06.2013
Розмір400.08 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4
Тести бакалаврський іспит «Маркетинг»
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що:

 1. Місію підприємства визначає керівництво на основі комплексу маркетингових досліджень.

 1. Місію підприємства пропонують спонсори.

 1. Місію підприємства визначають державні установи при реєстрації підприємства.

 1. Місію підприємства визначають на загальних зборах акціонери.

2. Концепція маркетингу:

 1. Система зв'язків виробника і споживача товару.

 2. Наукова система надання послуг.

 3. Одержання взаємної вигоди суб'єктів маркетингу та клієнтури.

 4. Усі відповіді правильні.

3. Торговельне підприємство доручило власному відділу марке­тингу визначити маркетингові ключові фактори успіху. У низці мар­кетингових чинників мають бути наведені:

 1. Зручне розташування, привабливий фірмовий стиль, якісне ви­конання замовлень, оптимальний асортимент.

 2. Оптимальна структура управління, гарантії сервісного обслугову­вання, високий рівень продуктивності праці.

 3. Технологічні, виробничі, організаційні чинники, ширина та глиби­на асортименту.

 4. Ефективна організаційна структура, вихід на нові сегменти, на­сиченість асортименту.

4. На думку керівника відділу маркетингу бюджет марке­тингу передбачає розподіл коштів за:

1. Складовими маркетингу, цільовими ринками та конкретними заходами.

2. Напрямами різних видів діяльності, цільовими сегментами, виконавцями.

3. Елементами діяльності відділу збуту та маркетингу.

4. Потребами стратегічних зон господарювання.

5. У процесі розробки бізнес-плану на підприємстві виникла дискусія щодо місця складових частин в його структурі. Правильною, на думку маркетолога, є відповідь:

 1. Базовим для бізнес-плану є план маркетингу.

 2. План виробництва є основною складовою бізнес-плану.

 3. Найважливішою складовою бізнес-плану є фінансовий план.

 4. Базовим для бізнес-плану є організаційний план.

6. Запропоновані Майклом Портером базові-конкурентні стратегії:

 1. Усі відповіді правильні.

 2. Концентрації, диференціації, лідерства за рахунок зменшення витрат.

 3. Доповнення товару новими характеристиками, оновлення асор­тименту, покращання якості.

 4. Інтенсивного зростання, інтеграції, розвитку ринку.

7. Фірма "Оранта" вирішила розробити бюджет маркетингу. Маркетологи запевняють керівництво фірми що це:

1. Сума коштів на маркетинг з розподілом за видами робіт.

 1. Загальна сума коштів на маркетинг.

 2. Розрахунок коштів на проведення рекламної кампанії.

 3. Сума коштів на просування товарів.

8. Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від суб'єктів ринку узгодженості таких факторів:

1. Комерційних зусиль, заходів стимулювання та задоволення потреб споживачів.

2. Задоволення потреб соціуму та дотримання етичних норм.

 1. Задоволення потреб споживачів, отримання прибутку та збе­реження добробуту суспільства.

 2. Задоволення потреб держави та споживачів, отримання при­бутку.

9. Місткість ринку будь-якого товару може вимірюватися:

 1. У грошових одиницях.

 2. У натуральних одиницях.

 3. Як у грошових, так і у натуральних одиницях.

 4. Інший вимір.

10. Маркетинг слід розглядати як:

 1. Засіб забезпечення ефективності торгівлі.

 2. Інструмент підвищення ефективності та результативності сис­теми будь-якої сфери, пов'язаної з обслуговуванням людини, клієнта.

 3. Комплекс результативних дій підприємства на ринку.

 4. Знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну.

11. Макромаркетинг - це:

 1. Заходи маркетингу в національному масштабі, спрямовані на поліпшення якості життя людини та суспільства.

 2. Засіб більш раціонального використання ресурсів країни.

 3. Інструмент задоволення потреб людини на коротко- і довго­строкову перспективу.

 4. Спосіб поліпшення якості товарів та послуг національних виробників.

12. Маркетингова концепція грунтується на таких засадах:

 1. У рамках сегментів покупці надають перевагу тим фірмам, які пропонують кращі товари.

 2. Спостереження за поведінкою споживачів.

 3. Виготовленню товарів передують дослідження ринку, а покуп­ці можуть бути згруповані в окремі сегменти.

4. Виготовлення товарів здійснюється в обсягах, менших від сукупного попиту на ці товари.

13. Переваги маркетингової концепції:

1. Спочатку вивчаються запити ринку, а потім виготовляється товар.

2. Задоволення запитів покупців.

3. Намагання максимально задовольнити сьогоденні потреби споживачів.

4. Гарантія прибутку фірми.

14. Передумови запровадження соціальної концепції маркетингу:

1. Не завжди задоволення сьогоденної потреби людини збігається із задоволенням потреби на тривалий період життя.

Не завжди задоволення потреб людини збігається з інтересами суспільства.

3. Готовність фірми поступитися частиною сьогоденних при­бутків для виготовлення товарів, які б враховували довго­строкові цілі споживача, суспільства.

4. Усі відповіді правильні.

15. Концепцію маркетингу не можуть застосовувати:

 1. Підприємства виробничої сфери, торгівлі, харчування, побуту, аудиторські фірми, банки, страхові та рекламні агентства.

2. Навчальні заклади та лікувальні установи, заклади культури, політичні партії та діячі, спортивні клуби, рок-групи.

3. У кожному з варіантів є підприємства, які не можуть засто­совувати концепцію маркетингу.

4. Адміністративні установи, обласні та районні органи вико­навчої влади.

16. Запровадження концепції маркетингу необхідне та ефек­тивне за умов:

1. Узгодження експорту та імпорту країни з внутрішнім ринком,
наявності сировинних та виробничих резервів.

 1. Ринку покупця, дійової системи захисту прав споживачів, га­рантії "свободи" на підприємстві та його межами.

 2. Монополії виробника, ринку продавця.

 3. Усі відповіді правильні.

17. На ринку безалкогольних напоїв, насиченому останнім часом напоями виробництва зарубіжних компаній (Оранжес, Ківі, Кока-Кола, Пепсі та ін.), спостерігається скорочення попиту на напої виробництва вітчизняних фірм. Завданнями фірми щодо пожвавлення попиту повинні стати:

 1. Контрмаркетинг.

 2. Синхромаркетинг.

 3. Маркетинг, який стимулює.

 4. Відновлювальний, або ремаркетинг.

18. Попит на морозиво "Пломбір у шоколаді" повільно знижується. Фірма запізнюється з пропозицією щодо нових видів морозива. Необхідно підтримати попит. Інструментарій якого типу маркетингу слід застосувати?

 1. Відновлювальний або ремаркетинг,

 2. Підтримувальний маркетинг.

3. У цьому переліку не передбачений тип маркетингу, яким слід

було б скористатися.

4. Заходи загального маркетингу.

19. Для якої із таких ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг?

1. На ринку молока спостерігається надмірний попит на молоко підвищеної жирності.

2. Наявна кількість місць у кінотеатрах міста не дає змоги
задовольнити всіх бажаючих відвідувати сеанси у вечірній час.

3. На ринку тютюнових виробів існує стабільна тенденція зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді та юнацтва.

4. На ринку овочів попит значно перевищує пропозицію цього товару.

20. Які із зазначених чинників можуть спонукати або навіть остаточно переконати керівництво запровадити маркетинг на підприємстві?

1. Усі відповіді правильні.

2. Сповільнення темпів зростання продажу товарів, прибутків,
3. Зміна попиту на товар, зростання витрат на продаж товарів.
4. Загострення конкурентної боротьби на ринку.

21. Ефективне законодавство щодо захисту прав споживача розглядається як умова застосування маркетингу, тому що:

1. Сприяє успіху на ринку тих фірм, які пропонують товари відповідно до вимог людей та суспільства і перешкоджає фірмам, які таких вимог не дотримуються.

2. Змушує фірму максимально враховувати потреби споживача.
3. Розцінюється як серйозний бар'єр на шляху виробництва і продажу товарів, що суперечать за своїми параметрами вимо­гам людей та суспільства.

4. Усі відповіді правильні.

22. Фірма "Технологія XXI" бажає впровадити методи сучас­ного маркетингу. Який девіз найбільш відповідатиме новому стилю діяльності?

 1. Наш бізнес - роби гроші.

 2. Продавай, продавай, продавай.

 3. Встановлюй ціни нижчі.

 4. Покупець завжди правий.

23. Макросередовище маркетингу фірми не визначають:

 1. Природні та науково-технічні фактори.

 2. Економічні фактори.

 3. Внутрішньокорпоративні взаємини на фірмі.

 4. Фактори культурного середовища.

24. До основних елементів комплексу маркетингу належать:

1. Потреба, попит, товар;

2. Товар, ціна, методи розповсюдження та комунікації;

3. Попит, сукупність існуючих та потенційних покупців;

4. Ціна, методи розповсюдження та методи просування.

25. Звіт про ринкове середовище підприємства має містити інформацію про:

1. Зміни у середовищі споживачів, каналів розповсюдження, кон­курентів, громадської думки, підприємства;

2. Споживача, ринок, податкову політику держави, канали роз­повсюдження;

3. Зміни у середовищі конкурентів, споживачів, засобах масової інформації;

4. Зміни у нормативному, конкурентному середовищах, на міжна­родних ринках.

26. Мікромаркетинг слід розглядати як:

1. Діяльність підприємства на підставі дослідження ринку, спря­мовану на задоволення потреб споживачів і досягнення мети підприємства;

2. Прогнозування запитів клієнтів і відповідно до цього виготов­лення чи закупівлю товарів;

3. Певний перелік операцій, які виконують фахівці на підприємстві та в регіоні, що обслуговує підприємство;

4. Ефективний засіб забезпечення доходів підприємства, який базується на досконалих знаннях ринку.

27. Маркетингова діяльність фірми полягає у:

1. Діях, спрямованих на освоєння нових ринків, активізацію потенційних можливостей обміну;

2. Виявленні та задоволенні потреб і запитів клієнтів, пошуку нових способів їх задоволення;

3. Створенні невідомих для клієнтів потреб та їх задоволенні;

4. Усі відповіді правильні.

28. Об'єктами маркетингу можуть бути:

1. Товари, послуги.

2. Фірми, місця (будівельні майданчики, дачні ділянки, курортно-санаторні місця та ін.).

3. Люди, ідеї.

4. Усі відповіді правильні.

29. Суб’єкти маркетингу:

1. Усі відповіді правильні;

2. Виробники товарів, фірми обслуговування, вузи, клініки; театри, рок-групи;

3. Гуртові та роздрібні підприємства торгівлі;

4. Банки, спортивні клуби, політичні партії.

30. Якщо продукція Вашої фірми функціонує на місцевому ринку (хліб, молоко та ін.), то варто врахувати думку, насамперед, таких контактних аудиторій:

1. Усі відповіді правильні;

2. Місцевої преси та громадських груп, об'єднань;

3. Споживачів товарів, які продукує Ваша фірма;

4. Внутрішньої контактної аудиторії (робітників і службовців фірми).

31. Мета системи маркетингу:

1. Поліпшення якості життя суспільств;

2. Досягнення максимуму споживання товарів;

3. Збільшення задоволення потреб споживачів;

4. Усі відповіді правильні.

32. Маркетингові цілі підприємства:

1. Збільшення частки підприємства на ринку;
2. Створення іміджу підприємства та його товарам;

3. Досягнення максимального прибутку;

4. Усі відповіді правильні.

33. Поняття «конкуренція» найкраще характеризують такі ознаки:

1. Комерційне суперництво фірм.

2. Боротьба виробників, торговців за ринки збуту.

3. Форма розвитку продуктивних сил.

4. Усі відповіді правильні.

34. Для ринку покупця характерні:

1. Правильної відповіді немає.

2. Конкуренція серед покупців.

3. Адміністративні дії, в межах яких працюють фірми на ринку.

4. Конкуренція виробників, продавців та економічна свобода дій фірми на ринку.

35. Суб’єктами конкуренції є:

1. Підприємства, які виробляють і продають або купують і продають товари.

 1. Малі підприємства, спільні підприємства.

 2. Державні підприємства.

 3. Підприємства споживчої кооперації.

36. Предметом конкуренції є:

 1. Набуття професії.

 2. Товар.

 3. Послуга.

 4. Все, що задовольняє потреби на засадах купівлі-продажу.

37. Якщо у країнах з розвинутою економікою більшого поши­рення набувають нецінові методи конкуренції, то це зумовлено тим, що:

 1. Усі відповіді правильні.

 2. Зниження ціни має свою межу.

 3. Зменшується кількість покупців, що реагують на зниження ціни.

 4. Поширюються асоціації "низька ціна - низька якість".

38. Які з нецінових методів конкурентної боротьби можуть бути застосовані в торговельній сфері?

 1. Високоякісне обслуговування покупців.

 2. Новизна товару.

 3. Висока якість товару.

 4. Сучасне упакування товару.

39. Першочерговою метою дослідження конкуренції вважається:

 1. Збільшення прибутковості фірми.

 2. Виявлення тієї частки ринку, яку фірма може реально задо­вольнити.

 3. Створення позитивного іміджу фірми на ринку.

 4. Збільшення частки фірми на ринку.

40. Один із службовців виставки-продажу автомобілів спосте­рігав за тими, хто заходив до залу. Він записував інформацію про зовнішній вигляд та поведінку відвідувачів. Яка інформація нако­пичувалась?

 1. Вторинна зовнішнього характеру.

2. Вторинна внутрішнього характеру.

3. Первинна.

4. Статистична.

41. Маркетингова інформаційна система - це:

1. Система, спрямована на забезпечення процесів прийняття рі­шень в процесі управління підприємством.

2. Організаційно-технічна система збору, систематизації та обробки маркетингової інформації.

3. Сукупність програмних засобів та інформації.

4. Система, що діє в комплексному та безперервному режимі.

42. Прийняття оптимального маркетингового рішення у сфері бізнесу можливе, насамперед, за умови:

 1. Вдалого маркетингового дослідження.

 2. Відповідних ринкових умов.

 3. Наявності досвідчених працівників.

 4. Скоординованої праці різних відділів фірми.

43. Гарантією високоякісного, результативного дослідження є сукупність таких трьох елементів:

 1. Фінансування, організація, кадри.

 2. Інформація, методика дослідження, виконавці.

 3. Термін дослідження, досвід дослідницької фірми, фінансування.

 4. Взаємодія замовника та виконавця, фінансування, виконавці.

44. Ефективні маркетингові дослідження вимагають:

 1. Систематичності.

 2. Комплексності.

 3. Безперервності.

 4. Усі відповіді правильні.

45. Маркетолог, який проводить дослідження, повинен:

 1. Використати спочатку первинну інформацію.

 2. Прагнути одночасно скористатися всією наявною інформацією.

 3. Насамперед використати вторинну інформацію, а потім, при необхідності, збирати первинну інформацію.

 4. Скористатися внутрішньою вторинною інформацією.

46. Маркетингове дослідження вимагає сукупності таких складових:

 1. Фінансування, організація, працівники.

 2. Термін дослідження, досвід дослідника, ресурси.

 3. Інформація, методика дослідження, виконавці.

 4. Усе відповіді правильні.
  1   2   3   4

Схожі:

1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconПитання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів...
Показники використання та напрями удосконалення виробничої потужності підприємства
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconКомплекс маркетингу: економічна сутність, складові Методика розробки...
Розділ теоретичні та методологічні аспекти формування та використання комплексу маркетингу підприємствами
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconТематика індивідуальних завдань на період проходження технологічної практики
Технологічне планування роздрібного торговельного підприємства та його оснащення
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що icon1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні...
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що icon5. Ринок та суб’єкти маркетингу Маркетинг, звичайно, розглядається...
Дей, функціональні служби та організації, які безпосередньо задіяні у процесі маркетингової діяльності або на яких вона спрямована...
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2
Підхід до формування потенціалу підприємства, при реалізації якого виникає необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування...
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стра­тегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що iconТести
У процесі розробки бізнес-плану на підприємстві виникла дискусія щодо місця складових частин у його структурі. Правильною, на думку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка