Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства
Скачати 94.21 Kb.
НазваПрограма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства
Дата конвертації07.08.2014
Розмір94.21 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
3.3. ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА

ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Програма «Маркетинговий менеджмент»

 1. Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності.

 2. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства.

 3. Аудит маркетингової товарної політики підприємства.

 4. Аудит маркетингової цінової політики підприємства.

 5. Бенчмаркінг бізнес-процесів на підприємстві.

 6. Бенчмаркінг в маркетинговій діяльності підприємства.

 7. Бізнес-рішення комерційних суб’єктів в мережевих системах.

 8. Бренд і брендинг у маркетинговій діяльності підприємства.

 9. Вибір цільового ринку в маркетингові діяльності підприємства.

 10. Вибір цільового ринку в рекламній діяльності підприємства.

 11. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій для створення іміджу підприємства.

 12. Виробнича інфраструктура матеріально-технічного забезпечення підприємства

 13. Виробничо-технологічні послуги суб‘єктів інфраструктури товарного ринку.

 14. Виставкова діяльність як складова комунікаційної підтримки продажу товарів та послуг.

 15. Внутрішній маркетинг підприємства.

 16. Впровадження інноваційних продуктів та розвиток ринку FMCG.

 17. Державне регулювання процесів ціноутворення на продукцію та послуги.

 18. Ділові трансакції в режимі реального часу (електронна комерція).

 19. Дослідження зовнішнього маркетингового середовища підприємства.

 20. Дослідження кон‘юнктури на промисловому ринку.

 21. Дослідження поведінки споживачів і визначення переваг відносно продукції підприємства.

 22. Дослідження стану та управління розвитком транспортно-експедиторського обслуговування клієнтів підприємства оптової торгівлі.

 23. Ефективність маркетингової комунікаційної політики підприємства.

 24. Ефективність рекламної діяльності підприємства.

 25. Запаси товарно-матеріальних ресурсів в управлінні логістичними потоками.

 26. Засоби розповсюдження реклами та ефективність їх застосування.

 27. Інноваційні форми обслуговування споживачів в маркетингу.

 28. Інтернет-маркетинг в рекламній діяльності підприємства.

 29. Інтернет-маркетинг в управлінні діяльністю підприємства.

 30. Інформаційне та процедурне забезпечення системи підтримки продажу.

 31. Інформаційні основи цінових рішень підприємства.

 32. Комунікаційна підтримка продажу та стимулювання збуту продукції підприємства.

 33. Конкурентоспроможність послуги в рекламній діяльності підприємств рекламної галузі.

 34. Конкурентоспроможність продукції підприємства та напрями її підвищення.

 35. Конкурентоспроможність товарів в маркетингові діяльності підприємства.

 36. Конкуренція на ринках промислової продукції.

 37. Контролінг логістичних процесів в ланцюжках поставки.

 38. Контроль та аналіз маркетингової діяльності на підприємстві.

 39. Логістика в сфері послуг.

 40. Логістика у формуванні і експлуатації власного автотранспортного господарства.

 41. Логістичний процес на складі і шляхи його вдосконалення.

 42. Логістична система забезпечення сервісного обслуговування споживачів продукції підприємства.

 43. Логістична система промислового підприємства.

 44. Логістична стратегія підприємств.

 45. Логістичне забезпечення конкурентного потенціалу підприємства.

 46. Логістичні концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів.

 47. Логістичні методи організації і планування матеріальних потоків на підприємстві.

 48. Логістичні методи організації і планування матеріальних потоків на підприємстві.

 49. Маркетинг експортно-орієнтованої продукції.

 50. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства.

 51. Маркетинг та ефективність промислового підприємства.

 52. Маркетинг та інноваційна діяльність промислового підприємства.

 53. Маркетингова діяльність виставкових центрів.

 54. Маркетингова діяльність оптового торговельно-посередницького підприємства.

 55. Маркетингова інформаційна система підприємства та напрямки її оптимізації.

 56. Маркетингова товарна стратегія підприємства та ефективність її реалізації.

 57. Маркетингова цінова політика та її ефективність.

 58. Маркетингове дослідження ринку товарів промислового призначення.

 59. Маркетингове забезпечення конкурентних переваг підприємства.

 60. Маркетингове позиціювання товарів підприємства.

 61. Маркетингове сегментування та позиціонування на ринку промислової продукції.

 62. Маркетингове стратегічне планування.

 63. Маркетингове та інформаційне забезпечення формування та реалізації бізнес-рішень на основі впровадження CRM-технологій.

 64. Маркетингове тактичне планування.

 65. Маркетингове управління асортиментною політикою підприємства.

 66. Маркетингове управління портфелем бізнесу підприємства.

 67. Маркетингове управління продажем у торговельно-посередницьких підприємствах.

 68. Маркетингове управління як стратегічний напрямок розвитку промислового підприємства.

 69. Маркетингове ціноутворення в сфері послуг.

 70. Маркетингове ціноутворення і оцінка ризиків в маркетинговому комплексі підприємства.

 71. Маркетингове ціноутворення і шляхи його вдосконалення.

 72. Маркетингове ціноутворення у сфері послуг.

 73. Маркетинговий аналіз підприємства та шляхи підвищення його ефективності.

 74. Маркетинговий аналіз підприємства та шляхи підвищення його ефективності.

 75. Маркетинговий аудит в системі управління підприємством.

 76. Маркетинговий аудит підприємства.

 77. Маркетинговий аудит систем розподілу і збуту підприємства.

 78. Маркетинг в управлінні збутовою діяльністю підприємства.

 79. Маркетинговий інструментарій торговельно-посередницьких підприємств.

 80. Маркетинговий комплекс підприємства.

 81. Маркетинговий стратегічний аналіз підприємства.

 82. Маркетингові дослідження брендів.

 83. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності підприємства.

 84. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності товарів підприємства.

 85. Маркетингові дослідження споживачів підприємства та рівня їх задоволеності.

 86. Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі.

 87. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством.

 88. Маркетингові комунікації виведення нового товару на ринок.

 89. Маркетингові стратегії на ринку промислової продукції.

 90. Матеріально-технічне забезпечення в системі маркетингу.

 91. Медіапланування на підприємстві.

 92. Розробка та оптимізація рекламного бюджету.

 93. Організація і планування рекламної кампанії на підприємстві.

 94. Організація PR-діяльності підприємства.

 95. Організація і планування діяльності з маркетингових комунікацій на підприємстві.

 96. Організація і планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 97. Організація і планування рекламної діяльності на підприємстві.

 98. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

 99. Організація продаж на підприємстві.

 100. Організація роботи підсистеми збуту в логістичній системі підприємства.

 101. Організація та ефективність виставково-ярмаркової діяльності підприємства.

 102. Організація та планування збуту товарів промислового призначення.

 103. Організація та проведення маркетингових досліджень на підприємстві.

 104. Організація та проведення рекламних досліджень на підприємстві.

 105. Організація та управління продуктом в маркетинговій діяльності сервісного підприємства.

 106. Організація, планування рекламної кампанії в Інтернеті та оцінка її ефективності.

 107. Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій.

 108. Оцінка ефективності роботи логістичних підприємств.

 109. Оцінка ефективності роботи підприємств рекламної галузі.

 110. Персональний продаж товарів на підприємстві.

 111. Планування і контроль виробництва нової продукції на підприємстві на засадах маркетингу.

 112. Планування і контроль маркетингових комунікацій на підприємстві.

 113. Планування і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

 114. Побудова, функціонування та ефективність франчайзингових систем.

 115. Поведінка споживачів на ринку промислових товарів.

 116. Позиціонування товарів в маркетинговій діяльності підприємства.

 117. Прогнозування попиту на товари в маркетинговій стратегічній діяльності підприємства.

 118. Прямий маркетинг та його ефективність.

 119. Рекламне стратегічне планування на підприємстві.

 120. Рекламні продукти підприємств та оцінка їх ефективності.

 121. Розподіл та збут на промисловому підприємстві.

 122. Розробка медіаплану та його ефективність.

 123. Розробка і використання програм лояльності на підприємстві.

 124. Розробка і реалізація цінової стратегії і цінової тактики підприємства.

 125. Розробка та реалізація інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства.

 126. Розробка цінових стратегій для інноваційних товарів.

 127. Система маркетингових досліджень підприємства та напрямки її вдосконалення.

 128. Логістичні послуги торговельних посередників.

 129. Споживча поведінка підприємств на ринку промислової продукції.

 130. Створення і аналіз клієнтської бази підприємства як інструмент підвищення ефективності продажу.

 131. Створення і взаємодія суб‘єктів у стратегічних мережах (ділових, партнерських мереж).

 132. Створення і позиціонування бренду.

 133. Стилі реклами та креативне оформлення рекламних звернень.

 134. Стимулювання збуту товарів підприємства.

 135. Стимулювання продажу товарів підприємства.

 136. Стратегії промислової дистрибуції та ефективність їх впровадження.

 137. Стратегічне планування маркетингових комунікацій.

 138. Стратегічне планування на рівні бізнес-підрозділів підприємства.

 139. Стратегічне планування реклами торгової марки.

 140. Стратегічне управління логістики.

 141. Стратегічне управління цінами на підприємстві.

 142. Стратегічні альтернативи в діяльності торговельно-посередницьких підприємств.

 143. Стратегія і тактика медіа-планування в рекламній діяльності підприємства.

 144. Стратегія логістичного аутсорсингу.

 145. Торговельна діяльність у системі маркетингового менеджменту підприємства.

 146. Торгові марки підприємства та ефективність їх впровадження і управління.

 147. Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств.

 148. Управління активами бренду в системі маркетингу.

 149. Управління асортиментом продукції підприємства.

 150. Управління брендом підприємства.

 151. Управління виробничими запасами підприємства.

 152. Управління відносинами з клієнтами підприємства.

 153. Управління дилерськими мережами підприємств-виробників промислової продукції.

 154. Управління діяльністю з прямого маркетингу компанії.

 155. Управління закупівельною діяльністю підприємства оптової (роздрібної) торгівлі.

 156. Управління збутовими запасами підприємства.

 157. Управління клієнтською базою даних на підприємстві.

 158. Управління логістичною діяльністю на підприємстві.

 159. Управління маркетинговим потенціалом підприємства.

 160. Управління маркетинговою діяльністю підприємства та його ефективність.

 161. Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю підприємства.

 162. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства та його ефективність.

 163. Управління продажем товарів промислового підприємства.

 164. Управління процесом закупки товарів і послуг.

 165. Управління рекламою в сфері послуг.

 166. Управління рекламною діяльністю на підприємстві.

 167. Управління товарними запасами оптових посередників.

 168. Управління торговим персоналом – мотиваційні системи та психологія продажу.

 169. Управління цільовими ринками підприємства.

 170. Формування відносин із споживачами на промислових ринках в сучасних умовах.

 171. Формування і використання логістичної системи підприємства.

 172. Формування і реалізація маркетингових конкурентних стратегій на підприємстві.

 173. Формування і реалізація маркетингових стратегій торговельно-посередницьких підприємств.

 174. Формування і реалізація рекламних конкурентних стратегій на підприємстві.

 175. Формування і реалізація рекламної стратегії на підприємстві.

 176. Формування ідентичності бренда.

 177. Формування іміджу підприємства як фактор посилення конкурентних переваг.

 178. Формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства.

 179. Формування попиту і стимулювання збуту на промисловому ринку.

 180. Формування та оптимізація розподілу і збутової діяльності підприємства.

 181. Формування та реалізація бренд-стратегій підприємства.

 182. Формування та розвиток маркетингової служби підприємства.

 183. Формування та розвиток рекламної служби підприємства.

 184. Формування та управління маркетинговим комплексом оптового торговельно-посередницького підприємства.

 185. Формування цінової політики підприємства.

 186. Цільовий ринок товару і методика його вибору.

 187. Цінова політика на промисловому підприємстві.

 188. Ціноутворення в мережі Інтернет.

 189. Якість та конкурентоспроможність продукції в маркетингу.

 190. Сучасна парадигма маркетингу промислових підприємств.

Схожі:

Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconТема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання
Дослідження та аналіз рівня забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотним капіталом, оцінка ефективності його використання,...
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconЛекція 2 17 лекція 31 тема 4 обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства icon3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання План
Тема Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами І ефективності їх використання
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства icon1. Спеціалісти великого торговельного підприємства нама­гаються сформулювати...
Місію підприємства визначає керівництво на основі комплексу маркетингових досліджень
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconФінанси» 050108 «Маркетинг» 050107 «Економіка підприємства» 050206...
«Облік І аудит», 050104 «Фінанси», 050108 «Маркетинг,», 050107 «Економіка підприємства», 050206 «Менеджмент зед», 050201 «Менеджмент...
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Програма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства iconБізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування...
Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка